2M-IT on yhdessä enemmän

Kansalaisia palvelevat sote-ammattilaiset tarvitsevat tärkeään työhönsä monenlaisia ICT –palveluja. 2M-IT on sosiaali- ja terveydenhuollossa toimivien omistajiensa oman toiminnan jatkeena toimiva sidosyksikkö ja ICT-kumppani. Yhtiö ylläpitää ja kehittää sote-sektorin tarvitsemaa teknologiaa, sovelluksia, verkkoja, tietoturvaa, uusia toimintamalleja ja muita ICT-palveluita yhdessä asiakkaiden, parhaiden kumppaneiden ja osaavan oman henkilöstön kanssa. 

Kehitämme uudenlaisia ratkaisuja hyvinvointialueiden tarpeisiin

Sosiaali- ja terveydenhuollossa on joka päivä valtavasti asiakaskohtaamisia. Ikääntyvä väestö ja kasvava sote-palvelujen tarve kasvattaa niitä entisestään. Asiakasprosessin ohjauksen kehittäminen on yhä useamman sote-palveluita järjestävän tahon agendalla. Mitä suuremmat volyymit, sitä vahvempi tarve hoitaa asia tehokkaasti resurssien säästämiseksi.

2M-IT on kehittämässä yhdessä hyvinvointikuntayhtymien kanssa keskitettyä, asiakaspalvelukeskuksen toiminnan mahdollistavaa teknologia-alustaa. Sote-palvelujen järjestämisen keskittyessä tuleville hyvinvointialueille, on tämän tyyppisille volyymiskaalautuville, uusille ratkaisuille suuria odotuksia.

Autamme asiakas- ja potilastietojärjestelmien uudistustyössä ja turvaamme nykyjärjestelmien toimintakyvyn

Asiakas- ja potilastietojärjestelmien uudistustyö on ajankohtaista useilla alueilla ja myös tämä näkyy panostuksissamme. Haluamme auttaa ja tukea niin järjestelmien hankinnassa, käyttöönotossa kuin jatkossa niiden kehittämisessä ja ylläpidossa. Toimintamalleillamme pyrimme siihen, että samoja ratkaisuja hakevat asiakkaat hyötyisivät yhteistyöstä mahdollisimman paljon. Järjestelmäuudistustyön lisäksi yhtä tärkeää on varmistaa, että myöhäisimpänäkin asiakas- ja potilastietojärjestelmän uudistusta toteuttavan asiakkaan nykyjärjestelmät säilyvät toimintakykyisinä.

Olemme panostaneet monipuoliseen ja syvälliseen henkilöstön osaamiseen, luoneet uusia toimintamalleja, sertifioineet toimintaamme ja verkottuneet parhaiden toimijoiden kanssa, jotta myllerryksessä olevien sote-palvelujen muutokset olisivat mahdollisimman sujuvia ja omistajien nykyiset palvelut kustannustehokkaita ja häiriöttömiä.  Hyvinvointialueiden toiminnan käynnistyminen on ainutlaatuisen suuri ponnistus pelkästään ICT-palvelujen osalta ja onnistuakseen edellyttää hyvää suunnittelua, resurssien hallintaa ja yhteistyötä. Seuraavien 15 kuukauden aikana tarvitaan 2M-IT:n kyvykkyyttä ja suunnitelmallisuutta toteuttaa laajoja muutoskokonaisuuksia.

Arja Pesonen

2M-IT Oy:n hallituksen puheenjohtaja

Tietojohtaminen mahdollistaa sote-uudistuksen

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestäminen siirtyy kunnilta uusille hyvinvointialueille 1.1.2023. Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteita uudistetaan yhdenvertaisten palvelujen saatavuuden takaamiseksi kaikkialla Suomessa. Tietojohtaminen on suuressa roolissa tehokkaiden ja asukkaiden tarpeita vastaavien palveluiden tuottamisessa.

Autamme asiakkaitamme tietojohtamisen kehittämisessä

Sosiaali- ja terveysministeriö omistaa sote-uudistushankkeen ja on käynnistänyt Toivo-ohjelman hyvinvointialueiden tietojohtamisen ja valtakunnallisten viranomaisten tiedon tuotannon, tietovarantojen sekä tietojohtamisessa tarvittavien tiedonhallintaratkaisujen kehittämiseksi.

”Tarjoamme asiakkaillemme tietojohtamisen hankkeisiin projektijohdon sekä tietoarkkitehtuurin asiantuntemuksen. Tarjoamme myös asiantuntijatyötä tietomallinnukseen, tietoaltaaseen, tietovarastoon, raportointiin ja ennusteisiin. Suurimmalla osalla asiakkaistamme hanke lähtee liikkeelle sillä, että tehdään keskeisimpien sote-käsitteiden tietomallinnus ja samalla selvitetään tietolähteet”, kertoo hankepäällikkö Sari Tuomainen 2M-IT:n Tiedolla johtamisen yksiköstä.

”Työpajoissa kartoitamme asiakkaidemme kanssa heille olennaisimman tiedon, jonka avulla he voivat toteuttaa toiminnan johtamista tietoperusteisesti. Kun asiakkaamme tietotarpeet ovat selkiintyneet ja tarvittavat tietolähteet kartoitettu, pystytämme tietojohtamisen ympäristön, mukaan lukien tietoaltaan, tietovaraston ja raportointijärjestelmien toteutuksia. Toteutamme näihin ympäristöihin asiakkaan tarvitsemat mittarit ja raportit, teemme ennustemalleja sekä koneoppimista”, Tuomainen sanoo.

Tiedolla johtamisen asiantuntijoiden avulla hankkeet onnistuvat

Tuomainen kertoo, että hankkeiden onnistumisessa tärkeässä roolissa ovat tietojohtamisen asiantuntijat.

”Haluamme, että asiakkaillamme on parhaat tekijät tietojohtamisen hankkeissa. Meillä 2M-IT:llä on rautaisia osaajia ja tuntuu, että lisää tarvitaan koko ajan. Meillä on kattava kumppaniverkosto ja osaavat hankintojen asiantuntijat”.

Kiinnostuitko 2M-IT:n tietojohtamisen hankkeista?

Lisätietoa: Sari Tuomainen, hankepäällikkö, 2M-IT Oy, sari.tuomainen@2m-it.fi, +358 44 44551012

Oletko tietojohtamisen ammattilainen, sykkiikö sydämesi tietoperusteiselle päätöksenteolle?

Lue lisää sivuiltamme 2m-it.fi/rekrytointi ja lähetä avoin hakemus!