Hankinta- ja käyttöönottopalvelut -liiketoiminta vahvistamaan 2M-IT:n palveluita

2M-IT perustaa uuden Hankinta- ja käyttöönottopalvelut -liiketoiminnan 1.10.2022. Uusi liiketoiminta tulee vahvistamaan 2M-IT:n palveluita nykyisten liiketoimintojen, Sovelluspalveluiden, Tietotekniikkapalveluiden ja Ratkaisupalveluiden, rinnalle. Hankinta- ja käyttöönottopalvelut tarjoavat juridista asiantuntemusta ja lisäksi toteutukseen ja käyttöönottoon liittyviä asiantuntijapalveluita, kuten hanke- ja projektiosaamista.

– Erityisesti sote-uudistuksen myötä asiakkaillamme on tarpeena saada hankintoihin ja käyttöönottoihin liittyviä palveluita keskitettynä ja kokonaisvaltaisena palveluna. Tässä korostuu merkittävien hankintojen, kuten asiakas- ja potilastietojärjestelmien hankinta ja käyttöönotto, 2M-IT:n lakiasianjohtaja Satu Ylisiurua-Hemminki

2M-IT:n omistaja-asiakkaat ovat nähneet asiakas- ja potilastietojärjestelmien hankinnat ja uudistushankkeet yhdeksi tärkeimmistä 2M-IT:n toimintaan liittyvistä kehittämisalueista. Uuden liiketoiminnan tarve lähtee asiakastarpeesta.

– Asiakkaidemme palvelutarve liittyy vanhojen järjestelmien uudistamistarpeeseen, erillisten järjestelmien konsolidointi- ja yhtenäistämistarpeisiin, hyvinvointialueiden perustamisen yhteydessä syntyneeseen tarpeeseen tehdä uusia APTJ-hankintoja sekä kokonaan uusiin ratkaisuihin ja niiden nopeaan käyttöönottoon, Ylisiurua-Hemminki toteaa.

Hankinta- ja käyttöönottopalveluiden hyödyt asiakkaillemme

  • 2M-IT:n ymmärrys asiakkaan kokonaisarkkitehtuurista ja hankintojen/ratkaisujen soveltuvuudesta asiakkaan tarpeeseen 2M-IT:n vastatessa asiakkaan palveluista ja järjestelmistä kokonaisvaltaisesti
  • 2M-IT:n hankintaosaaminen ja kokemus hankintojen läpiviennistä, sekä mahdollisuudet kehittää osaamista systemaattisesti isojen volyymien kautta
  • 2M-IT:n osaaminen ja resurssit ovat laajempia kuin yksittäisillä asiakkailla
  • 2M-IT:n laajan asiakaspohjan hyödyt, jolloin neuvotteluissa on paremmat vaikutusmahdollisuudet suhteessa toimittajiin, sekä yhteistyömahdollisuudet hankinnoissa laajemmin
  • Asiakas voi keskittyä toiminnallisuuksien ja laadullisten seikkojen märittelyyn hankintaprojektissa

Hankinta- ja käyttöönottopalveluissa aloittaa työn perustamisvaiheessa noin 10 henkilöä ja liiketoiminnan henkilöstömäärän ennakoidaan kasvavan nopeasti toiminnan käynnistyessä. 2M-IT:n Laki- ja sopimushallinnon lakiasiainjohtaja Satu Ylisiurua-Hemminki siirtyy Hankinta- ja käyttöönottopalveluiden liiketoimintajohtajaksi.

