Konsultointia muutokseen

Selkeyttä ja sujuvuutta keskeisiin toimintoihin

Hyvinvointialueiden arvokkaimmat kumppanit ovat ne, jotka aidosti tuntevat arjen haasteet. Meidän vahvuutemme on syvä ymmärrys sekä sote-palvelujen ja organisaation hallinnon arjesta että ICT-ratkaisujen mahdollisuuksista. Lisäksi täydennämme omaa osaamistamme monipuolisella kumppaniverkostolla.

Kun tavoite on kirkkaana mielessä, me pystymme ehdottamaan ratkaisuja, jotka auttavat ratkaisemaan toiminnan haasteita ja digitalisoimaan keskeisiä toimintoja. Tarjoamme apuamme myös tavoitteen määrittelyyn ja toiminnan suunnitteluun.

ICT-ratkaisujen hankinnassa ja käyttöönotossa on hyvä tarkastella tarvetta laajemmin – niin strategisesti kuin toiminallisuuksienkin näkökulmasta. Esimerkiksi yksittäisen palvelun tarvitsema toiminnallisuus voisi olla hyödynnettävissä useammassa palveluyksikössä. Strategisen tarkastelun avulla saamme varmistettua kehitystyön ja ratkaisun soveltuvuuden koko organisaation kehityssuunnitelmiin ja muutokseen sitoutumiseen.

Mikä muuttuu? Muutamia esimerkkejä:

  • Hankitut ratkaisut aidosti auttavat saavuttamaan tavoitteet ja ratkaisemaan ongelmia
  • ICT-ratkaisujen potentiaali hyödynnetään kokonaisvaltaisesti
  • Sitoutuminen uuteen ohjelmistoon ja toiminnan muuttamiseen kasvaa

Esimerkkejä palveluistamme

Kehitämme yhdessä asiakkaidemme kanssa sekä laajoja palvelukokonaisuuksia että yksittäisiä, kohdennettuja palveluja ja autamme viemään toiminnan muutoksen läpi organisaatiossa. Teemme esimerkiksi teknisiä ja sote-toiminnan esiselvityksiä, suunnittelemme ja toteutamme palvelujen yhdistämisen toiminnan muutoksia sekä fasilitoimme, teemme palvelumuotoilua ja konseptointia.

Me autamme varmistamaan, että sote-palveluiden ja järjestelmien kehitys kulkee käsi kädessä ja tukee optimaalisesti sosiaali- ja terveydenhuollon palvelun toteuttamista. Autamme myös varmistamaan, että ICT-ratkaisuiden potentiaali voidaan hyödyntää mahdollisimman vaikuttavasti.

Toiminnan kehittämisen ja sen IT-tuen malli on kehitetty tukemaan muutoksen läpivientiä (suunnittelu, kehitys, toteutus) prosesseissa, joissa hyödynnetään sote-järjestelmiä. IT-ratkaisuihin tukeutuvan toiminnan kehittämisen mallissa käymme yhdessä läpi asiakkaan tavoitteet sekä suunnittelemme ja toteutamme toiminnan muutoksen vaatimat tehtävät asiakkaan ehdoilla.

Malli antaa työkaluja, suunnitelman sekä työtapoja toiminnan muutoksen läpiviennille. Mallia käyttämällä kasvatetaan muutoksen onnistumista ja uusien toimintamallien juurtumista käytännön prosesseihin.

Meillä on vahvaa osaamista esimerkiksi vanhojen järjestelmien uudistamisesta, erillisten järjestelmien yhtenäistämisestä sekä hyvinvointialueiden perustamisen yhteydessä syntyneiden tarpeiden kartoittamisesta. Tarpeiden pohjalta voimme tehdä asiakas- ja potilastietojärjestelmähankintoja tai hankkia kokonaan uusia digiratkaisuja ja auttaa niiden nopeassa käyttöönotossa.

Toteutamme hankinnat joko jatkuvana palveluna tai erillisinä toimeksiantoina, jolloin teemme myös hankinnan ja myös käyttöönottovaiheen konsultointina.

Emme voi mennä teknologia tai järjestelmä edellä, vaan on katsottava asioita isommassa mittakaavassa yhdessä asiakkaan ammattilaisten kanssa.

On otettava huomioon koko toimintaketju

”Kokonaisvaltaisessa sote-palveluiden toiminnanmuutosprojektissa on kyse muustakin, kuin taustalla vaihtuvasta järjestelmästä tai työpäivään tuoduista uusista digitaalisista laitteista. Kokonaisvaltaisessa toiminnanmuutosprojektissa projektipäällikkö ja ammattilaiset pyrkivät saamaan kokonaiskuvan muutoksen vaikutuksista sote-ammattilaisiin, johtoon ja mahdollisesti myös kansalaisiin.

On siis osattava ottaa huomioon koko toimintaketju, johon tuleva muutos voi vaikuttaa. Emme voi mennä teknologia tai järjestelmä edellä, vaan on katsottava asioita isommassa mittakaavassa yhdessä asiakkaan ammattilaisten kanssa.”

Johanna Andersson, yksikön päällikkö, 2M-IT