covid_2mit

2M-IT on varautunut pandemiaan varmistamalla palvelujen jatkuvuuden

2M-IT on varautunut mahdolliseen koronaviruksen aiheuttamaan pandemiaan laatimalla varautumissuunnitelman, jota päivitetään ja tarkennetaan jatkuvasti. Tavoitteenamme…
Pese_kädet

2M-IT:n varotoimet koronaviruksen välttämiseksi ja leviämisen estämiseksi

Read more
Hankintalaki Satu Ylisiurua

Tietojärjestelmien yhtenäistäminen organisaatiomuutoksessa vaatii hyvää ennakkosuunnittelua

Yhteiskunnassa tarvittavat rakennemuutokset edellyttävät julkishallinnon (valtio, kunnat, kuntayhtymät) rakenteellisia ja organisatorisia muutoksia. Samaan aikaan nähdään,…
Closeup of a support hands

Digitalisaatio kotihoidon tukena – kohti elämäniloista ja turvallista huomista

2M-IT on mukana luomassa digitaalisia kotihoitoa tukevia palveluja. Tavoitteena on saada palveluita laajasti niin sairaanhoitopiirien,…