Safir-tietojärjestelmä rekisteröitiin lääkintä­laitteeksi

VSSHP:n kaikkien päivystysten käytössä olevan Safir-tietojärjestelmäkokonaisuuden Spider-potilastieto ja -toiminnanohjausosuuden MDD-rekisteröintiprosessi on sujunut suunnitelmien mukaisesti. Lääkärit ovat suorittaneet tarvittavat kliiniset arviot ja vaatimustenmukaisuuden edellyttämä dokumentaatio on kaikkien tarpeellisten tahojen käytettävissä. Safir Spider –kirjausalusta rekisteröitiin MDD-lääkintälaitedirektiivin mukaisesti CE-merkityksi laitteeksi joulukuussa 2016. Samalla Safir Spider rekisteröitiin myös sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojärjestelmäksi luokkaan B kuuluvana, joka tarkoittaa sitä, että Safir voi tuottaa myös kansalliseen Kanta-arkistoon liittyvää potilaskertomusinformaatiota.

Safir-tietojärjestelmäkokonaisuus yhdistää kansainvälisestikin ainutlaatuisesti potilaan tarvitseman kiireellisen hoidon perinteisesti erillään olevat osuudet ja muodostaa yhtenäisen hoitokertomushistorian palvelutapahtumasta. Hätäkeskustietojen, ensihoidon ja päivystyksen tietojen yhdistäminen tarjoaa seuraavalle vaiheelle ennakointimahdollisuuksia saapuvan potilaan hoitoon varautumisessa. Safir Spider kirjausalusta integroituu terveydenhuoltoyksikön kaikkiin tarkoituksenmukaisiin tietojärjestelmiin hakien automaattisesti potilaan perus- ja riskitietoja, sekä tarjoten jatkohoidolle kuten teholle kertomusyhteenvetoja ja vitaaliarvoja. Toisaalta potilas saattaa olla kiireettömämmässä tarpeessa, jolloin kuvaan astuu ratkaisun siirtokuljetusten tilaushallinta ja suorituksenohjausratkaisu. Ratkaisukokonaisuuteen kuuluu ajan hengen mukaisesti tarkoituksenmukaisimmat käyttötavat mukaan lukien mobiilitoiminnallisuus.

San Sai Solutions Oy ja Medbit Oy ovat yhteistyössä tuottaneet Safir–tietojärjestelmäkokonaisuuden mittavassa tuotekehitysprojektissa yhdessä VSSHP:n Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen kanssa.

Lisätieto Safir-toiminnanohjausjärjestelmästä antaa:

Mervi Ruonamo
mervi.ruonamo@medbit.fi
0408208924