Esittelyssä 2M-IT:läinen! Anna-Maria Jääskeläinen, hankejohtaja

15.5.2024 | Työntekijäesittelyt

Kuka olet ja mikä on työtehtäväsi 2M-IT:llä?
Olen Anna-Maria Jääskeläinen ja toimin 2M-IT:llä hankejohtajana ITSM-muutoksessa.

Millainen on työnkuvasi ja tyypillinen työpäiväsi?
Otimme tammikuussa 2024 käyttöön uuden toiminnanohjausjärjestelmän, ja minä vastasin sen hankinnasta ja käyttöönotosta. Jatkossa kehitämme toiminnanohjausta ja it-palveluitamme sekä niihin liittyviä automaatioita vahvasti eteenpäin. Tavoittelemme toimintojamme ohjaavaa ja tehostavaa ekosysteemiä, jonka avulla voimme tuottaa entistäkin parempaa palvelua hyvinvointialueille.
Jos kummipojaltani kysytään, työni on tietokoneen naputtelua. Mutta tarkemmin sanottuna suunnittelen, miten voisimme organisaatiossamme edistää digitalisaatiota. Kuuntelen tarpeita, asettelen seuraavia askeleita, rakennan alustamme kehitysjonoa, tunnistan tehostamiskohteita ja vedän 2M-IT:n parasta tiimiä, Synaps-tiimiä, joka vastaa alustan kehittämisestä. Minulla on siis paljon Teams-kokouksia, sähköpostien lähettämistä ja niihin vastaamista sekä suunnitelmien laatimista.

Millainen koulutustausta sinulla on?
Koulutustaustaltani olen filosofian maisteri. Pääaineeni oli aate- ja oppihistoria. Pitkään minua kiinnosti kulttuurin, filosofian ja aatteiden historian tutkiminen, eikä kiinnostus ole taustalta kaikonnut, vaikka työelämä onkin imaissut mukanaan ja vienyt aikaa hyvältä harrastukselta.

Mikä on parasta työssäsi?
Mielestäni parasta työssäni 2M-IT:llä on uuden luominen ja kehittäminen. Lisäksi on hienoa, että voi tehdä mukavan työyhteisön kanssa yhteiskunnallisesti merkittävää työtä, jossa toiminnanohjaus on tekemisen sydän. Se, joka mahdollistaa tehokkaat palvelut SOTE-sektorille ja jonka avulla voi automatisoida ja nopeuttaa toimintaa, keskittää palveluita ja luoda niistä helppokäyttöisempiä.

Miten yrityksen missio näkyy omassa työssäsi?
Toimivat IT-palvelut vapauttavat aikaa SOTE-sektorin työntekijöille siihen kaikkein tärkeimpään, varsinaiseen työhön. 2M-IT on systemaattisesti panostanut laadukkaisiin ja kustannustehokkaisiin palveluihin. Uusi alustamme ja sen käyttöönotto tukee tätä tavoitetta. Matka on toki vasta alussa, ja alkumatkalla voi kömmähdyksiäkin sattua, mutta tämä on se suunta, johon haluan kehitystä viedä. Haluan, että IT auttaa aidosti arjessa.

Mitkä ovat tärkeimpiä tehtäväkokonaisuuksia tai vastuualueitasi tänä vuonna?
Toiminnanohjausalustan käyttöönotto oli lähtölaukaus kehittämiselle. Tämän vuoden jatkan digitalisaation edistämisen ja toiminnan tehostamisen parissa. Alustassa, portaaleissa ja toimintatavoissamme on paljon kehittämistä. Kaikki ei todellakaan ole valmista; enemmän ja parempaa automaatiota, asiakasnäkökulmaa, tietojen läpinäkyvyyttä, toimintojen yhteen hiomista, integraatioita…

Mistä asioista olet erityisen tyytyväinen työyhteisössäsi, ja onko jotain, mitä voisi mielestäsi kehittää?
On hienoa havaita, kuinka paljon tuemme ja autamme toisiamme ja olemme yhtä tiimiä. Hierarkiaa on vähän.  Vaikka emme jäykistele vanhoissa kaavoissa, voisimme olla vieläkin ennakkoluulottomampia ja muistaa pyristellä irti vain tavan vuoksi tehtävistä asioista.

Mille sydämesi sykkii vapaa-aikana?
Työaikojen ulkopuolella olen muuten intohimoinen puutarhaharrastaja. Pieni rivitalonpihani on täynnä kasveja, koska minusta kaikki kasvit ovat kauniita. En tunnusta kasvuvyöhykkeitä, vaan järjenvastaisesti uskon, että kaikki kasvit menestyvät Suomen oloissa. Puutarhurina minulla onkin enemmän intoa kuin taitoa ja rohkeutta enemmän kuin älyä.