Suomalaisen työn liitto on myöntänyt Yhteiskunnallinen Yritys -merkin 2M-IT Oy:lle

2M-IT Oy:lle myönnetty Yhteiskunnallinen Yritys -merkki toimii osoituksena liiketoiminnallisten ja yhteiskunnallisten tavoitteiden onnistuneesta yhdistämisestä.

2M-IT Oy tuottaa sosiaali- ja terveydenhuollon ICT-ratkaisuja ja niiden tukea hyvinvointialueille. 2M-IT tarjoaa tuki-, ylläpito ja kehityspalveluja hyvinvointialueille, esimerkiksi perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon potilastietojärjestelmiin sekä sosiaalitoimen asiakastietojärjestelmiin.

 

Yhteiskunnallinen yritys

 

Yhteiskunnallisia yrityksiä voi toimia millä tahansa toimialalla yritysmuodosta riippumatta. Suomalaisen työn liiton myöntämä tunnustus auttaa tunnistamaan nämä yritykset luotettavasti. Yhteiskunnallinen Yritys -merkin voi saada yritys, joka on perustettu tuottamaan yhteiskunnallista hyvää ja joka käyttää suurimman osan voitostaan yhteiskunnallisen tai ympäristöongelman ratkaisemiseen. Tärkeää on myös liiketoiminnan yhteiskunnallisten vaikutusten osoittaminen ja toiminnan avoimuus.

– Olen todella iloinen saadessamme käyttöoikeuden Yhteiskunnallinen yritys – merkin käyttöön. Yhteiskunnallinen yritys korostaa toiminnassaan vastuullisuutta ja avoimuutta. 2M-IT:n omissa arvoissa painottuu välittäminen, yhteisöllisyys sekä asiantuntemus. Merkki toimii nyt meille todisteena siitä, että tekemämme työ on toteutunut arjessa. Olemme panostaneet työssä viihtyvyyteen, työnhakijakokemukseen sekä työnantajamielikuvaan parin viimeisen vuoden ajan. Henkilökuntamme on joukko kovaa ammattitaitoa yhdistettynä välittämiseen. Rekrytointihaastatteluissa puolestaan esiin nousee hyvin monella halu päästä tekemään vaikuttavaa työtä. Sitä 2M IT:n timanttiset osaajat ovat – yhteiskunnallisesti vaikuttavan työn tekijöitä, 2M-IT:n rekrytointivastaava Johanna Vihervirta sanoo.

– 2M-IT Oy:n ratkaisut sosiaali- ja terveys­palveluihin tuottavat hyvinvointia ihmisille. 2M-IT:n kantama yhteiskunnallista vastuu edellyttää kustannustehokkaiden palveluiden tuottamista, vastuullisten julkisten hankintojen tekemistä sekä vuoropuhelun rakentamista omistajien, kumppaneiden ja päättäjien kanssa, kertoo markkinointipäällikkö Niina Ollikka Suomalaisen työn liitosta.

Lisätietoja

Sari Rasi, henkilöstöjohtaja, 2M-IT Oy, sari.rasi@2m-it.fi, +358442231920

Niina Ollikka, markkinointipäällikkö, Yhteiskunnallinen Yritys -merkki, Suomalaisen työn liitto, niina.ollikka@suomalainentyo.fi, +358406748773

 

Yhteiskunnallinen Yritys -merkin saaneet yritykset ratkovat liiketoiminnallaan yhteiskunnallisia tai ympäristöongelmia. Ne käyttävät suurimman osan voitostaan yhteiskunnallisen tavoitteensa edistämiseen. www.yhteiskunnallinenyritys.fi

Suomalaisen työn liiton päätehtävä on pitää huolta siitä, että suomalainen työ ja siitä syntyvä hyvä huomataan. Liitto hallinnoi Avainlippu-, Design from Finland ja Yhteiskunnallinen Yritys -merkkejä ja toimii kotimaisen työn asiantuntijuutta ja työpositiivisuutta edistävänä äänenä. www.suomalainentyo.fi

 

Suomalaisen työn liitto on myöntänyt palveluiden Avainlippu-merkin 2M-IT Oy:lle

Iloksemme ja ylpeänä saamme kertoa, että Suomalaisen työn liitto on 9.4.2024 myöntänyt 2M-IT Oy:lle Avainlippu-merkin, osoituksena Suomessa tuotetulle palvelulle. Saamamme Avainlippu-merkin käyttöoikeus koskee tarkemmin Sote ICT -palveluita, joita tuotamme hyvinvointialueille.

