Sujuvaa Sotea -podcast: Kotiin vietävät palvelut

2M-IT:n Sujuvaa Sotea -podcastin seitsemännen jakson aiheena ovat kotiin vietävät palvelut.

Jaksossa ovat puhumassa hostin, tunnekouluttaja & tietokirjailija Camilla Tuomisen kanssa Jana Pullinen, ratkaisukonsultti, sote, Elisa Oyj, sekä Arto Lehtokari, liiketoimintajohtaja, Ratkaisupalvelut, 2M-IT.

💙 Kuuntele Spotify: https://lnkd.in/djXpzn22
💙 Kuuntele ja katsele Youtube: https://lnkd.in/dXK-WQGC

Sujuvaa Sotea -podcastissa puhutaan sujuvasti sotea ja keskustellaan aiheista, joiden avulla voidaan sujuvoittaa ja turvata suomalaista julkista sosiaali- ja terveydenhuoltoa. Podcastin tarjoaa 2M-IT Oy, joka on hyvinvointialueille ICT-ratkaisuja ja niiden tukea tuottava julkisomisteinen yhtiö.

Kaikki aikaisemmat podcastit voit kuunnella täältä.

 

Ohjelmistorobotiikan työpajapäivä Lahdessa

2M-IT järjesti yhdessä hyvinvointialueiden kanssa ohjelmistorobotiikan työpajapäivän Lahdessa 13.3.2024. Päivän aikana keskusteltiin hyvinvointialueiden kokemuksia ja ideoita ohjelmistorobotiikasta, kehittämisen mallista ja tulevaisuuden suunnitelmista.

Iiro Pola ja Mikko Jaakola Varsinais-Suomen hyvinvointialueelta esittelivät ohjelmistorobotiikan ratkaisuja sekä kehitystiimin työmallia. Kehitystiimiin kuuluvat paitsi 2M-IT:n ohjelmistorobotiikan kehittäjät, myös eri sovellusten ja prosessien asiantuntijoita molemmista organisaatioista. Ohjelmistorobotiikan ratkaisuja rakennetaan organisaatiorajat ylittävissä kehitystiimeissä, ja kehitettäviä töitä priorisoidaan mm. vaikuttavuuden perusteella.

Pola ja Jaakola kertoivat muun muassa, kuinka tärkeää automaatiotöissä on sitouttaa ammattilaiset mukaan kehittämiseen ja arvioida ideoita aina realistisesti, varsinkin kun auttamisen halu on aina suuri. ”Pelkkä hyvä tahto automaatioiden rakentamisessa ei valitettavasti kanna pitkälle, vaan on aina tehtävä realistinen kannattavuuslaskelma, johon toki voi liittyä välillisiä hyötyjä, kuten työntekijätyytyväisyyden lisääminen ja potilaskokemuksen paraneminen”, kommentoi 2M-IT:n ohjelmistorobotiikan asiantuntija, Jonas Kronqvist. ”Sanoisin, että keskimääräinen automaatioratkaisu maksaa itsensä takaisin vuoden tienoilla, jotkut jopa parissa kuukaudessa”

Iiro Pola ja Mikko Jaakkola tulivat työpajapäivään Varsinais-Suomen hyvinvointialueelta ja Jonas Kronqvist 2M-IT:ltä. (kuva: Johanna Uotinen)

2M-IT tuottaa hyvinvointialueille ohjelmistorobotiikan kokonaispalvelua, johon sisältyy kaikki automaatioidean tunnistamisesta, kehitystyöstä ja automaatiotuotteista jatkuvaan palveluun saakka. 2M-IT on tuottanut asiakkailleen ohjelmistorobotiikan kokonaisratkaisuja vuodesta 2017 ja vuosien varrella automaatioita on rakennettu mm. rokottamisen tueksi, kutsukirjeiden lähettämiseen ja talousosaston tarpeisiin. Viimeaikoina robotiikan tarpeita on tunnistettu erityisesti arkistoinnin ja järjestelmävaihtojen töissä.

