PATA on alkuvaiheessa 2M-IT:n ja kolmen alueen (Etelä-Karjala, Kymenlaakso ja Vaasa) yhteinen hanke, jonka tavoitteena on suunnitella ja toteuttaa maan johtava sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasneuvonnan ja –ohjauksen toimintakonsepti sekä tätä toimintaa tukevat tekniset ratkaisut.

  • PATA-kokonaisuus muodostuu kolmesta osiosta

PATA-alusta

Sisältää teknologia-alustan ja työkalut

PATA-toimintamalli

Kuvaa PATA-asiakaspalvelukeskuksen toimintakonseptin ja toimintaperiaatteet

Alueelliset PATA-muutoshankkeet

Tavoitteena on käynnistää asiakaspalvelukeskustoiminta alueellisena palveluna ja saada aikaa tavoitellut hyödyt