Hoivapalveluiden digitalisointi tukee turvallista kotona asumista

Hoivapalvelujen digitalisointi parantaa ikääntyneiden elämänlaatua ja turvallisuutta. Kun digitaalisten työvälineiden ja palveluiden avulla tuetaan kotihoitoa fiksulla tavalla, ikääntyneet saavat asua turvallisesti kotonaan juuri niin pitkään kuin itse haluavat. Tällä on suuri merkitys elämänlaatuun.

Juuri tätä halutaan tukea myös Elisan digitaalisilla palveluilla ikääntyneiden hoivaan. Palvelut ovat jo käytössä sadoissa kodeissa Suomessa ja ne on helppo ottaa käyttöön nopeasti.

Automaattinen tilannekuva ikääntyneen voinnista

Palvelujen ytimessä on ikääntyneen hyvinvoinnin jatkuva seuranta kotona ja siitä saatavan tiedon mukaan toimiminen hoivan eri vaiheissa.

Ikääntyneen ei tarvitse opetella uutta tekniikkaa vaan kotiin asennettava teknologia toimii taustalla automaattisesti.

Se havainnoi asukkaan arkea ja oppii hänen arkirutiinit. Jos teknologia havaitsee arkirutiineista poikkeavaa käyttäytymistä, se ilmoittaa niistä tarvittaessa joko ammattilaiselle tai omaiselle.

Teknologia eli erilaiset sensorit kertovat muun muassa  miten ikääntynyt nukkuu, liikkuu, käy jääkaapilla tai kylpyhuoneessa. Näin voidaan ehkäistä esimerkiksi asukkaan eksyminen talvipakkaseen myöhään illalla. Lisäksi ikääntyneellä itsellään on joko kaulassa tai ranteessa gps-paikantimella varustettu turvapuhelin, josta hän voi hälyttää apua esimerkiksi kaatuessaan.

Osana palveluita voi olla myös esimerkiksi helppokäyttöinen videoyhteys, jonka hoitoalan ammattilaiset voivat käynnistää etäältä ja kysellä videopuhelussa vanhuksen vointia ennen kuin menevät paikan päälle. Muita muuttuvan hoidon tarpeen mukaan kokonaisuuteen lisättäviä palveluja ovat esimerkiksi lääkemuistuttaja tai lääkerobotti sekä etämittauslaitteet.

Palvelun voi ottaa käyttöön nopeasti ja helposti vaikkapa yhdessä päivässä. Sensorit ja palvelut asennetaan kotiin ja varmistetaan, että tieto niistä kulkee eteenpäin ammattilaisten ja omaisten käytössä olevaan hoivasovellukseen.

Oikeanlaista ja oikea-aikaista hoivaa

Elisan kotihoidon digitaalisten palvelujen avulla ammattilaiset pystyvät nykyistä paremmin antamaan oikeanlaista hoitoa oikeaan aikaan. Tarvelähtöisen hoivan ansiosta kontakteja ja henkilökohtaista aikaa asukkaalle voidaan jopa lisätä kokonaistyömäärää lisäämättä.  Kun asiakaskäynnit tehdään tarvittaessa ja paremmin kohdennettuna oikeaan aikaan, ei  esimerkiksi asukkaan unta häiritä turhaan keskellä yötä.

Palveluun voidaan asettaa ikääntyneen voinnin ja tarpeiden mukaan yksilölliset raja-arvot. Kun tapahtuu jotain arkisesta käyttäytymisestä poikkeavaa, palvelu hälyttää ammattilaiset tai omaiset tarkistamaan tilanteen. Samalla kaikki osapuolet pidetään tietoisina eri toimenpiteistä. Näin voidaan myös luontevasti jakaa hoivavastuuta omaisten ja ammattilaisten välillä.

Digitaaliset palvelut tuovat helpotusta ammattilaisten arkeen antamalla oikeaa ja reaaliaikaista tilannetietoa hoidettavasta.

Jo se, että hoitohenkilökunta ja omaiset tietävät hoidettavan tilanteen, tuo mielenrauhan niin asukkaalle, hoitajalle kuin omaisille.  Hoitohenkilökunnan työaikaa voidaan kohdentaa esimerkiksi autossa istumisen sijaan videoyhteyksiin ikääntyneiden kanssa. Näin hoivaan käytettävää aikaa voidaan lisätä ja liikkumiseen käytettävää aikaa vähentää. Digitaalisten palvelujen avulla voidaankin helpottaa hoitohenkilökunnan työtaakka ja vähentää siten sairauspoissaoloja.

Terveyspalvelujen digitalisointi osa Elisan missiota

Moni on kysynyt, miksi teleoperaattorina tunnettu Elisa tuottaa terveydenhuollon digitaalisia palveluja. Itse asiassa Elisa on digitalisoinut terveyspalveluja tietoturvallisesti Suomessa jo yli 20 vuoden ajan ja Elisalla on tästä monipuolinen ja vahva kokemus.

Elisan missiona on luoda digitalisaatiolla kestävä tulevaisuus. Ikääntyminen on yksi iso megatrendi, ja koska haluamme Suomessa hoitaa kasvavan vanhusväestön hyvin, hoivapalveluja  on digitalisoitava merkittävästi.

Näin alan ammattilaiset voivat tehdä työnsä entistä paremmin eli hoitaa laadukkaammin ikääntyvän väestön. Terveyspalvelujen digitalisointi on keskeinen osa Elisan missiota.

Yhteistyö Elisan ja 2M-IT:n välillä on lähtenyt käyntiin hyvin ja vauhdikkaasti. Tavoitteena on digitalisoida 2M-IT:n omistajien, niin sairaanhoitopiirien, kuntayhtymien kuin kuntien ja kaupunkien hoivapalveluja, jotta ikääntyneet todella voisivat asua omissa kodeissaan turvallisesti mahdollisimman pitkään ja heidän elämänlaatunsa paranee. Elisa on ylpeä saadessaan olla mukana mahdollistamassa ePalvelut Kotona -palvelua 2M-IT:n omistaja-asiakkaille ja näiden asiakkaille yhteistyössä Elisan alihankkija Suvanto Caren kanssa.


Joel Karjalainen

Business lead, terveydenhuollon ratkaisut
Joel.Karjalainen@elisa.fi
Elisa