Turun kaupunki tiivistää yhteistyötä 2M-IT:n kanssa

10.6.2020 | Tiedote

Hyvinvointitoimialan asiakas- ja potilastietojärjestelmien tuki, kehittäminen sekä pääkäyttäjätoiminnot siirtyvät 2M-IT:lle. Liikkeenluovutus on tarkoitus toteuttaa 1.9.2020 alkaen.

Turun kaupunki saa palveluidensa tueksi 2M-IT:n koko valtakunnallisen palveluorganisaation sekä kattavat toimintaprosessit.

Turun kaupunginhallitus päätti aiemmin maaliskuun kokouksessaan merkitä suunnatussa osakeannissa tarjotut 2M-IT Oy:n lisäosakkeet. Merkinnällä vahvistettiin kaupungin sidosyksikköasemaa yhtiössä. Samalla kaupunginhallitus päätti, että selvitys asiakas- ja potilastietojärjestelmien tuen ja pääkäyttäjätoimintojen sekä järjestelmiin liittyvien sopimusten siirrosta liikkeenluovutuksella 2M-IT Oy:lle voidaan aloittaa sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksellä.

Tiivistynyt yhteistyö ei ole tärkeää ainoastaan Turun kaupungille vaan koko alueelle. Varsinais-Suomen alueellisessa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelmassa on asetettu tavoitteita sote-sektorin järjestelmäkehitykselle. Tavoitteena on yhtenäinen, alueellinen sote-tietojärjestelmäympäristö.

2M-IT:n tuella on huomattavasti paremmat edellytykset valmistautua joko alueelliseen konsolidaatioon eli yhdenmukaistamiseen, järjestelmien kilpailutukseen tai toisaalta osallistumaan APTJ-konsortioiden yhteiskehittämiseen. Kaupungin omalla organisaatiolla ei ole riittävää osaamista tai resursointia ottaa näin suuria alueellisia kehityshankkeita johdettavakseen, joten asia edellyttää strategisen kumppanin hankintaa esitetyllä tavalla.

Tiivistyvästä yhteistyöstä hyötyvät kaikki 2M-IT:n kumppanit. 2M-IT:n tuella asiakkaiden edellytykset yhteiskehittämiseen ja tulevan sote- ja maakuntauudistuksen toteutukseen paranevat merkittävästi.

Lue lisää Turun kaupunginhallituksen pöytäkirjasta: https://ah.turku.fi/kh/2020/0608016l/4110745.htm

Lisätiedot:

Jari Nevalainen, 2M-IT Oy:n toimitusjohtaja,
puh. 050 383 9455, jari.nevalainen@2m-it.fi

Arja Pesonen, 2M-IT Oy:n hallituksen puheenjohtaja,
puh. 050 409 0755, arja.pesonen@tyks.fi