Esittelyssä 2M-IT:läinen! Riku Kivirinta, tietoarkkitehti

7.5.2024 | Työntekijäesittelyt

Kuka olet ja mikä on työtehtäväsi 2M-IT:llä?
Olen Riku Kivirinta ja työskentelen 2M-IT:llä tietoarkkitehtina.

Millainen on työnkuvasi ja tyypillinen työpäiväsi?
Tietoarkkitehtuuri on osa organisaation kokonaisarkkitehtuuria, joka puolestaan tarkoittaa organisaation kuvaamista kokonaisuutena toiminnan, tietojen, tietojärjestelmien sekä teknologian osa-alueiden kautta karkealla ja konkreettisella tasolla. Tietoarkkitehtuurin tavoitteena on tukea tietojohtamisen ja sen osa-alueiden – tiedolla johtamisen ja tiedon hallinnan – mahdollisuuksia ja hyötykäyttöä.
Tyypillinen työpäiväni koostuu pitkälti tietojärjestelmän tai teknologian osa-alueisiin liittyvistä palavereista asiakkaiden ja kollegoiden kanssa, joissa pyritään tukemaan uuden tekemistä ja toteutettujen ratkaisuiden kehittämistä. Lisäksi työpäiviini kuuluu muutosten vaikutusten arvioimista sekä sovellusalustapalveluiden ylläpidollisia tehtäviä.

Millainen koulutustausta sinulla on?
Olen koulutukseltani tietojenkäsittelytekniikan tradenomi (AMK).

Mikä on parasta työssäsi?
Organisaatioissa ei ole useinkaan esimerkiksi yhteistä käsitystä siitä, mitä tietoa on olemassa, missä järjestelmissä, missä muodossa ja kuka sitä hyödyntää ja miten.
Tällaiset ongelmat ja niiden ratkominen kiehtovat minua paljon, ja haluan päästä ratkaisemaan niitä yhdessä muiden kanssa. Kun tiedostamme, miten tällä hetkellä toimimme ja missä mikäkin tieto on, on paljon helpompi ryhtyä suunnittelemaan esimerkiksi uudella teknologialla toimivia palveluita tai vaikka kokonaan uutta liiketoimintaa.

Miten yrityksen missio näkyy omassa työssäsi?
Organisaation henkilöstön osaamisen hyödyntäminen asiakkaiden toiminnan kehittämisessä muuttuvassa toimintaympäristössä on selkeästi läsnä päivittäin. Osaamisen hyödyntäminen näkyy niin kollegoiden kuin asiakkaiden kanssa työskennellessä.

Mitkä ovat tärkeimpiä tehtäväkokonaisuuksia tai vastuualueitasi tänä vuonna?
Hyvinvointialueiden käynnistymisen myötä, sote-järjestämislaki lisäsi hyvinvointialueiden velvoitteita kerätä tietoa väestön hyvinvoinnin tilasta, palveluiden saatavuudesta, laadusta, vaikuttavuudesta ja kustannuksista eli tuottaa tiedolla johtamista. Tietojärjestelmien kirjo hyvinvointialuilla oli käynnistymisen yhteydessä hyvin laaja ja kirjava, kuten myös erilaiset raportointitoimet. Hyvinvointialueiden osalta tietojärjestelmien uusiutuminen ja yhdistyminen tuo tänä vuonna selkeytystä toimintaan, mutta toisaalta haastaa tiedolla johtamista pysymään muutoksessa mukana.

Mistä asioista olet erityisen tyytyväinen työyhteisössäsi, ja onko jotain, mitä voisi mielestäsi kehittää?
Työtehtävässä on usein tarve saada tukea, neuvoja ja näkemyksiä eri puolilta organisaatiota ja eri osaamisalueilta. Koen organisaation ja kollegoiden tukevan ja auttavan toisiaan kiitettävästi, vaikka kaikilla meillä on usein jo kädet täynnä muitakin työtehtäviä.
Tekoälyn hyödyntäminen tiedolla johtamisen osana olisi yksi kehityskohde. Tekoäly mahdollistaa toimintoja monella eri tavalla, joiden hyödyntäminen mahdollistuu lakien muuttuessa niitä sallivampaan suuntaan. Tekoälyn hyödyntäminen tiedolla johtamisessa ja organisaation toiminnassa laajemminkin tarjoaa vielä monia kehityskohteita.

Mille sydämesi sykkii vapaa-aikana?
Pääasiassa vapaa-aikani kuluu frisbeegolfin sekä mökkeilyn parissa. Todellinen intohimoni on kuitenkin matkailu ja erilaiset kulttuurit. Pyrin suuntaamaan lomamatkan mahdollisuuksien mukaan sellaisiin maihin tai paikkoihin, joissa ei vielä ole tullut käytyä.