2M-IT:n Service Deskiin on rekrytoitu työvoimaa hyvinvointialuemuutoksen tukemiseksi oppilaitosyhteistyön avulla   

2M-IT:n Service Desk -tiimien koko on lähes kaksinkertaistunut loppuvuoden aikana. ”Rekrytointi on ollut iso ponnistus ja olemme siinä pikkuhiljaa loppusuoralla”, sanoo tiimiesimies Ville Ruusela. 2M-IT on rekrytoinut runsaasti uusia työntekijöitä varmistamaan sulavan hyvinvointialuemuutoksen. Enemmistö uusista työntekijöistä on opiskelijoita, joiden opintoja harjoittelu täydentää. ”Teemme oppilaitosyhteistyötä. Olemme käyneet esittäytymässä oppilaitoksissa ja saaneet taitavia hakijoita”, toteaa tiimiesimies Anne Leivo. 

2M-IT:lle harjoitteluun tulevat AMK-opiskelijat suorittavat esimerkiksi tieto- ja viestintätekniikan, kyberturvallisuuden tai tradenomin opintoja. Lisäksi on muutamia IT-tukihenkilöksi opiskelevia harjoittelijoita ammattikouluista. Yhteistyö koulujen kanssa on todettu erittäin mieluisaksi, ja Turun AMK:n yritys TheFIRMA saa tiimiesimies Ruuselalta erityistä kiitosta onnistuneesta yhteistyöstä.  

2M-IT:n käyttäjätuki muodostuu Service Desk- ja Sovellustuki -tiimeistä.

Uusien työntekijöiden perehdytykseen ja tukemiseen on panostettu 

Uusia työntekijöitä tsempataan ja perehdytetään aktiivisesti 2M-IT:llä. Kaksi viikkoa kestävän koulutuksen lisäksi uudet työntekijät saavat mentorit, jotka varmistavat, että työskentely lähtee hyvin käyntiin ja työntekijä rohkenee pyytää apua tarvittaessa. Jokapäiväisen työn tukena toimii myös timanttinen työyhteisö niin paikan päällä toimistoilla, kuin aktiivisissa sisäisissä viestintäkanavissa. Uudet työntekijät rekrytoidaan pääasiassa vastaanottamaan tukipyyntöjä ja ratkaiseman ongelmatilanteita puhelimitse. 

Service Deskissä järjestetään tiimipalaveri viikoittain, ja ajankohtaisista asioista viestitään Teamsin tiedotuskanavilla. Ohjeita päivitetään jatkuvasti ja isommista muutoksista järjestetään koulutukset. Varsinaiseen perehdytykseen sisältyvät koulutukset käsittelevät esimerkiksi hyvinvointialueiden kuntien esittelyä ja reitityskarttoja, jotta uusi työntekijä osaa reitittää asiakkaiden asiat eteenpäin oikeille tahoille, jos ne eivät ole heti ratkaistavissa. 

”Perehdytys on meillä tärkeässä roolissa. Opiskelijat tulevat meille harjoitteluun, ja me koulutamme heidät työhön”, toteaa tiimiesimies Leivo.  

2M-IT:llä harjoittelijoiden on mahdollista tehdä opinnäytetyö ja saada vakituinen työpaikka 

Harjoittelijan on mahdollista päästä 2M-IT:lle keikkatyöläiseksi ja kesätöihin, mikä parhaassa tapauksessa johtaa vakituiseen työpaikkaan. Tilanteesta riippuen opiskelija voi myös kirjoittaa opinnäytetyön yritykselle. Service Deskin jälkeen yksilön on mahdollista kouluttautua lukuisiin eri tehtäviin organisaatiossa, joskin monet viihtyvät yksikössä pitkään. 

