Uutiset ja blogit

11.10.2023 | Ajankohtaista

Yhteinen toimija tuo hyvinvointialueille osaamista suuriin järjestelmäuudistuksiin

2M-IT tarjoaa asiakkaidensa järjestelmäuudistuksiin osaamista, jatkuvuutta ja turvaa. Viimeisen

Lue lisää

9.10.2023 | Ajankohtaista

Kokonaisarkkitehtuurityön pitää uudistua

Suomessa tarvitaan kansallisesti yhteneväistä ja koordinoitua kokonaisarkkitehtuurityötä.

Lue lisää

28.9.2023 | Asiakastarinat

Osaamiskeskus-malli varmistaa korkeatasoisen ICT-asiantuntemuksen hyvinvointialueen käyttöön

2M-IT:n luoma osaamiskeskus takaa Pohjanmaan hyvinvointialueelle aina tarvittavat resurssit

Lue lisää

28.9.2023 | Asiakastarinat

Kompetenscentrummodellen säkerställer högklassig IKT-sakkunskap till välfärdsområdets förfogande

Det kompetenscentrum som skapats av 2M-IT garanterar att Österbottens välfärdsområde alltid har

Lue lisää

22.9.2023 | Asiakastarinat

Tiivis työpari-työskentely lisäsi ymmärrystä ja toi sujuvuutta ICT-muutoshankkeeseen

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen mittavassa ICT-muutoshankkeessa luotiin uusi toimintamalli

Lue lisää

15.8.2023 | Ajankohtaista

Teknologia ratkaisee hopeisen siirtymän

Ratkaisut ikäihmisten turvalliseen kotona asumiseen ovat jo olemassa. Digitalisaatio, datan ja

Lue lisää