Olemme mukana Ilmasto-ohjelmassa 2024!

2M-IT Oy on valittu mukaan Keskuskauppakamarin ylläpitämään Ilmasto-ohjelmaan vuodelle 2024. Vahvasti Pariisin ilmastosopimukseen liittyvään ohjelmaan haki täksi vuodeksi yhteensä 300 yritystä, joista 218 tuli valituksi.

Syitä tarttua ilmastotoimiin on todettu suomalaisilla yrityksillä olevan mm. vastuullisuus, taloudelliset hyödyt ja mainehyöty. Keskuskauppakamarin maksuttomassa Ilmasto-ohjelmassa mukana olevat yritykset saavat koulutusta, työkaluja ja asiantuntija-apua organisaation hiilijalanjäljen laskentaan, opastusta aidosti vaikuttavien päästövähennystoimien tekemiseen sekä mahdollisuuden tavoitella hiilineutraaliutta.
(Lähde: https://kauppakamari.fi/vastuullisuus/ilmasto-ohjelma/)

Yritysten ilmastovastuullisuutta edistävä NGS Finland on koostanut vuoden 2022 yhtiötasoisista hiilidioksidipäästöistämme raportin ja antanut sen pohjalta 23.1.2024 toimenpide-ehdotukset päästöjen vähentämiseksi. Saamissamme toimenpide-ehdotuksissa todetaan mm. seuraavaa:

  • Vuoteen 2030 mennessä Suomen tulee leikata päästöt puoleen, jotta päästövähennystoimet ovat linjassa Pariisin ilmastosopimuksen kanssa. Suomen valtio tavoittelee nettonollaa eli päästöjen ja hiilinielujen tasapainoa vuoteen 2035 mennessä.

  • 2M-IT Oy:n merkittävimmät päästölähteet olivat 2022 päästölaskennan mukaan henkilöstön työmatkat ja liikematkat sekä ostetun energian käytöstä aiheutuvat päästöt.

  • Kolmannes 2M-IT Oy:n päästöistä syntyi henkilöstön kodin ja työpaikan välisistä matkoista, yhteensä 166 t CO2e. Näistä päästöistä 99 % syntyi autoilla tehtävistä matkoista. Yrityksen mahdollisuus näihin päästöihin vaikuttamiseen on hieman rajallinen. Jo nyt käyttöön otettu polkupyöräetu kannustaa vähentämään autoilua. Joustavat etätyökäytännötkin vaikuttavat, sillä etätyöpäivinä ei myöskään matkusteta toimistolle.

  • Päästövaikutuksista viestintä sekä henkilöstön osallistaminen ja kannustaminen vähennystoimiin on kannattavaa. Henkilöstön vaihtaessa autojaan, on sähköautojen latauspisteiden saatavuus yksi tekijä, joka voi vaikuttaa auton valintaan.

  • Kaikki energiankäyttöä vähentävät toimet laskevat sekä kustannuksia että päästöjä. Tilojen tarpeen arviointi on jo käynnissä, ja osa toimitiloista on vuoden 2023 aikana vaihdettu pienempiin kiinteistöihin. Energiatehokkuustoimet ovat toinen keino kulutuksen laskemiseen.

  • Työajojen määrän sekä reittien optimointi voi tuoda päästövähennyksiä. Mahdollista vaikutusta on haastava arvioida etukäteen. Lentojen tarpeen arviointi sekä matkustus esim. junalla tai bussilla ovat mahdollisia keinoja liikematkojen päästövähennyksiin.

Meille 2M-IT:llä Ilmasto-ohjelmaan pääseminen on valtavan hieno ja tärkeä asia. Kannatamme vihreitä arvoja, joten haluamme osaltamme olla mukana ilmastonmuutoksen hidastamisessa ja tehdä voitavamme ympäristön hyväksi. Ilmasto-ohjelmaan osallistumisen myötä asetamme selkeät tavoitteet hiilidioksidipäästöjemme vähentämiseksi ja opimme, miten voimme tästä vuodesta eteenpäin panostaa ympäristöystävällisyyteen entistä enemmän.

 

Lue aiheesta lisää:

https://ym.fi/pariisin-ilmastosopimus

https://kauppakamari.fi/vastuullisuus/ilmasto-ohjelma/

https://ngsfinland.fi/

Tutustu uuteen esitteeseemme – Utforska vår nya broschyr!