Lisätietoja: Satu Ylisiurua-Hemminki, 2M-IT

2M-IT Oy on Suomen suurin sosiaali- ja terveydenhuollon ict-palveluja tuottava julkisomisteinen yhtiö, joka tekee jatkuvaa kehitystyötä ja tarjoaa palveluita sote-alan haasteiden ratkaisemiseksi ja kehittämiseksi ict:n keinoin. 2M-IT Oy on syntynyt vuonna 2018 kahden kokeneen julkisomisteisen sote-ict-yrityksen fuusion myötä. Kaikkiaan 2M-IT:llä on kokemusta suomalaisen sote-ict:n kehittämisestä kahdenkymmenen vuoden ajalta. Yrityksessä työskentelee 700 terveydenhuollon ja ict-alan ammattilaista ja sillä on 19 toimipistettä ympäri Suomen.

2M-IT:n palveluhintoja laskettiin pysyvästi omistaja-asiakkaille 1.1.2022

2M-IT Oy on laskenut asiakkailleen tarjoamiensa palveluiden hintoja vuodenvaihteessa. Hinnanalennukset ovat tulleet voimaan palvelin- ja työasemalaskutuksessa 1.1.2022. Työasemapalveluiden kahden korkeimman hintaluokan palvelumaksuja alennettiin keskimäärin kuusi prosenttia ja kokonaispalveluasiakkaiden palvelinpalveluiden hintoja alennettiin noin 15 prosenttia. Asiakkaiden kustannukset pienenevät palveluhintojen laskemisen myötä 1,4 miljoonaa euroa vuodessa.

2M-IT:n toimitusjohtaja Jari Nevalaisen mukaan palveluhintojen laskemiseen kyetään, koska yrityksen toimintaa on hallituksen ohjaamana kehitetty määrätietoisesti vuosi vuodelta kustannustehokkaampaan suuntaan säilyttäen asiakkaille tuttu palveluiden hyvä laatu.

Case: Tyks Majakkasairaalan ICT-projekti

2M-IT on ollut mukana Varsinais-Suomen maakunnan mittavimmassa rakennushankkeessa, kun Turun yliopistolliselle keskussairaalalle on rakennettu uusi sairaala, Tyks Majakkasairaala.

Turussa, Tyksin sairaala-alueella sijaitsevassa uudessa sairaalassa tulevat toimimaan nykyisin U-sairaalassa sijaitsevat palvelut: lasten ja nuorten sairauksien hoito, naistentautien ja synnytysten hoito, korva-, nenä- ja kurkkusairauksien hoito, suu- ja leukasairauksien hoito sekä sairaanhoidollisia tukipalveluja (kliininen neurofysiologia, kuvantaminen, laboratorio ja välinehuolto). Tyks Majakkasairaala ja sen uudet modernit tilat avautuvat asiakkaille helmikuussa.

Sairaalan toiminnallisen suunnittelun tiimi ja ICT-projektiryhmä tekivät yhteistyötä tiiviisti

Sairaanhoitopiirin toiminnallisen suunnittelun hankejohtaja Riikka Aaltonen on ollut mukana rakennushankkeessa alusta saakka, ensin käyttäjänäkökulmasta lääkärintyönsä kautta ja viimeiset neljä vuotta toiminnallisen suunnittelun hankejohtajana. Sairaalan rakentamisen lähtökohtana on ollut toiminnallinen suunnitelma, joka kertoo, miten palvelut tulevat tiloissa toimimaan.

– Tämä on ollut valtavan mielenkiintoinen projektikokemus. Hankejohtajan roolissa olen oppinut ymmärtämään, kuinka monipuolinen kokonaisuus sairaala on, kuinka laajasti mukana on eri alan asiantuntijoita ja kuinka sitoutuneita kaikki ovat. Minulla ei ollut aiemmin tiedossa, kuinka laajasti esimerkiksi ICT:tä sairaalassa on. Eri tekniikoilla tai alustoilla toteutettujen ohjelmistojen ja järjestelmien toisiinsa liittämisien, eli integraatioiden valtava määrä ja niihin vaadittavat erilaiset asiat ovat yllättäneet ja opettaneet, Aaltonen sanoo.

