Artikkelit

2M-IT on varautunut pandemiaan varmistamalla palvelujen jatkuvuuden

2M-IT on varautunut mahdolliseen koronaviruksen aiheuttamaan pandemiaan laatimalla varautumissuunnitelman, jota päivitetään ja tarkennetaan jatkuvasti. Tavoitteenamme on turvata omistaja-asiakkaidemme palvelujen jatkuvuus myös pandemian aikana. Mikäli palveluja joudutaan priorisoimaan, ensisijaisesti turvataan potilaan hoidon kannalta kriittisten järjestelmien toiminta.

Henkilöresurssien osalta on tehty sijaistussuunnitelma ja tarvittaessa vahvistamme palvelutuotantoamme siirtämällä osaamista kriittisten toimintojen turvaamiseksi. Henkilöstömme työskentelee tällä hetkellä pääsääntöisesti etätöissä ja maantieteellisesti hajallaan, joten koko henkilöstön yhtäaikainen sairastuminen on epätodennäköistä.

Noudatamme asiakkaidemme linjauksia sairaaloissa.

Seuraamme tilannetta aktiivisesti ja tiedotamme muutoksista.

Jari Nevalainen
Toimitusjohtaja
2M-IT