På svenska nedan.

Julkaisimme juuri yhteistyössä JS Suomen kanssa uuden yritysesitteen ”Yhdessä enemmän”. Käy kurkkaamassa!

https://www.esitteemme.fi/2MIT/WebView/ 

Esite tarjoaa kattavan katsauksen arvoihimme, palveluihimme ja työhömme. Esitteen avulla tutustut missioomme, joka on auttaa asiakkaitamme tarjoamaan kustannustehokkaita ja vaikuttavia palveluita suomalaiseen julkiseen sosiaali- ja terveydenhuoltoon ja pelastustoimeen.

Esitteessä kerrotaan palvelutarjonnastamme sekä asiantuntijoistamme, jotka palveluitamme suurella sydämellä toteuttavat. Mukana olevien videoiden avulla pääset kuulemaan myös johtoryhmämme terveiset.

 

Vi har nyligen i samarbete med JS Suomi publicerat en helt ny företagsbroschyr ”Mer tillsammans”. Ta en titt!

https://www.esitteemme.fi/2m-it_sve/WebView

Broschyren ger en omfattande översikt över våra värderingar, tjänster och arbete. Genom den kan du lära känna vår mission, som är att hjälpa våra kunder att erbjuda kostnadseffektiva och effektiva tjänster inom den finska offentliga social- och hälsovården samt räddningsväsendet.

I broschyren beskrivs vårt tjänsteutbud och våra experter som utför våra tjänster med stor passion. Med hjälp av de medföljande videorna får du även höra hälsningar från vår ledningsgrupp.

Yhtenäiset asiakas- ja potilastietojärjestelmät mahdollistavat yhdenvertaiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut Varsinais-Suomen hyvinvointialueella

Varsinais-Suomen hyvinvointialue ottaa käyttöön yhtenäiset tietojärjestelmät sosiaalihuollon ja perusterveydenhuollon palveluihinsa. Sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmän toimittajaksi on valittu Tietoevry ja perusterveydenhuollon potilastietojärjestelmän toimittajaksi CGI. Varsinais-Suomen hyvinvointialue valmisteli asiakas- ja potilastietojärjestelmien kilpailutukset yhdessä it-kumppani ja yhteishankintayksikkö 2M-IT:n kanssa. Järjestelmien käyttöönotot alkavat vuoden 2024 aikana. 

Asukkaille tarjottavia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita voidaan jatkossa tarjota yhdenvertaisesti Varsinais-Suomen hyvinvointialueella. Alueella tällä hetkellä käytössä olevat erilliset järjestelmät korvataan sosiaalihuollossa yhtenäisellä asiakastietojärjestelmällä ja perusterveydenhuollossa yhtenäisellä potilastietojärjestelmällä.

– Yhtenäiset asiakas- ja potilastietojärjestelmät mahdollistavat Varhassa kirjaus- ja toimintatapojen yhtenäistämisen ja toiminnan kehittämisen sekä asiakkaalle tasavertaisemmat palvelut. Lisäksi ne mahdollistavat yhtenäisten sähköisten palveluiden kehittämisen, Varsinais-Suomen hyvinvointialueen tietohallintojohtaja Jari Poromaa kertoo.

– Asiakas- ja potilastietojärjestelmien yhtenäistäminen on tärkeä askel yhdenmukaistettaessa hyvinvointialueiden toimintamalleja ja palveluita, sanoo 2M-IT Oy:n toimitusjohtaja Jari Nevalainen.

Hyvinvointialueen laajuiset asiakas- ja potilastietojärjestelmät tarjoavat alueen asukkaille yhdenvertaiset palvelut ja edistävät asiakas- ja potilashoidon sujuvuutta. Yhtenäiset asiakas- ja potilastietojärjestelmät sujuvoittavat ammattilaisten työskentelyä, kun kirjaus- ja toimintatavat yhtenäistyvät.

Toiminnan kehittäminen hyvinvointialueella mahdollistuu yhtenäisten järjestelmien ratkaisuja hyödyntäen. Uudet järjestelmät mahdollistavat yhtenäisen tietopohjan tiedon hyödyntämisen ja yhtenäisten sähköisten palvelujen kehittämisen. Tavoitteena uusien järjestelmien hankinnalle on myös tuottavuuden kasvun mahdollistaminen digitalisaation avulla sekä nykyistä kehittyneemmän tuen tarjoaminen sektorirajat ylittävien palveluiden tietotarpeisiin.