Projektipäällikkö Pirkko Siironen 2M-IT:ltä veti rakennushankkeessa ICT-projektia. Projektiin kuului Majakkasairaalan ICT-kalustus, tietoliikenneverkot, ICT-infrastruktuurin eli tietoteknisen ympäristön pystyttäminen ja lisäosana muutto U-sairaalasta, työasemien, tulostimien uusiminen niiltä osin, kun uusitaan, kokoustilojen kalusteiden laitto ja uusiminen. ICT-projekti on tavoitteena on ollut, että palveluyksiköistä löytyy kaikki tarvittava tietotekniikka ja että uuden sairaalan tietoliikenne toimii halutusti sekä tietoturvallisesti.

– Teimme tiivistä yhteistyötä toiminnallisen suunnittelun tiimin kanssa, jotta sairaalan palveluyksiköiden ICT-kalustus ja tietotekninen ympäristö saatiin toimimaan halutulla tavalla, Siironen kertoo.

Työskentely samoissa tiloissa sujuvoitti tiedonkulkua laajassa hankkeessa

Siironen on projektin ajan työskennellyt projektitoimistossa läsnä Riikka Aaltosen luotsaaman toiminnallisen suunnittelun tiimin ja muiden hankkeessa olevien tahojen, kuten rakennuttamisen asiantuntijoiden kanssa. Toimistolla on työskennellyt yhteensä noin 20 henkilöä. Toimiston yhteisissä keskiviikkopalavereissa on käyty läpi hyvin monipuolisesti kaikkia hankkeeseen kuuluvia asioita, ja kahvipöytäkeskusteluissa on tullut esille lisää asioita, joita ei muuten olisi välttämättä tullut esille. Ohimennen tuleva hiljainen tieto on ollut koordinoinnissa tärkeätä.

– Se, että saimme istumapaikan projektitoimistoon hankeporukan läheisyyteen, on ollut ratkaisevan tärkeää. Sitä kautta olen päässyt sisään projektiin ja selvittämään asiakkaiden kanssa tahtotilaa sekä sitä, miten asiat toimivat ja kuka hoitaa mitäkin. Mitä enemmän oppii tuntemaan ihmisiä, sen sujuvampaa yhteistyö on. Se, että projektipäällikkö istuu asiakkaan tiloissa, oli tavattoman hyvä ratkaisu ja se oli myös asiakkaan toive, Siironen kertoo.

Modernissa Majakkasairaalassa on otettu käyttöön paljon uusia laitteita ja järjestelmiä

2M-IT:n rooli Majakkasairaalan ICT-projektissa on pitänyt sisällään laitekartoituksia, uusien laitteiden tilauksia sekä aikataulun koordinointia tekniikan ja tietoliikenteen käyttöönotoissa.

– Tietoliikenneasiantuntijoidemme kanssa on paljon pohdittu erilaisia asioita, jotta tekniikka saadaan järjestymään ja toimimaan parhaalla mahdollisella tavalla. Maailmanlaajuinen komponenttipula aiheutti projektille melkoisia ongelmia, kun tarvikkeet eivät tulleetkaan ajoissa, ja jouduttiin tekemään joitakin vararatkaisuja. Kaikki on kuitenkin nyt saatu toimimaan hyvin, Siironen kertoo.

Tietoliikenneasiantuntija Marko Parkkonen työskentelee 2M-IT:n Tietoliikennepalveluissa ja oli tiiviisti mukana ICT-projektissa. Majakkasairaala on teknisesti täysin uusi sairaala, jossa on otettu uusia laitteita ja järjestelmiä käyttöön, ja tietoturva on tiukka. Parkkonen on kollegoineen tehnyt suuren määrän laiteasennuksia ja kytkentöjä sairaalan tietoteknisen ympäristön pystyttämiseksi.

– Olemme tehneet tiimimme kanssa yhteensä 14 500 kytkentää, Parkkonen kertoo.

Siironen kertoo, että projekti on ollut opettavainen.

