Medanets-sovellus tuo kaivattua helpotusta hoitajan arkeen

Medanets mullistaa terveydenhuoltoa ensiluokkaisilla hoitotyön mobiiliratkaisuilla ja ihmisläheisellä otteella. Yhdessä terveydenhuollon ammattilaisten kanssa kehitetyt ratkaisut auttavat parantamaan potilasturvallisuutta, hoidon laatua ja työtyytyväisyyttä. Ne vapauttavat aikaa potilaiden hoitamiseen.

Turvallinen ja tehokas hoitotyönkulku

Medanets-sovellus mukautuu sujuvaksi osaksi hoitotyötä integroitumalla sairaalan tai terveyskeskuksen käytössä olevaan potilastietojärjestelmään. Useat aikaisemmin tietokonetta vaatineet tietotyötehtävät voidaan nyt suorittaa älypuhelimen avulla heti hoitotilanteen yhteydessä.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri perusteli Medanets-sovelluksen hankintaa vuonna 2015 ennen kaikkea sillä, että Medanetsin avulla hoitohenkilökunnalla on enemmän aikaa henkilökohtaiseen kanssakäymiseen potilaan kanssa ja tämän on todettu parantavan hoidon laatua.

Potilaan vointia kuvaavat merkinnät ja hoitotoimenpiteiden kirjaukset tallentuvat kerralla oikeaan paikkaan, tiedon tuplakirjaaminen poistuu ja virheellisten kirjausten määrä vähenee jopa 75%. Reaaliaikaisen mobiilikirjaamisen avulla tieto potilaan tilasta on myös välittömästi koko hoitotiimin nähtävillä – niin älypuhelimelta kuin myös tietokoneeltakin seuratessa. Tämä nopeuttaa potilaan tilassa tapahtuneiden muutosten havaitsemista.

”Medanets on ollut suurin ja merkittävin hoitotyötä helpottava asia 30 vuoden sairaanhoitajaurani aikana.”
– Outi Heinilä, sairaanhoitaja, Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri

Varmuutta päätöksentekoon

Medanets-sovellus hyödyntää aiemmin potilaalle kirjattuja arvoja ja välittää hoitohenkilökunnalle näyttöön perustuvia ohjeistuksia. Kustomoitavilla toimintaohjeilla voidaan tukea päätöksentekoa ja opastaa käyttäjää. Mahdolliset riskitekijät pystytään tunnistamaan nopeammin, mikä puolestaan vähentää haittatapahtumia ja laskee hoitokustannuksia.

”Kun läpikäyty riskiarviointiluokitus avataan sovelluksessa selkeästi, hoitaja osaa kiinnittää huomionsa oikeaan osa-alueeseen potilaan hoidossa. Se ohjaa hoitoa eikä vie ylimääräistä aikaa vaan päinvastoin, se jättää ylimääräisiä vaiheita pois. Helpottaa työtä kovasti!
– Kristiina Holm, sairaanhoitaja, Satasairaala

Sovellus myös muistuttaa hoitajaa tulevista ja mahdollisesti viivästyneistä tapahtumista, esimerkkiksi muistute lähestyvästä riskiarvioinnista tai potilaalle annettavasta lääkkeestä. Potilas ja hoitaja – kuin myös annettava lääkekin – tunnistetaan aina turvallisesti sovelluksen integroidulla viivakoodinlukijalla. Sovellus tukee sujuvaa hoitotyön työnkulkua kaikissa tilanteissa ja toimii siten myös ilman verkkoyhteyttä.

Medanetsin mobiiliratkaisut ovat käytössä yli 40 sairaalassa ja perusterveydenhuollon yksikössä Pohjoismaissa.