Asiantuntijapalvelut –
oikeaa osaamista oikeaan aikaan

Tavoitteenamme on auttaa asiakkaitamme löytämään parhaimmat ratkaisut ongelmiin. Asiantuntijamme varmistavat asiakkaidemme erilaisten sosiaali- ja terveydenhuoltoon liittyvien kehittämishankkeiden onnistumisen.

Meidän SOTE-toiminnan ja ICT:n asiantuntijat ovat käytettävissä asiakkaiden tarpeiden mukaan toimintaympäristöön liittyvissä erilaisissa toimeksiannoissa. Yhteistyömuodot vaihtelevat yksittäisistä kehityshankkeista jatkuvan palvelun yhteistyömalleihin. Asiantuntijatyön vaikuttavuus liiketoimintaan kasvaa sitä enemmän, mitä määrätietoisemmin ja laajemmin kumppanuutta toteutetaan.

Huolehdimme asiantuntijoidemme osaamisesta ja pyrimme kehittämään sitä jatkuvasti. Asiantuntijamme keskittyvät omiin osa-alueisiinsa varmistaakseen vahvan osaamisen, mutta kannustamme heitä myös laajentamaan osaamistaan, jotta he voivat toimia yhä paremmin kehitystiimien tuottavina jäseninä.

Asiakasprojekteissa vastuullamme voi olla muun muassa:

 • Muutos- ja hankejohtamisen palvelut toimialaymmärrystä vaativissa hankkeissa
 • Alueellisen- tai kansallisen yhteistyön koordinointi
 • Toiminta-, tieto-, järjestelmä- ja teknologia-arkkitehtuurien nyky- ja tavoitetilojen kuvaaminen
 • Teknologiaselvitykset ja -kartoitukset
 • Käyttöönotot
 • Analyysit ja selvitykset
 • Määrittelyt ja hankinta-/kilpailutukset

Asiantuntijamme ovat asiakkaiden apuna konsultoimassa ja huolehtimassa niin suunnittelusta kuin käytännön toteutuksista.

Miksi hankkia asiantuntijat meiltä?

 • Ymmärrys muuttuvista markkinoista ja tulevaisuuden palveluista jalostuu
 • Projektien aikataulut pitävät ja riskit ovat hallinnassa
 • Ajankäyttö tehostuu ja vapautetaan avainhenkilöiden aikaa
 • Laadukkaat, asiakkaiden tarpeisiin vastaavat palvelut ja tyytyväiset asiakkaat
 • Tulosvastuullisuus ja kumulatiiviset kustannushyödyt ovat totta

Ota yhteyttä

Onnistumistarinoita kehityshankkeissa

Olemme saaneet valmiiksi vuoden 2019 aikana jo 65 projektia. Loppuvuoden aikana valmistuu vielä viitisenkymmentä projektia, joista jokainen toteuttaa jonkin asiakastarpeen. Tyypillisessä projektissa olemme asiakkaan apuna jo ideointivaiheessa, josta vaatimuksia jalostetaan vaiheittain muuttuneeksi toiminnaksi esimerkiksi uuden palvelun muodossa. Oleellista muutoksen aikaansaamisessa on tuntea toiminta, jonne uusia ratkaisuja tuotetaan. Tässä olemme onnekkaita, sillä in house -yhtiönä työskentelemme vuodesta toiseen samassa toimintaympäristössä ja yhteistyö alkaa aikaisin ennen projektia ja jatkuu pitkälle projektin jälkeen.

Koska projekteja on paljon, hyödynnämme yhdessä asiakkaiden kanssa erilaisia hanke- ja salkkujohtamisen mekanismeja. Iso massa antaa myös jokaisen pienen osan kautta näkyvyyttä kokonaisuuteen, johon työllä on merkitystä. Jokaista projektia arvioidaan säästettyinä euroina, säästettyinä työtunteina, hoidon laadun tai saatavuuden paranemisena, laadukkaiden elinvuosien lisääntymisenä, vaaratilanteiden vähenemisenä tai jollain muilla yhdessä valituilla mittareilla. Vaikuttavuuden kautta myös oma roolimme on selkeä osana asiakkaidemme strategiaa ja päivittäistä toimintaa.

Ota yhteyttä

Liiketoimintajohtaja
Arto Lehtokari
arto.lehtokari@2m-it.fi
+358 50 412 9311