Tietoja johtamiseen

Näkyvyyttä ja varmuutta tulevaisuuden suunnitteluun

Me hallitsemme tietojohtamisen ratkaisut, alustat ja teknologiat. Nämä yhdistettynä ymmärrykseen asiakkaidemme arjesta takaa sen, että pystymme tarjoamaan oleellista ja ajantasaista tietoa johtamisen, päätöksenteon ja muutosten tueksi.

Tiedon avulla hyvinvointialue voi ohjata toimintaansa reagoinnista ennakointiin – esimerkiksi hahmottamalla alueen palvelutarpeen muutoksia, jotta tulevaisuuden palveluverkkoa voidaan suunnitella jo nyt. Kun tunnistetaan paljon palveluja käyttävät asiakkaat, ennaltaehkäiseviä palveluja voidaan suunnata juuri heille.

Hyvinvointialueen datan kautta saadaan näkyville kokonaiskuvaa, kun alueelliseen tietovarantoon yhdistetään perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoito, sosiaalihuolto ja pelastuslaitos. Se mahdollistaa osaoptimoinnin sijaan aitojen asiakas- ja potilaspolkujen rakentamisen, vaikutusten seuraamisen ja ennakkomerkkien seurannan.

Me mahdollistamme tiedolla johtamisen alueen ja kansallisten vaatimusten mukaisesti.

Mikä muuttuu? Muutamia esimerkkejä:

  • Mutusta nutuksi: Ei enää musta tuntuu -päättelyä, vaan numeroiden tukemaa dataa päätösten tueksi
  • Ehjempi kokonaiskuva potilaista ja asiakkaista
  • Mahdollistaa rakenteiden muuttamisen dataan perustuen
  • Kustannusvaikuttavuuden seuranta ja tehostaminen helpottuu

Esimerkkejä palveluistamme

Asiantuntijatyö liittyy monesti jonkin uuden asian kehittämiseen tai monimutkaisen ongelman ratkaisemiseen. Teemme työtä tiiviissä yhteistyössä asiakkaamme kanssa.

Meillä on vahvaa osaamista esimerkiksi tietojohtamisen strategiseen suunnitteluun, modernin tietojohtamisen ympäristön, tietovaraston ja raportoinnin kehittämiseen sekä hyvinvointialueen organisaatio- ja järjestelmämuutosten vaikutusten selvittämiseen.

Vaikuttavuus on terveystaloustieteessä vakiintunut käsite, joka tarkoittaa toiminnalla aikaansaatua muutosta ihmisen terveydentilassa, toimintakyvyssä tai hyvinvoinnissa. Vaikuttavuustiedolla johtaminen edellyttää vaikuttavuusdatan jalostamista tiedoksi. Se vaatii analytiikkaa sekä johdon raportointia.

Kun haluamme päästä kiinni kustannusvaikuttavuuteen, tarjoamme johdolle yhdestä näkymästä ajantasaista tietoa vaikuttavuudesta (kliinisillä ja PROM-mittareilla) sekä kustannuksista asiakassegmenteittäin

Tarjoomamme ja toteutuksemme kattavat koko dataputken aina lähdejärjestelmäintegraatioista visualisointiin ja raportointiin sekä keinoälyyn pilvessä sekä on-premise. Toteutamme tietojohtamisen ympäristöt asiakkaiden valitsemilla teknologioilla, ja arkkitehtuurit noudattavat kansallisia suosituksia (VIRTA).

Palveluitamme ovat tietoallaspalvelut, tietovarastopalvelut, tiedolla johtamisen järjestelmäpalvelut ja keinoälypalvelut.

2M-IT:n vahvuus on ehdottomasti se, että se palvelee lukuisia hyvinvointialueita, joilla on samanlaiset tarpeet.

Tieto pitää olla jokaisella organisaation tasolla

”Sote-pela tiedolla johtaminen on vielä paikoin lähtökuopissa, ja monilla hyvinvointialueilla on yhä poimimatta tiedolla johtamisen helppoja hedelmiä. Meidän tavoitteemme Etelä-Karjalassa on olla moderneja teknologioita hyödyntävä tiedolla johtamisen edelläkävijä vuoteen 2025 mennessä.

Oleellisinta tiedolla johtamisessa on ymmärtää, että tietoa ei tarvita vain ylintä johtoa varten, vaan sen pitää olla saatavilla jokaisella organisaation tasolla, päivittäisessä työssä. Relevanttia tietoa tarvitaan niin asiakasohjauksessa kuin raportoinnissa rahoittajallekin.

2M-IT:n vahvuus on ehdottomasti se, että se palvelee lukuisia hyvinvointialueita, joilla on samanlaiset tarpeet. Jokaisen ei siis tarvitse keksiä kaikkea itse, vaan hyviä toimintamalleja pystytään monistamaan toisille alueille. Myös tiedolla johtamiseen liittyvissä hankinnoissa, kuten tekoälyssä, kaikki hyvinvointialueet hyötyvät 2M-IT:n osaamisesta.”

Mika Mitikka, tietohallintopäällikkö, Etelä-Karjalan hyvinvointialue