Toimivat tilat tukevat kohtaamisia ja erilaisia työtapoja  

2M-IT:llä on käytössä hybridityön malli, joka yhdistää päätyöpaikalla tehtävää läsnätyötä ja etätyötä. Etätyötä tehdään enemmän, ja siksi toimipisteiden tilantarve on pienentynyt sekä tiloille on tullut lisää erilaisia käyttötapoja. 2M-IT:llä onkin viime aikoina toteutettu toimitilamuutoksia, jotta tilat vastaavat paremmin nykyisiä tarpeita. Hyvä työympäristö tukee työntekijöiden hyvinvointia sekä edistää positiivista organisaatiokulttuuria ja kestävää kehitystä.

– Haluamme tarjota henkilöstölle sopivia ympäristöjä työskentelyyn ja kohtaamisiin, jotta toimistolla on viihtyisää ja sinne on kiva tulla. Olemme päivittäneet toimitiloja ja pyrkineet luomaan esimerkiksi yhteiskäyttöpisteitä, hiljentymishuoneita, kokoontumisalueita, neuvotteluhuoneita tai ihan vakiotyöpisteitä, sanoo Iina Naumanen, tila- ja vastuullisuusasiantuntija 2M-IT:ltä.

Iina Naumanen (kuva: Johanna Uotinen)

Viimeisimmän toimipisteen muodonmuutoksen koki 2M-IT:n Porin toimitila, joka modernisoitiin vastaamaan paremmin nykyisiä tarpeita. Muutostyöt aloitettiin vuoden 2023 puolella ja muutto uusiin tiloihin koitti tammikuussa 2024. Kysyimme Iina Naumaselta kuulumisia Porin toimipisteen uudistuksen jälkeen.

Minkälaista muutosta Porin toimipisteelle lähdettiin hakemaan?

Olemme olleet vuokralla Porin Puuvillassa vuodesta 2016. Halusimme parantaa tilojemme toiminnallisuuksia. Tietyt toimintomme ovat kasvaneet paljon eivätkä enää mahtuneet vanhoihin tiloihin. Samalla kuitenkin kokonaisneliömäärää tuli pienentää, koska asiantuntijamme työskentelevät myös paljon etänä. Eli paitsi että neliömäärää piti miettiä, piti miettiä myös uudelleen tilanjako eri toimintojemme osalta.

Porin toimiston avotila muutoksen jälkeen. (Kuva: Iina Naumanen)

Minkälaisia muutostöitä Porin toimipisteellä tehtiin?

Uudistimme toimistoa vastaamaan hybridityön mallin tarpeita ja samalla tehtiin yleisilmeen parannus. Teimme modernimmat ja viihtyisämmät tilat, saimme monta asiaa hoidettua samalla.

Minkälaiset asiat ovat tärkeitä, kun lähdetään uudistamaan toimitiloja?

Henkilöstöllämme pitää olla selvä syy, miksi he palaavat toimistolle. Syy voi olla, että he haluavat kohdata kollegoitaan, joten tiloissa täytyy olla mahdollisuus kohtaamisiin. Meillä on yhteisiä taukotiloja ja tiloja, missä tavata työkavereita. Täytyy olla hyvä sisäilma ja laadukkaat materiaalit. Tilojen tulee olla kutsuvat ja valoisat sekä yleisesti viihtyisät.

Lisäksi meillä on erilaisia työtehtäviä tukevia tiloja, on tilaa hiljaiselle työskentelylle, luottamukselliselle keskustelulle, ryhmätyölle, tapaamisille. Lisäksi työpisteiden kalusteet tukevat hyvää ergonomiaa. Nämä ovat mielestäni Porin toimipisteellä aika hyvin toteutuneet.

Kuinka paljon 2M-IT on päivittänyt toimipisteitä lähiaikoina?

Viime vuonna olemme pienentäneet toimitilojamme yli 1 000 neliömetriä – uhraamatta toiminnallisuutta tai viihtyisyyttä. Vaikka toimistot ovat pienempiä, ne ovat silti toimivia ja moderneja. Fyysistä tilaa ei vain tarvita niin paljon, kun ihmiset työskentelevät paljon etätyöpisteillä.

Minkälaista palautetta henkilöstö on antanut uusista tiloista?

Muutos jännittää aina alkuun, mutta yleisesti on tykätty, kun tilat ovat raikkaammat ja viihtyisämmät.

Porin toimiston neuvottelutilassa on 2M-IT:n asiantuntijan taltioimasta valokuvasta toteutettu tapetti. (Kuva: Iina Naumanen)

Mikä motivoi sinua omassa työssäsi eniten?

