Tietosuoja

Tietosuoja on perusoikeutesi, joka turvaa yksityisyyttäsi. 25.5.2018 voimaan astuvaa tietosuoja-asetusta sovelletaan henkilötietojen käsittelyyn, joka on osittain tai kokonaan automaattista.

Haluamme asiakkaidemme, yhteistyökumppaniemme ja kaikkien muiden kanssamme asioivien tietävän, miten käsittelemme henkilötietoja, kun vuorovaikutamme erilaisissa yhteyksissä digitaalisessa ja fyysisessä palveluympäristössä.

Tässä kuvaamme sinulle, miten käsittelemme henkilötietoja toiminnassamme.

Käsittelyn tarkoitus, oikeusperusteet ja tiedon lähteet

Palvelemme yritys- tai yhteisöasiakkaita. Tämän vuoksi käsittelemme rekisterinpitäjänä pääasiassa henkilötietoja, jotka olemme saaneet toimiessamme yhteistyössä tai asiakassuhteessa yrityksen tai yhteisön kanssa. Näin ollen 2M-IT Oy:n palveluihin rekisteröidyt ovat omien työntekijöidemme lisäksi yritysasiakkaitamme, potentiaalisia yritysasiakkaitamme tai verkkosivumme käyttäjiä. Saamme tietosi pääsääntöisesti joko yritykseltä, jossa työskentelet, tai sinulta itseltäsi.

Toiminnassamme käsittelemme henkilötietoja seuraaviin käsittelytarkoituksiin ja seuraavilla perusteilla:

  1. Hoitaaksemme asiakassuhdettamme sopimuksemme perusteella.
  2. Hoitaaksemme asiakassuhdettamme toimittaaksemme palvelut ja tilaukset sopimuksen perusteella.
  3. Hoitaaksemme asiakassuhdettamme, kehittääksemme palvelukokemusta ja markkinoidaksemme palveluitamme rekisterinpitäjän oikeutetun edun tai antamasi suostumuksen perusteella.

Tietojen siirtäminen, luovuttaminen, säilytys ja profilointi

Tietoja käsittelevät vain ne henkilöt, joiden työtehtäviin 2M-IT:n kyseisten tietojen käsitteleminen tehtävänmukaisesti kuuluu. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Säilytämme asiakkaidemme henkilötietoja sopimussuhteen voimassaoloajan lisäksi kaksi (2) vuotta sopimussuhteen päättymisen jälkeen varmistaaksemme palveluumme mahdollisesti sopimuksen päättymisen jälkeen tulevien tiedusteluiden käsittelyn.

Emme tee automaattisia päätöksiä tai profiloi rekisteröityjä keräämiemme henkilötietojen perusteella.

Oikeutesi käyttämiemme henkilötietojen suhteen

Rekisteröidyn oikeudet:

Voit tarkistaa ja päivittää henkilötietosi ajan tasalle (tarkastus- ja korjausoikeus).

  • Voit vastustaa tietojesi käyttämistä mm. asiakasviestintään ja markkinointiin (kielto-oikeus).
  • Voit pyytää tietosi poistamista järjestelmistämme (tietojen poistamisoikeus).
  • Voit tehdä valituksen tietosuojavaltuutetulle, jos emme mielestäsi noudata voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä käsitellessämme henkilötietojasi.

Tietojesi tarkastus, korjaaminen, poistaminen ja käytön vastustaminen onnistuu parhaiten ottamalla sähköpostitse yhteyttä 2M-IT:n ServiceDeskiin, minkä yhteystiedot löydät alta:

2M-IT Oy
Sähköpostiosoite: servicedesk@2m-it.fi

Lataa tiedostot:

Käyttäjätuen puheluiden nauhoituksen tietosuojaseloste

Asiakkuudenhallinnan tietosuojaseloste

0365-tietosuojaseloste

Rekrytoinnin tietosuojaseloste

Toimipaikkojen kulunvalvonnan seloste

Sopimushallinnan tietosuojaseloste