2M-IT järjestää omistaja-asiakkailleen esittelyjä erilaisista sosiaali- ja terveyspalveluiden tietoteknisiin ratkaisuihin liittyvistä teemoista. Esittelyissä keskustelevat vaihtuvat vieraat sekä 2M-IT:n omat asiantuntijat.

Esittelyt järjestetään Teams -kokouksena. Kokouskutsut ja tarkempi sisältö kuhunkin esittelyyn lähetetään esittelyä edeltävällä viikolla erillisenä sähköpostikutsuna. Osallistujat voivat lähettää kysymyksiä esittelyn aikana chatin kautta. Esittelyjen jälkeen materiaalit ovat ladattavissa tällä sivulla.

Jos haluat lisätietoa esittelyistä ja palveluistamme, ota yhteyttä omaan asiakkuusvastaavaan tai laita viestiä myynti@2m-it.fi.

Muista myös tilata uutiskirjeemme, jossa kerromme tulevista webinaareista.

Tulevat webinaarit

Hankintaosaamista julkisen sektorin digihankkeisiin

Torstaina 11.3.2021 kello 9.30

”Julkishallinnon digitalisaation kehittäminen vaatii myös vahvaa juridiikkaosaamista”, kertoo 2M-IT:n lakiasiainjohtaja Satu Ylisiurua-Hemminki.

Esittelyssä keskustelemme juridiikan roolista julkissektorin digi- ja kehittämishankkeissa. Lainsäädäntö asettaa reunaehdot hankinnoille ja myös erityislainsäädäntö asettaa vaatimuksia toteutuksille. Tietoturva ja tietosuojakysymykset ovat nyt myös isosti esillä.

Ketkä ovat mukana keskustelemassa?

Satu Ylisiurua-Hemminki, lakiasiainjohtaja, 2M-IT
Olli Kinnunen, asiakkuuspäällikkö, 2M-IT

Lakiasiainjohtajamme Satu Ylisiurua-Hemminki esittelee 2M-IT:n…

Aiemmat webinaarit

Pata-hanke on asiakaspalvelun yhteinen ratkaisu

Webinaari pidettiin 4.3.2021

Esittelyssä asiantuntijamme keskustelivat Pata-hankkeesta, sen etenemisestä ja käyttöönoton aikataulusta.

Lataa materiaali tästä

Haluatko keskustella Pata-hankkeesta?

Jätä yhteydenottopyyntö ja asiantuntijamme ovat sinuun yhteydessä.

KATI-rahoituksen avulla Elisa Digihoiva-palvelut käyttöön

Webinaari pidettiin 16.2.2021

Esittelyssä kävimme läpi 2M-IT:n ja Elisan yhdessä tuottamaa Digihoiva-palvelua ja sen käyttökohteita. Palvelun avulla ikääntyneet ihmiset pystyvät asumaan kotonaan turvallisesti mahdollisimman pitkään. Lisäksi keskustelimme KATI- Kotona asumisen teknologiat ikäihmisille -ohjelmasta ja kerroimme, miten Elisa Digihoiva-palvelu on helposti hankittavissa 2M-IT:n kautta.

Lataa materiaali tästä

Haluatko keskustella Digihoiva-palvelusta?

Jätä yhteydenottopyyntö ja asiantuntijamme ovat sinuun yhteydessä.

2M-IT:n palvelut: käyttövaltuushallinta (KVH/IDM) –automaatiota avuksi tunnushallintaan

Webinaari pidettiin 15.9.2020.

2M-IT:n käyttövaltuushallintapalvelu on integroitu ratkaisu identiteettien ja käyttäjäoikeuksien turvalliseen hallintaan
automaattisesti kaikkiin julkishallinnon erityistarpeisiin (sisäiset käyttäjät, ulkoiset käyttäjät, kumppanit, alihankkijat). Palvelu mahdollistaa täyttämään tiedonhallintalain käyttöoikeuksien hallintaan kohdistuvat vaatimukset.

Lataa tästä esittelyn materiaali

Kotiin vietävät palvelut, käyttäjäkokemuksia

Webinaari pidettiin 29.9.2020.