Minua motivoi, kun näen lopputuloksen ja saan tehdä kestäviä ratkaisuja. Saan luoda yhdessä henkilöstömme kanssa nykyaikaisia toimitiloja niin, että meillä on viihtyisämpää. Hyvät toimitilat ovat kilpailuvalttikin, näemme sen niin.

On tärkeää pystyä toimimaan myös vastuullisuuden näkökulmasta: emme pidä hukkatilaa, joka syö kustannuksia, sähköä, materiaaleja ja niin edelleen. Tilankäytöllä on iso vaikutus kestävän kehityksen näkökulmasta.

Mitä seuraavaksi?

Työ jatkuu. Meillä on paljon toimipisteitä, joita tullaan kehittämään ja tekemään parannuksia. Se, että saamme kaikki meidän toimitilamme päivitettyä ja tukemaan hyvin muuttunutta työkulttuuria, ottaa oman aikansa.

 

Teksti: Johanna Uotinen

Artikkelikuva: Jenna Aaltonen

Uusi alusta mahdollistaa digitaalisten asiointipalveluiden laajentamisen Satakunnan ja Varsinais-Suomen hyvinvointialueilla

Asukkaille tarjottavia, ajasta ja paikasta riippumattomia digitaalisia asiointipalveluita laajennetaan Satakunnan ja Varsinais-Suomen hyvinvointialueilla. Digiasiointipalveluita tuodaan paremmin näkyväksi kiinnittämällä huomiota niiden helppouteen, käytettävyyteen, saatavuuteen ja saavutettavuuteen. 

Satakunnan ja Varsinais-Suomen hyvinvointialueet ovat valmistelleet digiasiointialustan kilpailutuksen yhdessä yhteishankintayksikkö 2M-IT:n kanssa. Kilpailutuksen voitti Suomen Terveystalo Oy. Suomen Terveystalo Oy tulee toimimaan kumppanina yhteistyössä hyvinvointialueiden ja 2M-IT:n kanssa. Palvelut on tarkoitus ottaa käyttöön vaiheittain loppuvuodesta 2024. 

– Olen erittäin tyytyväinen yhteistyössä Varsinais-Suomen hyvinvointialueen ja 2M-IT:n kanssa tehtyyn digiasiointialustan hankinnan valmisteluun. Nyt pääsemme kehittämään vauhdilla omaa palvelutuotantoamme ja tuomaan entistä näkyvämmin digitaalisen palvelukanavan vaikuttavana ja helppona tapana asioida, sanoo digijohtaja Jani Lavonen Satakunnan hyvinvointialueelta. 

 – Satakunnan ja Varsinais-Suomen hyvinvointialueet valmistelivat kilpailutuksen yhteistyössä 2M-IT:n kanssa. Yhteistyö onnistui hyvin. Nyt alueilla on mahdollisuus päästä kehittämään asiointipalveluita, jotka yhdenmukaistavat käytäntöjä ja helpottavat palvelujen saatavuutta, sanoo tietohallintojohtaja Jari Poromaa Varsinais-Suomen hyvinvointialueelta. 

Hankinta mahdollistaa etäpalveluiden merkittävän laajentamisen asukkaille ja ammattilaisille Satakunnan ja Varsinais-Suomen hyvinvointialueilla. Digiasiointialustan avulla voidaan toteuttaa hyvinvointialueiden asukkaille tarjottavia etäpalveluita ja ammattilaisen työkaluja. Palveluita asukkaille voivat olla esimerkiksi yhteydenotto, ajanvaraus, videovastaanotto, omien tietojen tarkasteleminen ja esitietolomakkeiden täyttäminen. Ammattilaisilla on puolestaan mahdollisuus saada työtään helpottavia asiakasohjauksen työkaluja, jotka sujuvoittavat palveluohjausta ja ammattilaisten työaikaa vapautuu muuhun asiakastyöhön. 

Hyvinvointialueet päättävät palvelun käyttöönottoon ja laajuuteen liittyvät asiat normaalien päätöksentekoprosessiensa mukaan.  

