Käynnissä olevat hankinnat ja markkinakartoitukset

Pyydämme aika ajoin tarjouspyyntöjä tuotteista ja laitteista yhteistyökumppaneidemme sekä omaa käyttöä varten.

Kaikki tarjouspyynnöt julkaistaan virallisesti osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi. Julkaisemme tarjouspyynnöt myös tällä sivulla.

Avoimet tarjouspyynnöt

  Dynaamiset hankintajärjestelmät (DPS)

  Alla on esitelty auki olevat 2M-IT:n julkaisemat DPS:t Tarjouspalvelu.fi:ssä.


  Suorarekrytointipalvelut (DPS)

  Toimittajat voivat liittyä tähän 2023 asti. Tällä tullaan hankkimaan kevennetyillä kilpailutuksella tähän liittyneiltä toimittajilta suorarekrytointipalveluja. Lisäksi hankittavat rekrytointipalvelut voivat olla ns. hybridihakuja, joissa yhdistetään esimerkiksi suorahakua ja some/mediahakua. Hankittavat palvelut voivat myös kohdistua henkilön soveltuvuusarviointiin.


  Asiakas- ja hoitotyössä käytettävät erityissovellukset SOTE-toimialalla (DPS)

  Toimittajat voivat liittyä tähän 2023 asti. Tällä tullaan hankkimaan kevennetyillä kilpailutuksella tähän liittyneiltä toimittajilta sosiaali- ja terveyshuollon erityissovelluksia, joita hyödynnetään 2M-IT Oy:n asiakkaiden organisaatioissa potilaan hoitotyössä ja toiminnanohjauksessa ydinpotilastietojärjestelmien toiminnan tukena. Erityissovellukset voivat olla myös erillisiä ja itsenäisesti toimivia, jos ne ovat lääkinnällisiä laitteita, lääkinnällisten laitteiden lisälaitteita tai muuten toimivat diagnostiikan tai hoitotyön tukena tai toiminnanohjauksessa siten, että ne eivät ole osana ydinpotilastietojärjestelmää tai asiakastietojärjestelmää.​​


  Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin liittyvät järjestelmä-, menetelmä- ja sovelluskoulutukset sekä muut vastaavat koulutukset (DPS)

  Toimittajat voivat liittyä tähän 2023 asti.  Tällä tullaan hankkimaan kevennetyillä kilpailutuksella tähän liittyneiltä toimittajilta mm. seuraavia koulutuspalveluita Tilaajalle:

  • järjestelmäkoulutukset
  • menetelmäkoulutukset
  • sovelluskoulutukset
  • projektiosaaminen ja hankejohtaminen
  • muut vastaavat koulutukset

  Koulutuksiin voivat osallistua 2M-IT:n henkilöstö sekä sen asiakkaiden henkilöstö.​​


  Sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan kehittämisen ja ICT-palveluiden konsultointi (DPS)

  Toimittajat voivat liittyä tähän 2023 asti. Tällä tullaan hankkimaan kevennetyillä kilpailutuksella tähän liittyneiltä toimittajilta konsultointia, joka kehittää Tilaajan asiakkaiden sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja SOTE-ICT-palveluja erityisesti asiakkaiden toiminnanmuutokseen liittyvissä tilanteissa, sekä toiminnan muutoksen yhteydessä tietojärjestelmien käyttöönottoon liittyvää konsultointia ja muita tietojärjestelmien kehittämiseen -ja käyttöönottoihin liittyviä palveluja. Hankinnat tehdään dynaamisen hankintajärjestelmän sisällä erillisillä tarjouspyynnöillä. Hankinnan kohteena voi olla konsulttipohjainen osaaminen tai toimittajalta tarjouspyynnössä tarkemmin määriteltävä kokonais- tai osapalvelun ostaminen. Dynaamisella hankintajärjestelmällä hankitaan mm. seuraavia palveluja ja niihin liittyviä asiantuntijaresursseja

  • palvelumuotoilun ja toiminnankehittäminen
  • tuotannonohjaus- ja sen kehittäminen
  • SOTE- ja SOTE-ICT-arkkitehtuuri ja sen kehittäminen
  • tietojärjestelmien kehittämiseen- ja käyttöönottoihin liittyvät palvelut
  • prosessien kehittäminen ja määrittely
  • toiminnanmuutoksen jalkauttaminen organisaatiossa​​

  Tietoliikennepalvelut (DPS)

  Toimittajat voivat liittyä tähän 5.2.2024 asti.


  Tiedolla johtamisen ja tekoälyn (AI) palvelut (DPS)

  Toimittajat voivat liittyä tähän 18.9.2024 asti.


  Nimetyillä teknologioilla toteutettavat ratkaisut ja niihin liittyvät asiantuntijapalvelut (DPS)

  Toimittajat voivat liittyä tähän 31.8.2024 asti.


  Tilaa uutiskirje

  TILAA UUTISKIRJE »