Mikä Avainlippu-merkki?

Avainlippu on merkki suomalaisesta työstä. Merkin myöntämisen ensisijaisena kriteerinä on, että palvelu on tuotettu Suomessa. Palvelu-Avainlippua hakevalla yrityksellä on oltava merkittävä kotimainen omistusosuus, Suomessa toimiva johto ja yrityksen pääkonttorin tulee sijaita Suomessa. Lisäksi kotimaisuusasteen, eli suomalaisten kustannusten osuus palvelun omakustannusarvosta, on oltava vähintään 50 prosenttia.

Suomalaisen työn liiton asiakkuuspäällikkö Nina Pohjoiskosken mukaan kotimaisen palvelun hankinta koetaan yhteiskunnallisena vaikuttamisena ja vastuullisena arvovalintana, joka edesauttaa suomalaista kilpailukykyä ja hyvinvointia.

Myös 2M-IT:lle kyseinen merkki on selkein konkreettinen osoitus siitä, että tuottamamme palvelu on paitsi suomalaista niin myös luotettavaa ja yhteiskunnallisesti aidosti vaikuttavaa. Kysyttäessä Mikä on mielestäsi tärkein merkitys 2M-IT:lle palveluiden Avainlippu-merkin saamisessa ja miksi?” vastasi sovelluspalveluiden liiketoimintajohtajamme Kati Pöllänen seuraavasti:

‒ Se kertoo asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme, että palvelumme tuotetaan Suomessa, eli yhteiskunnallinen vaikuttavuutemme tulee vahvasti esille.

‒ Avainlippu-merkki viestii yhteistyökumppaneillemme ja loppuasiakkaillemme suomalaisesta laadusta ja luotettavuudesta, vastasi puolestaan samaan kysymykseen liiketoimintajohtajamme Marko Ranta tietotekniikkapalveluista.

Kumpikin liiketoimintajohtaja vastasi lisäksi kysymykseen ”Mitä kotimaiset tuotteet tai palvelut merkitsevät sinulle itsellesi?”

Pöllänen: Kotimaiset palvelut tuovat ensimmäisenä mieleen laadun, vastuullisuuden ja eettisyyden. Lisäksi koen, että suomalaisia vaihtoehtoja valitsemalla tuen hyvinvointia Suomessa.

Ranta: Kotimaisten palveluiden käyttö tukee suomalaista työllisyyttä ja taloutta. Kun valitsemme kotimaisia vaihtoehtoja, olemme luoneet uusia työpaikkoja ja vahvistaneet paikallista taloutta.

Kuvassa Kati Pöllänen ja Marko Ranta (Kuva: Laura Koskinen)

Vaikka 2M-IT Oy toimii Suomessa ja tuottaa palveluita suomalaisten yhteiseksi hyväksi, olemme kuitenkin toimijana neutraali mm. hankintojen kilpailutuksissa. Pyrimme itse toimimaan luotettavasti ja laadukkaasti, ja uskomme hyvään laatuun niin kotimaisen kuin ulkomaisenkin palvelun osalta.

‒ Valtaosa alihankkijoistamme on suomalaisia yrityksiä. On hienoa nähdä, että suomalaiset yritykset pärjäävät kilpailutuksissa ja täyttävät tiukatkin laatuvaatimukset, tarkentaa 2M-IT:n lakiasiainjohtaja Satu Ylisiurua-Hemminki.

 

Lisätietoja

Sari Rasi, henkilöstöjohtaja, 2M-IT Oy, sari.rasi@2m-it.fi, +35844 2231920

Nina Pohjoiskoski, asiakkuuspäällikkö, Suomalaisen työn liitto, nina.pohjoiskoski@suomalainentyo.fi, +35850 344 6048

 

Avainlippu on merkki suomalaisesta työstä. Se voidaan myöntää Suomessa valmistetuille tuotteille, Suomessa tuotetuille palveluille sekä kotimaisille verkkokaupoille. www.avainlippu.fi

Suomalaisen työn liiton päätehtävä on pitää huolta siitä, että suomalainen työ ja siitä syntyvä hyvä huomataan. Liitto hallinnoi Avainlippu-, Design from Finland ja Yhteiskunnallinen Yritys -merkkejä ja toimii kotimaisen työn asiantuntijuutta ja työpositiivisuutta edistävänä äänenä. www.suomalainentyo.fi

2M-IT is the first company in Finland to achieve class 3 IPMA Delta certification

IPMA Delta is an assessment and certification conducted by impartial and independent project management professionals that measures the maturity level of an organisation’s project management, portfolio management and program management. The IPMA Delta assessment identifies the current state, strengths and areas for the development of project operations and management.