Lisätietoja: 

Satakunnan hyvinvointialue               

Jani Lavonen 

digijohtaja 

p. +358 50 4761507 

Varsinais-Suomen hyvinvointialue               

Jari Poromaa 

tietohallintojohtaja 

p. +358 40 635 8575  

2M-IT                                                                     

Jari Nevalainen 

toimitusjohtaja 

p. +358 50 383 9455 

 

 

 

2M-IT osallistui kansalliseen terveydenhuollon kyberharjoitukseen Jyväskylässä 6.–10.11.2023

Terveydenhuollon kansallinen kyberharjoitus (KYHA) järjestettiin Jyväskylän ammattikorkeakoulun IT-instituutin kyberturvallisuuden tutkimus-, kehitys- ja koulutuskeskus JYVSECTEC:n tiloissa 6.–10.11.2023. JYVSECTEC:n järjestämän KYHA-harjoituksen mahdollistaa liikenne- ja viestintäministeriö ja toteutukseen osallistuu myös Turvallisuuskomitea. KYHA-harjoituksen tarkoituksena on kehittää kansallista kyberresilienssiä, eli kykyä selvitä ja toipua vaikeista kyberuhkatilanteista. Harjoituksessa testataan ja kehitetään verkoston eri toimijoiden välisiä yhteistyö- ja viestintäkäytäntöjä ja lisäksi kukin toimija pääsee testaamaan omia toimintaprosessejaan harjoitusympäristössä.

– KYHA:ssa harjoiteltiin yhteistoimintaa laajavaikutteisessa kyberhäiriötilanteessa, ja harjoitus sisälsi myös monipuolista yhteistoimintaa, ­ kertoi Jamk IT-Instituutin ja harjoituksen johtaja Tero Kokkonen.

Tero Kokkonen (vasemmalla) johtaa IT-instituuttia Jyväskylän ammattikorkeakoulussa ja toimi KYHA-harjoituksen johtajana yhdessä Valtion kyberturvallisuusjohtaja Rauli Paanasen kanssa. (Kokkosen kuva Mari Varonen, Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja Paanasen kuva Suvi-Tuuli Kankaanpää, Keksiagency)

Vuosittain järjestettävässä KYHA-harjoituksessa oli vuonna 2023 harjoitusvuorossa Länsi-Suomen yhteistyöalue, joka harjoitteli nyt ensimmäistä kertaa yhdessä yhteistyöalueiden (YTA) muodostamisen jälkeen. Mukana olivat muun muassa Satakunnan hyvinvointialue, sosiaali- ja terveysministeriö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, palvelutuottajayhtiö 2M-IT ja Kela.

Kyberharjoitus lisäsi valmiutta turvata SOTE-alan asiakkaiden ympäristöjä

2M-IT turvaa hyvinvointialueiden monien kriittisten palveluiden jatkuvuutta, joten ääritilanteiden harjoittelu yhdessä viranomaisverkoston ja asiakkaan kanssa on tärkeää. KYHA-harjoitukseen luodun realistisen harjoitusympäristön avulla osallistujat pääsivät testaamaan omien tietoturvaprosessiensa toimivuutta.

 – KYHA antoi kyberyksikkömme asiantuntijoille mahdollisuuden harjoitella tilanteita, joita emme normaalielämässä ole onneksi koskaan joutuneet kohtaamaan. Asiantuntijat ottivat todella haastavan ja monimutkaisen harjoitustilanteen hienosti haltuun ja saivat kullan arvoista oppia laajamittaisen ja monitasoisen tietomurron ja kyberhyökkäyksen selvityksen sekä hallinnan osalta. Tämä antoi 2M-IT:n kyberyksikölle entistäkin paremmat valmiudet pitää SOTE-alan asiakkaamme turvassa nyt ja tulevaisuudessa, jolloin asiakkaamme saavat rauhassa keskittyä siihen, missä he ovat Suomen parhaita, sanoo Ville Isotalo, 2M-IT:n kyberturvapalveluiden yksikönpäällikkö.

Tietoturvaa ei tehdä yksin: yhteistyötä tarvitaan turvallisemman digimaailman puolesta

Terveydenhuollon KYHA-harjoituksen tärkeä tehtävä oli nostaa sote-sektorin kyberresilienssiä eli kykyä selvitä vaikeista kyberuhkatilanteista. Mukana oli toimijoita, joiden rooli valtakunnallisesti kybertuvallisuuden suojelemisessa on ratkaisevan tärkeä.  Kun tietoturva-asiantuntijat, organisaatiot ja viranomaiset jakavat tietoa sekä osaamistaan, syntyy vahvempi ja monipuolisempi puolustusverkosto.

