Artikkelit

Digitalisaatio kotihoidon tukena – kohti elämäniloista ja turvallista huomista

2M-IT on mukana luomassa digitaalisia kotihoitoa tukevia palveluja. Tavoitteena on saada palveluita laajasti niin sairaanhoitopiirien, kuntayhtymien kuin kuntien ja kaupunkien käyttöön, jotta asukkaille voidaan mahdollisimman pitkään turvata omassa kodissa asuminen.

Suomessa ikääntyvän väestörakenteen myötä sosiaali- ja terveydenhoidossa tarvitaan uusia digitaalisia palveluita, jotka tukevat turvallista asumista kotona ja kohentavat elämänlaatua.

Ikärakenteen muutosten myötä tarve ikäihmisten palveluille tulee kasvamaan huomattavasti. Samaan aikaan työvoiman saatavuus laskee eläköityvien ikäluokkien poistuessa työmarkkinoilta.

Tällaisen muutoksen edessä on kolme vaihtoehtoa; julkishallinnon työn massiivinen siirto hallinnosta hoivatyöhön, automatisaatioasteen merkittävä lisääminen tai poliittinen päätös palvelutasojen laskemisesta. Viimeinen kohta tarkoittaa ihmisten heitteillejätön lisääntymistä, jollaista uutisoitiin vuoden 2019 alussa. Tämä on pyrittävä estämään kaikilla mahdollisilla tavoilla, jonka myötä kahteen ensin mainittuun tulee panostaa kaikin keinoin.

Hoivaavat kädet eivät lopu kesken, kun hoitotyö ohjataan oikein

2M-IT:n uudet palvelut tukevat edellä mainittuja haasteita ennakoiden.

”2M-IT:n omistajat ovat vuoden 2018 aikana määritelleet 2M-IT strategian kulmakivet. Merkittävänä tekijänä on automaation lisääminen sote-palveluiden tuottamisessa, jotta pystytään vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin”, kertoo 2M-IT:n toimitusjohtaja Jari Nevalainen.

2M-IT on tehnyt haasteiden ratkomiseksi kehitystyötä yhdessä Elisa Oyj:n kanssa. Uudet digitaaliset kotihoitoa tukevat palvelut kantavat nimeä ePalvelut Kotiin. Palvelu sisältää kotiin asennettavaa huippuluokan teknologiaa, joista hyötyvät niin hoitotyön ammattilaiset, asukkaat kuin asukkaiden omaisetkin.

Asukkaan ei tarvitse itse opetella uutta tekniikkaa, vaan kotiin asennettava teknologia toimii häiritsemättä taustalla automaattisesti havainnoiden asukkaan arkea ja oppien arkirutiinit.

Ammattilaiset saavat laitteiden havaitsemista poikkeamista ilmoituksia. Tarvepohjaisen hoidon avulla henkilökohtaista hoitoaikaa voidaan lisätä sekä ohjata tehokkaasti ja inhimillisesti tukemaan vanhuksen tilannetta, tarvittaessa suoraan jopa erikoissairaanhoidon toimenpiteisiin.

Palvelu helpottaa myös lähiomaisten hoitotyötä, sillä myös he voivat yhtä lailla hyödyntää teknologiaa. Lähiomaiset voivat esimerkiksi nähdä mobiilisovelluksesta asukkaan arjessa havaitut poikkeamat ja saada niihin liittyviä hälytyksiä sekä reagoida niihin.

Kokonaisvaltaiset digitaaliset ratkaisut puitejärjestelyn avulla

2M-IT on yhdessä omistaja-asiakkaidensa ja yhteistyökumppaneidensa kanssa suunnitellut uusia digitaalisia palveluita. Hankinnat ovat valmisteltu ja toteutettu 2M-IT:n puitejärjestelyn avulla.

