Yhdessä tuotamme tehokkaammat ja laadukkaammat palvelut – asiakkaiden arjen tukeminen on 2M-IT:n uuden strategian keskeinen tekijä

2M-IT on julkaissut uuden strategiansa vuosille 2019-2020. Tavoitteenamme on auttaa asiakkaitamme parantamaan sosiaali- ja terveyspalvelujen vaikuttavuutta ja tuottavuutta.

Pääsemme tavoitteeseen asiakaslähtöisellä ja ratkaisukeskeisellä asiantuntijuudella, aktiivisella toiminnan kehittämisellä, kustannustehokkailla ja laadukkailla palveluilla sekä yhteisillä pehmeillä arvoilla.

”Strategiamme auttaa selkiyttämään tavoitteitamme ja prioriteettejamme. Se muodostaa päivittäisen työmme perustan, mitä teemme ja mihin keskitymme. Meidän on fokusoiduttava, jotta saavutamme tavoitteemme”, kertoo 2M-IT:n toimitusjohtaja Jari Nevalainen.

Strategiassa tunnistetaan toimintaympäristön muutosvoimat, kuten 5-10 vuoden sisällä kotihoidon asiakasmäärä kasvu 50 % ja sote-sektorin työvoiman määrä lasku 25 %, hallituksen 3 miljardia euron säästötavoite SOTE-uudistuksen avulla vuoteen 2029 mennessä. Nämä toimintaympäristön muutokset edellyttävät meiltä muuttumista yhdessä asiakkaidemme kanssa.

Asiakaskokemus on kumppanuuden keskiössä

Asiakas on toimintamme keskiössä, ja visionamme on tuottaa yhdessä tehokkaammat ja laadukkaammat palvelut. Asiakkaan saama hyöty on kaiken 2M-IT:n toiminnan kehittämisen lähtökohta. Tulevina vuosina keskitymme neljään tärkeään teemaan:

  • Tuotamme jatkuvat palvelut sovitulla palvelutasolla laskevin yksikkökustannuksin.
  •  Vastaamme asiakaslähtöisistä palvelukokonaisuuksista, jotka kokoamme parhaista mahdollisista lähteistä.
  •  Tuemme asiakkaidemme toiminnan kehittämistä. Kehitämme osaamistamme ja palvelujamme asiakkaiden tarpeita vastaaviksi.
  • Asiakas- ja potilastietojärjestelmäpalvelut tehostavat SOTE-palvelujen asiakasprosessien ohjausta.

”Visiomme toteuttamisessa tärkeimmässä roolissa ovat ihmiset. Meillä on paras jengi koossa tämän strategian toteuttamiseen”, Nevalainen sanoo.

Strategiamme kulmakivet on kiteytetty ja visualisoitu strategiakuvaksi, joka löytyy nettisivujemme Yritys -osion alta.

Yhdessä enemmän.