Kotihoitoa kehitetään teknologian avulla

Etelä-Karjalassa pyritään vastaamaan sosiaali- ja terveysalan haasteisiin teknologian avulla. 2M-IT on mukana tekemässä uusia, kokonaisvaltaisempia ja paremmin ennaltaehkäiseviä palveluita kansalaisille.

On jo käytännön realiteetti, että vanhenevan ikärakenteen myötä työtä tekevien käsiparien määrä vähenee koko Suomessa. Samaan aikaan hoidettavien ihmisten määrä kasvaa. Kun yhtälöön lisätään se, että hoitotyöstä pyritään tekemään jatkuvasti tehokkaampaa ja tuottavampaa, riittää asiassa pähkäiltävää.

Toimialan haasteissa yhdeksi ratkaisukeinoksi nostetaan yleensä ensimmäisten joukossa digitalisaatio. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirissä, eli Eksotessa, digitalisaatiota hyödynnetään koko ajan enemmän kotihoidossa. Käytännössä se tarkoittaa ihmisten koteihin vietävää uutta teknologiaa.

”Uusien teknologioiden pitäisi pystyä auttamaan havaitsemaan potentiaalisia ongelmia aikaisemmin, eli jo ennen kuin ne muuttuvat konkreettisiksi ongelmiksi. Esimerkiksi ikäihmisen toimintakyvyn heikkenemistä voidaan huomata jo hyvin pienistä asioista”, Eksoten tietohallintojohtaja Toni Suihko kertoo.

Laitteiden tuottaman datan avulla pyritään havaitsemaan hoidettavassa asiakkaassa tapahtuvia muutoksia eripituisilla aikaväleillä. Tämä tapahtuu muun muassa mittaamalla asiakkaasta erilaisia suureita, kuten verenpainetta, happisaturaatiota, painoa ja niin edelleen.

Muutokset ovat havaittavissa muutenkin kuin fyysisillä mittauksilla. Teknologian avulla voidaan seurata myös ihmisen käyttäytymistä ja tehdä sen perusteella havaintoja. Miten päivittäinen liikkuminen muuttuu, onko lääkkeet muistettu ottaa tai miten ihminen nukkuu – vain muutama esimerkki mainittuna.

”Hoitavan ihmisen on todella vaikea huomata niitä muutoksia. Kun hyvin laajalla joukolla on näitä mittauksia, koneet pystyvät muodostamaan niistä ennustemalleja, milloin tulokset alkavat mennä huonompaan suuntaan. Ei hetkellisesti, vaan pitkän, keskipitkän tai lyhyen aikavälin trendinä.”

Videopuhelut kasvattavat suosiotaan kotihoidon tehokeinona

Teknologian hyödyntämisellä pyritään kokonaisvaltaisen palvelun lisäksi vähentämään turhien sairaalakäyntien määrää ja keskittämään ne sellaisille asiakkaille, jotka oikeasti niitä tarvitsevat.

”Asiakasta tulee katsoa koko sen asiakaspolun kannalta, eikä vain niin, että tulee vain vaikka päivystykseen hakemaan kliinisen hoidon ja poistuu sitten kotiin. Se on kaikkien yksiköiden asia jokaisessa palvelutapahtumassa katsoa hoidettavaa ihmistä kokonaisuutena. Ja siihen pitää rakentaa näitä uusia järjestelmiä.”

Kotihoidon tehostamiseen teknologian avulla hyödynnetään nykyään myös videoyhteyttä. Eksotessa kotihoidosta jo liki 7 % tehdään videovälitteisesti. Jatkossa määrä tulee lisääntymään.

”Se riippuu totta kai ihmisestä, mutta aina ihminen ei tarvitse sitä, että hoitaja olisi siinä vieressä. Ennen kaikkea ihminen kaipaa järkevää keskustelukontaktia. Myös ikäihmiset kykenevät meillä vallan mainiosti videon välityksellä juttelemaan”, Suihko vakuuttaa.

Muutoksella haetaan ennen kaikkea tehokkuutta. Kotikäynnillä hoitaja saattaa ajaa kymmeniä kilometrejä yhden hoidettavan ikäihmisen luo. Etäyhteyden avulla hän voi samassa ajassa jutella monen ihmisen kanssa.

”Nämä ovat tämmöisiä pieniä asioita, millä tuodaan ammattilainen lähelle kansalaista tarvittaessa ja tarpeen mukaisesti.”

Eksoten tietohallintojohtaja Toni Suihko.

Tuttuun kumppaniin voi luottaa

2M-IT on ollut yhdessä Eksoten kanssa hankkimassa yläpuolella kerrottujen palveluiden kehittämiseen tarvittavia uusia teknologia-alustoja sekä tuottamassa alustoihin liittyviä palveluja, jotta ne pysyvät vakaina laajemmassa toiminnassa.

Yhteistyö Eksoten ja 2M-IT:n välillä kattaa kuitenkin myös paljon muuta. Jo vuosia jatkunut yhteistyö on pitänyt sisällään paljon erilaisia projekteja, testausta, kouluttamista ja konsultaatiotyötä. Ehkä tärkein palveluista on kuitenkin tietojärjestelmien jatkuva ylläpito ja huolehtiminen niiden toimintakyvystä.

”Se on tavallaan tärkein palvelu nimenomaan lopullisen käyttötarkoituksen, eli ihmisten hoitamisen kannalta”, Suihko muistuttaa.

Pitkän yhteistyön myötä ovat yksilölliset ominaisuudet tulleet tutuiksi. Se on arjen tekemiseen iso voimavara.

”2M-IT tulee lähelle asiakasta, eli meitä. Enkä tarkoita pelkästään meidän tietohallintoamme, vaan laajemmin koko yksikköä. Kun tuntee asiakkaan ominaispiirteet, tulee palveluun yksilöllinen laadun vaikutelma.”

Kuvat: Topi Lainio