Artikkelit

Uutiskirje: Joulumieli syntyy auttamisesta

Lue 2M-IT:n uutiskirje täältä>>

Pinnalla ovat nyt:

  • Kiitos kuluneesta vuodesta 2019 – 2M-IT:n hallituksen puheenjohtaja Arja Pesosen terveiset
  • Asiantuntijoiden osaaminen, asenne ja yhteen hiilen puhaltaminen ovat olleet huipussaan Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin migraatioprojektissa
  • ”Yhteiskuntamme elää voimakasta uudistumisen aikaa” kertoo artikkelissa 2M-IT:n toimitusjohtaja Jari Nevalainen
  • Joulumieli syntyy auttamisesta, hyvästä tahdosta ja turvallisesta olosta

Toivotamme asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme hyvää joulua sekä menestystä uudelle vuodelle 2020.

Onnea Suomi 102 vuotta!

Suomi täyttää 102 vuotta perjantaina 6.12.2019. Yhteiskuntamme elää voimakasta uudistumisen aikaa. Digitalisaatio, väestön ikärakenne ja kaupunkikeskittymien syntyminen vaikuttavat meidän kaikkien elämään ja tarpeisiin uudistua, löytää uusia ratkaisuja.

– Tasavallan presidentin itsenäisyyspäivän juhlavastaanoton teemana on tänä vuonna tieto ja yhteiskunnallinen keskustelu. Suomen vahvuutena on aina ollut kyky toimia yhdessä, tilan antaminen erilaisille mielipiteille ja tiedon monipuolinen käyttäminen, sanoo tasavallan presidentti Sauli Niinistö tiedotteessa. (HS 30.10.2019)

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilanne on noussut isoihin otsikoihin viime kuukausina. Syitä niukkaan taloustilanteeseen on löytynyt useita. Syyt ovat osittain vaikutuksiltaan tilapäisiä, kuten verokorttiuudistus suhteessa julkishallinnon tulokertymään, mutta osa kuntien ja kuntayhtymien niukan taloustilanteen syistä johtuu pys​yvästä muutoksesta.

Huoltosuhde tulee kokemaan muutoksen Suomessa seuraavan kymmenen vuoden aikana, kun sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutarve kasvaa ja palveluita rahoittavien veronmaksajien määrä vähenee.​

Käynnissä oleva keskustelu tuottamisrakenteen muutoksista näyttäytyy meille runsaana tarpeena luoda sote-keskuskonsepti.

Tähän muutokseen vastaaminen edellyttää yhteiskunnassamme merkittäviä muutoksia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden tuottamisrakenteeseen. Keskustelu, miten tuottamis- ja hallintorakenteen muutos tapahtuu, on pahasti kesken. Edellinen hallintorakenteen suunnittelu näyttäytyi maakuntasuunnitteluna, joka kaatui helmikuussa Sipilän hallituksen eroon.

Tällä hetkellä käynnissä oleva keskustelu tuottamisrakenteen muutoksista näyttäytyy meille runsaana tarpeena luoda sote-keskuskonsepti, jossa tarvitaan tehokas tapa palveluntarpeisiin liittyvän kysynnän vastaanottamiselle. Etänä ja digitaalisesti toteutuva palvelutarpeen arviointi ja palveluun ohjaus antavat lisäarvoa sote-palveluiden tuottamiselle. Asiakkaan pompottelu luukulta toiselle on poistuttava.

Sote-keskuskonseptissa palveluohjaustoiminnallisuus tulee tuottamaan apuvälineet sekä prosessit sote-toimijoiden ja palveluiden väliseen asiakas- ja potilasvirtaan.

Toiminnanohjauksella palvelun tarpeesta saadaan kattavaa tietoa, ja koko hoitoketjun läpi kulkevan, katkeamattoman tiedon avulla palveluiden tuottaminen on mahdollisimman tehokasta ja tuottaa suurimman tavoitellun terveyshyödyn.