– Harjoittelutoiminta on tärkeä osa 2M-IT:n tietoturvan kehittämistä ja varautumista jatkuvasti kehittyvää kyberrikollisuutta vastaan. Terveydenhuollon KYHA- harjoituksessa pääsimme harjoittelemaan realistisessa kyberympäristössä todellisuutta vastaavien uhkatilanteiden ratkaisemista yhdessä viranomaisverkoston ja asiakkaidemme kanssa. Koko verkoston ja yhteistyökäytäntöjen jatkuva kehittyminen on tärkeä osa huoltovarmuutta – toimivat yhteistyö- ja tiedotuskäytänteet auttavat ennalta ehkäisemään uhkatilanteita ja minimoimaan erilaisten kyberhyökkäysten vaikutuksia verkostossamme. Olimme harjoituksessa mukana isolla asiantuntijajoukolla ja asiantuntijamme kokivat harjoituksen innostavaksi ja omaa osaamistaan kehittäväksi. Jokainen meistä lähtee varmasti mukaan myös seuraaviin KYHA- harjoituksiin, kun osallistumisen mahdollisuus seuraavan kerran tulee kohdallemme, sanoo Marjut Jaatinen, tietoturvapäällikkö 2M-IT:ltä.

 

Lisätietoa:

                                 

Ville Isotalo                                                Marjut Jaatinen

yksikönpäällikkö, Kyberturva                  tietoturvapäällikkö

ville.isotalo(at)2m-it.fi                               marjut.jaatinen(a)2m-it.fi

+358505760383                                        +358504481540

 

2M-IT:lle on myönnetty Future Workplaces -sertifikaatti

Olemme erittäin ylpeitä saadessamme kertoa, että 2M-IT:lle myönnettiin Future Workplaces -sertifikaatti marraskuussa 2023. Kyseinen sertifikaatti annetaan Siqni-henkilöstökyselyn tulosten perusteella ja on osoitus siitä, että sen saaneessa työpaikassa yrityskulttuuria johdetaan työntekijäystävällisesti. Menestyksemme yli 500 henkilöä työllistävien yritysten kategoriassa oli merkittävä. Näin 2M-IT:n henkilöstöjohtaja Sari Rasi iloitsi asiaa: 

”Oli hienoa, että saimme Future Workplaces 2023 -sertifikaatin. Tavoittelimme sertifiointia jo edeltävänä vuonna, mutta tuolloin jäimme vielä hieman riman alle. Panostus lähijohtamiseen näyttäisi tuottavan jo tulosta. Tästä on hyvä jatkaa positiivista kehitystä eteenpäin.” 

Future Workplaces -sertifikaatti ei perustu työpaikan ulkopuolisten tahojen, tai johdon, ennalta määrittämään malliin työhyvinvoinnista, motivaatiosta tai hyvästä työpaikasta. Sertifikaattia varten selvitetään, mitkä ovat työntekijöille ne kaikista merkityksellisimmät asiat työpaikalla, ja kuinka hyvin nämä asiat toteutuvat. Future Workplaces -tutkimukseen voivat osallistua kaikki organisaatiot, joiden henkilöstömäärä on vähintään 20. (lähde: https://www.futureworkplaces.fi/)

2M-IT:n dynaaminen projektitoimisto tukee muuttuvassa toimintaympäristössä

2M-IT:n projektitoimisto auttaa projektipäälliköitä projektin valmistelussa, suunnittelussa, valvonnassa, dokumentoinnissa ja seurannassa. Projektitoimisto myös ylläpitää yleiskuvaa kaikista projekteista ja määrittelee sekä ylläpitää projektinhallinnan standardeja organisaatiossa.

2M-IT:llä on ollut oma projektitoimisto yrityksen perustamisesta eli vuodesta 2018 alkaen. Tuoreessa yrityksessä projekteja ryhdyttiin tekemään heti määrämuotoisesti, projektimallin mukaan. Hyvinvointialueiden ICT-muutoksenhallinnan kehittäminen vuonna 2021 toimi kimmokkeena projektitoimiston kasvulle. Tia Melava toimii seitsenhenkiseksi kasvaneen projektitoimiston tiimipäällikkönä. Tänään PMO-tiimi on Tian ylpeys ja siinä piilee myös tiimin vahvuus.

– 2M-IT:n projektitoimisto on rakennettu moniosaajamallilla, jolloin pystymme ylläpitämään, kehittämään ja tarjoamaan palvelua hyvin monella eri osa-alueella. Tarjoamme palvelua esimerkiksi projektinhallinnan työkaluihin, raportointiin, osaamisen kehittämiseen, projektiprosessiin, viestintään ja fasilitointiin liittyen, Melava sanoo.

