Turvallisesti kotona

Paras palvelu ulottuu kotiin asti

Tuottamiemme digitaalisten työkalujen avulla palvelut voidaan tuoda vaivattomasti kotisohvalle asti. Kotiin tarjottavat palvelut vähentävät fyysistä asiointia palvelupisteillä ja nopeuttavat asioiden hoitoa. Palvelujen avulla asiakas voi elää hänelle tutussa ympäristössä pidempään tai asioinnin voi helposti hoitaa keskellä arkea silloin, kun se itselle parhaiten sopii. Voimme tarjota asiakkaalle digitaalisia ratkaisuja, jotka vapauttavat hyvinvointialueen arvokkaita resursseja palvelutuotannosta.

Palvelujen avulla voimme esimerkiksi tukea ikäihmisen tai vammaisen kotona asumista ja varmistaa, että sairaalasta voi kotiutua turvallisesti. Palvelumme tarjoavat helpon ja nopean yhteyden sote-ammattilaiseen chatin tai videopuhelun avulla. Myös oirearvion ja ajanvarauksen voi tehdä helposti netissä.

Digitaaliset palvelut tuovat helppoutta ja turvallisuutta asiakkaan arkeen sekä varmuutta ammattilaisen työpäivään.

Mikä muuttuu? Muutamia esimerkkejä:

  • Hoitotyö tehostuu ja kotipalvelun työ helpottuu, kun osa kotikäynneistä voidaan hoitaa videopuheluna
  • Sovellus yhdistää kaikki tiedot hoitajalle yhteen paikkaan: ikäihmisen terveystiedot, hälytykset ja viestinnän
  • Hoitoon tai palveluun pääsyn aika lyhenee, kun asiakas saa helposti ja nopeasti yhteyden ammattilaiseen
  • Automatisoimalla aikaa vieviä rutiineja vapautamme ammattilaisille enemmän aikaa kohtaamisiin

Esimerkkejä palveluistamme

Kotiin vietäviin palveluihin kuuluvat muun muassa sensoripohjainen turvapalvelu, paikantava ja hälyttävä, henkilön mukana kulkevan turvapuhelin, videopuheluyhteys asukkaan sekä hoitajan ja omaisen välillä, lääkemuistutukset ja etämittaus.

Ammattilaisille ja omaisille on saatavilla esimerkiksi puhelinsovellus, joka välittää esimerkiksi tilannekuvaa, mittaustuloksia ja hälytyksiä automaattisesti hyödynnettäväksi. Kotihoito pystyy seuraamaan ikäihmisen terveydentilaa ja aktiivisuutta myös etänä.

Asiakkaalla on käytössään helppokäyttöinen chat tai videoyhteys, jonka avulla hän saa yhteyden terveydenhuollon ammattilaiseen hoitoon liittyen heti tarpeen syntyessä. Yhteydenoton aikana asiakkaalle varataan tarvittaessa aika terveydenhuoltoon. Esimerkiksi Pöytyän terveyskeskuksessa chat-palvelumme vapautti roimasti resursseja: puhelut laskivat –60 % ja terveyskeskuskäynnit –50 %.

Ikäihmisten palvelutarpeen arviointiin kehitetyllä sovelluksellamme taas tuetaan ammattilaisten ja asiakkaan välistä palvelutarpeen arviointia lakisääteisesti ja organisaation asettaman toiminnan mukaisesti aina yhtä laadukkaasti. Sovelluksen avulla asiakkaat pysyvät ammattilaisilla hallussa koko toiminnan ajan.

Uusien teknologioiden avulla voidaan automatisoida rutiiniprosesseja, kuten tiedon syöttämistä ja hakemista eri järjestelmistä, raporttien muodostamista ja tiedon vertailua. Robotti nopeuttaa tehtävien suoritusaikaa ja vapauttaa ammattilaiset vaativampiin ja mielenkiintoisempiin, päättelykykyä vaativiin tehtäviin.

Ohjelmistorobotti on helppo ottaa käyttöön – se toimii sille syötettyjen sääntöjen mukaisesti eikä sen käyttö vaadi muutoksia olemassa oleviin IT-järjestelmiin.

Yhdessä toimittajien kanssa pystymme ehdottamaan kokonaisuuksia, jotka aidosti auttavat tavoitteiden saavuttamisessa ja arjen ongelmien ratkaisussa.

Me olemme ongelmanratkaisijoita

”Asiakas hyötyy osaamisestamme parhaiten, kun hän antaa ratkaistavaksemme ongelman. On luonnollista, että jo tutuksi tulleet ratkaisut, kuten videopuheluratkaisut, kiinnostavat asiakkaita, mutta me tunnemme teknologioiden mahdollisuudet laajasti. Yhdessä toimittajien kanssa pystymme ehdottamaan kokonaisuuksia, jotka aidosti auttavat tavoitteiden saavuttamisessa ja arjen ongelmien ratkaisussa.

Taustani on kotihoidossa, mikä antaa minulle hyvän kuvan siitä, mitä uuden teknologian käyttöönottaminen tai toiminnan muuttaminen merkitsee kotihoitajan työssä. Yksikään teknologia tai ratkaisu ei yksistään muuta arkea parempaan, vaan siihen liittyy aina koko toimintamallin muutos. Hyvinvointialueen arjen onnistumisen kannalta on tärkeää tarkastella toimintatapoja kriittisesti ja kehittää niitä parempaan suuntaan. Esimerkiksi ennaltaehkäisevässä työssä kotiin vietävillä ratkaisuilla tulee olemaan merkittävä rooli.”

Outi Kaiponen, palvelupäällikkö, 2M-IT