Toimivat tilat tukevat kohtaamisia ja erilaisia työtapoja  

2M-IT:llä on käytössä hybridityön malli, joka yhdistää päätyöpaikalla tehtävää läsnätyötä ja etätyötä. Etätyötä tehdään enemmän, ja siksi toimipisteiden tilantarve on pienentynyt sekä tiloille on tullut lisää erilaisia käyttötapoja. 2M-IT:llä onkin viime aikoina toteutettu toimitilamuutoksia, jotta tilat vastaavat paremmin nykyisiä tarpeita. Hyvä työympäristö tukee työntekijöiden hyvinvointia sekä edistää positiivista organisaatiokulttuuria ja kestävää kehitystä.

– Haluamme tarjota henkilöstölle sopivia ympäristöjä työskentelyyn ja kohtaamisiin, jotta toimistolla on viihtyisää ja sinne on kiva tulla. Olemme päivittäneet toimitiloja ja pyrkineet luomaan esimerkiksi yhteiskäyttöpisteitä, hiljentymishuoneita, kokoontumisalueita, neuvotteluhuoneita tai ihan vakiotyöpisteitä, sanoo Iina Naumanen, tila- ja vastuullisuusasiantuntija 2M-IT:ltä.

Iina Naumanen (kuva: Johanna Uotinen)

Viimeisimmän toimipisteen muodonmuutoksen koki 2M-IT:n Porin toimitila, joka modernisoitiin vastaamaan paremmin nykyisiä tarpeita. Muutostyöt aloitettiin vuoden 2023 puolella ja muutto uusiin tiloihin koitti tammikuussa 2024. Kysyimme Iina Naumaselta kuulumisia Porin toimipisteen uudistuksen jälkeen.

Minkälaista muutosta Porin toimipisteelle lähdettiin hakemaan?

Olemme olleet vuokralla Porin Puuvillassa vuodesta 2016. Halusimme parantaa tilojemme toiminnallisuuksia. Tietyt toimintomme ovat kasvaneet paljon eivätkä enää mahtuneet vanhoihin tiloihin. Samalla kuitenkin kokonaisneliömäärää tuli pienentää, koska asiantuntijamme työskentelevät myös paljon etänä. Eli paitsi että neliömäärää piti miettiä, piti miettiä myös uudelleen tilanjako eri toimintojemme osalta.

Porin toimiston avotila muutoksen jälkeen. (Kuva: Iina Naumanen)

Minkälaisia muutostöitä Porin toimipisteellä tehtiin?

Uudistimme toimistoa vastaamaan hybridityön mallin tarpeita ja samalla tehtiin yleisilmeen parannus. Teimme modernimmat ja viihtyisämmät tilat, saimme monta asiaa hoidettua samalla.

Minkälaiset asiat ovat tärkeitä, kun lähdetään uudistamaan toimitiloja?

Henkilöstöllämme pitää olla selvä syy, miksi he palaavat toimistolle. Syy voi olla, että he haluavat kohdata kollegoitaan, joten tiloissa täytyy olla mahdollisuus kohtaamisiin. Meillä on yhteisiä taukotiloja ja tiloja, missä tavata työkavereita. Täytyy olla hyvä sisäilma ja laadukkaat materiaalit. Tilojen tulee olla kutsuvat ja valoisat sekä yleisesti viihtyisät.

Lisäksi meillä on erilaisia työtehtäviä tukevia tiloja, on tilaa hiljaiselle työskentelylle, luottamukselliselle keskustelulle, ryhmätyölle, tapaamisille. Lisäksi työpisteiden kalusteet tukevat hyvää ergonomiaa. Nämä ovat mielestäni Porin toimipisteellä aika hyvin toteutuneet.

Kuinka paljon 2M-IT on päivittänyt toimipisteitä lähiaikoina?

Viime vuonna olemme pienentäneet toimitilojamme yli 1 000 neliömetriä – uhraamatta toiminnallisuutta tai viihtyisyyttä. Vaikka toimistot ovat pienempiä, ne ovat silti toimivia ja moderneja. Fyysistä tilaa ei vain tarvita niin paljon, kun ihmiset työskentelevät paljon etätyöpisteillä.

Minkälaista palautetta henkilöstö on antanut uusista tiloista?

Muutos jännittää aina alkuun, mutta yleisesti on tykätty, kun tilat ovat raikkaammat ja viihtyisämmät.

Porin toimiston neuvottelutilassa on 2M-IT:n asiantuntijan taltioimasta valokuvasta toteutettu tapetti. (Kuva: Iina Naumanen)

Mikä motivoi sinua omassa työssäsi eniten?

Minua motivoi, kun näen lopputuloksen ja saan tehdä kestäviä ratkaisuja. Saan luoda yhdessä henkilöstömme kanssa nykyaikaisia toimitiloja niin, että meillä on viihtyisämpää. Hyvät toimitilat ovat kilpailuvalttikin, näemme sen niin.