2M-IT:n PMO-tiimi tarjoaa palvelua kolmella eri tasolla:

  1. Salkkujohtamisen tasolla tehdään ohjelmat ja projektit näkyväksi yhtenäisellä tavalla ja tuotetaan monipuolista raportointia päätöksenteon tueksi niin johdolle kuin asiakkaille. Tukea annetaan mm. projektiaihioiden projektointiin ja priorisointiin. Lisäksi kehitetään ja ylläpidetään ohjelma- ja projektisalkkua.
  2. Ohjelma- ja projektijohtamisen tasolla pidetään yllä ja kehitetään ohjelma- ja projektimallia ja tarjotaan mallipohjat dokumentaatioon. Lisäksi tuetaan raportointia, organisoidaan projektinhallinnan osaamisen kehittämistä ja seurataan laatuvaatimusten toteutumista.
  3. Projektityön toteutuksen tasolla ylläpidetään ja kehitetään projektinhallinnan työkaluja. Projektipäällikkö saa tukea arjessa mm. perehdytykseen, tuntikirjauksiin, resurssienhallintaan, riskienhallintaan, projektin tilannetietojen päivitykseen, projektin vaiheiden mukaisiin toimintoihin, kuten projektin aloitukseen, toteutukseen ja päättämiseen liittyvin tehtäviin. ”Olen superkiitollinen avusta, ajasta ja tuesta. Se on korvaamatonta. Jos ahdistaa, niin ahdistus hälvenee, kun teidän kanssanne on asioinut. Olette kultaa.” kommentoi eräs projektipäällikkö PMO-toimintaamme.

Projektitoimisto tuo muutokseen läpinäkyvyyttä ja tukea

PMO:n näkökulmasta muutos nähdään ennen kaikkea toiminnassa tapahtuvana muutoksena, kun prosessit ja tekemisen tavat muuttuvat. Hyvinvointialueiden ICT -muutoksenhallintaan kehitetyn ohjelma- ja osaohjelmamallin avulla 2M-IT:n projektitoimisto tukee hyvinvointialueen toimijoita muutokseen sopeutumisessa. Projektitoimisto tuo muutokseen avoimuutta ja tehokkuutta tekemällä toiminnan läpinäkyväksi. Näin toimijat pystyvät seuraamaan projektien muutoksia ja edistymistä ja sitä kautta voivat johtaa paremmin.

Myös projektimaailma kehittyy ja muuttuu jatkuvasti. Projektitoimitusten trendejä, kuten ketteryyttä seurataan ja huomioidaan 2M-IT:llä tiiviisti. Projektipäälliköille tarjotaan erilaisia mahdollisuuksia sopeutua muutoksiin: monipuolinen koulutustarjonta sekä mahdollisuus osallistua ammatillisiin tapahtumiin vuosittain auttaa sopeutumaan muuttuvassa toimintaympäristössä.

Projektitoimisto toimii yhteistyön rakentajana talon sisällä

2M-IT:n strategian mukaisesti projektipalvelu on yksi yhtiön laadukkaista palveluista. 2M-IT panostaa projektiosaamisen laatuun ja on mahdollistanut projektitoiminnan rakentamisen ja jatkuvan kehittämisen.

– Projektitoimisto on ja tulee olemaan projektikulttuurimme ajuri. Kypsyystasoa on nostettu jatkuvasti ja eräs huima saavutus viime vuodelta on projektijohtamismallin kehittäminen omaksi auditoitavaksi prosessikseen. Olen iloinen ja ylpeä tiimistämme, Melava sanoo.

2M-IT:n projektitoimisto on myös paljon muuta, kuin työkaluja, tilannekuvia, priorisointia ja prosessikehitystä. Se toimii myös viestin välittäjänä ja yhteen tuojana projektipäälliköiden laajassa joukossa. PMO tuo organisaation projektipäälliköt viikoittain kuulolle yhteisiin verkkotapaamisiin tiedotuksen, perehtymisen ja koulutusten tiimoilta. Myös hyvinvoinnin merkitys on muuttuvassa toimintaympäristössä tärkeää ja PMO:n on oltava hereillä. Tänä vuonna järjestetään ensimmäiset 2M-IT Projektipäällikköpäivät, jossa päästään oppimaan hyviä käytäntöjä kollegoilta ja kasvattamaan projektipäälliköiden keskinäistä yhteisöllisyyttä muutoksen keskellä.

