2M-IT tekee vaikuttavia asiakas- ja potilastietojärjestelmähankintoja

19.5.2023 | Ajankohtaista

Asiakas- ja potilastietojärjestelmät (APTJ) ovat välttämätön osa hyvinvointialueiden arkea. Sote-uudistuksen myötä kaupunkien ja kuntien hyvinvointiorganisaatiot yhdistyivät, mutta järjestelmäkokonaisuus ei ole vielä yhdistynyt. Tämä tarkoittaa sitä, että tietoja on hyvinvointialueen sisällä monessa eri järjestelmässä.

Rikkonainen järjestelmäkokonaisuus haittaa sujuvaa toimintaa arjessa ja toiminnassa, eikä kehittäminen onnistu. Alueet tarvitsevat kehittyäkseen ja toimintaa tehostaakseen yhtenäiset tietojärjestelmät. Parhaillaan on käynnissä useita kilpailutuksia asiakas- ja potilastietojärjestelmiin liittyen, joita 2M-IT tekee yhdessä asiakkaidensa kanssa.

2M-IT toteuttaa asiakas- ja potilastietojärjestelmähankintoja yhdessä hyvinvointialueiden kanssa
Hyvinvointialueiden in-house-yhtiönä 2M-IT:n tärkeä tehtävä on tukea hyvinvointialueiden ICT-kehittämistä ja tarjota asiakkaille keskitetty osaaminen ja resurssit.

– 2M-IT tuo hankintoihin erityislaatuisen osaamiskombinaation ICT-hankintaosaamista, järjestelmien ja palvelujen tuntemusta sekä teknologiaymmärrystä. Hyvinvointialueet hyötyvät myös siitä, että 2M-IT tekee asiakas- ja potilastietojärjestelmähankintoja usealle eri asiakkaalleen: tämä tuo kilpailutukseen kustannustehokkuutta, keskitettyä osaamista ja ymmärrystä markkinoiden toiminnasta, sanoo Satu Ylisiurua-Hemminki, 2M-IT:n liiketoimintajohtaja Hankinta- ja käyttöönottopalveluista.

Satu Ylisiurua-Hemminki (kuva: Samu Lehtinen)

2M-IT voi tuottaa koko järjestelmän elinkaaren asiakkaille. Hankintavaihetta seuraavassa käyttöönottoprojektissa 2M-IT tarjoaa asiakkaalle käyttöönottoprojektin, jossa asiantuntijat tuntevat jo hankinnan kohteen ja palvelun kokonaisvaltaisesti, sekä sen jälkeen laajasti erilaiset tukipalvelut osana ylläpitoa.

Asiakas- ja potilastietojärjestelmähankinnassa asiakas määrittää tarpeen ja tavoitteen
2M-IT toteuttaa hankintoja tiiviisti yhdessä hyvinvointialueiden kanssa. Vaikka uuden APTJ-järjestelmän hankinta on lyhin osa järjestelmän elinkaarta, on se kuitenkin tärkeä ja kriittinen vaihe: hankintavaiheessa valitaan hyvinvointialueelle pitkään tulevaisuuteen kantava järjestelmä.

Järjestelmän hankintavaiheen kustannukset ovat tyypillisesti vain muutamia prosentteja järjestelmän koko elinkaaren kustannuksista. Suunnittelu- ja hankintavaiheessa kiinnitetään kuitenkin koko järjestelmän elinkaaren aikaiset hyödyt sekä kustannukset. Tavoitteena on saada hyvinvointialueelle toimiva kokonaisuus, joka mahdollistaa toiminnan kehittämisen ja kehittymisen.

On tärkeää löytää luotettava ja toimiva järjestelmäkumppani, jolla on resursseja kehittää järjestelmää ja viedä sitä eteenpäin myös jatkossa. Vastuu järjestelmästä ja sen kehittämisestä on ja pysyy hankinnan jälkeenkin järjestelmätoimittajalla. Kehittämiseen liittyvää yhteistyötä voidaan kuitenkin tehdä usean hyvinvointialueen kesken, samoin erilaisia tukipalveluja voidaan kustannustehokkaasti toteuttaa useiden hyvinvointialueiden kanssa.

2M-IT:n kumppanina asiakas voi keskittyä hankinnassa toiminnallisuuksiin ja laadullisiin seikkoihin
2M-IT:llä on erityisosaamista ICT-hankinnoista ja käyttöönotoista esim. vanhojen järjestelmien uudistamiseen ja erillisten järjestelmien konsolidointi- ja yhtenäistämistarpeisiin liittyen. Yhdessä 2M-IT:n kanssa hankintaa tehdessä asiakas voi keskittyä tarvitsemiinsa toiminnallisuuksiin ja laadullisten seikkojen määrittelyyn.

Asiakas määrittelee tarpeita omista lähtökohdistaan käsin: minkälaisia jatkokehittämisen suunnitelmia on? Miten palveluita halutaan jatkossa kansalaisille tuottaa? Minkälaisia asioita uuden järjestelmän tulee mahdollistaa? Asiakkaan vastuulle kuuluu myös toiminnan kehittäminen ja yhteiset toimintamallit ja prosessit.

Asiakas- ja potilastietojärjestelmäkilpailutuksia tehdään nyt paljon
Tämän vuoden aikana on käynnistetty jo useita asiakas- ja potilastietojärjestelmähankintoja. Varsinais-Suomen ja Satakunnan hyvinvointialueiden asiakastietojärjestelmäkilpailutusten hankintailmoitukset on julkaistu ja potilastietojärjestelmäkilpailutusten osalta valmistelut ovat pitkällä. Pohjanmaan hyvinvointialueen kattava laaja kilpailutus on alkanut viime kesänä ja sen osalta aletaan olemaan loppusuoralla. Lisäksi 2M-IT:n hankinta- ja juridiikkatiimi toimii myös joidenkin hyvinvointialueiden tukena ja vastuuroolissa heidän omissa APTJ-hankintaprojekteissaan.

Vaikka APTJ-hankinnat ovat tällä hetkellä pinnalla, 2M-IT tekee myös muita hyvinvointialueiden toiminnalle olennaisia ICT-kilpailutuksia asiakkaiden kanssa.

– Hyvinvointialuemuutoksen vuoksi myös muut ICT-hankinnat ovat nyt usein välttämättömiä. Hankinta- ja kilpailutustarvetta lisää myös digiasioinnin ja siihen liittyvien palvelujen merkittävä kasvu lähivuosina. Samat periaatteet, toimintamallit ja hyödyt konkretisoituvat myös niissä, Ylisiurua-Hemminki sanoo.

Lisätietoja:

Satu Ylisiurua-Hemminki,
liiketoimintajohtaja, Hankinta- ja käyttöönottopalvelut,
puh. +358503902417