Ohjelmistorobotiikasta

Ohjelmistorobotiikalla vapautetaan ammattilaisen aikaa sellaisiin tehtäviin, jotka vaativat ihmismäistä otetta: Toistuvat ja rutiininomaiset tehtävät tietokoneella pyritään automatisoimaan siten, että ihminen voi keskittyä esimerkiksi hoitotyöhön ”leikkaa-ja-liimaa” -tyylisen näpyttelyn ja hiirellä klikkailun sijaan.

Ohjelmistorobotiikalla voidaan automatisoida ihmisen tietokoneella tekemiä toimia. Esimerkiksi sovellusten käyttö, web-selaus, sähköpostin lukeminen ja lähetys sekä taulukkolaskennan toimet ovat kaikki automatisoitavissa ohjelmistorobotiikan avulla, kunhan työlle on olemassa selkeät säännöt.

Käytännössä ohjelmistorobotti on poikkeuksellisen edistynyt sovellus, joka asennetaan samankaltaiseen tietokoneympäristöön kuin mitä ammattilainen työssään käyttää, ja robotilla on tällöin käytettävissään ammattilaisen työhön soveltuvat välineet. Robotti on tosin vasta virtuaalinen työntekijä ilman ohjeita, ja kun sille opetetaan esimerkiksi automaattinen laskujen käsittely, kutsutaan tätä työkokonaisuutta automaatioksi. Yksi robotti voi osata lukemattomat määrät automaatioita, mutta automaatioiden opettamiseen tarvitaan monen ihmisen yhteistyötä.

2M-IT on tuottanut asiakkailleen ohjelmistorobotiikan kokonaisratkaisuja vuodesta 2017 ja vuosien varrella automaatioita on rakennettu mm. rokottamisen tueksi, kutsukirjeiden lähettämiseen ja talousosaston tarpeisiin.

Automaatiokohteen tunnistaminen

Automatisoitavan työnkulun tunnistamiseen tarvitaan analyyttisia ammattilaisia, jotka tunnistavat omasta tai kollegoiden töistä rutiininomaisia työnkulkuja, jotka ovat potentiaalisia automaation kohteita.

2M-IT yhdessä hyvinvointialuekumppaneiden kanssa järjestää hyvinvointialueiden ammattilaisille koulutustilaisuuksia, joissa kerrotaan automaation ja ohjelmistorobottikan mahdollisuuksista ja opastetaan, kuinka tunnistaa automatisoitavissa olevat työnkulut.

Automaatiokohteen analyysi

Kun automaatiokohde on tunnistettu, arvioidaan yhdessä mm. onko työ automatisoitavissa, keihin työ vaikuttaa ja millaiset hyödyt automaatiosta on odotettavissa. Lisäksi tarkastellaan järjestelmiä, sovelluksia ja ympäristöjä, joita työnkulussa käytetään. Analyysivaiheessa tarkastellaan myös ympäröivää prosessia, sekä sitä, voitaisiinko helpotusta työhön saada esimerkiksi työskentelytapaa muuttamalla.

Kaiken tämän lisäksi tarkastellaan, onko automaatiota tai sen kaltaista tehty aiemmin jo jollekin toiselle hyvinvointialueelle: Kun automaatio kerran tehdään, voidaan sitä tai sen osia hyödyntää tulevissa automaatioissa, jolloin kehityskustannukset pienenevät merkittävästi ja ratkaisu saadaan nopeasti ammattilaisten avuksi.

Automaation määrittely

Kun automaatioidea todetaan kehityskelpoiseksi, määritetään tarkasti, kuinka robotin tulee työtä suorittaa, sovitaan hyväksyntätestaustapaukset sekä automaation rajoitteet.

”Määrittelydokumentaation yhdessä muodostaminen on edellytys sille, että saamme ratkaisun aikataulussa valmiiksi, ja tietysti sellaisena kuin se halutaan. Yleensä automaation kehityksen aikana tulee lukuisia hyviä kehitysideoita, mutta ne kannattaa toteuttaa vasta, kun automaation ensimmäinen versio on rakennettu ja toimii moitteettomasti”

Toteutusarvio

Automaation määrittelyn ja kuvauksen perusteella tehdään arvio työmäärästä, joka automaation kehittämiseen vaaditaan. Lisäksi arvioidaan tarkasti, kuinka paljon automaation ajaminen tulee kuukausitasolla maksamaan. Kustannuksia verrataan tavoiteltaviin hyötyihin ja kun hyödyt nähdään suuremmiksi kuin kulut, voidaan automaation rakentaminen aloittaa. Lähtökohtaisesti ei rakenneta automaatioita, jotka eivät ole kannattavia.