Tia Melava toimii 2M-IT:llä PMO-tiimipäällikkönä. Hänellä on pitkä kokemus IT-alan projektijohtamisesta, prosessien kehittämisestä, tuotekehityksestä sekä johtamisesta.

2M-IT PMO:n rakentaminen nykytilaan on vaatinut pitkäjänteistä työtä ja kärsivällistä otetta. Asiat eivät muutu hetkessä ja itse pyrin aina miettimään muutoksia hyötyjen kannalta, koska se sitouttaa ja motivoi myös muut mukaan muutokseen.  Meidän PMO pyrkii ensisijaisesti toimimaan eri sidosryhmien tukena ja projektitoiminnan laadun kehittäjänä, niin projekti- kuin salkunjohtamismallin viitekehyksessä. ”Olemme täällä teitä varten” on tiimimme yhdessä luoma slogan, jota pyrimme toteuttamaan jatkuvasti arjessa ja kaikissa kohtaamisissa.

Kirjoittaja Heli Tertsunen toimii PMO-asiantuntijana 2M-IT:llä. Hän nauttii työssään projektien ytimessä olevien ihmisten kohtaamisesta, koulutuksen kehittämisestä, viestinnästä ja fasilitoinnista.

 

Kuvassa ylhäällä:  2M-IT:n PMO-tiimiläiset työskentelevät ympäri Suomen toimipisteitä. Saman pöydän ääressä hymy on herkässä. (Kuvaaja: Linda Baarman  / Linda Marie Foto).

Hyvää Tietosuojapäivää 2024!

Kansainvälistä tietosuojapäivää (Privacy Day, Euroopassa Data Protection Day) vietetään 28. tammikuuta Euroopan neuvoston sopimuksen 108 ”Yleissopimus yksilöiden suojelusta henkilötietojen automaattisessa tietojenkäsittelyssä” kunniaksi. Yleissopimus on ensimmäinen oikeudellisesti sitova tietosuojaa ohjaava kansanvälinen väline, ja sen on allekirjoittanut 55 osapuolta ja 36 tarkkailijaa. Tietosuojapäivää on vietetty vakiintuneesti vuodesta 2006 sillä viikolla, jolle 28.1. sijoittuu.

Tietosuojapäivänä useat viranomaistahot, yksityisen sektorin toimijat ja yksittäiset yritykset järjestävät tietosuojaan liittyviä koulutuksia, työpajoja, tietoiskuja ja tapahtumia lisätäkseen tietosuojaa ja yksityisyyttä koskevaa tietoisuutta ja parhaita käytäntöjä.

Tänä vuonna DVV:n (Digi- ja väestövirasto) järjestää kaikille avoimen ja maksuttoman koko päivän tietosuoja-aiheisen webinaarin torstaina 25.1. Tietosuojavaltuutetun toimiston ja Alma Talentin yhteistyössä järjestämää Tietosuojapäivää 2024 vietetään perjantaina 26.1. Helsingissä. Tietosuojapäivä-tapahtumassa kuullaan perinteisesti ajankohtaiset kuulumiset kansalliselta tietosuojaviranomaiselta, tietosuojavaltuutetulta. Puheenvuoroissa korostuu edelleen vastuullisen tekoälyn käyttöön liittyvät hyvät käytänteet ja riskiperusteisuutta korostava sääntelykehys.

#tietosuoja #tietosuojapäivä

Uusi jakso Sujuvaa Sotea -podcastista on julkaistu

Sujuvaa Sotea -podcastin kuudennen jakson aiheena on: 2M-IT auttaa asiakkaitaan tarjoamaan sujuvaa hoitoa ja palvelua.

Jaksossa ovat puhumassa hostin, tunnekouluttaja & tietokirjailija Camilla Tuomisen kanssa Ullamaija Kotiranta, palvelujohtaja, Tukipalvelut, 2M-IT sekä Ari Räsänen, palvelujohtaja, Oheis- ja tukijärjestelmät, 2M-IT.

Aiheena ovat 2M-IT:n palvelut, joiden avulla yritys auttaa hyvinvointialueita tarjoamaan kustannustehokkaita ja laadukkaita palveluita.

Sujuvaa Sotea -podcastissa puhutaan sujuvasti sotea ja keskustellaan aiheista, joiden avulla voidaan sujuvoittaa ja turvata suomalaista julkista sosiaali- ja terveydenhuoltoa. Podcastin tarjoaa 2M-IT Oy, joka on hyvinvointialueiden sosiaali- ja terveydenhuollon ICT-ratkaisuja ja niiden tukea tuottava julkisomisteinen yhtiö.