The IPMA Delta assessment was carried out at 2M-IT during spring 2024, and dozens of people from different roles took part in the assessment. As a result of the assessment, 2M-IT received IPMA Delta certification at maturity level 3, which is the highest level achieved in Finland so far.

The IPMA Delta maturity level 3 shows that 2M-IT’s project model, structures and processes are fully defined and that they are generally required and followed throughout the organisation. Monitoring and development are systematic. Source:
https://www.pry.fi/en/ipma_certification/delta

The company’s operations received a lot of excellent feedback from the assessors

”2M-IT’s project operations have a sustainable foundation, a clear basic structure and a positive aim and ability to develop capabilities. The organisation has grown rapidly and, on its current scale, project management has only a short history behind it and many opportunities and tasks ahead of it. Long-term development requires a shared view and decisions from the management of 2M-IT.”

Kuvassa vasemmalla Anna-Maria Mäkelä, Projektiammattilaiset ry, sekä 2M-IT:ltä Tia Melava, Jari Nevalainen, Arto Lehtokari ja Anna Bertoft. Kuva: Jouko Kaaja

From the left: Anna-Maria Mäkelä, Projektiammattilaiset ry, and 2M-IT’s Tia Melava, Jari Nevalainen, Arto Lehtokari and Anna Bertoft. Image: Jouko Kaaja

Tia Melava is 2M-IT’s PMO Team Manager. We asked Tia about the journey that 2M-IT has taken in developing project management to achieve class 3 IPMA Delta certification.

Hi Tia! When did 2M-IT embark on pursuing class 3 IPMA Delta certification?

Six years ago, 2M-IT had implemented the project management model and the related guidelines, tools and templates. From there, we started to develop and train project managers, engage management, change operations and the culture. So we have been developing the project management and program management model for years, and this achievement has required long-term work. At Christmas 2023, we had assessed our own maturity level, and we made the decision to seek an external perspective. An external assessor provides an objective and reliable assessment based on standards, not on their own gut feeling or experience. We also wanted an external view of the areas for continuous improvement that will allow us to continue to maintain and even raise our maturity level.

What has 2M-IT developed to achieve class 3 IPMA Delta certification?

For class 3, we have developed the portfolio management process, in particular, and set up a portfolio management team. These developments raised our maturity level.  A key role was also played by 2M-IT’s PMO, which was found to be well-resourced and is widely recognised as a functional, useful, helpful and valuable part of the organisation.  We received a special mention for the range of training courses available to our project managers in relation to their competence level. We put a lot of effort into developing the skills of our project managers. Our project management model includes much more than project management: in the background, we develop people, and, by doing so, we develop operations, culture and individuals.

What does class 3 IPMA Delta certification mean for 2M-IT’s customers?

The IPMA Delta certificate on class 3 is proof that our project operations are of high quality. We promise our customers a high-quality project service, and now it’s truly proven. This is also evident to the customer in the fact that when the project operations are of high quality, the projects are carried out cost-effectively, on time and with optimally minimal resources, and the customer’s needs are taken into account comprehensively in the projects.

What do you consider to be the most important thing in project management if you should pick one thing?

The most important thing is that we understand that project management is carried out jointly by the customer, project managers, managers, experts and partners; no one alone owns the project. It’s really important that everyone works in a constructive spirit for a common goal. The success of the project requires a shared desire to commit to and act in accordance with our values – in a community-oriented, caring and competent manner.

The word leadership always involves people and managing them. It’s at the heart of everything; the customer’s management, the project manager – everyone needs to be able to lead themselves, the project, the steering group, etc. Everyone needs to manage leadership in some way.

To summarise:
The result of the IPMA Delta assessment reflects the current state of the project management capabilities of the 2M-IT organisation well, and it helped to verify the most important areas for improvement from a continuous improvement perspective. The benefits of the assessment also included increased internal visibility of the project operations and portfolio management, as well as an understanding of how they are linked to customer value.