”Meillä on paljon vakituisessa työsuhteessa olevia asiantuntijoita, jotka ovat aluksi tulleet taloon harjoitteluun. He osaavat asettua uuden harjoittelijan kenkiin”, kertoo Leivo. Kaikki tiimiläiset auttavat harjoittelijoita mielellään, ja heidän työpanostansa arvostetaan.  ”Harjoittelijat ovat tärkeä osa työporukkaa, ja he pääsevät osallistumaan tiimin työhyvinvoinnin aktiviteetteihin”, täydentää Ruusela. Onnistunut asiakaskokemus alkaa onnellisista työntekijöistä.   

Kiinnostuitko? Hae Service Deskiin avoimen haun kautta! 

Haemme jatkuvasti uusia osaajia Service Deskiimme avoimella haulla. Löydät tämän ja muut avoimet työ- ja harjoittelupaikkamme verkkosivuiltamme tai osoitteesta kuntarekry.fi. 

Reilu kahden vuoden prosessi saatiin onnistuneesti maaliin – 2M-IT sai arvostetun ISO/IEC 27001:2013-sertifikaatin

2M-IT:n toimistoilla nähtiin marraskuun alussa tyytyväisyyttään myhäileviä työntekijöitä. Kahden vuoden urakka saatiin onnistuneesti päätökseen, kun saimme hartaasti odottamamme tiedon ISO/IEC27001:2013 tietoturvallisuuden hallintajärjestelmäsertifikaatin myöntämisestä. Asiakkaille tämä tietää kattavaa laatutakuuta ja turvallisuutta.

2M-IT on yli 700 henkilöä työllistävä, sosiaali- ja terveydenhuollon tietoteknisiä palveluita tuottava julkisomisteinen yhtiö. Yrityksen omistus keskittyy vuoden 2023 alussa 16 hyvinvointialueelle, joille 2M-IT tuottaa laajasti erilaisia tietoteknisiä palveluita.

”Kannamme yhteiskuntavastuumme julkisomisteisena yhtiönä tuottamalla kestäviä ja kustannustehokkaita palveluita, tekemällä vastuullisia julkisia hankintoja ja rakentamalla vuoropuhelua eri toimijoiden välillä” kertoo liiketoimintajohtaja Satu Ylisiurua-Hemminki.

”Lyhyesti summattuna haluamme olla asiakkaan arjessa mukana ja tuottaa siihen soveltuvia, lisäarvoa tuovia palveluita.”

Reilu kahden vuoden määrätietoinen ja vaativa projekti

2M-IT kartoittaa alati ratkaisuja sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämiseksi, ja tähän liittyi myös päätös lähteä tavoittelemaan ISO/IEC27001:2013-sertifikaattia vuonna 2020.

Sertifikaatin hankintaprosessia voisi kuvata urheilutermein pitkänmatkan juoksuksi. Hallituksen asettamasta strategisesta tavoitteesta starttasi määrätietoinen työskentely, johon oltiin sitoutuneita koko talotasolla.

”Ei tämä helposti tullut, vaan vaati sitoutunutta työskentelyä kaikilta.

Panostus oli merkittävä”

Satu Ylisiurua-Hemminki, 2M-IT (kuva: Samu Lehtinen)

”Auditoinnin aikana haastateltiin lähes sata asiantuntijaamme. Sertifikaatti kattaa kaikki 2M-IT:n tuottamat palvelut, toimipisteet ja asiakkaat. Olemme saavuttaneet nyt tietyn laatutason. Tietoturvan ja laadun tae on jatkuva kehittäminen ja varmistaminen, jotta laatutaso pidetään ja että organisaatiomme kehittyy edelleen. Tämä on osa jatkuvan parantamisen toimintamalliamme”, täydentää laatu- ja riskienhallintapäällikkö Nina Raula.

Satu Ylisiurua-Hemminki jatkaa: ”Olemme asiakkaiden omistama inhouse-toimija ja missiomme on tuottaa lisäarvoa tällä toimintamallilla, autamme asiakkaitamme parantamaan SOTE-palvelujen vaikuttavuutta ja tuottavuutta. Erotumme muista toimijoista juuri tämän lisäarvon kautta, ja haluaisimmekin nähdä itsemme ikään kuin asiakkaan saumattomana jatkeena.”

