Artikkelit

Ilon kautta. Hyvällä jengillä saadaan aikaan ihmeitä.

”Hyvällä jengillä saadaan aikaan ihmeitä”, kuvailee asiakkuusjohtaja Kari-Mikael ”Mikko” Markkanen ensimmäisten viikkojen tunnelmia 2M-IT:ssä.

Kerro itsestäsi ja mitä kuuluu työhösi 2M-IT:llä?

Haastattelun aluksi Mikko kuuntelee kysymyksen, miettii hetken ja vastaa kiirehtimättä – hän on selvästi läsnä tässä hetkessä, hienoa.

– Oma toimintatapani on kerätä osaavia ja innostavia ihmisiä ympärilleni, jotka tekevät työtä suurella sydämellä. Se on avain menestykseen ja vaikuttavia ihmeitä alkaa syntyä. Osaaminen ja yhteistyö ratkaisee Suomen tulevaisuuden suunnan.

Sitrassa työskentelyvuosinani julkishallinnon maailma ja yhteiskunnan toimijoiden tilanne ja toimintamallit tulivat minulle tutuksi. Nyt minulle avautui mahdollisuus auttaa muutoksen tekemisessä luomalla tehokkaita ja vaikuttavia palveluja yhdessä 2M-IT: läisten ja omistaja-asiakkaiden kanssa, jotta Suomi on jatkossakin hyvinvointivaltio.

Mottoni voisi olla: ”Ilon kautta mennään ja yhdessä enemmän”.

Miten näet asiakkaidemme toimintaympäristön ja millaisia mahdollisuuksia 2M-IT tarjoaa asiakkaille?

– Suomi on hyvä maa, ja meidän tulee tehdä yhdessä töitä, että Suomi on myös jatkossa hyvä maa. Julkinen sektorimme kärsii kestävyysvajeesta. Väestön ikärakenteen nopea muutos aiheuttaa paineita verotuksen kiristämiseen julkisten palvelujen ja eläkkeiden rahoituksen turvaamiseksi.

Maamme muuttaminen hyvinvointia ja terveyttä vahvistavammaksi on riippuvainen yhteiskunnan vastaanottokyvystä, eri toimijoiden yhteistyötahdosta sekä yhdessä kehitettävistä ratkaisuista. Nämä ovat keskeisiä tekijöitä yhteiskunnan kehityksen kannalta. Kyse ei ole yksittäisistä toimenpiteistä vaan asenteista ja kulttuurimuutoksesta. Tarvitaan avoimuutta ja monipuolista osaamista sekä rohkeutta ja leikkimielisyyttä.

Asiakkaidemme toimintaympäristö on ollut muutoksen alla jo pitkään ja muutoksen tuulet jatkuvat. 2M-IT voi olla se ratkaisu, joka mahdollistaa julkisen sektorin sosiaali- ja terveydenhuollon ICT-hyötyjen saamisen. Uskaltaisin sanoa, että muutos on mahdollista tehdä nyt eikä vasta huomenna.

Mitä haluat tuoda 2M-IT:hen ja asiakkaillemme?

– Haluan olla osa 2M-IT:tä, joka rakentaa tulevaisuuden ratkaisuja. Tuon taloon lisää näkemystä ja tekemistä, jotta myös tulevaisuuden ratkaisut muuttuvat todeksi ja asiakkaidemme arjen helpottamiseksi.

2M-IT on yritys, jolla on hieno menneisyys ja loistava tulevaisuus. Haluan tuoda toimintaan tavan yhdistää erilaisia tietoja ja taitoja luovalla tavalla.

Mikon motto ”Ilon kautta mennään ja yhdessä enemmän”.

Kari-Mikael ”Mikko” Markkanen, 46,  DI, eMBA

  • 2M-IT:n asiakkuusjohtaja ja johtoryhmän jäsen 1.5.2019 alkaen
  • Työskennellyt aiemmin Oma Säästöpankki Oy:n tietohallintojohtajana v.2014-2019, Kuntien Tiera Oy:n johtajana v. 2010–2014, Sitra Oy:n kehitysjohtajana v. 2008–2011 ja Oy Samlink Ab:n osastopäällikkönä v. 2001–2008.
  • Perheeseen kuuluu kolme lasta, vaimo ja kaksi koiraa
  • Vapaa-ajallaan harrastaa remontointia, juoksemista ja kuntoilua

Vimanan johto vieraili 2M-IT:llä. Yhteistyössä olemme vahvempia.

