Kemikaalien hallintajärjestelmän hankinta

2M-IT Oy pyytää tarjousta järjestelmästä, jolla voidaan hallita kemikaalien käyttöön liittyviä dokumentteja (mm. kemikaaliluettelot, käyttöturvallisuustiedotteet, riskinarvioinnit) SaaS-palveluna. Hankintaan sisältyy ohjelmiston lisäksi käyttöturvallisuustiedotteiden päivitys.

Hankinnan kohteena on järjestelmä, joka on käytettävissä asiakaskohtaisesti. Järjestelmä tulee olla käyttöönotettavissa asiakaskohtaisesti ja sisältää vain tietyn asiakkaan tiedot järjestelmässä. Mikäli järjestelmässä on moniorganisaatiotuki järjestelmän käytölle, voidaan harkita yhteiskäyttöistä järjestelmää, jossa on sisäisesti asiakkaat erotettu, jotta toisen organisaation tietoja ei voi nähdä eikä käyttää.

2M-IT Oy on Suomen suurin sosiaali- ja terveydenhuollon tietoteknisiä palveluja tuottava yhtiö ja järjestelmä hankitaan kaikkien 2M-IT:n omistaja-asiakkaiden käyttöön, siten että Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiiri ottaa hankittavan järjestelmän ensimmäisenä käyttöönsä toimipisteissään mahdollisimman pian. 2M-IT Oy:n tämänhetkiset asiakkaat on kuvattu https://2m-it.fi/yritys/ . 2M-IT Oy:n asiakkaita voi tulla lisää sopimuskaudella.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri (VSSHP) koostuu 28 jäsenkunnasta, joissa elää runsaat 470 000 asukasta. VSSHP:n tämän järjestelmän käyttäjämäärä on noin 8500 käyttäjää ja 10 Admin-tason käyttäjää.

Hankinnan tavoitteet: Tässä hankinnassa valitaan yksi toimittaja. Valitun toimittajan kanssa 2M-IT Oy solmii sopimuksen. Järjestelmä hankitaan 2M-IT Oy:lle ja sen käyttäjät ovat 2M-IT Oy:n omistajaorganisaatiot.

Sopimusaika: Sopimuskausi alkaa 1.2.2019 ja on toistaiseksi voimassa oleva.

Tarjouspyyntö on kokonaisuudessaan luettavissa Mercell-järjestelmässä