For more information, contact Tia Melava, PMO Team Manager, tia.melava@2m-it.fi, +358400453177

2M-IT on saavuttanut 3. tason IPMA Delta -sertifikaatin ensimmäisenä Suomessa

IPMA Delta on puolueettomien ja riippumattomien projektijohtamisen ammattilaisten suorittama arviointi ja sertifiointi, joka mittaa organisaation projektijohtamisen, salkunhallinnan ja ohjelmajohtamisen kypsyystasoa. IPMA Delta -arvioinnissa tunnistetaan projektitoiminnan- ja johtamisen nykytila, vahvuudet ja kehittämiskohteet.

IPMA Delta -arviointi suoritettiin 2M-IT:llä kevään 2024 aikana ja arviointiin osallistui kymmeniä henkilöitä eri rooleista. Arvioinnin tuloksena 2M-IT sai IPMA Delta sertifikaatin kypsyystasolla 3, mikä on tähän mennessä korkein Suomessa saavutettu taso.

Kuva: IPMA Delta kypsyystaso 3 osoittaa, että 2M-IT:llä on määritelty projektimalli, -rakenteet ja -prosessit ja niitä pääsääntöisesti edellytetään ja noudatetaan koko organisaatiossa. Seuranta ja kehittäminen on järjestelmällistä. Lähde: https://www.pry.fi/ipma-sertifiointi/delta_sertifiointi

Kuva: IPMA Delta kypsyystaso 3 osoittaa, että 2M-IT:llä on määritelty projektimalli, -rakenteet ja -prosessit ja niitä pääsääntöisesti edellytetään ja noudatetaan koko organisaatiossa. Seuranta ja kehittäminen on järjestelmällistä. Lähde: https://www.pry.fi/ipma-sertifiointi/delta_sertifiointi

Yhtiön toiminta sai arvioitsijoilta runsaasti erinomaista palautetta

“2M-IT:n projektitoiminnalla on kestävä pohja, selkeä perusrakenne ja positiivinen tahtotila ja osaaminen kyvykkyyden kehittämiseen. Organisaatio on kasvanut nopeasti ja nykyisessä mittakaavassaan projektitoiminnan johtamisella on takanaan vasta lyhyt historia ja paljon mahdollisuuksia ja tehtävää edessään. Pitkäjänteinen kehittäminen edellyttää yhteistä näkemystä ja päätöksiä 2M-IT:n johdolta.”

Kuvassa vasemmalla Anna-Maria Mäkelä, Projektiammattilaiset ry, sekä 2M-IT:ltä Tia Melava, Jari Nevalainen, Arto Lehtokari ja Anna Bertoft. Kuva: Jouko Kaaja

Kuvassa vasemmalla Anna-Maria Mäkelä, Projektiammattilaiset ry, sekä 2M-IT:ltä Tia Melava, Jari Nevalainen, Arto Lehtokari ja Anna Bertoft. Kuva: Jouko Kaaja

Tia Melava toimii 2M-IT:n PMO:n tiimipäällikkönä. Kysyimme Tialta matkasta, jonka 2M-IT on tehnyt projektijohtamisen kehittämisessä saavuttaakseen IPMA Delta -sertifikaatin 3.tason.

Moi Tia! Milloin 2M-IT lähti tavoittelemaan IPMA Delta -sertifikaatin kypsyystasoa 3?

Kuusi vuotta sitten 2M-IT:llä oli otettu käyttöön projektijohtamismalli ja siihen liittyvät ohjeet, työkalut ja mallipohjat. Siitä lähdimme kehittämään ja kouluttamaan projektipäälliköitä, sitouttamaan johtoa, muuttamaan toimintaa ja kulttuuria. Olemme siis kehittäneet projektijohtamisen ja ohjelmajohtamisen mallia vuosia, saavutus on vaatinut pitkäjänteistä työtä. Jouluna 2023 meillä oli itsellä arvio omasta kypsyystasostamme ja päätimme lähteä hakemaan ulkopuolista näkökulmaa. Ulkopuolinen arvioitsija antaa puolueettoman ja luotettavan arvion, joka perustuu standardeihin, ei omaan mututuntumaan tai kokemukseen. Halusimme myös ulkopuolisen näkemyksen jatkuvaan kehittämiseen nostettavista asioista, joiden avulla pystymme edelleen pitämään kypsyystasomme ja jopa nostamaan sitä,

Mitä asioita 2M-IT:llä on kehitetty, että IPMA Delta -sertifiointi kypsyystaso 3 saavutettiin?

