Tietojohtaminen mahdollistaa sote-uudistuksen

27.9.2021 | Uutiset

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestäminen siirtyy kunnilta uusille hyvinvointialueille 1.1.2023. Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteita uudistetaan yhdenvertaisten palvelujen saatavuuden takaamiseksi kaikkialla Suomessa. Tietojohtaminen on suuressa roolissa tehokkaiden ja asukkaiden tarpeita vastaavien palveluiden tuottamisessa.

Autamme asiakkaitamme tietojohtamisen kehittämisessä

Sosiaali- ja terveysministeriö omistaa sote-uudistushankkeen ja on käynnistänyt Toivo-ohjelman hyvinvointialueiden tietojohtamisen ja valtakunnallisten viranomaisten tiedon tuotannon, tietovarantojen sekä tietojohtamisessa tarvittavien tiedonhallintaratkaisujen kehittämiseksi.

”Tarjoamme asiakkaillemme tietojohtamisen hankkeisiin projektijohdon sekä tietoarkkitehtuurin asiantuntemuksen. Tarjoamme myös asiantuntijatyötä tietomallinnukseen, tietoaltaaseen, tietovarastoon, raportointiin ja ennusteisiin. Suurimmalla osalla asiakkaistamme hanke lähtee liikkeelle sillä, että tehdään keskeisimpien sote-käsitteiden tietomallinnus ja samalla selvitetään tietolähteet”, kertoo hankepäällikkö Sari Tuomainen 2M-IT:n Tiedolla johtamisen yksiköstä.

”Työpajoissa kartoitamme asiakkaidemme kanssa heille olennaisimman tiedon, jonka avulla he voivat toteuttaa toiminnan johtamista tietoperusteisesti. Kun asiakkaamme tietotarpeet ovat selkiintyneet ja tarvittavat tietolähteet kartoitettu, pystytämme tietojohtamisen ympäristön, mukaan lukien tietoaltaan, tietovaraston ja raportointijärjestelmien toteutuksia. Toteutamme näihin ympäristöihin asiakkaan tarvitsemat mittarit ja raportit, teemme ennustemalleja sekä koneoppimista”, Tuomainen sanoo.

Tiedolla johtamisen asiantuntijoiden avulla hankkeet onnistuvat

Tuomainen kertoo, että hankkeiden onnistumisessa tärkeässä roolissa ovat tietojohtamisen asiantuntijat.

”Haluamme, että asiakkaillamme on parhaat tekijät tietojohtamisen hankkeissa. Meillä 2M-IT:llä on rautaisia osaajia ja tuntuu, että lisää tarvitaan koko ajan. Meillä on kattava kumppaniverkosto ja osaavat hankintojen asiantuntijat”.

Kiinnostuitko 2M-IT:n tietojohtamisen hankkeista?

Lisätietoa: Sari Tuomainen, hankepäällikkö, 2M-IT Oy, sari.tuomainen@2m-it.fi, +358 44 44551012

Oletko tietojohtamisen ammattilainen, sykkiikö sydämesi tietoperusteiselle päätöksenteolle?

Lue lisää sivuiltamme 2m-it.fi/rekrytointi ja lähetä avoin hakemus!