Kaikki aikaisemmat podcastit voit kuunnella täältä.

 

En gemensam aktör ger välfärdsområdena kunnande vid stora systemförnyelser

2M-IT erbjuder sina kunder kunskap, kontinuitet och trygghet när det gäller förnyande av system. Under det senaste året har 2M-IT, på begäran av sina ägarkunder som består av 16 välfärdsområden, utvecklat affärsverksamheten när det gäller upphandlingar. I de nya välfärdsområdena är systemmallarna ofta mångahanda och det finns ett behov av förenade systemlösningar i framtiden. 

I upphandlingarna har vi ett nära samarbete med våra kunder, för detta har stor betydelse för att lyckas med upphandlingen. Föremålet för upphandlingen bör vara ett sådant som lämpar sig för välfärdsområdets verksamhet så bra som möjligt. Det är viktigt att man framöver ska kunna utveckla den systemlösning som ska upphandlas. Då lämpar den sig även för välfärdsområdenas framtida behov när de utvecklar sin verksamhet, konstaterar Satu Ylisiurua-Hemminki, affärsverksamhetschef för upphandlings- och ibruktagningstjänster vid 2M-IT. 

2M-IT finns med hos kunden under hela systemlösningens livscykel: vid upphandlingsfasen, under ibruktagningen och därefter vid stöd- och underhållstjänsterna. 

– För kunden medför detta kontinuitet och trygghet på så sätt att vi är med hela vägen från upphandlingen till stöd- och underhållstjänsterna, säger Ylisiurua-Hemminki. 

I upphandlingsprocessen deltar många yrkesutbildade inom social- och hälsovården. Fackmännen har en stor roll när det gäller att fastställa kraven och utvärdera lösningarna. 2M-IT samlar ihop en arbetsgrupp och tar med sig också externa konsulter till projektet via sitt partnernätverk. 

 – Via vårt nätverk tillför vi också nödvändigt kunnande till upphandlingen, säger Ylisiurua-Hemminki. 

En viktig del av upphandlingsprocessen är workshoparna. Beroende på workshoparnas tema sköts faciliteringen av antingen 2M-IT:s eller kundens fackmän. Kunden ansvarar för den funktionella sidan och de yrkesutbildade inom social-och hälsovården för fram kraven till upphandlingen via det egna arbetet.  

– 2M-IT:s uppgift är att omvandla kraven från de yrkesutbildade inom social- och hälsovården till upphandlingspraxis, fortsätter Ylisiurua-Hemminki. 

Välfärdsområdena drar nytta av den centraliserade upphandlings- och teknologienhetens kunnande som hela tiden utökas   

Satu Ylisiurua-Hemminki är nöjd med uppstarten av den nya affärsverksamheten och ser förhoppningsfullt på framtiden. 

– Det har varit trevligt att vara med och genomföra och möjliggöra upphandlingarna och säkerställa att tjänsterna är sådana som våra kunder vill ha. Upphandlingen är endast en liten mellanfas i processen: den verkliga nyttan och arbetet börjar i samband med ibruktagningen och när övergången till det nya systemet inleds, säger Ylisiurua-Hemminki. 

Kunderna drar nytta av 2M-IT:s kunnande vid systemupphandlingar och i bolaget finns kännedom om leverantörer och lösningar. I inhouse-bolagsmodellen drar kunderna också nytta av vad de andra gör när kunskap och information samlas till en gemensam enhet.  

 – Alla våra kunder drar nytta av att de har kunskap ifråga om upphandlingarna i form av en centraliserad resurs hos oss. Kunnandet och det utförda arbetet samlas till en gemensam nytta. Kunden kan fokusera på sin egen kärnkompetens och vi har kunskap om systemen, upphandlingarna och teknologierna. Kunden behöver till exempel inte fundera över hur den tekniska miljön fungerar. Kunden behöver heller inte bekymra sig över hur applikationsstödet ska fungera, för detta tryggas av tjänsternas kontinuitet, säger Ylisiurua-Hemminki.  

Mera information:

Valokuva Satu Ylisiurua-Hemmingistä.

Satu Ylisiurua-Hemminki, 2M-IT Oy

affärsverksamhetschef, Upphandlings- och ibruktagningstjänster

Tfn +358 50 390 2417

 

 

 

 

 

Yhteinen toimija tuo hyvinvointialueille osaamista suuriin järjestelmäuudistuksiin

2M-IT tarjoaa asiakkaidensa järjestelmäuudistuksiin osaamista, jatkuvuutta ja turvaa. Viimeisen vuoden ajan 2M-IT on kehittänyt hankintoihin liittyvää liiketoimintaa omistaja-asiakkaidensa, 16 hyvinvointialueen toiveesta. Uusilla hyvinvointialueilla järjestelmäpohjat ovat usein moninaisia ja tarvetta yhdistäville järjestelmäratkaisuille on tulevaisuudessa.