Olemme tähän 3. tasoon kehittäneet varsinkin salkunjohtamisen prosessia sekä perustaneet salkkujohtoryhmän, ja nämä kehityskohteet nostivat kypsyystasoamme.  Avainroolissa on myös ollut 2M-IT:n PMO, joka todettiin olevan hyvin resursoitu ja on laajasti tunnustettu olevan toimiva, hyödyllinen, avulias ja arvokas osa organisaatiota.  Erityismaininnan saimme meidän projektipäälliköiden osaamistasoon liittyvästä koulutuspaletista. Kehitämme paljon meidän projektipäälliköidemme osaamista. Meillä projektijohtamismalli sisältää paljon muutakin kuin projektijohtamista: taustalla kehitämme ihmisiä, ja sitä kautta toimintaa, kulttuuria ja yksilöä.

Mitä IPMA Delta -sertifioinnin 3. taso merkitsee 2M-IT:n asiakkaille?

IPMA Delta -sertifikaatti 3. tasosta on todiste siitä, että meidän projektitoimintamme on laadukasta. Lupaamme asiakkaillemme laadukasta projektipalvelua ja nyt se on todistettu aidosti. Sehän näkyy asiakkaalle myös siinä, että kun projektitoiminta on laadukasta, projektit menevät kustannustehokkaasti läpi, ovat oikea-aikaisia, mahdollisimman pienillä resursseilla toteutettuja ja asiakastarpeet huomioidaan projekteissa kokonaisvaltaisesti.

Minkä näet tärkeimpänä projektijohtamisessa, jos yksi asia pitäisi nostaa esiin?

Tärkeintä on, että ymmärrämme, että projektijohtamista tehdään yhdessä asiakkaan, projektipäälliköiden, johtajien, asiantuntijoiden ja kumppaneiden kanssa, kukaan ei omista projektia yksin. On tosi tärkeää, että kaikki toimivat yhteisen tavoitteen eteen rakentavassa hengessä. Projektin onnistuminen vaatii kaikilta yhteistä halua sitoutua ja toimia meidän arvojemme – yhteisöllisesti, välittävästi, asiantuntevasti – mukaisesti.

Johtaminen sanana sisältää aina ihmisiä ja heidän johtamistaan. Se on kaikessa keskiössä, asiakkaan johdon, projektipäällikön – kaikkien pitää osata johtaa itseään, projektia, ohjausryhmää jne. Jokaisen pitää hallinnoida johtajuutta jollakin tavalla.

Yhteenveto:
IPMA Delta arvioinnin tulos heijastaa hyvin 2M-IT organisaation projektinhallintakyvykkyyden nykytilaa ja sen avulla pystyttiin todentamaan jatkuvan parantamisen näkökulmasta tärkeimmät kehityskohteet. Arvioinnin hyötyjä olivat myös projektitoiminnan ja salkunhallinnan näkyvyyden kasvaminen sisäisesti sekä ymmärrys niiden linkityksestä asiakasarvoon.

Lisätietoja Tia Melava, tiimipäällikkö PMO, tia.melava@2m-it.fi, +358400453177

 

Sujuvaa Sotea -podcast: Kotiin vietävät palvelut

2M-IT:n Sujuvaa Sotea -podcastin seitsemännen jakson aiheena ovat kotiin vietävät palvelut.

Jaksossa ovat puhumassa hostin, tunnekouluttaja & tietokirjailija Camilla Tuomisen kanssa Jana Pullinen, ratkaisukonsultti, sote, Elisa Oyj, sekä Arto Lehtokari, liiketoimintajohtaja, Ratkaisupalvelut, 2M-IT.

💙 Kuuntele Spotify: https://lnkd.in/djXpzn22
💙 Kuuntele ja katsele Youtube: https://lnkd.in/dXK-WQGC

Sujuvaa Sotea -podcastissa puhutaan sujuvasti sotea ja keskustellaan aiheista, joiden avulla voidaan sujuvoittaa ja turvata suomalaista julkista sosiaali- ja terveydenhuoltoa. Podcastin tarjoaa 2M-IT Oy, joka on hyvinvointialueille ICT-ratkaisuja ja niiden tukea tuottava julkisomisteinen yhtiö.

