Osallistumme aktiivisesti niin kansallisella tasolla että alueellisesti tapahtuvaan sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan ja ICT-palveluiden kehittämiseen asiantuntijan roolissa. 2M-IT:n ratkaisupalveluiden avulla sote-ICT-uudistusten toteuttaminen on turvallista ja tehokasta. Palvelumme on suunniteltu toimimaan kehittämistyön tukena aina hankkeiden määrittelyvaiheesta toteutukseen ja testaukseen asti. Keskeisimmät ratkaisupalvelumme osaamisalueet ovat:

Asiantuntijapalvelut
Tuotekehitys
Sote-integraation hallinta

Asiantuntijoidemme kokemuksen avulla asiakkaamme pystyvät varautumaan pitkän aikavälin muutoksiin, yksinkertaistamaan ja tehostamaan prosessejaan sekä pienentämään kustannuksiaan.

Vahvaa projektinhallintaa ja hankeosaamista

Jokaisen toteuttamamme ICT-hankkeen takana on asiantuntijoiden laatima projektisuunnitelma. Autamme asiakkaitamme sekä määrittelemään tavoitteet ja toimintatavat että vaiheistamaan projektit ja toteuttamaan ne. Pitkään kokemukseen ja vahvaan ammattitaitoon pohjautuvalla projektinhallinnalla varmistetaan, että odotettu lopputulos aikaansaadaan tietyssä aikataulussa, resursseilla ja budjetilla.

Meillä on vuosien kokemus julkishallinnoissa sekä yksittäisille organisaatioille että alueille toteutetuista ICT-projekteista. Tunnemme asiakasympäristömme reunaehdot sekä vaatimukset ja pystymme tarjoamaan konkreettista apua projektien tehostamiseksi sekä laadukkaan lopputuloksen varmistamiseksi.

Johdonmukaisesti läpiviedyillä projekteilla minimoidaan hankkeiden tuottamat häiriöt ja niiden vaatimat kustannukset sekä maksimoidaan kehitysprojektien hyödyt.

E-palveluilla tehoa asiointiin

Sähköisen asioinnin palveluiden avulla sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten aikaa vapautetaan rutiinitöistä sinne, missä sitä oikeasti tarvitaan – ihmiseltä ihmiselle tapahtuvaan vuorovaikutukseen. Tätä kautta myös palvelun laatu paranee ja kustannustehokkuus lisääntyy.

Palveluvalikoimastamme löytyy uusinta teknologiaa hyödyntäviä kommunikaatioratkaisuja niin alan ammattilaisten väliseen kuin ammattilaisen ja asiakkaan väliseen kommunikointiin ja sähköiseen asiointiin.

Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää!

Ota yhteyttä

Liiketoimintajohtaja
Arto Lehtokari
arto.lehtokari@2m-it.fi
+358 50 412 9311

Tilaa uutiskirje

TILAA UUTISKIRJE »