Lisätietoja:

Varsinais-Suomen hyvinvointialue

Jari Poromaa

tietohallintojohtaja

p. +358 40 635 8575

 

2M-IT

Jari Nevalainen

toimitusjohtaja

p. +358 50 383 9455

 

 

 

 

Yhtenäinen potilastietojärjestelmä mahdollistaa yhdenvertaiset ja sujuvat palvelut Satakunnan hyvinvointialueella

Asukkaille tarjottavia terveydenhuollon palveluita voidaan jatkossa tarjota yhdenvertaisesti Satakunnan hyvinvointialueella. Hyvinvointialueen laajuinen potilastietojärjestelmä yhtenäistää perusterveydenhuollon toimintaympäristöä ja edistää potilashoidon sujuvuutta.

Satakunnan hyvinvointialue valmisteli potilastietojärjestelmän kilpailutuksen yhdessä yhteishankintayksikkö 2M-IT:n kanssa. Kilpailutuksen voitti Tietoevry Oy Lifecare -järjestelmällä. Käyttöönottoprojekti aloitetaan huhtikuussa yhteistyössä hyvinvointialueen perusterveydenhuollon ammattilaisten, ICT-palveluiden, 2M-IT:n ja Tietoevryn kanssa.

Potilaan hoitoon liittyvät tiedot tulevat löytymään saumattomasti perusterveydenhuollon ja erityis- ja sairaalapalveluiden yhteisestä järjestelmästä ensi vuonna 2025. Tämä helpottaa ammattilaisten työtä ja tiedonkulkua.

– Yhtenäinen järjestelmä tukee sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen tavoitetta luoda yhdenvertaisempi palvelujen saatavuus, kertoo Satakunnan hyvinvointialueen ICT-johtaja Leena Ollonqvist.

– Satakunnan hyvinvointialueen potilastietojärjestelmän kilpailutus oli tiukka. Hyvinvointialueilla on menossa monta kilpailutusta, jotka muuttavat pysyvästi asiakas- ja potilastietojärjestelmämarkkinoita Suomessa, sanoo 2M-IT Oy:n toimitusjohtaja Jari Nevalainen.

Lisäksi Lifecare-potilastietojärjestelmää laajennetaan hyvinvointialueella. Järjestelmä on nykyisellään jo laajasti käytössä hyvinvointialueella kattaen perusterveydenhuollon osalta Porin, Rauman, Euran ja Pohjois-Satakunnan toimipisteet ja yksiköt. Lifecare laajenee kilpailutuksen myötä käyttöön myös Keski-Satakuntaan, Huittisiin ja Säkylään. Potilastietojärjestelmän laajentuminen tapahtuu keväällä 2025.

 

Lisätiedot:

Satakunnan hyvinvointialue                                         

Sari Rantanen
Sote-johtaja
sari.rantanen@sata.fi
puh. 044 707 7053

Leena Ollonqvist
tietohallintojohtaja
puh. 044 707 7660


2M-IT  Oy

Jari Nevalainen
toimitusjohtaja
puh. 050 383 9455

Tietoevryn viestintä
news@tietoevry.com
puh. 040 570 4072

Toimivat tilat tukevat kohtaamisia ja erilaisia työtapoja  

2M-IT:llä on käytössä hybridityön malli, joka yhdistää päätyöpaikalla tehtävää läsnätyötä ja etätyötä. Etätyötä tehdään enemmän, ja siksi toimipisteiden tilantarve on pienentynyt sekä tiloille on tullut lisää erilaisia käyttötapoja. 2M-IT:llä onkin viime aikoina toteutettu toimitilamuutoksia, jotta tilat vastaavat paremmin nykyisiä tarpeita. Hyvä työympäristö tukee työntekijöiden hyvinvointia sekä edistää positiivista organisaatiokulttuuria ja kestävää kehitystä.