Kaikki aikaisemmat podcastit voit kuunnella täältä.

 

2M-IT on mukana Sosiaali- ja terveydenhuollon ATK-päivillä Tampereen messukeskuksessa 27.–29.5.2024

Tervetuloa messuosastollemme E45, jossa esittelemme seuraavia teemoja:
  • 2M-IT:n kustannustehokkaat ja laadukkaat palvelut hyvinvointialueille – kokonaispalvelun hyötysuhteessa 2M-IT on edellä muita toimijoita (ulkopuolinen tutkimus)
  • Kotiin vietävät digitaaliset ratkaisut, yhteistyössä Elisa Oyj
  • Automatisoi ja tehosta työskentelyä älykkäällä toiminnanohjauksella, yhteistyössä ServiceNow

Tervetuloa tapaamaan meitä ja keskustelemaan ratkaisuistamme meidän sekä kumppaneidemme kanssa!

#atkpaivat @FCG_Group #kustannustehokkuus #digiratkaisut #toiminnanohjaus

Olemme mukana Ilmasto-ohjelmassa 2024!

2M-IT Oy on valittu mukaan Keskuskauppakamarin ylläpitämään Ilmasto-ohjelmaan vuodelle 2024. Vahvasti Pariisin ilmastosopimukseen liittyvään ohjelmaan haki täksi vuodeksi yhteensä 300 yritystä, joista 218 tuli valituksi.

Syitä tarttua ilmastotoimiin on todettu suomalaisilla yrityksillä olevan mm. vastuullisuus, taloudelliset hyödyt ja mainehyöty. Keskuskauppakamarin maksuttomassa Ilmasto-ohjelmassa mukana olevat yritykset saavat koulutusta, työkaluja ja asiantuntija-apua organisaation hiilijalanjäljen laskentaan, opastusta aidosti vaikuttavien päästövähennystoimien tekemiseen sekä mahdollisuuden tavoitella hiilineutraaliutta.
(Lähde: https://kauppakamari.fi/vastuullisuus/ilmasto-ohjelma/)

Yritysten ilmastovastuullisuutta edistävä NGS Finland on koostanut vuoden 2022 yhtiötasoisista hiilidioksidipäästöistämme raportin ja antanut sen pohjalta 23.1.2024 toimenpide-ehdotukset päästöjen vähentämiseksi. Saamissamme toimenpide-ehdotuksissa todetaan mm. seuraavaa:

  • Vuoteen 2030 mennessä Suomen tulee leikata päästöt puoleen, jotta päästövähennystoimet ovat linjassa Pariisin ilmastosopimuksen kanssa. Suomen valtio tavoittelee nettonollaa eli päästöjen ja hiilinielujen tasapainoa vuoteen 2035 mennessä.

  • 2M-IT Oy:n merkittävimmät päästölähteet olivat 2022 päästölaskennan mukaan henkilöstön työmatkat ja liikematkat sekä ostetun energian käytöstä aiheutuvat päästöt.

  • Kolmannes 2M-IT Oy:n päästöistä syntyi henkilöstön kodin ja työpaikan välisistä matkoista, yhteensä 166 t CO2e. Näistä päästöistä 99 % syntyi autoilla tehtävistä matkoista. Yrityksen mahdollisuus näihin päästöihin vaikuttamiseen on hieman rajallinen. Jo nyt käyttöön otettu polkupyöräetu kannustaa vähentämään autoilua. Joustavat etätyökäytännötkin vaikuttavat, sillä etätyöpäivinä ei myöskään matkusteta toimistolle.

  • Päästövaikutuksista viestintä sekä henkilöstön osallistaminen ja kannustaminen vähennystoimiin on kannattavaa. Henkilöstön vaihtaessa autojaan, on sähköautojen latauspisteiden saatavuus yksi tekijä, joka voi vaikuttaa auton valintaan.

  • Kaikki energiankäyttöä vähentävät toimet laskevat sekä kustannuksia että päästöjä. Tilojen tarpeen arviointi on jo käynnissä, ja osa toimitiloista on vuoden 2023 aikana vaihdettu pienempiin kiinteistöihin. Energiatehokkuustoimet ovat toinen keino kulutuksen laskemiseen.

