Nimitystoimikunta

2M-IT:n osakaskokous asetti yhtiölle nimitystoimikunnan

2M-IT:n osakaskokous asetti yhtiölle nimitystoimikunnan ja valitsi sen jäsenet 13.12.2018. Enemmistöomistajia edustavat Leena Setälä ja…
2M-uudet omistajat_tammikuu

Toimintamme laajenee

2M-IT:n toiminta-alue on kasvanut vuonna 2018. 2M-IT palvelee omistaja-asiakkaitaan jo yhteensä 14 maakunnan ja 15…

Kemikaalien hallintajärjestelmän hankinta

2M-IT Oy pyytää tarjousta järjestelmästä, jolla voidaan hallita kemikaalien käyttöön liittyviä dokumentteja (mm. kemikaaliluettelot, käyttöturvallisuustiedotteet,…

Kotiin vietävien palveluiden palvelualusta – Osallistumiskutsu

2M-IT Oy pyytää ehdokkaita lähettämään osallistumishakemuksen Kotiin vietävien palvelujen palvelualustan neuvottelumenettelyyn. Olemme vastuumme tunteva, omistajien…