Miten laatujärjestelmä näkyy 2M-IT:llä?

24.10.2018 | Uutiset

Lokakuun 2018 alussa Kiwa Inspecta myönsi 2M-IT:n palvelunhallinnan johtamisjärjestelmälle IT-palvelunhallinnan ISO/IEC 20000-1:2011 sekä Laadunhallinnan ISO 9001:2015 sertifikaatit, jotka kattavat kaikki 2M-IT:n tuottamat palvelut, toimipisteet ja asiakkaat (Lue lisää). Miten sertifikaatit näkyvät 2M-IT:n toiminnassa?

2M-IT:n laatusertifikaattityön vetäjänä on alusta alkaen toiminut laatu- ja riskienhallintapäällikkö Nina Raula. Hän on vastannut ja vastaa käytännön toteutuksesta yhteistyössä prosessiomistajien, prosessivastaavien ja varavastaavien kanssa. Kaikkien prosessityössä mukana olleiden mukaan nyt rakennettu palvelunhallinnan johtamisjärjestelmä helpottaa henkilöstöä omaksumaan yhteiset toimintatavat ja osoittaa toiminnan olevan oikealla polulla. Vielä emme ole täydellisiä, mutta joka päivä työtä jatketaan eteenpäin täydellä teholla.

2M-IT:n asiakkaille sertifioitu palvelunhallinnan johtamisjärjestelmämme näkyy ajan myötä entistä parempana ja laadukkaampana palveluna. Yksi laadun tae on parempi kontrolli, suunnitelmallisuus sekä jäljiteltävyys kaikessa tekemisessämme. Koko ajan tekemisen painopiste siirtyy entistä enemmän reaktiivisesta tekemisestä proaktiiviseen tekemiseen. Tämän pitäisi näkyä käyttäjille tietojärjestelmien häiriöiden määrän vähentymisenä sekä mahdollisten häiriöiden aiempaa nopeampina ratkaisuina. Laatustandardivaatimusten täyttämisen mukana dokumentaation laatu paranee ja kaikki tekeminen on hallitumpaa. Palvelunhallinnan johtamisjärjestelmä varmistaa myös sen, että erilaiset muutokset ja projektit sujuvat sovitun mukaisesti.

Vaikka työtä on jo tehty paljon ja 2M-IT sai ISO-sertifikaatit, ei työ ole vielä valmis. Työ vaatii jatkuvaa panostusta jokapäiväisessä työssä. Koko henkilöstö asiantuntijasta johtajaan on sitoutunut ja koulutettu noudattamaan 2M-IT:n palvelunhallinnan johtamisjärjestelmässä kuvattuja toimintamalleja, pitää vain muistaa toimia niiden mukaisesti.

2M-IT:n palvelunhallinnan johtamisjärjestelmä antaa mahdollisuudet lisätä asiakastyytyväisyyttä sekä mahdollisuuden organisaation toiminnan kehittämiseen havaittujen riskien ja mahdollisuuksien käsittelyn kautta. Olemme järjestelmällisesti prosessejaan ja laatuaan parantava toimija.

Nina Raula, 2M-IT:n Laatu- ja riskienhallintapäällikkö