Kesäkuun alussa 2M-IT ja Elisa ovat aloittaneet yhdessä Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän kanssa puoli vuotta kestävän pilotin, jonka avulla ikääntyneet ihmiset pystyvät asumaan kotonaan turvallisesti mahdollisimman pitkään. Asuinhuoneistoon asennettavat sensorit seuraavat asukkaan toiminnassa tapahtuvia muutoksia.

Esittelyssä Kymsoten projektipäällikkö Noora Haimi kertoi kokemuksia palvelun käytöstä ja ajatuksia tulevasta.

Lataa tästä esittelyn materiaali


2M-IT tukipalvelut: Etäkokouspalvelut

Webinaari pidettiin 13.10.2020.

Etätyöskentely – ja kokoukset  ovat tänä päivänä jo lähes jokaiselle arkipäivää. Etäkokoukset ovat tulleet jäädäkseen.
Esittelyssä käytiin läpi 2M-IT:n moderneja ratkaisuja mm. videoneuvottelupalvelu, Flip TV ja Info TV, joiden avulla mahdollistetaan kokousten järjestäminen helposti, tietoturvallisesti ja tehokkaasti.

Lataa tästä esittelyn materiaali

Asiakastarina


Pata-ratkaisun tärkeimmät tavoitteet, hyödyt ja haasteet sote-palvelujen asiakasohjauksen ja –palvelun kehittämiseksi

Webinaari pidettiin 27.10.2020.

PATA-asiointialustan kehittäminen etenee vauhdilla neljän sairaanhoitopiirin (VSHP, Eksote, Kymsote ja PPHYKY) yhteisenä hankkeena. Hankkeen tavoitteena on luoda toimintamalli ja tietotekninen ympäristö asiakaspalvelukeskukselle.

PATA-asiointialusta mahdollistaa asiakkaiden monikanavaisen palvelun, neuvonnan, hoidon tarpeen arvioinnin sekä palveluohjauksen.

Webinaari pidettiin 27.10.2020.

Lataa tästä esittelyn materiaali


2M-IT sovelluspalvelut

Webinaari pidettiin 10.11.2020.

Yli 200 kokenutta 2M-IT:n ammattilaista ylläpitää ja tukee satoja sovelluksia ja järjestelmäkokonaisuuksia. Sovellusasiantuntijoilla on sovelluksiin liittyvä syväosaaminen, jonka avulla asiakkaan loppukäyttäjää voidaan tukea laajasti eri tavoin sovelluksien käytössä. Palvelun piiriin kuuluvat potilasjärjestelmäpalvelut, integraatiopalvelut, oheis- ja tukijärjestelmäpalvelut sekä keskitetyt palvelut (24/7 käyttäjätuki)

Lataa tästä esittelyn materiaali


Ratkaisuja itseilmoittautumiseen mobiilisti ja automaatilla

Webinaari pidettiin 24.11.2020.

CGI:n Itte-itsepalveluratkaisu on digitaalinen asiakasvirran hallinnan järjestelmä sosiaali- ja terveydenhuollon käyttöön. Ratkaisun avulla tehostetaan ja automatisoidaan asiakkaan ilmoittautumista, tiedottamista ja opastusta. Käyttöliittymän helppous takaa sen, että jopa 100 prosenttia päivän ilmoittautumisista voi tapahtua itsepalveluratkaisun kautta.

Ratkaisu on saatavissa 2M-IT:n palveluna.


2M-IT:n konsulttipalvelut toiminnan muutoksen tukena, asiakastarina Eksoten Ketju-pilotti

Webinaari pidettiin 8.12.2020.

Olemme asiakkaidemme toiminnan muutoksen tukena sote-alan päivittäisessä tekemisessä sekä pitkäjänteisessä kehitystyössä.

Autamme asiakkaitamme selkiyttämään laajoja ja mutkikkaita kokonaisuuksia sekä uudistamaan ja digitalisoimaan keskeisiä toiminnan prosesseja.

Lähestymistapamme perustuu tiimin laajaalaiseen sotetoiminnan ymmärrykseen ja asiantuntijuuteen sekä laajan kumppaniverkoston hyödyntämiseen.

Lataa tästä esittelyn materiaali


Tilaa uutiskirje

TILAA UUTISKIRJE »