Viime perjantaina 2M-IT:n Turun toimistolla oli vierailulla Vimanan toimitusjohtaja Kalle Toivonen, hallituksen puheenjohtaja Mirjami Laitinen (VM) ja hallituksen jäsen Tiina Pesonen (STM). Isäntinä toimivat 2M-IT:n toimitusjohtaja Jari Nevalainen, hallituksen puheenjohtaja Arja Pesonen sekä lakiasiainjohtaja Satu Ylisiurua-Hemminki.

Tapaamisessa käytiin hyvää keskustelua yhteistyömalleista, joista pitäisi päästä sopimaan käytännössä. Nevalaisen mukaan kaksi vuotta on kovin niukka ajanjakso maakunnan muodostamisen edellyttämien suurten ICT-muutosten läpivientiin.

Vierailun yhteydessä johtava hankepäällikkömme Jukka Annunen esitteli viiden maakunnan ICT-esivalmistelun havainnekuvaa. Vieraat pääsivät myös tutustumaan perhe- ja perusturvaministeri Annika Saarikonkin suosittelemaan MunKlinikka-etävastaanotto ja eSeinä-konseptiin.

Kiitokset teille käynnistä. Tästä on hyvä jatkaa eteenpäin!

 

Kuvassa Kalle Toivonen (vas.), Tiina Pesonen, Arja Pesonen, Mirjami Laitinen, Satu Ylisiurua-Hemminki, Jari Nevalainen.

Yhdessä eteenpäin yhteisillä toimintamalleilla

Fuusioista on nyt kulunut reilut puoli vuotta. Tämän vuoden aikana on tehty paljon työtä, jotta meillä olisi olemassa kuvaus yhteisistä toimintamalleista, mutta todellinen työ on ottaa ne käyttöön. Hitsaantumalla yhdeksi yritykseksi pystymme parhaiten kasvamaan siihen rooliin, jota omistajamme ovat tahdittaneet hyväksyessään fuusion toteutuksen ja siihen liittyvän strategisen mahdollisuuden vaikuttaa valtakunnallisesti sote-maakuntien ict:n kehittymiseen 2M-IT Oy:n parhaalla osaamisella.

Maakuntauudistus on ennen kesää tehtyjen päätösten myötä saanut lisäaikaa, ja yleinen ilmapiiri eduskunnassa näyttää olevan, että uudistus halutaan pitää elossa ja eteenpäin liikkuvana. Tämä tulee näkymään vahvasti syksyn poliittisessa keskustelussa ja uudistuksen etenemisellä tulee olemaan vaikutusta siinä, minkälaisena omistajat näkevät meidän roolimme tulevaisuudessa.

Maakuntauudistus on meidän tulevaisuutemme kannalta merkittävä suunnannäyttäjä.

Meiltä tullaan punnitsemaan kykyä tukea omistajiemme muutoksen läpivientiä. In house -yhtiönä pystymme tarjoamaan suurimman hyödyn omistajillemme silloin, kun omistajat näkevät yhteiset toimintamallit tehokkaimpana tapana tuottaa heille samalla tavoin yhteisiä palveluita. Tässä suhteessa keskeistä on meidän oma muuntumisemme toimintatavoiltamme ja malleiltamme valtakunnallisesti dokumentoiduksi, tehokkaaksi, toimivaksi ja luotettavaksi ict-palveluiden tuottajaksi.

Minulla on täysi luottamus meidän ammattitaitoomme olla omistajillemme paras kehityskumppani, paras ict-tuottaja.

Tulevaisuus näyttää näiden isojen muutosten kautta sen, miten meidän roolimme tulee kehittymään ict-ratkaisutoimittajasta palveluintegraattoriksi.

Tämä muutos meidän täytyy elää ja toteuttaa yhdessä!

 

 

 

 

 

 

Jari Nevalainen
Toimitusjohtaja
2M-IT Oy