Sujuvaa hoitoa ja palvelua

Palveluita oikeassa paikassa ja oikeaan aikaan

Kun jokainen tietää, mitä tehdä, mihin mennä ja keneltä pyytää neuvoa, palvelupolku on sujuva. Meidän ydinosaamistamme on päällekkäisten toimintojen poistaminen hoito- ja palvelupoluista, rutiinien automatisointi ja järjestelmien integrointi. Silloin usein yksi kirjaus riittää.

Palvelun toteuttaminen suunnitelman mukaisesti edellyttää toiminnan ja tuotannon tehokasta ohjausta. Tarvitaan oikea määrä ihmisiä, oikeanlaiset tilat ja työvälineet, sekä jouhevasti liikkuvaa tietoa eri järjestelmien välillä. Toiminnanohjauksemme avulla voimme auttaa hyvinvointialueita säästämään aikaa, ammattilaisten työtunteja sekä tehostaa resurssien käyttöä.

Me autamme varmistamaan, että ammattilaisilla on aina käytössään työtä helpottavat digitaaliset työvälineet ja nopea apu ongelmatilanteissa. Yksi palvelunumeromme tarjoaa tukea kaikenlaisiin ongelmiin työvälineistä käyttäjätukeen. Lopputuloksena saadaan aikaan laadukkaita sisäisiä prosesseja ja käytetään saatavilla olevat resurssit oikein.

Mikä muuttuu? Muutamia esimerkkejä:

  • Potilaat hoidetaan oikeissa paikoissa, jolloin resurssit käytetään fiksusti
  • Sisäiset prosessit ovat tehokkaita: on esimerkiksi tunnistettu rutiininomaiset hoitopolut, joihin on selkeä prosessi
  • Ei päällekkäisiä tutkimuksia asiakkaille
  • Tiedon liikkuminen eri järjestelmien välillä tehostuu.
  • Järjestelmien käyttö ei aiheuta turhautumista

Esimerkkejä palveluistamme

Karttapohjaisen palvelumme avulla voidaan seurataan alueen vuodepaikkojen käyttöastetta toimijoittain, yksiköittäin ja osastoittain. Palvelun avulla käyttäjä näkee nopeasti yleistilanteen ja voi tehdä potilassiirtopyyntöjä eri osastojen ja toimijoiden välillä. Näin potilaat hoidetaan oikeissa paikoissa, jolloin resurssit käytetään fiksusti.

Palvelun avulla asiakkaiden siirto- ja check-in/out-viiveet saadaan näkyviin ymmärrettävään ja visuaaliseen muotoon reaaliajassa. Palvelu näyttää myös osastojen henkilöresurssitilanteen, jolloin resursseja voidaan ohjata yksiköiden välillä.

Sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnanohjauksella tehostetaan ja lisätään sote-palveluiden vaikuttavuutta:

Ikäihmisten Lyhytaikaishoito ja Päivätoiminnan -prosessilla saadaan hallittua asiakkaita lyhytaikaishoidon ja päivätoiminnan tarpeiden ja vapaiden paikkojen suhteen.

Tehostettu palveluasuminen -prosessilla saadaan hallittua asiakkaat, joilla on tarve tehostettuun palveluasumiseen.

AVH-prosessilla hallitaan aivoverenkiertohäiriö potilaiden kuntoutusta. Sovelluksen avulla asiakkaiden kuntoutuspolku hoituu diagnoosin perusteella aina yhtä laadukkaasti eri ammattilaisten välillä ilman puhelinsoittoja.

Työvälineet ja toiminnan tunteva käyttäjätuki
Ajantasaiset päätelaitteet sekä yhtenäinen ja ajanmukainen päätelaitekanta tekee työstä mielekästä. Tarvittavat laitteet ja niihin liittyvät palvelupyynnöt voi tilata helposti vakioidusta valikoimastamme. Päätelaitepalvelumme sisältävät työasemat, mobiililaitteet, videoneuvotteluvälineet sekä A/V-laitteet ja tulostus- ja oheislaitepalvelut.

Keskitetty asiointipisteemme vastaanottaa kaikki loppukäyttäjiltä tulevat yhteydenotot, neuvoo ja opastaa käyttäjiä sekä ratkaisee loppukäyttäjän pyynnöt nopeasti ja laadukkaasti. Palvelu sisältää myös palveluneuvonnan, joka tukee loppukäyttäjiä IT-palveluihin kuuluvien sovellusten, työasemien tai muiden teknologisten laitteiden käytössä. Seuraamme jatkuvasti käyttäjätuen vastaamisaikaa ja käyttäjätyytyväisyyttä.

Parasta on, kun saamme ratkaistua ongelman ja asiakkaan ilo ja huojennus on silminnähtävää.

Poistamme työpäivistä hankaluuksia

”Meidän vahvuutemme on ketteryys, hyvät työmetodit sekä yhteinen tekemisen meininki. Pystymme ratkaisemaan asiakkaan ongelmat aina nopeasti ja asiantuntevasti – olemme kuin olkapää, johon voi aina luottaa, ja tarvittaessa purkaa tietotekniikkaan liittyvät turhautumiset. Parasta on, kun saamme ratkaistua ongelman ja asiakkaan ilo ja huojennus on silminnähtävää.

Olen ylpeä siitä, että pystymme omalla asiantuntemuksellamme auttamaan sote-alan ammattilaisia tekemään omaa arvokasta työtään ja poistamaan hankaluuksia heidän työpäivistään.”

Antero Kautto, järjestelmäasiantuntija, 2M-IT