Yhdessä eteenpäin yhteisillä toimintamalleilla

Fuusioista on nyt kulunut reilut puoli vuotta. Tämän vuoden aikana on tehty paljon työtä, jotta meillä olisi olemassa kuvaus yhteisistä toimintamalleista, mutta todellinen työ on ottaa ne käyttöön. Hitsaantumalla yhdeksi yritykseksi pystymme parhaiten kasvamaan siihen rooliin, jota omistajamme ovat tahdittaneet hyväksyessään fuusion toteutuksen ja siihen liittyvän strategisen mahdollisuuden vaikuttaa valtakunnallisesti sote-maakuntien ict:n kehittymiseen 2M-IT Oy:n parhaalla osaamisella.

Maakuntauudistus on ennen kesää tehtyjen päätösten myötä saanut lisäaikaa, ja yleinen ilmapiiri eduskunnassa näyttää olevan, että uudistus halutaan pitää elossa ja eteenpäin liikkuvana. Tämä tulee näkymään vahvasti syksyn poliittisessa keskustelussa ja uudistuksen etenemisellä tulee olemaan vaikutusta siinä, minkälaisena omistajat näkevät meidän roolimme tulevaisuudessa.

Maakuntauudistus on meidän tulevaisuutemme kannalta merkittävä suunnannäyttäjä.

Meiltä tullaan punnitsemaan kykyä tukea omistajiemme muutoksen läpivientiä. In house -yhtiönä pystymme tarjoamaan suurimman hyödyn omistajillemme silloin, kun omistajat näkevät yhteiset toimintamallit tehokkaimpana tapana tuottaa heille samalla tavoin yhteisiä palveluita. Tässä suhteessa keskeistä on meidän oma muuntumisemme toimintatavoiltamme ja malleiltamme valtakunnallisesti dokumentoiduksi, tehokkaaksi, toimivaksi ja luotettavaksi ict-palveluiden tuottajaksi.

Minulla on täysi luottamus meidän ammattitaitoomme olla omistajillemme paras kehityskumppani, paras ict-tuottaja.

Tulevaisuus näyttää näiden isojen muutosten kautta sen, miten meidän roolimme tulee kehittymään ict-ratkaisutoimittajasta palveluintegraattoriksi.

Tämä muutos meidän täytyy elää ja toteuttaa yhdessä!

 

 

 

 

 

 

Jari Nevalainen
Toimitusjohtaja
2M-IT Oy