  • Työajojen määrän sekä reittien optimointi voi tuoda päästövähennyksiä. Mahdollista vaikutusta on haastava arvioida etukäteen. Lentojen tarpeen arviointi sekä matkustus esim. junalla tai bussilla ovat mahdollisia keinoja liikematkojen päästövähennyksiin.

Meille 2M-IT:llä Ilmasto-ohjelmaan pääseminen on valtavan hieno ja tärkeä asia. Kannatamme vihreitä arvoja, joten haluamme osaltamme olla mukana ilmastonmuutoksen hidastamisessa ja tehdä voitavamme ympäristön hyväksi. Ilmasto-ohjelmaan osallistumisen myötä asetamme selkeät tavoitteet hiilidioksidipäästöjemme vähentämiseksi ja opimme, miten voimme tästä vuodesta eteenpäin panostaa ympäristöystävällisyyteen entistä enemmän.

 

Lue aiheesta lisää:

https://ym.fi/pariisin-ilmastosopimus

https://kauppakamari.fi/vastuullisuus/ilmasto-ohjelma/

https://ngsfinland.fi/

Tutustu uuteen esitteeseemme – Utforska vår nya broschyr!

På svenska nedan.

Julkaisimme juuri yhteistyössä JS Suomen kanssa uuden yritysesitteen ”Yhdessä enemmän”. Käy kurkkaamassa!

https://www.esitteemme.fi/2MIT/WebView/ 

Esite tarjoaa kattavan katsauksen arvoihimme, palveluihimme ja työhömme. Esitteen avulla tutustut missioomme, joka on auttaa asiakkaitamme tarjoamaan kustannustehokkaita ja vaikuttavia palveluita suomalaiseen julkiseen sosiaali- ja terveydenhuoltoon ja pelastustoimeen.

Esitteessä kerrotaan palvelutarjonnastamme sekä asiantuntijoistamme, jotka palveluitamme suurella sydämellä toteuttavat. Mukana olevien videoiden avulla pääset kuulemaan myös johtoryhmämme terveiset.

 

Vi har nyligen i samarbete med JS Suomi publicerat en helt ny företagsbroschyr ”Mer tillsammans”. Ta en titt!

https://www.esitteemme.fi/2m-it_sve/WebView

Broschyren ger en omfattande översikt över våra värderingar, tjänster och arbete. Genom den kan du lära känna vår mission, som är att hjälpa våra kunder att erbjuda kostnadseffektiva och effektiva tjänster inom den finska offentliga social- och hälsovården samt räddningsväsendet.

I broschyren beskrivs vårt tjänsteutbud och våra experter som utför våra tjänster med stor passion. Med hjälp av de medföljande videorna får du även höra hälsningar från vår ledningsgrupp.

Yhtenäiset asiakas- ja potilastietojärjestelmät mahdollistavat yhdenvertaiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut Varsinais-Suomen hyvinvointialueella

Varsinais-Suomen hyvinvointialue ottaa käyttöön yhtenäiset tietojärjestelmät sosiaalihuollon ja perusterveydenhuollon palveluihinsa. Sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmän toimittajaksi on valittu Tietoevry ja perusterveydenhuollon potilastietojärjestelmän toimittajaksi CGI. Varsinais-Suomen hyvinvointialue valmisteli asiakas- ja potilastietojärjestelmien kilpailutukset yhdessä it-kumppani ja yhteishankintayksikkö 2M-IT:n kanssa. Järjestelmien käyttöönotot alkavat vuoden 2024 aikana. 

Asukkaille tarjottavia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita voidaan jatkossa tarjota yhdenvertaisesti Varsinais-Suomen hyvinvointialueella. Alueella tällä hetkellä käytössä olevat erilliset järjestelmät korvataan sosiaalihuollossa yhtenäisellä asiakastietojärjestelmällä ja perusterveydenhuollossa yhtenäisellä potilastietojärjestelmällä.

– Yhtenäiset asiakas- ja potilastietojärjestelmät mahdollistavat Varhassa kirjaus- ja toimintatapojen yhtenäistämisen ja toiminnan kehittämisen sekä asiakkaalle tasavertaisemmat palvelut. Lisäksi ne mahdollistavat yhtenäisten sähköisten palveluiden kehittämisen, Varsinais-Suomen hyvinvointialueen tietohallintojohtaja Jari Poromaa kertoo.