– Puolin ja toisin olemme oppineet monta asiaa. Matkan varrella olemme oppineet kummankin organisaation toimintaperiaatteista. Lopulta olemme päässeet hyvään tulokseen. Hyvin menneessä projektissa voimme kiittää asiakastamme siitä, että tiedonvaihto on toiminut hyvin, Siironen kiittää.

Riikka Aaltonen on tyytyväinen yhteistyöhön 2M-IT:n kanssa.

– Toiminnalliseen suunnitteluun liittyvät erilaiset ratkaisut, ja niissä vaaditaan yhteistä keskustelua eri osapuolten kanssa. Yhteinen tekeminen 2M-IT:n kanssa on sujunut hyvin, Aaltonen sanoo.

Haastattelussa olivat mukana:

 

Riikka Aaltonen, LT, eMBA

Hankejohtaja, T3 toiminnallinen suunnittelu

Turun yliopistollinen keskussairaala

 

Pirkko Siironen

Projektipäällikkö,

2M-IT Oy

 

Marko Parkkonen

Tietoliikenneasiantuntija

2M-IT Oy

 

Turun kaupunki tiivistää yhteistyötä 2M-IT:n kanssa

Hyvinvointitoimialan asiakas- ja potilastietojärjestelmien tuki, kehittäminen sekä pääkäyttäjätoiminnot siirtyvät 2M-IT:lle. Liikkeenluovutus on tarkoitus toteuttaa 1.9.2020 alkaen.

Turun kaupunki saa palveluidensa tueksi 2M-IT:n koko valtakunnallisen palveluorganisaation sekä kattavat toimintaprosessit.

Turun kaupunginhallitus päätti aiemmin maaliskuun kokouksessaan merkitä suunnatussa osakeannissa tarjotut 2M-IT Oy:n lisäosakkeet. Merkinnällä vahvistettiin kaupungin sidosyksikköasemaa yhtiössä. Samalla kaupunginhallitus päätti, että selvitys asiakas- ja potilastietojärjestelmien tuen ja pääkäyttäjätoimintojen sekä järjestelmiin liittyvien sopimusten siirrosta liikkeenluovutuksella 2M-IT Oy:lle voidaan aloittaa sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksellä.

Tiivistynyt yhteistyö ei ole tärkeää ainoastaan Turun kaupungille vaan koko alueelle. Varsinais-Suomen alueellisessa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelmassa on asetettu tavoitteita sote-sektorin järjestelmäkehitykselle. Tavoitteena on yhtenäinen, alueellinen sote-tietojärjestelmäympäristö.

2M-IT:n tuella on huomattavasti paremmat edellytykset valmistautua joko alueelliseen konsolidaatioon eli yhdenmukaistamiseen, järjestelmien kilpailutukseen tai toisaalta osallistumaan APTJ-konsortioiden yhteiskehittämiseen. Kaupungin omalla organisaatiolla ei ole riittävää osaamista tai resursointia ottaa näin suuria alueellisia kehityshankkeita johdettavakseen, joten asia edellyttää strategisen kumppanin hankintaa esitetyllä tavalla.

Tiivistyvästä yhteistyöstä hyötyvät kaikki 2M-IT:n kumppanit. 2M-IT:n tuella asiakkaiden edellytykset yhteiskehittämiseen ja tulevan sote- ja maakuntauudistuksen toteutukseen paranevat merkittävästi.

Lue lisää Turun kaupunginhallituksen pöytäkirjasta: https://ah.turku.fi/kh/2020/0608016l/4110745.htm

Lisätiedot:

Jari Nevalainen, 2M-IT Oy:n toimitusjohtaja,
puh. 050 383 9455, jari.nevalainen@2m-it.fi

Arja Pesonen, 2M-IT Oy:n hallituksen puheenjohtaja,
puh. 050 409 0755, arja.pesonen@tyks.fi

 

Pilottihanke käynnistyy Etelä-Karjalassa: Voisivatko robottipuhelut tukea koronajäljitystä?