Apuvälineitä ovat modernit digipalvelut, puheluiden vastaanottokeskus, etäkonsultaatio sekä etävastaanotto, jonka avulla on mahdollisuus varata aikaa, saada kuvaukset tarjotuista palveluista ja käytettävästä kapasiteetista. Jotta palvelun tarve ja siihen kohdentuva palveluiden tuottaminen olisi mahdollisimman tehokasta ja tuottaisi suurimman tavoitellun terveyshyödyn, tulee toiminnanohjauksen tarjota kliiniseen työhön tarvitut potilas- ja toimenpidetiedot katkeamatta koko hoitoketjun ajan osana toimintaprosessin järjestelmätukea.

Tunnisteellisesti on kyettävä seuraamaan asiakkaan hoitoketjun kulku ensimmäisestä yhteydenotosta läpi hoitoketjun sen lopputulokseen. Sama pätee myös asiointitapahtumiin sosiaalipalveluissa. Näin palvelutarpeen arvioinnin laatu prosessin eri vaiheissa pystytään todentamaan ja tällä varmistetaan tiedon liikkuminen ehyenä koko palveluketjun ajan.

Laadukas palvelutarpeen arviointi ensimmäisessä kontaktissa mahdollistaa tehokkaan palveluiden järjestämisen palveluohjauksessa.

 

 

 

 

 

Jari Nevalainen
toimitusjohtaja, 2M-IT Oy

Lähde
Helsingin Sanomat, toimittaja Marjukka Liiten. Julkaistu 30.10. klo 12:07  ”Linnan juhlien teemana nyt tieto: kutsuvieraina henkilöitä, jotka edistävät luotettavan tiedon levittämistä”

2M-IT:n vuosi 2018 ja ajatukset vuodelle 2019

Vuosi 2018 lähestyy loppuaan ja on aika tehdä yhteenveto menneestä sekä pohtia tulevaa.

Kuluva vuosi on ollut merkittävä 2M-IT:lle ja sen henkilökunnalle. Alkuvuonna rakensimme uutta organisaatiota ja tulevia toimintamalleja Medbitin ja Medi-IT:n fuusioitumista varten.

1.3.2018 fuusion jälkeen totuttelimme uusiin yhteistyömalleihin ja työkavereihin. Samaan aikaan yhtenäistimme toimintamalleja sertifikaattityön myötä. Seuraavan generaation asiakas- ja potilastietojärjestelmiin liittyen teimme paljon työtä, jotta meillä olisi tarvittavaa osaamista tätä uudistusta varten. Nyt meillä on myös hyvä tilannekuva siitä, mitä on tapahtumassa.

Ahkera työmme on myös tuottanut konkreettisia tuloksia. Palvelunhallinnan johtamisjärjestelmällemme myönnettiin ISO 9001:2015 ja ISO/IEC 20000-1:2011 -sertifikaatit, jotka 2M-IT sai ensimmäisellä yrittämällä. Olemme päässeet mukaan asiakas- ja potilastietojärjestelmien uudistamisiin muun muassa Keski-Suomen hankkeeseen ja mahdollisesti seuraavaan rinnakkaiskilpailutushankkeen liikkeelle lähtöön. Sote- ja maakuntauudistukseen liittyen olemme olleet mukana suunnittelemassa tietohallinnon ja ICT:n laajaa kokonaisuutta useassa maakunnassa.

Asiakkailta saatu palaute 2M-IT:n toiminnasta on ollut pääosin positiivista. Olemme tiedostaneet, että isot hankkeet ja projektit ovat syöneet 2M-IT:n ketteryyttä ja parannamme tätä jatkossa.

Vuonna 2018 olemme työstäneet myös sitä, mikä on 2M-IT:n brändi, visio, arvot, missio ja strategia. Strategialle iso kulmakivi on se, miten käy maakuntauudistuksen kanssa. Vuoden vaihteen jälkeen olemme todennäköisesti siinä pisteessä, että tiedämme, mikä oli lopputulos.

Vuoteen 2019 siirrymme positiivisin mielin. Kaikki työ, mitä vuoden 2018 aikana on tehty, näyttäisi olleen hyvä tapa edistää ICT:n ja kehittämistyön tarjontaa omistajillemme.

Mielestäni koko 2M-IT:n porukka on tehnyt valtavan hienon työn.  Iso kiitos kaikille mahtavasta yhteistyöstä.

