Toiminnan muutoksen tukeminen digitaalisuudella

Asiakkaiden toiminnan muutoksen tukeminen on meille tärkeää. Asiantuntijamme Tarjan YAMK-opinnäytetyössä esitellään Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin (VSSHP) kahdella osastolla toteutettu pilottihanke.

Hankkeessa digitaalisuus tuotiin uudistetulla tavalla mukaan hoitotyöhön. Lue julkaisusta, miten hankkeen tavoitteet saavutettiin ja uusi toimintamalli otettiin käyttöön: Digitaalisuus osana lääkehoitoa – Tarja Rounamo ja Taina Anttonen