Tiedote: Hallituksen kärkihankkeet yhteistyöhön – laadukkaammat digitaaliset palvelut kansalaisten käyttöön

Omahoito ja digitaaliset arvopalvelut (ODA)- hankkeessa, toteutettu sähköinen Omaolo- palvelukokonaisuus laajenee toiminnallisuuksiltaan/toteutukseltaan, kun siihen liitetään aiemmin kehitetyt Palveluohjain-ominaisuudet (AVPH). Yhdistäminen mahdollistaa tehokkaan kehittämisen, käyttäjäystävällisemmät palvelut sekä tiedon tehokkaan hyödyntämisen.

ODA -hankkeessa kehitetään sosiaali- ja terveydenhuollon uutta sähköistä palvelukokonaisuutta, Omaoloa. Palveluohjain (AVPH) on jo aiemmin kansallisesti määritelty ja toteutettu ajanvaraus- ja palveluohjausratkaisu, joka on tuotantokäytössä. Ratkaisu hyödyntää myös kansallista puolesta-asioinnin ratkaisua (VRK:n Valtuuspalvelu).

Omaolo-palvelukokonaisuus sisältää sähköisiä sote-palveluja itse- ja omahoidon tueksi. Palvelukokonaisuuden avulla tuodaan sote-palvelut kansalaisten käyttöön ajasta- ja paikasta riippumatta sekä annetaan heille enemmän roolia oman tilanteessa arvioinnissa sekä hyvinvointinsa ylläpidossa ja parantamisessa. Liittämällä Palveluohjain Omaolo-kokonaisuuteen toteutuu integrointi myös alueellisiin ja paikallisiin potilas- ja asiakastietojärjestelmiin, mikä mahdollistaa palveluohjauksen ja suoran ajanvarausmahdollisuuden käyttäjille. Yhdistämällä nämä kokonaisuudet hyödynnetään jo olemassa olevia toiminnallisuuksia kansallisesti määritellyin standardoiduin, julkisin rajapinnoin.

Palveluohjaimen toiminnallisuuden avulla voidaan yhdistää Omaolo-palveluista saadut toimintasuositukset oikeaan ajanvarauspalveluun, eikä taustajärjestelmäkohtaisia ajanvaraussääntöjä tarvitse erikseen hallita Omaolossa.

”Yhteistyön toteutuminen on erinomainen asia. Se mahdollistaa entistä sujuvammat sähköiset palveluketjut asiakkaille.  Yhteistyön kautta hyödynnetään jo kansallisesti tehtyä työtä. Päällekkäisen työn tekeminen ei ole kenenkään kannalta järkevää tai toivottavaa.”,  kommentoi Hanna Nordlund, ODA-hankkeen projektijohtaja.

Palveluhallinnan kokonaisvaltaiseksi kehittämiseksi tarvitaan jatkossa vielä maakunnallinen/kansallinen säännöstö muiden asiointipalveluiden kytkemiseksi kokonaisuuteen.

”Yhdistämällä kansallisesti rahoitetut ratkaisut pystymme parhaiten edesauttamaan ja nopeuttamaan kokonaisvaltaista kansalaisten digitaalisten sote-palveluiden käyttöönottoa ja sitä kautta tukemaan palvelutuotannon kehittämistä jatkossa”,  toteaa Tuomas Otala, johtava asiantuntija, strategia 2M-IT Oy.

Kansallisen vaikuttavuuden kannalta on tärkeää, että kokonaisuuden jatkokehitystä ohjataan kansallisesti huomioiden eri toimijoiden tarpeet.Kuvassa: Sininen=Omaolo/ODA-hanke. Keltainen=Palveluohjain

Lisätietoja:

Omaolo-palvelu
Hanna Nordlund/ Espoon kaupunki, ODA -projektijohtaja
hanna.nordlund@espoo.fi, 043-825 7275

Palveluohjain – ajanvaraus ja palveluhallinta
Tuomas Otala/ 2M-IT Oy, johtava asiantuntija, strategia
tuomas.otala@2m-it.fi, 040-5673774