Iso urakka saatiin päätökseen, kun akkreditoitu organisaatio Inspecta Sertifiointi Oy myönsi arvostetun sertifikaatin marraskuun alussa 2022.

”Sertifikaatti kattaa kaikki 2M-IT:n tuottamat palvelut, toimipisteet ja asiakkaat”

Nina Raula

”Juuri saamamme sertifikaatti on merkittävä asia myös siinä mielessä, että asiakkaamme ovat julkishallinnon toimijoita ja heillä on tarkat, standardoidut tietoturvavaatimukset. ISO/IEC27001:2013 on tämän hetken tärkein tietoturvaan liittyvä sertifikaatti, jolla mitataan organisaation tietoturvaan liittyvää kypsyyttä. Kun sen kykenee täyttämään, vastaa kattavasti kaikkiin tietoturvavaatimuksiin . Voimme hyvällä omallatunnolla nyt kertoa, että täytämme kaikki nämä vaatimukset. Asiakkaamme voivat olla luottavaisin mielin”, Ylisiurua-Hemminki kertoo.

Rami Kokkala, 2M-IT (kuva: Jerry Saarinen)

”Sertifikaatti on yksi osoitus siitä, että tarjoamiemme palveluiden kautta varmistamme asiakkaillemme riittävän tietoturvallisuuden tason. 2M-IT:n kyberturvapalvelu on laadukasta ja viemme ISO/IEC 27001:2013-standardin vaatimuksia asiakkaidemme IT-ympäristöihin ja IT-palveluihin”, kyberturvapäällikkö Rami Kokkala sanoo.

”Tietoturvallisuuden kehittäminen on strateginen tavoite 2M-IT:lle. Tämä sertifikaatti oli meidän tämän vuoden tärkein tavoitteemme ja nyt se saatiin onnellisesti maaliin. Nyt meillä on jo aiemmin myönnettyjen sertifikaattien lisäksi tämä uusin”, kertoo kehityspäällikkö Ari-Pekka Ketola.

”2M-IT:n palvelunhallinnan johtamisjärjestelmälle on myönnetty myös IT-palvelunhallinnan ISO/IEC 20000-1:2018, ja -Laadunhallinnan ISO 9001:2015 -sertifikaatit. Olemme ainoa julkisomisteinen sosiaali- ja terveydenhuollon ICT-palveluja tarjoava yhtiö, jolla on nämä kaikki kolme sertifikaattia tässä laajuudessa”, Nina Raula täydentää.

”Näiden lisäksi meillä on myös Lääkinnälliset laitteet ISO 13485:2016 -sertifikaatti, jonka kattavuus on 2M-IT:n tietojohtamisen alustapalvelut ja siellä tuotteena tietoallas”, Raula jatkaa.

”Tämä tarkoittaa, että meille myönnetyt laatusertifikaatit käsittävät koko henkilöstömme ja kaikki palvelumme. Koko henkilöstölle järjestetään vuosittain koulutuksia”, Ari-Pekka Ketola sanoo.

Turbulentissa maailmantilanteessa tietoturvallisuuden hallinnan merkitys korostuu

Tietoturvakysymykset niihin liittyvine haasteineen ovat olleet vahvasti esillä viime aikoina. Muun muassa kyberhyökkäyksiin täytyy kaikkien yritysten, niin yksityisten kuin julkishallinnon, varautua.

”Erityisesesti tässä ajanhetkessä, kun puhutaan esimerkiksi kyberhyökkäyksistä ja Venäjän toimista, turvallisuus korostuu. Nämä asiat ovat aivan keskeisiä tällä kriittisen tärkeällä toimialalla ja niiden merkitys tulee entisestään kasvamaan. Meillä tämä on nyt arvioitu ja hyväksi todettu”, Ylisiurua-Hemminki toteaa.