– Haluamme tarjota henkilöstölle sopivia ympäristöjä työskentelyyn ja kohtaamisiin, jotta toimistolla on viihtyisää ja sinne on kiva tulla. Olemme päivittäneet toimitiloja ja pyrkineet luomaan esimerkiksi yhteiskäyttöpisteitä, hiljentymishuoneita, kokoontumisalueita, neuvotteluhuoneita tai ihan vakiotyöpisteitä, sanoo Iina Naumanen, tila- ja vastuullisuusasiantuntija 2M-IT:ltä.

Iina Naumanen (kuva: Johanna Uotinen)

Viimeisimmän toimipisteen muodonmuutoksen koki 2M-IT:n Porin toimitila, joka modernisoitiin vastaamaan paremmin nykyisiä tarpeita. Muutostyöt aloitettiin vuoden 2023 puolella ja muutto uusiin tiloihin koitti tammikuussa 2024. Kysyimme Iina Naumaselta kuulumisia Porin toimipisteen uudistuksen jälkeen.

Minkälaista muutosta Porin toimipisteelle lähdettiin hakemaan?

Olemme olleet vuokralla Porin Puuvillassa vuodesta 2016. Halusimme parantaa tilojemme toiminnallisuuksia. Tietyt toimintomme ovat kasvaneet paljon eivätkä enää mahtuneet vanhoihin tiloihin. Samalla kuitenkin kokonaisneliömäärää tuli pienentää, koska asiantuntijamme työskentelevät myös paljon etänä. Eli paitsi että neliömäärää piti miettiä, piti miettiä myös uudelleen tilanjako eri toimintojemme osalta.

Porin toimiston avotila muutoksen jälkeen. (Kuva: Iina Naumanen)

Minkälaisia muutostöitä Porin toimipisteellä tehtiin?

Uudistimme toimistoa vastaamaan hybridityön mallin tarpeita ja samalla tehtiin yleisilmeen parannus. Teimme modernimmat ja viihtyisämmät tilat, saimme monta asiaa hoidettua samalla.

Minkälaiset asiat ovat tärkeitä, kun lähdetään uudistamaan toimitiloja?

Henkilöstöllämme pitää olla selvä syy, miksi he palaavat toimistolle. Syy voi olla, että he haluavat kohdata kollegoitaan, joten tiloissa täytyy olla mahdollisuus kohtaamisiin. Meillä on yhteisiä taukotiloja ja tiloja, missä tavata työkavereita. Täytyy olla hyvä sisäilma ja laadukkaat materiaalit. Tilojen tulee olla kutsuvat ja valoisat sekä yleisesti viihtyisät.

Lisäksi meillä on erilaisia työtehtäviä tukevia tiloja, on tilaa hiljaiselle työskentelylle, luottamukselliselle keskustelulle, ryhmätyölle, tapaamisille. Lisäksi työpisteiden kalusteet tukevat hyvää ergonomiaa. Nämä ovat mielestäni Porin toimipisteellä aika hyvin toteutuneet.

Kuinka paljon 2M-IT on päivittänyt toimipisteitä lähiaikoina?

Viime vuonna olemme pienentäneet toimitilojamme yli 1 000 neliömetriä – uhraamatta toiminnallisuutta tai viihtyisyyttä. Vaikka toimistot ovat pienempiä, ne ovat silti toimivia ja moderneja. Fyysistä tilaa ei vain tarvita niin paljon, kun ihmiset työskentelevät paljon etätyöpisteillä.

Minkälaista palautetta henkilöstö on antanut uusista tiloista?

Muutos jännittää aina alkuun, mutta yleisesti on tykätty, kun tilat ovat raikkaammat ja viihtyisämmät.

Porin toimiston neuvottelutilassa on 2M-IT:n asiantuntijan taltioimasta valokuvasta toteutettu tapetti. (Kuva: Iina Naumanen)

Mikä motivoi sinua omassa työssäsi eniten?

Minua motivoi, kun näen lopputuloksen ja saan tehdä kestäviä ratkaisuja. Saan luoda yhdessä henkilöstömme kanssa nykyaikaisia toimitiloja niin, että meillä on viihtyisämpää. Hyvät toimitilat ovat kilpailuvalttikin, näemme sen niin.

On tärkeää pystyä toimimaan myös vastuullisuuden näkökulmasta: emme pidä hukkatilaa, joka syö kustannuksia, sähköä, materiaaleja ja niin edelleen. Tilankäytöllä on iso vaikutus kestävän kehityksen näkökulmasta.