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote) selvittää, miten terveydenhuoltojärjestelmän prosesseja tulisi kehittää koronaviruksen tartuntaketjujen jäljittämiseksi tehokkaasti. Pilottihankkeen käynnistäjä, koordinoija ja rahoittaja on Sitra.

Eksotessa alkaa kesäkuussa pilottihanke, jossa arvioidaan terveydenhuollon nykyisiä toimintamalleja sekä kehitetään uutta toimintamallia koronaviruksen tartuntaketjujen jäljittämiseen. Hanke tuottaa jäljitysprosessista tietoa, jota voidaan myöhemmin hyödyntää myös valtakunnallisessa kehitystyössä. Pilottihankkeessa otetaan huomioon paitsi nykyisen epidemian tulevat vaiheet myös mahdolliset tulevat epidemiat ja pandemiat.

“Pilotissa testataan uutta toimintamallia tartunnan saaneiden jäljittämisessä ammattilaisten ja asiakkaiden yhteistyönä. Tavoitteena on parantaa tartuntojen jäljitystyön toimivuutta ja luotettavuutta. Pilotin aikana arvioidaan, vähentääkö se henkilöstöresurssien tarvetta jäljittämiseen vapauttaen aikaa potilastyöhön”, kertoo Eksoten kehitysjohtaja Merja Tepponen.

Eksote on toiminut sosiaali- ja terveysalalla edelläkävijän roolissa jo kymmenen vuotta toteuttaen sosiaali- ja terveydenhuollon integraatiota vuodesta 2010. Pilotti jatkaa Eksoten pitkäjänteistä kehittämistyötä.

Suomessa nyt käytössä oleva testaa – jäljitä – eristä – hoida -strategia on menetelmä, joka mahdollistaa tartuntaketjujen katkaisun ja turvallisemman terveiden ja immuniteetin saavuttaneiden arkeen paluun. Toimiakseen strategia vaatii entistä kehittyneempiä jäljittämisen ja tiedonvälittämisen tapoja, jotta terveydenhuollon rajalliset voimavarat voidaan kohdistaa tehokkaasti ja vaikuttavasti. Jäljittämisen kapasiteetin kasvattamiseen viitattiin vastikään mm. valtioneuvoston julkaisussa Talouspolitiikan strategia koronakriisissä.

Pilotti toteutetaan Eksoten, ICT-yhtiö 2M-IT Oy:n ja Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran yhteistyönä.

Digitalisaatio mahdollistaa tehokkaamman voimavarojen käytön sosiaali- ja terveydenhuollossa

Digitalisaatio ja robotisaatio voivat tuoda jäljitykseen uusia, automaattipuheluiden kaltaisia, mahdollisuuksia. Niitä voidaan kokeilla ja hyödyntää esimerkiksi yhteydenpidossa altistuneiden ja mahdollisesti altistuneiden kanssa. Jäljitysvaiheeseen lisättävä teknologia luo ihmiskeskeiseen jäljitysprosessiin automatisoidun, tehokkaan ja skaalautuvan toimintamallin. Vaasan sairaanhoitopiirissä alkaa ensi viikolla pilottihanke, jossa pilotoidaan Ketju-jäljityssovelluksen käyttöä. Eksoten pilotissa hyödynnetään Vaasan hankkeen tuottamia tietoja.

Pandemia on paljastanut niin palvelujen kuin niitä tukevan tietohallinnon kehittämistarpeita. Nämä opit on syytä ottaa käyttöön. Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämisessä digitalisaatio mahdollistaa uusia ratkaisuja, mutta tarvittavien muutosten läpivienti monimutkaisessa toimintaympäristössä on vaativaa.

2M-IT:n rooli on olla mahdollistamassa toiminnan kehittämisen ja digitalisaation sosiaali- ja terveydenhuollossa muun muassa yhteistyössä toteutettavien kokeilujen avulla.

