2M-IT:n vuosi 2018 ja ajatukset vuodelle 2019

Vuosi 2018 lähestyy loppuaan ja on aika tehdä yhteenveto menneestä sekä pohtia tulevaa.

Kuluva vuosi on ollut merkittävä 2M-IT:lle ja sen henkilökunnalle. Alkuvuonna rakensimme uutta organisaatiota ja tulevia toimintamalleja Medbitin ja Medi-IT:n fuusioitumista varten.

1.3.2018 fuusion jälkeen totuttelimme uusiin yhteistyömalleihin ja työkavereihin. Samaan aikaan yhtenäistimme toimintamalleja sertifikaattityön myötä. Seuraavan generaation asiakas- ja potilastietojärjestelmiin liittyen teimme paljon työtä, jotta meillä olisi tarvittavaa osaamista tätä uudistusta varten. Nyt meillä on myös hyvä tilannekuva siitä, mitä on tapahtumassa.

Ahkera työmme on myös tuottanut konkreettisia tuloksia. Palvelunhallinnan johtamisjärjestelmällemme myönnettiin ISO 9001:2015 ja ISO/IEC 20000-1:2011 -sertifikaatit, jotka 2M-IT sai ensimmäisellä yrittämällä. Olemme päässeet mukaan asiakas- ja potilastietojärjestelmien uudistamisiin muun muassa Keski-Suomen hankkeeseen ja mahdollisesti seuraavaan rinnakkaiskilpailutushankkeen liikkeelle lähtöön. Sote- ja maakuntauudistukseen liittyen olemme olleet mukana suunnittelemassa tietohallinnon ja ICT:n laajaa kokonaisuutta useassa maakunnassa.

Asiakkailta saatu palaute 2M-IT:n toiminnasta on ollut pääosin positiivista. Olemme tiedostaneet, että isot hankkeet ja projektit ovat syöneet 2M-IT:n ketteryyttä ja parannamme tätä jatkossa.

Vuonna 2018 olemme työstäneet myös sitä, mikä on 2M-IT:n brändi, visio, arvot, missio ja strategia. Strategialle iso kulmakivi on se, miten käy maakuntauudistuksen kanssa. Vuoden vaihteen jälkeen olemme todennäköisesti siinä pisteessä, että tiedämme, mikä oli lopputulos.

Vuoteen 2019 siirrymme positiivisin mielin. Kaikki työ, mitä vuoden 2018 aikana on tehty, näyttäisi olleen hyvä tapa edistää ICT:n ja kehittämistyön tarjontaa omistajillemme.

Mielestäni koko 2M-IT:n porukka on tehnyt valtavan hienon työn.  Iso kiitos kaikille mahtavasta yhteistyöstä.

Kuuntele nämä Jarin kirjoittamat ajatukset myös ainutlaatuisesta podcastista:

Jari Nevalainen
Toimitusjohtaja
2M-IT Oy