Mitä seuraavaksi?

Työ jatkuu. Meillä on paljon toimipisteitä, joita tullaan kehittämään ja tekemään parannuksia. Se, että saamme kaikki meidän toimitilamme päivitettyä ja tukemaan hyvin muuttunutta työkulttuuria, ottaa oman aikansa.

 

Teksti: Johanna Uotinen

Artikkelikuva: Jenna Aaltonen

Uusi alusta mahdollistaa digitaalisten asiointipalveluiden laajentamisen Satakunnan ja Varsinais-Suomen hyvinvointialueilla

Asukkaille tarjottavia, ajasta ja paikasta riippumattomia digitaalisia asiointipalveluita laajennetaan Satakunnan ja Varsinais-Suomen hyvinvointialueilla. Digiasiointipalveluita tuodaan paremmin näkyväksi kiinnittämällä huomiota niiden helppouteen, käytettävyyteen, saatavuuteen ja saavutettavuuteen. 

Satakunnan ja Varsinais-Suomen hyvinvointialueet ovat valmistelleet digiasiointialustan kilpailutuksen yhdessä yhteishankintayksikkö 2M-IT:n kanssa. Kilpailutuksen voitti Suomen Terveystalo Oy. Suomen Terveystalo Oy tulee toimimaan kumppanina yhteistyössä hyvinvointialueiden ja 2M-IT:n kanssa. Palvelut on tarkoitus ottaa käyttöön vaiheittain loppuvuodesta 2024. 

– Olen erittäin tyytyväinen yhteistyössä Varsinais-Suomen hyvinvointialueen ja 2M-IT:n kanssa tehtyyn digiasiointialustan hankinnan valmisteluun. Nyt pääsemme kehittämään vauhdilla omaa palvelutuotantoamme ja tuomaan entistä näkyvämmin digitaalisen palvelukanavan vaikuttavana ja helppona tapana asioida, sanoo digijohtaja Jani Lavonen Satakunnan hyvinvointialueelta. 

 – Satakunnan ja Varsinais-Suomen hyvinvointialueet valmistelivat kilpailutuksen yhteistyössä 2M-IT:n kanssa. Yhteistyö onnistui hyvin. Nyt alueilla on mahdollisuus päästä kehittämään asiointipalveluita, jotka yhdenmukaistavat käytäntöjä ja helpottavat palvelujen saatavuutta, sanoo tietohallintojohtaja Jari Poromaa Varsinais-Suomen hyvinvointialueelta. 

Hankinta mahdollistaa etäpalveluiden merkittävän laajentamisen asukkaille ja ammattilaisille Satakunnan ja Varsinais-Suomen hyvinvointialueilla. Digiasiointialustan avulla voidaan toteuttaa hyvinvointialueiden asukkaille tarjottavia etäpalveluita ja ammattilaisen työkaluja. Palveluita asukkaille voivat olla esimerkiksi yhteydenotto, ajanvaraus, videovastaanotto, omien tietojen tarkasteleminen ja esitietolomakkeiden täyttäminen. Ammattilaisilla on puolestaan mahdollisuus saada työtään helpottavia asiakasohjauksen työkaluja, jotka sujuvoittavat palveluohjausta ja ammattilaisten työaikaa vapautuu muuhun asiakastyöhön. 

Hyvinvointialueet päättävät palvelun käyttöönottoon ja laajuuteen liittyvät asiat normaalien päätöksentekoprosessiensa mukaan.  

Lisätietoja: 

Satakunnan hyvinvointialue               

Jani Lavonen 

digijohtaja 

p. +358 50 4761507 

Varsinais-Suomen hyvinvointialue               

Jari Poromaa 

tietohallintojohtaja 

p. +358 40 635 8575  

2M-IT                                                                     

Jari Nevalainen 

toimitusjohtaja 

p. +358 50 383 9455 

 

 

 

2M-IT:lle on myönnetty Future Workplaces -sertifikaatti

Olemme erittäin ylpeitä saadessamme kertoa, että 2M-IT:lle myönnettiin Future Workplaces -sertifikaatti marraskuussa 2023. Kyseinen sertifikaatti annetaan Siqni-henkilöstökyselyn tulosten perusteella ja on osoitus siitä, että sen saaneessa työpaikassa yrityskulttuuria johdetaan työntekijäystävällisesti. Menestyksemme yli 500 henkilöä työllistävien yritysten kategoriassa oli merkittävä. Näin 2M-IT:n henkilöstöjohtaja Sari Rasi iloitsi asiaa: 

”Oli hienoa, että saimme Future Workplaces 2023 -sertifikaatin. Tavoittelimme sertifiointia jo edeltävänä vuonna, mutta tuolloin jäimme vielä hieman riman alle. Panostus lähijohtamiseen näyttäisi tuottavan jo tulosta. Tästä on hyvä jatkaa positiivista kehitystä eteenpäin.” 