Kuuntele nämä Jarin kirjoittamat ajatukset myös ainutlaatuisesta podcastista:

Jari Nevalainen
Toimitusjohtaja
2M-IT Oy

Vimanan johto vieraili 2M-IT:llä. Yhteistyössä olemme vahvempia.

Viime perjantaina 2M-IT:n Turun toimistolla oli vierailulla Vimanan toimitusjohtaja Kalle Toivonen, hallituksen puheenjohtaja Mirjami Laitinen (VM) ja hallituksen jäsen Tiina Pesonen (STM). Isäntinä toimivat 2M-IT:n toimitusjohtaja Jari Nevalainen, hallituksen puheenjohtaja Arja Pesonen sekä lakiasiainjohtaja Satu Ylisiurua-Hemminki.

Tapaamisessa käytiin hyvää keskustelua yhteistyömalleista, joista pitäisi päästä sopimaan käytännössä. Nevalaisen mukaan kaksi vuotta on kovin niukka ajanjakso maakunnan muodostamisen edellyttämien suurten ICT-muutosten läpivientiin.

Vierailun yhteydessä johtava hankepäällikkömme Jukka Annunen esitteli viiden maakunnan ICT-esivalmistelun havainnekuvaa. Vieraat pääsivät myös tutustumaan perhe- ja perusturvaministeri Annika Saarikonkin suosittelemaan MunKlinikka-etävastaanotto ja eSeinä-konseptiin.

Kiitokset teille käynnistä. Tästä on hyvä jatkaa eteenpäin!

 

Kuvassa Kalle Toivonen (vas.), Tiina Pesonen, Arja Pesonen, Mirjami Laitinen, Satu Ylisiurua-Hemminki, Jari Nevalainen.

Yhdessä eteenpäin yhteisillä toimintamalleilla

Fuusioista on nyt kulunut reilut puoli vuotta. Tämän vuoden aikana on tehty paljon työtä, jotta meillä olisi olemassa kuvaus yhteisistä toimintamalleista, mutta todellinen työ on ottaa ne käyttöön. Hitsaantumalla yhdeksi yritykseksi pystymme parhaiten kasvamaan siihen rooliin, jota omistajamme ovat tahdittaneet hyväksyessään fuusion toteutuksen ja siihen liittyvän strategisen mahdollisuuden vaikuttaa valtakunnallisesti sote-maakuntien ict:n kehittymiseen 2M-IT Oy:n parhaalla osaamisella.

Maakuntauudistus on ennen kesää tehtyjen päätösten myötä saanut lisäaikaa, ja yleinen ilmapiiri eduskunnassa näyttää olevan, että uudistus halutaan pitää elossa ja eteenpäin liikkuvana. Tämä tulee näkymään vahvasti syksyn poliittisessa keskustelussa ja uudistuksen etenemisellä tulee olemaan vaikutusta siinä, minkälaisena omistajat näkevät meidän roolimme tulevaisuudessa.

Maakuntauudistus on meidän tulevaisuutemme kannalta merkittävä suunnannäyttäjä.

Meiltä tullaan punnitsemaan kykyä tukea omistajiemme muutoksen läpivientiä. In house -yhtiönä pystymme tarjoamaan suurimman hyödyn omistajillemme silloin, kun omistajat näkevät yhteiset toimintamallit tehokkaimpana tapana tuottaa heille samalla tavoin yhteisiä palveluita. Tässä suhteessa keskeistä on meidän oma muuntumisemme toimintatavoiltamme ja malleiltamme valtakunnallisesti dokumentoiduksi, tehokkaaksi, toimivaksi ja luotettavaksi ict-palveluiden tuottajaksi.

Minulla on täysi luottamus meidän ammattitaitoomme olla omistajillemme paras kehityskumppani, paras ict-tuottaja.

Tulevaisuus näyttää näiden isojen muutosten kautta sen, miten meidän roolimme tulee kehittymään ict-ratkaisutoimittajasta palveluintegraattoriksi.

Tämä muutos meidän täytyy elää ja toteuttaa yhdessä!

 

 

 

 

 

 

Jari Nevalainen
Toimitusjohtaja
2M-IT Oy