Hoitoprosessien digitalisointi tehostaa toimintaa ja parantaa asiakaskokemusta

Potilaiden ohjaaminen ja valmistelu hoitotoimenpiteisiin tapahtuu pääasiallisesti postitse lähetettävien ohjeiden ja potilaille soitettavien puheluiden avulla. Molemmat vaativat paljon aikaa ja useita työvaiheita. Potilaan toimenpiteeseen valmistamisen lisäksi hoidon seuranta sen jälkeen vaatii paljon aikaa ja manuaalista työtä hoitohenkilökunnalta.

Suomalaisen Buddy Healthcaren kehittämä mobiili BuddyCare -hoidonohjausjärjestelmä pureutuu juuri edellä mainittuihin hoidonohjauksen haasteisiin. BuddyCare digitalisoi ja automatisoi hoidonohjauksen, mistä hyötyvät niin potilas kuin hoitohenkilökunta.

Buddy Healthcaren automatisoitu hoidonohjaus potilaille ja ammattilaisille

Potilaan sovelluksessa, hoitoketju näyttäytyy helppokäyttöisellä ajastetulla aikajanalla, jossa on hoitoon liittyvät tiedot, ohjeet ja kyselyt omine selkeine osioineen. Järjestelmä muistuttaa potilasta automaattisesti tulevista tehtävistä ja näin ollen potilas on koko ajan tietoinen siitä, kuinka hänen tulee toimia. Potilaalla on mahdollisuus lähettää sovelluksesta viestejä hoitohenkilökunnalle ja tarvittaessa varata aika videovastaanotolle.

Samalla kun potilas käyttää sovellusta, hoitohenkilökunnan selainpohjainen työkalu seuraa automaattisesti potilaan etenemistä hoitopolulla. Hoitohenkilökunta näkee helposti yhdellä silmäyksellä koosteen omien potilaiden tilasta ja mikäli jonkun potilaan hoitoprosessissa tai hoidon tilassa tapahtuu merkittäviä muutoksia, työkalu hälyttää siitä hoitohenkilökuntaa. Hoitopolulla normaalisti etenevän potilaan osalta hoitohenkilökunnan ei tarvitse tehdä toimenpiteitä.

Järjestelmällä on saatu merkittäviä säästöjä aikaan, puhelut ja postitusten määrät ovat vähentyneet jopa 98 % ja ajansäästö hoidonohjauksessa ollut huomattavaa. Potilaiden antama palaute on ollut erinomaista, hoito-ohjeet ovat 24/7 potilaan mukana ja aikataulutetut muistutukset helpottavat muistamaan asioita.

BuddyCare on täysin modulaarinen mahdollistaen hoitoprosessien digitalisoimisen operatiivisista erikoisaloista aina sisätauteihin ja psykiatriaan. Järjestelmä on tällä hetkellä käytössä 12 sairaalassa Suomessa ja kolmessa sairaalassa Saksassa 15:lla eri lääketieteen erikoisalalla.

Millaista on hoidonohjaus tulevaisuudessa?

Tulevaisuuden hoidonohjauksessa potilas tulee olemaan oman hoitonsa ‘veturi’ järjestelmien mahdollistaessa potilaan aiempaa aktiivisemman osallistumisen omaan hoitoon ja sen aikataulutukseen. Hoitoprosessi mukautuu automaattisesti potilaan hoidon tilan, oireiden ja aktiivisuuden mukaan.

Hoitoprosessit tulevat olemaan täysin automatisoituja hoitohenkilökunnalle, järjestelmät analysoivat dataa ja visualisoivat sen, ohjaavat potilaan oikealle ammattilaiselle ja tulevat mahdollistamaan potilaan omat ajanvaraukset poliklinikkakäynneistä aina toimenpiteisiin asti. Moniammatillisuus potilaan hoidossa tulee helpottumaan digitaalisuuden myötä ja digitaalinen hoitoprosessi tulee olemaan yhtenäinen aina perusterveydenhuollosta erikoissairaanhoitoon ja kuntoutukseen.

Videovastaanottojen käyttö on lisääntynyt terveydenhuollossa ja tulee edelleen lisääntymään. Ne kuitenkin vaativat paljon hoitohenkilökunnan resursseja, lähes saman verran kuin fyysinen käynti. Hoidonohjausjärjestelmien avulla tullaan keräämään potilaalta ennakkoon tietoja, jotka auttavat arvioimaan onko videovastaanotolle tarvetta vai voidaanko se korvata jollain muulla ohjeistuksella. Ennakkoon kerätyn tiedon ja arvion avulla pystytään vastaanottoa kohdentamaan oikealle ammattilaiselle ja keskittyä juuri siihen asiaan, mikä potilasta vaivaa säästäen näin ammattilaisten aikaa ja resursseja.

Terveydenhuollon digitalisaatio on todella suuressa murroksessa ja vain taivas on rajana. Buddy Healthcarelle on mahtavaa olla tässä terveydenhuollon suuressa murroksessa mukana luomassa tulevaisuutta terveydenhuollon ammattilaisten ja potilaan hyödyksi!


Markus Lind

Chief Sales Officer
Buddy Healthcare
markus@buddyhealthcare.com