Future Workplaces -sertifikaatti ei perustu työpaikan ulkopuolisten tahojen, tai johdon, ennalta määrittämään malliin työhyvinvoinnista, motivaatiosta tai hyvästä työpaikasta. Sertifikaattia varten selvitetään, mitkä ovat työntekijöille ne kaikista merkityksellisimmät asiat työpaikalla, ja kuinka hyvin nämä asiat toteutuvat. Future Workplaces -tutkimukseen voivat osallistua kaikki organisaatiot, joiden henkilöstömäärä on vähintään 20. (lähde: https://www.futureworkplaces.fi/)

Hyvää Tietosuojapäivää 2024!

Kansainvälistä tietosuojapäivää (Privacy Day, Euroopassa Data Protection Day) vietetään 28. tammikuuta Euroopan neuvoston sopimuksen 108 ”Yleissopimus yksilöiden suojelusta henkilötietojen automaattisessa tietojenkäsittelyssä” kunniaksi. Yleissopimus on ensimmäinen oikeudellisesti sitova tietosuojaa ohjaava kansanvälinen väline, ja sen on allekirjoittanut 55 osapuolta ja 36 tarkkailijaa. Tietosuojapäivää on vietetty vakiintuneesti vuodesta 2006 sillä viikolla, jolle 28.1. sijoittuu.

Tietosuojapäivänä useat viranomaistahot, yksityisen sektorin toimijat ja yksittäiset yritykset järjestävät tietosuojaan liittyviä koulutuksia, työpajoja, tietoiskuja ja tapahtumia lisätäkseen tietosuojaa ja yksityisyyttä koskevaa tietoisuutta ja parhaita käytäntöjä.

Tänä vuonna DVV:n (Digi- ja väestövirasto) järjestää kaikille avoimen ja maksuttoman koko päivän tietosuoja-aiheisen webinaarin torstaina 25.1. Tietosuojavaltuutetun toimiston ja Alma Talentin yhteistyössä järjestämää Tietosuojapäivää 2024 vietetään perjantaina 26.1. Helsingissä. Tietosuojapäivä-tapahtumassa kuullaan perinteisesti ajankohtaiset kuulumiset kansalliselta tietosuojaviranomaiselta, tietosuojavaltuutetulta. Puheenvuoroissa korostuu edelleen vastuullisen tekoälyn käyttöön liittyvät hyvät käytänteet ja riskiperusteisuutta korostava sääntelykehys.

#tietosuoja #tietosuojapäivä

Uusi jakso Sujuvaa Sotea -podcastista on julkaistu

Sujuvaa Sotea -podcastin kuudennen jakson aiheena on: 2M-IT auttaa asiakkaitaan tarjoamaan sujuvaa hoitoa ja palvelua.

Jaksossa ovat puhumassa hostin, tunnekouluttaja & tietokirjailija Camilla Tuomisen kanssa Ullamaija Kotiranta, palvelujohtaja, Tukipalvelut, 2M-IT sekä Ari Räsänen, palvelujohtaja, Oheis- ja tukijärjestelmät, 2M-IT.

Aiheena ovat 2M-IT:n palvelut, joiden avulla yritys auttaa hyvinvointialueita tarjoamaan kustannustehokkaita ja laadukkaita palveluita.

Sujuvaa Sotea -podcastissa puhutaan sujuvasti sotea ja keskustellaan aiheista, joiden avulla voidaan sujuvoittaa ja turvata suomalaista julkista sosiaali- ja terveydenhuoltoa. Podcastin tarjoaa 2M-IT Oy, joka on hyvinvointialueiden sosiaali- ja terveydenhuollon ICT-ratkaisuja ja niiden tukea tuottava julkisomisteinen yhtiö.