On tärkeää pystyä toimimaan myös vastuullisuuden näkökulmasta: emme pidä hukkatilaa, joka syö kustannuksia, sähköä, materiaaleja ja niin edelleen. Tilankäytöllä on iso vaikutus kestävän kehityksen näkökulmasta.

Mitä seuraavaksi?

Työ jatkuu. Meillä on paljon toimipisteitä, joita tullaan kehittämään ja tekemään parannuksia. Se, että saamme kaikki meidän toimitilamme päivitettyä ja tukemaan hyvin muuttunutta työkulttuuria, ottaa oman aikansa.

 

Teksti: Johanna Uotinen

Artikkelikuva: Jenna Aaltonen

Uusi alusta mahdollistaa digitaalisten asiointipalveluiden laajentamisen Satakunnan ja Varsinais-Suomen hyvinvointialueilla

Asukkaille tarjottavia, ajasta ja paikasta riippumattomia digitaalisia asiointipalveluita laajennetaan Satakunnan ja Varsinais-Suomen hyvinvointialueilla. Digiasiointipalveluita tuodaan paremmin näkyväksi kiinnittämällä huomiota niiden helppouteen, käytettävyyteen, saatavuuteen ja saavutettavuuteen. 

Satakunnan ja Varsinais-Suomen hyvinvointialueet ovat valmistelleet digiasiointialustan kilpailutuksen yhdessä yhteishankintayksikkö 2M-IT:n kanssa. Kilpailutuksen voitti Suomen Terveystalo Oy. Suomen Terveystalo Oy tulee toimimaan kumppanina yhteistyössä hyvinvointialueiden ja 2M-IT:n kanssa. Palvelut on tarkoitus ottaa käyttöön vaiheittain loppuvuodesta 2024. 

– Olen erittäin tyytyväinen yhteistyössä Varsinais-Suomen hyvinvointialueen ja 2M-IT:n kanssa tehtyyn digiasiointialustan hankinnan valmisteluun. Nyt pääsemme kehittämään vauhdilla omaa palvelutuotantoamme ja tuomaan entistä näkyvämmin digitaalisen palvelukanavan vaikuttavana ja helppona tapana asioida, sanoo digijohtaja Jani Lavonen Satakunnan hyvinvointialueelta. 

 – Satakunnan ja Varsinais-Suomen hyvinvointialueet valmistelivat kilpailutuksen yhteistyössä 2M-IT:n kanssa. Yhteistyö onnistui hyvin. Nyt alueilla on mahdollisuus päästä kehittämään asiointipalveluita, jotka yhdenmukaistavat käytäntöjä ja helpottavat palvelujen saatavuutta, sanoo tietohallintojohtaja Jari Poromaa Varsinais-Suomen hyvinvointialueelta. 

Hankinta mahdollistaa etäpalveluiden merkittävän laajentamisen asukkaille ja ammattilaisille Satakunnan ja Varsinais-Suomen hyvinvointialueilla. Digiasiointialustan avulla voidaan toteuttaa hyvinvointialueiden asukkaille tarjottavia etäpalveluita ja ammattilaisen työkaluja. Palveluita asukkaille voivat olla esimerkiksi yhteydenotto, ajanvaraus, videovastaanotto, omien tietojen tarkasteleminen ja esitietolomakkeiden täyttäminen. Ammattilaisilla on puolestaan mahdollisuus saada työtään helpottavia asiakasohjauksen työkaluja, jotka sujuvoittavat palveluohjausta ja ammattilaisten työaikaa vapautuu muuhun asiakastyöhön. 

Hyvinvointialueet päättävät palvelun käyttöönottoon ja laajuuteen liittyvät asiat normaalien päätöksentekoprosessiensa mukaan.  

Lisätietoja: 

Satakunnan hyvinvointialue               

Jani Lavonen 

digijohtaja 

p. +358 50 4761507 

Varsinais-Suomen hyvinvointialue               

Jari Poromaa 

tietohallintojohtaja 

p. +358 40 635 8575  

2M-IT                                                                     

Jari Nevalainen 

toimitusjohtaja 

p. +358 50 383 9455 

 

 

 

2M-IT osallistui kansalliseen terveydenhuollon kyberharjoitukseen Jyväskylässä 6.–10.11.2023

Terveydenhuollon kansallinen kyberharjoitus (KYHA) järjestettiin Jyväskylän ammattikorkeakoulun IT-instituutin kyberturvallisuuden tutkimus-, kehitys- ja koulutuskeskus JYVSECTEC:n tiloissa 6.–10.11.2023. JYVSECTEC:n järjestämän KYHA-harjoituksen mahdollistaa liikenne- ja viestintäministeriö ja toteutukseen osallistuu myös Turvallisuuskomitea. KYHA-harjoituksen tarkoituksena on kehittää kansallista kyberresilienssiä, eli kykyä selvitä ja toipua vaikeista kyberuhkatilanteista. Harjoituksessa testataan ja kehitetään verkoston eri toimijoiden välisiä yhteistyö- ja viestintäkäytäntöjä ja lisäksi kukin toimija pääsee testaamaan omia toimintaprosessejaan harjoitusympäristössä.

