Vastuullisia sosiaali- ja terveydenhuollon ratkaisuja

Kehitämme sosiaali- ja terveys­palveluihin ratkaisuja, jotka tuottavat hyvinvointia ihmisille. Julkisomisteisena yhtiönä meillä on yhteiskuntavastuu, joka edellyttää kustannustehokkaiden palveluiden tuottamista, vastuullisten julkisten hankintojen tekemistä sekä vuoropuhelun rakentamista omistajiemme, kumppaniemme ja päättäjien kanssa.

Whistleblowing-palvelu

Whistleblowing-ilmoituskanava on meille tärkeä työkalu vastuullisen yritys- ja organisaatiokulttuurin edistämiseksi.

Whistleblowingilla tarkoitetaan ilmoituskanavapalvelua, jonka avulla voi ilmiantaa väärinkäytöksiä tai epäiltyjä väärinkäytöksiä. Whisteblowing -ilmoituskanavan käyttäminen organisaatiossa vähentää väärinkäytösten todennäköisyyttä ja edistää yrityksen eettisten ohjeiden jalkauttamista. Whistleblowing-palvelu on 2M-IT Oy:n työntekijöiden ja ulkoisten osapuolten käytettävissä.

Kaikilta 2M-IT:n työntekijöiltä edellytetään, että he noudattavat jokapäiväisessä työssään yrityksen eettisiä periaatteita, käytäntöjä, sääntöjä ja yritystä koskevaa lainsäädäntöä. Jos työntekijällä on vahva epäilys väärinkäytöksestä, hän voi tehdä asiasta ilmoituksen whistleblowing-palvelun kautta. Työntekijällä on velvollisuus tehdä ilmoitus esimerkiksi seuraavista: lahjonta, suosiminen, tietojen muuttaminen, yrityksen etuuksien väärinkäyttäminen, uhkailu tai painostus, virka-aseman väärinkäyttö ja sidonnaisuudet. Ilmoitukset on aina tehtävä vilpittömässä mielessä.

Kuka tahansa voi tehdä ilmoituksen myös nimettömänä. Whistleblowing-palvelu on ulkopuolisen tahon tarjoama, ja alusta on salattu ja salasanasuojattu. Metadataa ei tallenneta eikä IP-osoitteita voi jäljittää. Nimetöntä ilmoittajaa on näin ollen mahdoton tunnistaa. Jätettyään ilmoituksen nimetön ilmoittaja saa ID:n ja salasanan. Ilmoittaja voi sen jälkeen kirjautua palveluun, lukea whistleblowing-tiimin vastaukset ja lähettää tiimille viestejä.

Annetut ilmiannot ja epäilyt käsitellään luottamuksellisesti vain käsittelyoikeudet omaavien henkilöiden kesken.

Ilmoita 2M-IT:n ilmoituskanavaan osoitteessa:

https://2m-it.ilmoituskanava.fi

Tietosuojaseloste:

2M-IT:n ilmoituskanavan tietosuojaseloste

Ajankohtaista

Blogi