Esittelyssä 2M-IT:läinen! Kati Mäki, erityisasiantuntija

6.5.2024 | Työntekijäesittelyt

Kuka olet ja mikä on työtehtäväsi 2M-IT:llä?
Olen Kati Mäki ja työskentelen 2M-IT:llä erityisasiantuntijana erilaisissa hankkeissa, projekteissa, järjestelmien käyttöönotoissa ja päivityksissä. Kotipaikkana minulla on ratkaisupalveluiden asiantuntijapalvelut-tiimi. Minulla on laaja kokemus ja tietopohja sote-alasta ja siellä käytettävistä tietojärjestelmistä. Olen saanut tämän kokemuksen kartutettua niin, että olen ollut kliinisessä työssä monessa eri paikassa sekä tietojärjestelmien pääkäyttäjänä ja kriittisten järjestelmien päivystäjänä usealla eri hyvinvointialueella. Eniten kokemustani on kartoittanut kuitenkin se, että olen saanut osallistua 2M-IT:llä vaativiin projekteihin asiantuntijana ja saanut niissä sukeltaa syvässä päädyssä. Lisäksi olen saanut luottamuksen ja mahdollisuuden olla mukana johtoryhmässä henkilöstömme edustajana. Olen myös sen kautta saanut lisää näkemystä ja ymmärrystä sote-kokonaisuudesta.

Millainen on työnkuvasi ja tyypillinen työpäiväsi?
Varmasti kaikki meistä on ollut joskus ajamassa jonkinlaista road trippiä. Tiedämme sen tunteen, joka matkalla on. Tunne vaihtelee, mutta useimmiten se on odottava, innokas, utelias, jännittynyt, iloinen ja hyvä. Suuntaamme katseemme edessä häämöttävään ja teemme kartan avulla reittisuunnitelmaa, jotta pääsemme sinne, minne pyrimme.  Joissain mutkissa ja teillä tietymättömillä tietenkin välillä jopa pelottaa, mutta loppujen lopuksi olemme aina päässeet perille. Sateenkaaren päät on ehkä nähty, kärrypoluilla on körötelty ja suorilla baanoilla menty lujaa. Tuulilasinpyyhkijät ovat viuhuneet välillä vimmatusti ja joskus on kattoluukku ollut auki ja musiikki soinut.
Tällaista vauhdin hurmaa ja erilaisista matkoista nauttimista sisältyy myös minun tyypilliseen työpäivääni. Hankkeissa, projekteissa ja kaikissa palveluissa on päätetty jokin päämäärä, joka on suunniteltu meidän yhdessä saavutettavaksi. Sitä päämäärää tavoittelen myös asiantuntijana ja sen eteen teen töitä. Päiväni alkaa niin, että tarkistan muistiinpanot, sähköpostit, Teams-viestit ja palaverit. Kollegoiden ja projektipäälliköiden tai johdon kanssa keskustelemme työtehtävistä ja priorisoimme niitä tarpeen mukaan niin, että kaikkia asioita tulisi edistettyä niin, että pääsemme yhdessä tavoitteeseemme. Erityisasiantuntijana tarkastelen laaja-alaisesti ja kehittävällä otteella eteen tulevia asioita ja mietin, miten niiden suhteen kannattaisi edetä: mitä olemassa olevaa hyvää kannattaisi jatkossakin käyttää ja mitä uutta kannattaisi mahdollisesti ottaa käyttöön. Hahmotan helposti asioiden riippuvuuksia ja laajoja kokonaisuuksia. Kykenen tarttumaan haasteisiin ja menemään niistä läpi. Oikeastaan tykkään tällaisesta ja se on minulle luontaista. Luontaista on myös laskea euroja ja kannattavuutta ja hahmotella liiketoiminnallisesti vaikuttavia ja järkeviä kokonaisuuksia.
Palaverien ja työpajojen lisäksi kalenterini täyttyy kaikenlaisista eteen tulevista selvitettävistä asioista. Olen yhteydessä kollegoihini, asiakkaisiin, järjestelmien toimittajiin, THL:ään ja Kelaan eli teen laaja-alaisesti yhteistyötä eri toimijoiden kanssa, jotta saan jonkun puuttuvan tiedon esiin.  Päätöksen teko vaatii tietoa ja sitä tietoa pyrin tuottamaan joka päivä.

Millainen koulutustausta sinulla on?
Olen suorittanut sote-alan opintoja seuraavanlaisesti: yo, lähihoitaja (sosiaalihuolto + terveydenhuolto), sairaanhoitaja (ensihoito), sosiaali- ja terveyspalvelujen digitalisaatio- ja liiketoimintaosaaminen (YAMK) sekä tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto.

Mikä on parasta työssäsi ?
Pidän työstäni ja teen yhteistyötä kaikkien 2M-IT:läisten kanssa ja haluan että työni tuottaa asiakkaalle arvoa. On parasta ja jännittävää, kun en tiedä aina etukäteen kaikkea työpäivästäni enkä esimerkiksi edes sitä, että mitä kieltä tänään puhun. Och det är bra, ty jag tycker om att använda svenska.

Miten yrityksen missio näkyy työssäsi?
”Autamme asiakkaitamme parantamaan SOTE- palvelujen vaikuttavuutta ja tuottavuutta” näkyy työssäni niin, että pyrin työlläni tuottamaan nimenomaan tämän mission päämääränä olevaa arvoa asiakkaalle. Asiakkaat saavat antaa työstäni ja kaikkien meidän työstämme palautetta ja voin palautteenkin avulla seurata, onko meidän missiomme näkynyt työssäni.

Mitkä ovat tärkeimpiä tehtäväkokonaisuuksia ja vastuualueita tänä vuonna?
Tärkeimpänä tehtäväkokonaisuutena tänä vuonna minulla on yhden hyvinvointialueen uusi asiakas- ja potilastietojärjestelmä ja sen käyttöönottoon tarvittavassa suunnittelussa, rakentamisessa, käyttöönoton tuessa sekä muutoksen ja toimintamallien läpiviemisessä mukana oleminen. Lisäksi muina tärkeinä tehtävinä on kouluttautua itse sekä olla henkilöstön edustajana johtoryhmässä.

Mistä asioista olet erityisen tyytyväinen työyhteisössäsi, ja onko jotain, mitä voisi mielestäsi kehittää?
Olen erityisen tyytyväinen siitä, että yrityksemme arvot ovat sellaiset, jotka resonoivat myös omiin ja asiakkaiden arvoihin. Arvostan sitä, että pyrimme tuottamaan asiakkaalle arvoa ja samalla se on myös asia, jota voisi vielä edelleen kehittää. Arvostan myös sitä, että minulla on psykologisesti turvallinen työyhteisö, hyvä esihenkilö, hyvät kollegat ja hyvä johto.

Mille sydämesi sykkii vapaa-aikana?
Vapaa-aikana nautin ulkoilusta, saunomisesta ja avannosta. Kesällä nautin purjehtimisesta ja siitä, että voin olla oman veneeni kapteeni. Nautin myös siitä, kun saan tehdä lasteni kanssa road trippejä. Ensi kesänä tavoitteena on Ruotsin länsirannikko autoillen ja Ahvenanmaa purjehtien.