2M-IT on saavuttanut 3. tason IPMA Delta -sertifikaatin ensimmäisenä Suomessa

12.6.2024 | Ajankohtaista

IPMA Delta on puolueettomien ja riippumattomien projektijohtamisen ammattilaisten suorittama arviointi ja sertifiointi, joka mittaa organisaation projektijohtamisen, salkunhallinnan ja ohjelmajohtamisen kypsyystasoa. IPMA Delta -arvioinnissa tunnistetaan projektitoiminnan- ja johtamisen nykytila, vahvuudet ja kehittämiskohteet.

IPMA Delta -arviointi suoritettiin 2M-IT:llä kevään 2024 aikana ja arviointiin osallistui kymmeniä henkilöitä eri rooleista. Arvioinnin tuloksena 2M-IT sai IPMA Delta sertifikaatin kypsyystasolla 3, mikä on tähän mennessä korkein Suomessa saavutettu taso.

Kuva: IPMA Delta kypsyystaso 3 osoittaa, että 2M-IT:llä on määritelty projektimalli, -rakenteet ja -prosessit ja niitä pääsääntöisesti edellytetään ja noudatetaan koko organisaatiossa. Seuranta ja kehittäminen on järjestelmällistä. Lähde: https://www.pry.fi/ipma-sertifiointi/delta_sertifiointi

Kuva: IPMA Delta kypsyystaso 3 osoittaa, että 2M-IT:llä on määritelty projektimalli, -rakenteet ja -prosessit ja niitä pääsääntöisesti edellytetään ja noudatetaan koko organisaatiossa. Seuranta ja kehittäminen on järjestelmällistä. Lähde: https://www.pry.fi/ipma-sertifiointi/delta_sertifiointi

Yhtiön toiminta sai arvioitsijoilta runsaasti erinomaista palautetta

“2M-IT:n projektitoiminnalla on kestävä pohja, selkeä perusrakenne ja positiivinen tahtotila ja osaaminen kyvykkyyden kehittämiseen. Organisaatio on kasvanut nopeasti ja nykyisessä mittakaavassaan projektitoiminnan johtamisella on takanaan vasta lyhyt historia ja paljon mahdollisuuksia ja tehtävää edessään. Pitkäjänteinen kehittäminen edellyttää yhteistä näkemystä ja päätöksiä 2M-IT:n johdolta.”

Kuvassa vasemmalla Anna-Maria Mäkelä, Projektiammattilaiset ry, sekä 2M-IT:ltä Tia Melava, Jari Nevalainen, Arto Lehtokari ja Anna Bertoft. Kuva: Jouko Kaaja

Kuvassa vasemmalla Anna-Maria Mäkelä, Projektiammattilaiset ry, sekä 2M-IT:ltä Tia Melava, Jari Nevalainen, Arto Lehtokari ja Anna Bertoft. Kuva: Jouko Kaaja

Tia Melava toimii 2M-IT:n PMO:n tiimipäällikkönä. Kysyimme Tialta matkasta, jonka 2M-IT on tehnyt projektijohtamisen kehittämisessä saavuttaakseen IPMA Delta -sertifikaatin 3.tason.

Moi Tia! Milloin 2M-IT lähti tavoittelemaan IPMA Delta -sertifikaatin kypsyystasoa 3?

Kuusi vuotta sitten 2M-IT:llä oli otettu käyttöön projektijohtamismalli ja siihen liittyvät ohjeet, työkalut ja mallipohjat. Siitä lähdimme kehittämään ja kouluttamaan projektipäälliköitä, sitouttamaan johtoa, muuttamaan toimintaa ja kulttuuria. Olemme siis kehittäneet projektijohtamisen ja ohjelmajohtamisen mallia vuosia, saavutus on vaatinut pitkäjänteistä työtä. Jouluna 2023 meillä oli itsellä arvio omasta kypsyystasostamme ja päätimme lähteä hakemaan ulkopuolista näkökulmaa. Ulkopuolinen arvioitsija antaa puolueettoman ja luotettavan arvion, joka perustuu standardeihin, ei omaan mututuntumaan tai kokemukseen. Halusimme myös ulkopuolisen näkemyksen jatkuvaan kehittämiseen nostettavista asioista, joiden avulla pystymme edelleen pitämään kypsyystasomme ja jopa nostamaan sitä,

Mitä asioita 2M-IT:llä on kehitetty, että IPMA Delta -sertifiointi kypsyystaso 3 saavutettiin?

Olemme tähän 3. tasoon kehittäneet varsinkin salkunjohtamisen prosessia sekä perustaneet salkkujohtoryhmän, ja nämä kehityskohteet nostivat kypsyystasoamme.  Avainroolissa on myös ollut 2M-IT:n PMO, joka todettiin olevan hyvin resursoitu ja on laajasti tunnustettu olevan toimiva, hyödyllinen, avulias ja arvokas osa organisaatiota.  Erityismaininnan saimme meidän projektipäälliköiden osaamistasoon liittyvästä koulutuspaletista. Kehitämme paljon meidän projektipäälliköidemme osaamista. Meillä projektijohtamismalli sisältää paljon muutakin kuin projektijohtamista: taustalla kehitämme ihmisiä, ja sitä kautta toimintaa, kulttuuria ja yksilöä.

Mitä IPMA Delta -sertifioinnin 3. taso merkitsee 2M-IT:n asiakkaille?

IPMA Delta -sertifikaatti 3. tasosta on todiste siitä, että meidän projektitoimintamme on laadukasta. Lupaamme asiakkaillemme laadukasta projektipalvelua ja nyt se on todistettu aidosti. Sehän näkyy asiakkaalle myös siinä, että kun projektitoiminta on laadukasta, projektit menevät kustannustehokkaasti läpi, ovat oikea-aikaisia, mahdollisimman pienillä resursseilla toteutettuja ja asiakastarpeet huomioidaan projekteissa kokonaisvaltaisesti.

Minkä näet tärkeimpänä projektijohtamisessa, jos yksi asia pitäisi nostaa esiin?

Tärkeintä on, että ymmärrämme, että projektijohtamista tehdään yhdessä asiakkaan, projektipäälliköiden, johtajien, asiantuntijoiden ja kumppaneiden kanssa, kukaan ei omista projektia yksin. On tosi tärkeää, että kaikki toimivat yhteisen tavoitteen eteen rakentavassa hengessä. Projektin onnistuminen vaatii kaikilta yhteistä halua sitoutua ja toimia meidän arvojemme – yhteisöllisesti, välittävästi, asiantuntevasti – mukaisesti.

Johtaminen sanana sisältää aina ihmisiä ja heidän johtamistaan. Se on kaikessa keskiössä, asiakkaan johdon, projektipäällikön – kaikkien pitää osata johtaa itseään, projektia, ohjausryhmää jne. Jokaisen pitää hallinnoida johtajuutta jollakin tavalla.

Yhteenveto:
IPMA Delta arvioinnin tulos heijastaa hyvin 2M-IT organisaation projektinhallintakyvykkyyden nykytilaa ja sen avulla pystyttiin todentamaan jatkuvan parantamisen näkökulmasta tärkeimmät kehityskohteet. Arvioinnin hyötyjä olivat myös projektitoiminnan ja salkunhallinnan näkyvyyden kasvaminen sisäisesti sekä ymmärrys niiden linkityksestä asiakasarvoon.

Lisätietoja Tia Melava, tiimipäällikkö PMO, tia.melava@2m-it.fi, +358400453177