– Asiakas- ja potilastietojärjestelmien yhtenäistäminen on tärkeä askel yhdenmukaistettaessa hyvinvointialueiden toimintamalleja ja palveluita, sanoo 2M-IT Oy:n toimitusjohtaja Jari Nevalainen.

Hyvinvointialueen laajuiset asiakas- ja potilastietojärjestelmät tarjoavat alueen asukkaille yhdenvertaiset palvelut ja edistävät asiakas- ja potilashoidon sujuvuutta. Yhtenäiset asiakas- ja potilastietojärjestelmät sujuvoittavat ammattilaisten työskentelyä, kun kirjaus- ja toimintatavat yhtenäistyvät.

Toiminnan kehittäminen hyvinvointialueella mahdollistuu yhtenäisten järjestelmien ratkaisuja hyödyntäen. Uudet järjestelmät mahdollistavat yhtenäisen tietopohjan tiedon hyödyntämisen ja yhtenäisten sähköisten palvelujen kehittämisen. Tavoitteena uusien järjestelmien hankinnalle on myös tuottavuuden kasvun mahdollistaminen digitalisaation avulla sekä nykyistä kehittyneemmän tuen tarjoaminen sektorirajat ylittävien palveluiden tietotarpeisiin.

Lisätietoja:

Varsinais-Suomen hyvinvointialue

Jari Poromaa

tietohallintojohtaja

p. +358 40 635 8575

 

2M-IT

Jari Nevalainen

toimitusjohtaja

p. +358 50 383 9455

 

 

 

 

Yhtenäinen potilastietojärjestelmä mahdollistaa yhdenvertaiset ja sujuvat palvelut Satakunnan hyvinvointialueella

Asukkaille tarjottavia terveydenhuollon palveluita voidaan jatkossa tarjota yhdenvertaisesti Satakunnan hyvinvointialueella. Hyvinvointialueen laajuinen potilastietojärjestelmä yhtenäistää perusterveydenhuollon toimintaympäristöä ja edistää potilashoidon sujuvuutta.

Satakunnan hyvinvointialue valmisteli potilastietojärjestelmän kilpailutuksen yhdessä yhteishankintayksikkö 2M-IT:n kanssa. Kilpailutuksen voitti Tietoevry Oy Lifecare -järjestelmällä. Käyttöönottoprojekti aloitetaan huhtikuussa yhteistyössä hyvinvointialueen perusterveydenhuollon ammattilaisten, ICT-palveluiden, 2M-IT:n ja Tietoevryn kanssa.

Potilaan hoitoon liittyvät tiedot tulevat löytymään saumattomasti perusterveydenhuollon ja erityis- ja sairaalapalveluiden yhteisestä järjestelmästä ensi vuonna 2025. Tämä helpottaa ammattilaisten työtä ja tiedonkulkua.

– Yhtenäinen järjestelmä tukee sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen tavoitetta luoda yhdenvertaisempi palvelujen saatavuus, kertoo Satakunnan hyvinvointialueen ICT-johtaja Leena Ollonqvist.

– Satakunnan hyvinvointialueen potilastietojärjestelmän kilpailutus oli tiukka. Hyvinvointialueilla on menossa monta kilpailutusta, jotka muuttavat pysyvästi asiakas- ja potilastietojärjestelmämarkkinoita Suomessa, sanoo 2M-IT Oy:n toimitusjohtaja Jari Nevalainen.

Lisäksi Lifecare-potilastietojärjestelmää laajennetaan hyvinvointialueella. Järjestelmä on nykyisellään jo laajasti käytössä hyvinvointialueella kattaen perusterveydenhuollon osalta Porin, Rauman, Euran ja Pohjois-Satakunnan toimipisteet ja yksiköt. Lifecare laajenee kilpailutuksen myötä käyttöön myös Keski-Satakuntaan, Huittisiin ja Säkylään. Potilastietojärjestelmän laajentuminen tapahtuu keväällä 2025.

 

Lisätiedot:

Satakunnan hyvinvointialue                                         

Sari Rantanen
Sote-johtaja
sari.rantanen@sata.fi
puh. 044 707 7053

Leena Ollonqvist
tietohallintojohtaja
puh. 044 707 7660


2M-IT  Oy

Jari Nevalainen
toimitusjohtaja
puh. 050 383 9455

Tietoevryn viestintä
news@tietoevry.com
puh. 040 570 4072