Suomalaisen työn liitto on myöntänyt palveluiden Avainlippu-merkin 2M-IT Oy:lle

24.6.2024 | Ajankohtaista

Iloksemme ja ylpeänä saamme kertoa, että Suomalaisen työn liitto on 9.4.2024 myöntänyt 2M-IT Oy:lle Avainlippu-merkin, osoituksena Suomessa tuotetulle palvelulle. Saamamme Avainlippu-merkin käyttöoikeus koskee tarkemmin Sote ICT -palveluita, joita tuotamme hyvinvointialueille.

Mikä Avainlippu-merkki?

Avainlippu on merkki suomalaisesta työstä. Merkin myöntämisen ensisijaisena kriteerinä on, että palvelu on tuotettu Suomessa. Palvelu-Avainlippua hakevalla yrityksellä on oltava merkittävä kotimainen omistusosuus, Suomessa toimiva johto ja yrityksen pääkonttorin tulee sijaita Suomessa. Lisäksi kotimaisuusasteen, eli suomalaisten kustannusten osuus palvelun omakustannusarvosta, on oltava vähintään 50 prosenttia.

Suomalaisen työn liiton asiakkuuspäällikkö Nina Pohjoiskosken mukaan kotimaisen palvelun hankinta koetaan yhteiskunnallisena vaikuttamisena ja vastuullisena arvovalintana, joka edesauttaa suomalaista kilpailukykyä ja hyvinvointia.

Myös 2M-IT:lle kyseinen merkki on selkein konkreettinen osoitus siitä, että tuottamamme palvelu on paitsi suomalaista niin myös luotettavaa ja yhteiskunnallisesti aidosti vaikuttavaa. Kysyttäessä Mikä on mielestäsi tärkein merkitys 2M-IT:lle palveluiden Avainlippu-merkin saamisessa ja miksi?” vastasi sovelluspalveluiden liiketoimintajohtajamme Kati Pöllänen seuraavasti:

‒ Se kertoo asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme, että palvelumme tuotetaan Suomessa, eli yhteiskunnallinen vaikuttavuutemme tulee vahvasti esille.

‒ Avainlippu-merkki viestii yhteistyökumppaneillemme ja loppuasiakkaillemme suomalaisesta laadusta ja luotettavuudesta, vastasi puolestaan samaan kysymykseen liiketoimintajohtajamme Marko Ranta tietotekniikkapalveluista.

Kumpikin liiketoimintajohtaja vastasi lisäksi kysymykseen ”Mitä kotimaiset tuotteet tai palvelut merkitsevät sinulle itsellesi?”

Pöllänen: Kotimaiset palvelut tuovat ensimmäisenä mieleen laadun, vastuullisuuden ja eettisyyden. Lisäksi koen, että suomalaisia vaihtoehtoja valitsemalla tuen hyvinvointia Suomessa.

Ranta: Kotimaisten palveluiden käyttö tukee suomalaista työllisyyttä ja taloutta. Kun valitsemme kotimaisia vaihtoehtoja, olemme luoneet uusia työpaikkoja ja vahvistaneet paikallista taloutta.

Kuvassa Kati Pöllänen ja Marko Ranta (Kuva: Laura Koskinen)

Vaikka 2M-IT Oy toimii Suomessa ja tuottaa palveluita suomalaisten yhteiseksi hyväksi, olemme kuitenkin toimijana neutraali mm. hankintojen kilpailutuksissa. Pyrimme itse toimimaan luotettavasti ja laadukkaasti, ja uskomme hyvään laatuun niin kotimaisen kuin ulkomaisenkin palvelun osalta.

‒ Valtaosa alihankkijoistamme on suomalaisia yrityksiä. On hienoa nähdä, että suomalaiset yritykset pärjäävät kilpailutuksissa ja täyttävät tiukatkin laatuvaatimukset, tarkentaa 2M-IT:n lakiasiainjohtaja Satu Ylisiurua-Hemminki.

 

Lisätietoja

Sari Rasi, henkilöstöjohtaja, 2M-IT Oy, sari.rasi@2m-it.fi, +35844 2231920

Nina Pohjoiskoski, asiakkuuspäällikkö, Suomalaisen työn liitto, nina.pohjoiskoski@suomalainentyo.fi, +35850 344 6048

 

Avainlippu on merkki suomalaisesta työstä. Se voidaan myöntää Suomessa valmistetuille tuotteille, Suomessa tuotetuille palveluille sekä kotimaisille verkkokaupoille. www.avainlippu.fi

Suomalaisen työn liiton päätehtävä on pitää huolta siitä, että suomalainen työ ja siitä syntyvä hyvä huomataan. Liitto hallinnoi Avainlippu-, Design from Finland ja Yhteiskunnallinen Yritys -merkkejä ja toimii kotimaisen työn asiantuntijuutta ja työpositiivisuutta edistävänä äänenä. www.suomalainentyo.fi