”2M-IT kehittää palveluita terveydenhuollon organisaatioiden kanssa heidän toimintaympäristössään, jolloin palvelut tukevat ammattilaisen työtä. Näin sote-ammattilaisten käytössä on järjestelmiä ja palveluita, jotka ovat tarkoituksenmukaisia ja kustannustehokkaita”, kertoo 2M-IT:n toimitusjohtaja Jari Nevalainen.

Pitkään terveydenhuollon uudistamiseksi työskennellyt Sitra on pilottihankkeen käynnistäjä, koordinoija ja rahoittaja. Sitran Uudistumiskyky-teeman johtaja Antti Kivelä muistuttaa, että kokonaisvaltainen uudistumiskyky on tärkeää, sillä teknologian ja jäljityssovellusten vaikutus yksistään on pieni, ellei samaan aikaa varmisteta koko testaa – jäljitä – eristä – hoida -prosessin toimivuutta. Samalla on syytä miettiä ennakkoluulottomasti myös täysin uusia toimintamalleja, kuten automatisoitujen puheluiden hyödyntämistä osana palveluprosessia. Sitra on vastikään rahoittanut kokeiluja, joissa testataan robottipuhelujen toimivuutta Kuhmoisissa, Loviisassa ja Riihimäellä.

”Julkisessa keskustelussa päähuomio on toistaiseksi ollut siinä, riittävätkö henkilöresurssit tartuntaketjujen jäljittämiseen ja yhteydenpitoon ihmisten kanssa. Sekä mobiilisovellus että automatisoidut puhelut voivat olla keinoja kohdentaa rajallisia henkilöstöresursseja järkevästi poikkeusoloissa”, Kivelä sanoo.

Lisätiedot:

Merja Tepponen, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin kehitysjohtaja, puh. 0400 655 197, merja.tepponen@eksote.fi

Jari Nevalainen, 2M-IT Oy:n toimitusjohtaja, puh. 050 383 9455, jari.nevalainen@2m-it.fi

Arja Pesonen, 2M-IT Oy:n hallituksen puheenjohtaja, puh. 050 409 0755, arja.pesonen@tyks.fi

Antti Kivelä, johtaja, Sitran Uudistumiskyky-teema, puh. 040 482 7435, antti.kivela@sitra.fi

 

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Eksote on vuodesta 2010 alkaen järjestänyt integroituja ja toimintakykyä edistäviä terveys- ja vanhustenpalveluja, perhe- ja sosiaalipalveluja sekä kuntoutuspalveluja maakunnan reilulle 128 000 asukkaalle. Eksotella on tällä hetkellä noin 100 toimipistettä kaikkien eteläkarjalaisten käytössä kotikunnasta riippumatta. Etelä-Karjalan keskussairaala vastaa erikoissairaanhoidosta ja ensivaste ja ensihoito järjestetään yhdessä pelastustoimen kanssa. Eksote on maakunnan suurin työnantaja ja työntekijöitä on noin 5000.

2M-IT Oy on Suomen suurin julkisomisteinen sosiaali- ja terveydenhuollon tieto- ja viestintäteknologian palveluihin ja ratkaisuihin keskittynyt yhtiö. Ratkaisumme helpottavat sote-ammattilaisten jokapäiväistä työtä 15 sairaanhoitopiirin alueella.

Sitra on aktiivinen tulevaisuudentekijä, joka tutkii, selvittää ja ottaa kumppanit eri sektoreilta mukaan ennakkoluulottomiin kokeiluihin ja uudistuksiin. Sitra on työskennellyt pitkään sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamiseksi ja luo parhaillaan edellytyksiä reilulle datataloudelle. Sitra oli myös osaltaan suuntaamassa yksilön oikeuksia korostavaa EU:n datastrategiaa Suomen EU-puheenjohtajuuskaudella.