Artikkelit

2M-IT:n vuosi 2018 ja ajatukset vuodelle 2019

Vuosi 2018 lähestyy loppuaan ja on aika tehdä yhteenveto menneestä sekä pohtia tulevaa.

Kuluva vuosi on ollut merkittävä 2M-IT:lle ja sen henkilökunnalle. Alkuvuonna rakensimme uutta organisaatiota ja tulevia toimintamalleja Medbitin ja Medi-IT:n fuusioitumista varten.

1.3.2018 fuusion jälkeen totuttelimme uusiin yhteistyömalleihin ja työkavereihin. Samaan aikaan yhtenäistimme toimintamalleja sertifikaattityön myötä. Seuraavan generaation asiakas- ja potilastietojärjestelmiin liittyen teimme paljon työtä, jotta meillä olisi tarvittavaa osaamista tätä uudistusta varten. Nyt meillä on myös hyvä tilannekuva siitä, mitä on tapahtumassa.

Ahkera työmme on myös tuottanut konkreettisia tuloksia. Palvelunhallinnan johtamisjärjestelmällemme myönnettiin ISO 9001:2015 ja ISO/IEC 20000-1:2011 -sertifikaatit, jotka 2M-IT sai ensimmäisellä yrittämällä. Olemme päässeet mukaan asiakas- ja potilastietojärjestelmien uudistamisiin muun muassa Keski-Suomen hankkeeseen ja mahdollisesti seuraavaan rinnakkaiskilpailutushankkeen liikkeelle lähtöön. Sote- ja maakuntauudistukseen liittyen olemme olleet mukana suunnittelemassa tietohallinnon ja ICT:n laajaa kokonaisuutta useassa maakunnassa.

Asiakkailta saatu palaute 2M-IT:n toiminnasta on ollut pääosin positiivista. Olemme tiedostaneet, että isot hankkeet ja projektit ovat syöneet 2M-IT:n ketteryyttä ja parannamme tätä jatkossa.

Vuonna 2018 olemme työstäneet myös sitä, mikä on 2M-IT:n brändi, visio, arvot, missio ja strategia. Strategialle iso kulmakivi on se, miten käy maakuntauudistuksen kanssa. Vuoden vaihteen jälkeen olemme todennäköisesti siinä pisteessä, että tiedämme, mikä oli lopputulos.

Vuoteen 2019 siirrymme positiivisin mielin. Kaikki työ, mitä vuoden 2018 aikana on tehty, näyttäisi olleen hyvä tapa edistää ICT:n ja kehittämistyön tarjontaa omistajillemme.

Mielestäni koko 2M-IT:n porukka on tehnyt valtavan hienon työn.  Iso kiitos kaikille mahtavasta yhteistyöstä.

Kuuntele nämä Jarin kirjoittamat ajatukset myös ainutlaatuisesta podcastista:

Jari Nevalainen
Toimitusjohtaja
2M-IT Oy

Vimanan johto vieraili 2M-IT:llä. Yhteistyössä olemme vahvempia.

Viime perjantaina 2M-IT:n Turun toimistolla oli vierailulla Vimanan toimitusjohtaja Kalle Toivonen, hallituksen puheenjohtaja Mirjami Laitinen (VM) ja hallituksen jäsen Tiina Pesonen (STM). Isäntinä toimivat 2M-IT:n toimitusjohtaja Jari Nevalainen, hallituksen puheenjohtaja Arja Pesonen sekä lakiasiainjohtaja Satu Ylisiurua-Hemminki.

Tapaamisessa käytiin hyvää keskustelua yhteistyömalleista, joista pitäisi päästä sopimaan käytännössä. Nevalaisen mukaan kaksi vuotta on kovin niukka ajanjakso maakunnan muodostamisen edellyttämien suurten ICT-muutosten läpivientiin.

Vierailun yhteydessä johtava hankepäällikkömme Jukka Annunen esitteli viiden maakunnan ICT-esivalmistelun havainnekuvaa. Vieraat pääsivät myös tutustumaan perhe- ja perusturvaministeri Annika Saarikonkin suosittelemaan MunKlinikka-etävastaanotto ja eSeinä-konseptiin.

Kiitokset teille käynnistä. Tästä on hyvä jatkaa eteenpäin!

 

Kuvassa Kalle Toivonen (vas.), Tiina Pesonen, Arja Pesonen, Mirjami Laitinen, Satu Ylisiurua-Hemminki, Jari Nevalainen.

Yhdessä eteenpäin yhteisillä toimintamalleilla

Fuusioista on nyt kulunut reilut puoli vuotta. Tämän vuoden aikana on tehty paljon työtä, jotta meillä olisi olemassa kuvaus yhteisistä toimintamalleista, mutta todellinen työ on ottaa ne käyttöön. Hitsaantumalla yhdeksi yritykseksi pystymme parhaiten kasvamaan siihen rooliin, jota omistajamme ovat tahdittaneet hyväksyessään fuusion toteutuksen ja siihen liittyvän strategisen mahdollisuuden vaikuttaa valtakunnallisesti sote-maakuntien ict:n kehittymiseen 2M-IT Oy:n parhaalla osaamisella.

Maakuntauudistus on ennen kesää tehtyjen päätösten myötä saanut lisäaikaa, ja yleinen ilmapiiri eduskunnassa näyttää olevan, että uudistus halutaan pitää elossa ja eteenpäin liikkuvana. Tämä tulee näkymään vahvasti syksyn poliittisessa keskustelussa ja uudistuksen etenemisellä tulee olemaan vaikutusta siinä, minkälaisena omistajat näkevät meidän roolimme tulevaisuudessa.

Maakuntauudistus on meidän tulevaisuutemme kannalta merkittävä suunnannäyttäjä.

Meiltä tullaan punnitsemaan kykyä tukea omistajiemme muutoksen läpivientiä. In house -yhtiönä pystymme tarjoamaan suurimman hyödyn omistajillemme silloin, kun omistajat näkevät yhteiset toimintamallit tehokkaimpana tapana tuottaa heille samalla tavoin yhteisiä palveluita. Tässä suhteessa keskeistä on meidän oma muuntumisemme toimintatavoiltamme ja malleiltamme valtakunnallisesti dokumentoiduksi, tehokkaaksi, toimivaksi ja luotettavaksi ict-palveluiden tuottajaksi.

Minulla on täysi luottamus meidän ammattitaitoomme olla omistajillemme paras kehityskumppani, paras ict-tuottaja.

Tulevaisuus näyttää näiden isojen muutosten kautta sen, miten meidän roolimme tulee kehittymään ict-ratkaisutoimittajasta palveluintegraattoriksi.

Tämä muutos meidän täytyy elää ja toteuttaa yhdessä!

 

 

 

 

 

 

Jari Nevalainen
Toimitusjohtaja
2M-IT Oy