– Teemme hankinnoissa tiivistä yhteistyötä asiakkaamme kanssa, koska sillä on tärkeä merkitys hankinnan onnistumisessa. Hankinnan kohteen tulee olla sellainen, joka soveltuu hyvinvointialueen toimintaan mahdollisimman hyvin. On keskeistä, että hankittavaa järjestelmäratkaisua pystytään kehittämään jatkossa. Silloin se soveltuu toimintaansa kehittävän hyvinvointialueen tarpeisiin tulevaisuudessakin, toteaa 2M-IT hankinta- ja käyttöönottopalveluiden liiketoimintajohtaja Satu Ylisiurua-Hemminki.

2M-IT on mukana asiakkaan kanssa koko järjestelmäratkaisun elinkaaren matkalla: hankintavaiheessa, käyttöönotossa ja sen jälkeen tuki- ja ylläpitopalvelussa.

– Asiakkaalle tämä tuo jatkuvuutta ja turvaa siinä, että olemme mukana hankinnasta tuki- ja ylläpitopalveluihin saakka, Ylisiurua-Hemminki sanoo.

Hankintaprosessiin osallistuu paljon sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia. Ammattilaisilla on iso rooli vaatimusten määrittelyvaiheessa ja ratkaisujen arvioinnissa. 2M-IT koostaa työryhmän ja tuo mukaan kumppaniverkostonsa kautta hankkeeseen myös ulkopuolisia konsultteja.

– Verkostomme kautta tuomme myös tarvittavaa osaamista hankintaan, Ylisiurua-Hemminki sanoo.

Tärkeä osa hankintaprosessia ovat työpajat. Työpajojen aihealueesta riippuen, fasilitointi hoituu joko 2M-IT:n tai asiakkaan ammattilaisten toimesta. Asiakas vastaa toiminnallisesta puolesta, ja sote-ammattilaiset tuovat hankintaan vaatimukset oman työnsä kautta.

– 2M-IT:n tehtävänä on kääntää sote-ammattilaisten vaatimukset hankintakäytäntöön, Ylisiurua-Hemminki jatkaa.

Hyvinvointialueet hyötyvät keskitetyn hankinta- ja teknologiayksikön osaamisesta, jota kertyy koko ajan lisää

Satu Ylisiurua-Hemminki on tyytyväinen uuden liiketoiminnon aloitukseen ja katsoo toiveikkaasti tulevaisuuteen.

– On ollut hienoa olla mukana toteuttamassa ja mahdollistamassa hankintoja ja varmistamassa, että palvelut ovat sellaiset, kuin asiakkaamme haluaa. Hankinta on vain pieni välivaihe tekemiselle: todellinen hyöty ja työ alkaa sen myötä, kun käyttöönotto ja siirtyminen uuteen järjestelmään alkaa, Ylisiurua-Hemminki sanoo.

Asiakkaat hyötyvät 2M-IT:n osaamisesta järjestelmähankinnoissa ja yhtiöltä löytyy tuntemusta toimittajista ja ratkaisuista. Inhouse-yhtiömallissa asiakkaat hyötyvät myös toistensa tekemisestä, kun osaamista ja tietoa kertyy yhteiseen yksikköön.

– Kaikki asiakkaamme hyötyvät siitä, että heillä on osaamista hankintoihin liittyen keskitettynä resurssina meillä. Osaaminen ja tehty työ kertyvät yhteiseksi hyödyksi. Asiakas voi keskittyä omaan ydinosaamiseensa, ja meillä on osaaminen järjestelmistä, hankinnoista ja teknologioista. Asiakkaan ei tarvitse esimerkiksi pohdiskella, miten tekninen ympäristö toimii. Asiakkaan ei tarvitse myöskään murehtia sovellustuen toimivuudesta, koska palveluiden jatkuvuus turvaa sen, Ylisiurua-Hemminki sanoo.

Lisätietoa:

Valokuva Satu Ylisiurua-Hemmingistä.

Satu Ylisiurua-Hemminki, 2M-IT Oy

liiketoimintajohtaja, Hankinta- ja käyttööottopalvelut

puh. +358 50 390 2417