2M-IT tekee yhdessä hvyinvointialueen kanssa jokaisesta automaatiosta kannattavuuslaskelman, josta selviää mm. kuinka pian automaatio ”maksaa itsensä takaisin”, paljonko henkilötyötä automaatio säästäisi ja mistä kustannukset koostuvat. Automaatioille pyritään myös määrittämään suorituskyvyn avainmittarit, joiden avulla voidaan seurata automaation vaikutusta esimerkiksi ylimääräisiin asiakkaiden yhteydenottoihin tai viivästyneisiin tilastointeihin.

Automaatio kehittäminen

Automaatio kehitetään yleensä lyhyessä ajassa, keskimääräinen aika on 1-3 kuukautta. Kehitysvaiheessa avainasemassa on perusteellisen analyysin ja määrittelyn lisäksi automatisoitavan työn ammattilaisten sekä kehittäjien hyvä viestinkulku ja tiivis yhteistyö.

2M-IT yhdessä asiakkaidensa kanssa suunnittelee ja kehittää jatkuvasti paitsi uusia automaatioita, myös tapoja, joilla automaatioita tunnistetaan, kehitetään ja hallinnoidaan. ”Tämä on tällaista jatkuvaa yhdessä kasvamista ja uuden opettelua, yhteistyö pääsee aivan uusiin ulottuvuuksiin, kun ollaan puolin ja toisin valmiita kehittymään ja haastamaan vanhoja toimintatapoja”, kertoo Jonas Kronqvist.

Pilotointi

Kun automaatio on kehitetty, testattu ja esitelty, tulee aika varmistaa sen toiminta ammattilaisten arjessa. Pilotointijakson aikana automaation toimintaa seurataan tarkasti ja ammattilaiset raportoivat jokaisesta käsittelytapauksesta kehitystiimille.

Tuotanto

Kun automaatio läpäisee pilottijakson, eli osoittaa toimivansa moitteetta, siirtyy se osaksi jatkuvaa palvelua, jolloin 2M-IT valvoo, että robotit, jotka automaatioita suorittavat, toimivat moitteetta. Robotit koostavat toiminnastaan raportteja esimerkiksi tiedolla johtamisen tarpeisiin, ja jos jokin menee pieleen, kuten esimerkiksi että järjestelmä hidastelee, muodostuu tapahtumasta tiketti toiminnanohjausjärjestelmään tai joistain tapauksista voidaan ohjata työ suoraan ammattilaisen tehtäväksi.

”Toimivan arjen varmistamiseksi pitää olla selkeä toimintamalli poikkeamien varalle. Jos vaikka potilastietojärjestelmän jokin toiminto sakkaa, mutta tehtävä työ on kiireellinen, voidaan robotti ohjeistaa lähettämään ammattilaiselle Teams- tai vaikka tekstiviesti, jossa kerrotaan, että ihmisen tulisi nyt ottaa hetkeksi ohjat. Usein tosin riittää jo klassikoksi muodostunut sovelluksen uudelleenkäynnistys”, lisää Jonas Kronqvist.

Teksti: Jonas Kronqvist, järjestelmäasiantuntija, 2M-IT Oy

Jos haluat kuulla lisää ohjelmistorobotiikasta, niin 2M-IT:n ohjemistorobotiikan palvelupäällikkö Hanna Nikku, sekä tiimipäällikkö Sami Järvinen kertovat aiheesta mielellään.

