Anu Hyppänen ja Kati Mäki ovat mukana 2M-IT:n johtoryhmässä henkilöstön edustajina

2M-IT:n henkilöstön hallintoedustajat Anu Hyppänen ja Kati Mäki ovat osallistuneet johtoryhmän työskentelyyn syksystä 2022 lähtien. Anun ja Katin varahenkilönä henkilöstön hallintoedustajana on Mikko Lämsä.

Alla Anun ja Katin kuulumisia johtoryhmätyöskentelystä. 

”Olemme osallistuneet 2M-IT:n johtoryhmätyöskentelyyn viikkotasolla maanantaisessa kokouksessa sekä kuukausittain pidettävässä F2F- kokouksessa eri paikkakunnilla. Valinta henkilöstönedustajiksi suoritettiin viime kesänä äänestyksellä ja on kunnia päästä edustamaan henkilöstöä yhtiömme johtoryhmään, kiitos siis kaikille meitä äänestäneille! 

Puolen vuoden kokemuksella johtoryhmätyöskentelystä voimme yksimielisesti todeta, että meidät on otettu avoimin mielin mukaan ja olemme johtoryhmän jäseninä siinä missä kaikki muutkin. Johtoryhmässä on käsitelty mm. tulevia organisaatiomuutoksia, tämänhetkistä tilannetta hyvinvointialueilla, tulevaisuuteen ennakoimista sekä siihen reagoimista. Kaiken ytimessä näyttäytyy kilpailukykymme säilyttäminen pitkällä tähtäimellä.  

Strategisen suunnittelun merkitys muuttuvassa toimintaympäristössä on noussut esille entistä vahvemmin henkilöstöedustuksen kautta. Omassa roolissamme pyrimme nostamaan esille henkilöstön hyvinvoinnin merkitystä sitä koskevissa asiakokonaisuuksissa. Mikäli 2M-IT:n henkilöstöllä on johtoryhmälle terveisiä tai toiveita esille nostettavista asioista, meihin saa hyvin mieluusti olla yhteydessä! 

Yhteistyön kautta näkyvyys johtoryhmän jäsenien työhön on syventynyt entisestään ja luottamus johtoamme kohtaan on kasvanut. Koemme, että johtoryhmän jäsenet ohjaavat yhtiötä tiiminä ja pyrkivät kehittämään meitä yhtiönä eteenpäin tiiviillä yhteistyöllä. Johtoryhmän jäsenet ovat hyvin omistautuneita asialleen ja uskomme vahvasti, että jokainen heistä pyrkii tekemään kaikkensa meidän ja yhtiömme hyväksi. Koemme lisäksi henkilöstön äänen kuuluvan johtoryhmässä. 

Ihanaa lopputalvea ja kevään odotusta kaikille!” 

2M-IT:n henkilöstön edustajat  

Anu Hyppänen, kehityspäällikkö ja Kati Mäki, erityisasiantuntija 

Kansainvälinen päivä tytöille ja naisille tieteen ja teknologian parissa 11.2.2023

Lauantaina 11.2.2023 vietetään kansainvälistä päivää tytöille ja naisille tieteen ja teknologian parissa. Unescon mukaan vain noin 30 % kaikista naisopiskelijoista valitsee korkeakouluopetuksessa STEM-alan (tiede, teknologia, insinöörityö ja matematiikka). 

Nadja Salimi työskentelee 2M-IT:llä tietoturva-asiantuntijana. Hän valmistui vuonna 2018 SAMKista tieto- ja viestintätekniikan insinööriksi. Parhaillaan hän täydentää osaamistaan kyberturvallisuuden osaajakoulutuksella töiden ohessa.

”Insinööriopintojeni aikana olin luokan ainoa nainen, samoin tällä hetkellä 2M-IT:llä olen tiimimme ainoa nainen. Minulla oli selkeät tavoitteet, enkä antanut tämän asian estää tavoitteideni saavuttamista,” Nadja kertoo ja täydentää, että hänet on otettu vastaan todella hyvin. 

Nadja kertoo, että tiimissä on todella hyvä työilmapiiri. ”Esihenkilö ja muut työkaverit ovat kannustavia ja he luottavat minuun”, hän toteaa. Hän ei koe, että saisi erilaista kohtelua sukupuolesta tai syntyperästä johtuen. ”Minun näkökulmiani ja ideoitani kuunnellaan ja kunnioitetaan. Pääsen osallistumaan suunnitteluun ja olen päässyt hyödyntämään opintoja työelämässä”, Nadja kertoo. 

Nadja kehottaa myös muita alasta kiinnostuneita naisia hakeutumaan teknologia-alalle, jos se kiinnostaa. ”Kannattaa ehdottomasti kuunnella omaa sydäntä eikä miettiä, että ala on miesvaltainen.” Hän kuvailee alaa äärimmäisen mielenkiintoiseksi, eikä ole katunut alavalintaansa. ”Haluan haastaa itseäni kybertuvallisuuden alalla myös tulevaisuudessa. Ala on elävä ja omaa osaamista kannattaa jatkuvasti kehittää”.