– KYHA:ssa harjoiteltiin yhteistoimintaa laajavaikutteisessa kyberhäiriötilanteessa, ja harjoitus sisälsi myös monipuolista yhteistoimintaa, ­ kertoi Jamk IT-Instituutin ja harjoituksen johtaja Tero Kokkonen.

Tero Kokkonen (vasemmalla) johtaa IT-instituuttia Jyväskylän ammattikorkeakoulussa ja toimi KYHA-harjoituksen johtajana yhdessä Valtion kyberturvallisuusjohtaja Rauli Paanasen kanssa. (Kokkosen kuva Mari Varonen, Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja Paanasen kuva Suvi-Tuuli Kankaanpää, Keksiagency)

Vuosittain järjestettävässä KYHA-harjoituksessa oli vuonna 2023 harjoitusvuorossa Länsi-Suomen yhteistyöalue, joka harjoitteli nyt ensimmäistä kertaa yhdessä yhteistyöalueiden (YTA) muodostamisen jälkeen. Mukana olivat muun muassa Satakunnan hyvinvointialue, sosiaali- ja terveysministeriö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, palvelutuottajayhtiö 2M-IT ja Kela.

Kyberharjoitus lisäsi valmiutta turvata SOTE-alan asiakkaiden ympäristöjä

2M-IT turvaa hyvinvointialueiden monien kriittisten palveluiden jatkuvuutta, joten ääritilanteiden harjoittelu yhdessä viranomaisverkoston ja asiakkaan kanssa on tärkeää. KYHA-harjoitukseen luodun realistisen harjoitusympäristön avulla osallistujat pääsivät testaamaan omien tietoturvaprosessiensa toimivuutta.

 – KYHA antoi kyberyksikkömme asiantuntijoille mahdollisuuden harjoitella tilanteita, joita emme normaalielämässä ole onneksi koskaan joutuneet kohtaamaan. Asiantuntijat ottivat todella haastavan ja monimutkaisen harjoitustilanteen hienosti haltuun ja saivat kullan arvoista oppia laajamittaisen ja monitasoisen tietomurron ja kyberhyökkäyksen selvityksen sekä hallinnan osalta. Tämä antoi 2M-IT:n kyberyksikölle entistäkin paremmat valmiudet pitää SOTE-alan asiakkaamme turvassa nyt ja tulevaisuudessa, jolloin asiakkaamme saavat rauhassa keskittyä siihen, missä he ovat Suomen parhaita, sanoo Ville Isotalo, 2M-IT:n kyberturvapalveluiden yksikönpäällikkö.

Tietoturvaa ei tehdä yksin: yhteistyötä tarvitaan turvallisemman digimaailman puolesta

Terveydenhuollon KYHA-harjoituksen tärkeä tehtävä oli nostaa sote-sektorin kyberresilienssiä eli kykyä selvitä vaikeista kyberuhkatilanteista. Mukana oli toimijoita, joiden rooli valtakunnallisesti kybertuvallisuuden suojelemisessa on ratkaisevan tärkeä.  Kun tietoturva-asiantuntijat, organisaatiot ja viranomaiset jakavat tietoa sekä osaamistaan, syntyy vahvempi ja monipuolisempi puolustusverkosto.

– Harjoittelutoiminta on tärkeä osa 2M-IT:n tietoturvan kehittämistä ja varautumista jatkuvasti kehittyvää kyberrikollisuutta vastaan. Terveydenhuollon KYHA- harjoituksessa pääsimme harjoittelemaan realistisessa kyberympäristössä todellisuutta vastaavien uhkatilanteiden ratkaisemista yhdessä viranomaisverkoston ja asiakkaidemme kanssa. Koko verkoston ja yhteistyökäytäntöjen jatkuva kehittyminen on tärkeä osa huoltovarmuutta – toimivat yhteistyö- ja tiedotuskäytänteet auttavat ennalta ehkäisemään uhkatilanteita ja minimoimaan erilaisten kyberhyökkäysten vaikutuksia verkostossamme. Olimme harjoituksessa mukana isolla asiantuntijajoukolla ja asiantuntijamme kokivat harjoituksen innostavaksi ja omaa osaamistaan kehittäväksi. Jokainen meistä lähtee varmasti mukaan myös seuraaviin KYHA- harjoituksiin, kun osallistumisen mahdollisuus seuraavan kerran tulee kohdallemme, sanoo Marjut Jaatinen, tietoturvapäällikkö 2M-IT:ltä.

 

Lisätietoa:

                                 

Ville Isotalo                                                Marjut Jaatinen

yksikönpäällikkö, Kyberturva                  tietoturvapäällikkö

ville.isotalo(at)2m-it.fi                               marjut.jaatinen(a)2m-it.fi

+358505760383                                        +358504481540