Vastaavaa ei ole yhtä mittavassa laajuudessa aikaisemmin toteutettu ja tuotteistettu, joten on sanomattakin selvää, että ilmassa leijuu uutuudenintoa. Ensimmäisten käyttöönottojen on tarkoitus käynnistyä alkuvuoden aikana, joista saatujen kokemusten perusteella palvelua kehitetään edelleen.

Kysyntä ja mielenkiinto uusia palveluita kohtaan on ollut jo vilkasta, eikä ihme, sillä ne vastaavat suoraan niihin haasteisiin, jotka ovat nyt ja tulevaisuudessa sosiaali- ja terveysalan kipukohtia.

Meillä on ihan älyttömän hyvä porukka täällä, sanoo 2M-IT:n asiantuntija Siru

2M-IT:n asiantuntija arjessa -videosarjassa neljä osaavaa asiantuntijaamme kertoo työpäivästään 2M-IT:llä. Yksi heistä on sovellusasiantuntija Siru Turkki. Ennen kuin Siru tuli töihin 2M-IT:lle kaksi vuotta sitten, hän toimi lähihoitajana kotihoidossa 

– Työpäiväni 2M-IT:llä ovat erilaisia riippuen siitä, minkälaisessa roolissa toimin. Puhelintuessa autamme sovellusten käytössä asiakkaitamme, jotka toimivat esimerkiksi hoitajina tai lääkäreinä sairaaloissa ja terveyskeskuksissa. Lisäksi teen käyttäjätunnushallintaa sekä toimin kotihoidon asiantuntijana ja ratkaisen tukipyyntöjä, Siru kertoo. 

Sirun mielestä parasta työssään on ihmisten auttaminen. 

– Itselle tulee hyvä mieli, kun saan autettua asiakasta puhelimessa nopeasti, ja hän pääsee jatkamaan omaa työtään potilaiden kanssa. 

Etäpäivät ovat 2M-IT:llä mahdollisia, mutta Siru tulee toimistolle mielellään hauskojen työtovereiden ja mukavan ilmapiirin vuoksi. Lisäksi 2M-IT:llä työntekijöillä on mahdollisuus vaikuttaa työhönsä itse ja kehittää osaamistaan haluamaansa suuntaan. Työnantaja tukee uuden oppimisessa.

– Työtovereilta voi aina kysyä apua, itse kun tulin tänne töihin, niin en oikeastaan osannut paljoakaan nykyisistä työtehtävistäni. Opin asioita työn kautta ja koska työkaverit auttoivat ja opettivat minua. Töihin tulen aina todella mielelläni, koska meillä on ihan älyttömän hyvä porukka täällä! 

 Katso video, jossa Siru kertoo työstään 2M-IT:llä >> 

Joulumieli syntyy auttamisesta

Tänä jouluna 2M-IT Oy:n sidosryhmien joulukortti- ja lahjamuistamisena osallistuimme vapaaehtoistyöhön ja teimme rahalahjoituksen.

Kaksi 2M-IT:n työntekijää, Sanna Sallinen ja Johanna Uotinen, osallistuivat konkreettisesti vapaaehtoistyöhön omalla paikkakunnallaan yhden työpäivän ajan. Kohteet etsittiin ensisijaisesti asiakkaidemme yksiköistä.

Marraskuiset työpäivämme Varsinais-Suomen erityishuoltopiirissä ja Kymsoten kotihoidossa olivat antoisat ja mieleenpainuvat.

Päivien annin kuvaisimme seuraavin lausein:

Vapaaehtoistyön lisäksi teimme rahalahjoituksen Punaisen Ristin Eettinen lahja hyväntekeväisyyteen – keräyksen avulla, jonka kautta lahjoitetaan vapaaehtoistoimintaan Suomessa. Linkki keräykseen SPR:n Eettinen lahja hyväntekeväisyyteen

Joulumieli syntyy hyvästä tahdosta ja turvallisesta olosta.

Hyvää ja rauhallista joulunaikaa toivottavat

Toimitusjohtaja Jari Nevalainen ja koko 2M-IT:n väki