Kaikki aikaisemmat podcastit voit kuunnella täältä.

 

En gemensam aktör ger välfärdsområdena kunnande vid stora systemförnyelser

2M-IT erbjuder sina kunder kunskap, kontinuitet och trygghet när det gäller förnyande av system. Under det senaste året har 2M-IT, på begäran av sina ägarkunder som består av 16 välfärdsområden, utvecklat affärsverksamheten när det gäller upphandlingar. I de nya välfärdsområdena är systemmallarna ofta mångahanda och det finns ett behov av förenade systemlösningar i framtiden. 

I upphandlingarna har vi ett nära samarbete med våra kunder, för detta har stor betydelse för att lyckas med upphandlingen. Föremålet för upphandlingen bör vara ett sådant som lämpar sig för välfärdsområdets verksamhet så bra som möjligt. Det är viktigt att man framöver ska kunna utveckla den systemlösning som ska upphandlas. Då lämpar den sig även för välfärdsområdenas framtida behov när de utvecklar sin verksamhet, konstaterar Satu Ylisiurua-Hemminki, affärsverksamhetschef för upphandlings- och ibruktagningstjänster vid 2M-IT. 

2M-IT finns med hos kunden under hela systemlösningens livscykel: vid upphandlingsfasen, under ibruktagningen och därefter vid stöd- och underhållstjänsterna. 

– För kunden medför detta kontinuitet och trygghet på så sätt att vi är med hela vägen från upphandlingen till stöd- och underhållstjänsterna, säger Ylisiurua-Hemminki. 

I upphandlingsprocessen deltar många yrkesutbildade inom social- och hälsovården. Fackmännen har en stor roll när det gäller att fastställa kraven och utvärdera lösningarna. 2M-IT samlar ihop en arbetsgrupp och tar med sig också externa konsulter till projektet via sitt partnernätverk. 

 – Via vårt nätverk tillför vi också nödvändigt kunnande till upphandlingen, säger Ylisiurua-Hemminki. 

En viktig del av upphandlingsprocessen är workshoparna. Beroende på workshoparnas tema sköts faciliteringen av antingen 2M-IT:s eller kundens fackmän. Kunden ansvarar för den funktionella sidan och de yrkesutbildade inom social-och hälsovården för fram kraven till upphandlingen via det egna arbetet.  

– 2M-IT:s uppgift är att omvandla kraven från de yrkesutbildade inom social- och hälsovården till upphandlingspraxis, fortsätter Ylisiurua-Hemminki. 

Välfärdsområdena drar nytta av den centraliserade upphandlings- och teknologienhetens kunnande som hela tiden utökas   

Satu Ylisiurua-Hemminki är nöjd med uppstarten av den nya affärsverksamheten och ser förhoppningsfullt på framtiden. 

– Det har varit trevligt att vara med och genomföra och möjliggöra upphandlingarna och säkerställa att tjänsterna är sådana som våra kunder vill ha. Upphandlingen är endast en liten mellanfas i processen: den verkliga nyttan och arbetet börjar i samband med ibruktagningen och när övergången till det nya systemet inleds, säger Ylisiurua-Hemminki. 

Kunderna drar nytta av 2M-IT:s kunnande vid systemupphandlingar och i bolaget finns kännedom om leverantörer och lösningar. I inhouse-bolagsmodellen drar kunderna också nytta av vad de andra gör när kunskap och information samlas till en gemensam enhet.  

 – Alla våra kunder drar nytta av att de har kunskap ifråga om upphandlingarna i form av en centraliserad resurs hos oss. Kunnandet och det utförda arbetet samlas till en gemensam nytta. Kunden kan fokusera på sin egen kärnkompetens och vi har kunskap om systemen, upphandlingarna och teknologierna. Kunden behöver till exempel inte fundera över hur den tekniska miljön fungerar. Kunden behöver heller inte bekymra sig över hur applikationsstödet ska fungera, för detta tryggas av tjänsternas kontinuitet, säger Ylisiurua-Hemminki.  

Mera information:

Valokuva Satu Ylisiurua-Hemmingistä.

Satu Ylisiurua-Hemminki, 2M-IT Oy

affärsverksamhetschef, Upphandlings- och ibruktagningstjänster

Tfn +358 50 390 2417