2M-IT:n kotiin vietävien palvelujen palvelualusta hankintavaiheeseen

Tulevaisuudessa kotihoidon asiakkaiden ja ammattilaisten arkea helpottamaan hankitaan lisääntyvissä määrin etäseurantaa ja -hallinnointia tukevia teknologioita, jonka johdosta perinteisiä käyntejä voidaan korvata virtuaalikäynneillä. Lääkäripalveluita tullaan myös toimittamaan entistä enemmän virtuaalisina konsultointipalveluina kotona työskenteleville kotihoidon ammattiryhmille. Edellytyksenä tälle on tuottaa etänä työskentelevälle lääkärille tarvittava informaatio teknologiaa käyttäen.

Hankittava palvelualusta tukee organisaatioiden toimintaprosesseja ja on osa suurempaa toiminnanohjauksen kokonaisuutta. Kotiin vietävät palvelut pitää voida kytkeä organisaation muuhun toimintaan ja niiden kehitys tulee pohjautua mahdollisuuksien mukaan jo olemassa oleviin avoimiin ratkaisuihin.

Tavoitteena joustava hoitotyö yhdessä asiakkaan kanssa

Hankinnan kohteena olevan ratkaisun tavoitteena on kehittää osallistuvien organisaatioiden kotihoidon, kotisairaanhoidon sekä kuntouttavan kotona tapahtuvan toiminnan toiminnanohjausta ottamalla käyttöön kotiin vietävien palvelujen palvelualusta.

Ekosysteemin eli palvelualustan ympärille rakentuvat palvelut toteutetaan aktiivisesti kehittyvän palvelukokonaisuuden periaatteella ja kansalainen keskiössä. Julkisen sektorin palvelut tukevat palvelualustan avulla entistä paremmin kotona pärjäämistä ja ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa. Palvelualusta mahdollistaa tulevaisuudessa myös hyvinvoivan kansalaisen oman terveyden seurannan mahdollistamalla omien hyvinvointia tukevien palvelujen liittämisen palvelualustaan.

Kotiin vietävien palvelujen palvelualusta ja asiantuntijapalvelu hankintaan

Hankkeen seuraava etappi on kotiin vietävien palvelujen palvelualustan ja sen toteuttamiseen tarvittavan asiantuntijaresurssien hankinta, joka on tarkoitus saada valmiiksi kevään 2019 aikana.

Hankintaa on valmisteltu yhteistyössä EKSOTE:n, PHHYKY:n sekä EPSHP:n asiantuntijoiden kanssa. Palvelukokonaisuutta rakennetaan ja kehitetään yhdessä asiakkaiden kanssa.

Hankintailmoitus ja osallistumispyyntö on julkaistu Hilmassa. Osallistumishakemukset tulee jättää 21.01.2019 klo 12.00 mennessä.

2M-IT:n toimitusjohtaja Jari Nevalainen odottaa kilpailutuksen tuottavan ICT-ratkaisuja, jotka mahdollistavat vanhuksille kotona tarjottavien palvelujen tuomisen uudelle tasolle. Jotta saataisiin parhaat ratkaisut, toivotaan mahdollisimman monen ICT-yrityksen osallistuvan hankintaprosessiin.

Lisätietoa:

Jari Nevalainen, toimitusjohtaja / 2M-IT, jari.nevalainen@2m-it.fi

Satu Ylisiurua-Hemminki, lakiasiainjohtaja / 2M-IT, satu.ylisiurua-hemminki@2m-it.fi

2M-IT Oy

2M-IT on julkisomisteinen, voittoa tavoittelematon, 13 maakunnan ja 14 sairaanhoitopiirin alueella toimiva Suomen suurin sote ICT-palveluja tuottava osakeyhtiö.

Olemme vastuumme tunteva, omistajien toimintaa tukevaa kehittäjäkumppani. Kehitämme tulevaisuuden palveluja kansalaisten ja ammattilaisten käyttöön huomioiden asiakkaiden muuttuvat tarpeet. Keskeisimmät palvelumme ovat sote-ammattilaisjärjestelmien tuotannon aikaiset palvelut, modernit infrapalvelut, projektitoiminta ja kehittäminen. Lisäksi tuotamme laadukkaita ja kustannustehokkaita tukipalveluja.