Hanna Nikku, 2M-IT Oy, palvelupäällikkö, hanna.nikku(a)2m-it.fi, puh. +358447663234

Sami Järvinen, 2M-IT Oy, tiimipäällikkö, Asiakkuudenhallinta ja toiminnanohjaus, sami.jarvinen(a)2m-it.fi, puh +358447053043

2M-IT on mukana Sosiaali- ja terveydenhuollon ATK-päivillä Tampereen messukeskuksessa 27.–29.5.2024

Tervetuloa messuosastollemme E45, jossa esittelemme seuraavia teemoja:
  • 2M-IT:n kustannustehokkaat ja laadukkaat palvelut hyvinvointialueille – kokonaispalvelun hyötysuhteessa 2M-IT on edellä muita toimijoita (ulkopuolinen tutkimus)
  • Kotiin vietävät digitaaliset ratkaisut, yhteistyössä Elisa Oyj
  • Automatisoi ja tehosta työskentelyä älykkäällä toiminnanohjauksella, yhteistyössä ServiceNow

Tervetuloa tapaamaan meitä ja keskustelemaan ratkaisuistamme meidän sekä kumppaneidemme kanssa!

#atkpaivat @FCG_Group #kustannustehokkuus #digiratkaisut #toiminnanohjaus

Tutustu uuteen esitteeseemme – Utforska vår nya broschyr!

På svenska nedan.

Julkaisimme juuri yhteistyössä JS Suomen kanssa uuden yritysesitteen ”Yhdessä enemmän”. Käy kurkkaamassa!

https://www.esitteemme.fi/2MIT/WebView/ 

Esite tarjoaa kattavan katsauksen arvoihimme, palveluihimme ja työhömme. Esitteen avulla tutustut missioomme, joka on auttaa asiakkaitamme tarjoamaan kustannustehokkaita ja vaikuttavia palveluita suomalaiseen julkiseen sosiaali- ja terveydenhuoltoon ja pelastustoimeen.

Esitteessä kerrotaan palvelutarjonnastamme sekä asiantuntijoistamme, jotka palveluitamme suurella sydämellä toteuttavat. Mukana olevien videoiden avulla pääset kuulemaan myös johtoryhmämme terveiset.

 

Vi har nyligen i samarbete med JS Suomi publicerat en helt ny företagsbroschyr ”Mer tillsammans”. Ta en titt!

https://www.esitteemme.fi/2m-it_sve/WebView

Broschyren ger en omfattande översikt över våra värderingar, tjänster och arbete. Genom den kan du lära känna vår mission, som är att hjälpa våra kunder att erbjuda kostnadseffektiva och effektiva tjänster inom den finska offentliga social- och hälsovården samt räddningsväsendet.

I broschyren beskrivs vårt tjänsteutbud och våra experter som utför våra tjänster med stor passion. Med hjälp av de medföljande videorna får du även höra hälsningar från vår ledningsgrupp.

Yhtenäiset asiakas- ja potilastietojärjestelmät mahdollistavat yhdenvertaiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut Varsinais-Suomen hyvinvointialueella

Varsinais-Suomen hyvinvointialue ottaa käyttöön yhtenäiset tietojärjestelmät sosiaalihuollon ja perusterveydenhuollon palveluihinsa. Sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmän toimittajaksi on valittu Tietoevry ja perusterveydenhuollon potilastietojärjestelmän toimittajaksi CGI. Varsinais-Suomen hyvinvointialue valmisteli asiakas- ja potilastietojärjestelmien kilpailutukset yhdessä it-kumppani ja yhteishankintayksikkö 2M-IT:n kanssa. Järjestelmien käyttöönotot alkavat vuoden 2024 aikana. 

Asukkaille tarjottavia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita voidaan jatkossa tarjota yhdenvertaisesti Varsinais-Suomen hyvinvointialueella. Alueella tällä hetkellä käytössä olevat erilliset järjestelmät korvataan sosiaalihuollossa yhtenäisellä asiakastietojärjestelmällä ja perusterveydenhuollossa yhtenäisellä potilastietojärjestelmällä.

– Yhtenäiset asiakas- ja potilastietojärjestelmät mahdollistavat Varhassa kirjaus- ja toimintatapojen yhtenäistämisen ja toiminnan kehittämisen sekä asiakkaalle tasavertaisemmat palvelut. Lisäksi ne mahdollistavat yhtenäisten sähköisten palveluiden kehittämisen, Varsinais-Suomen hyvinvointialueen tietohallintojohtaja Jari Poromaa kertoo.

– Asiakas- ja potilastietojärjestelmien yhtenäistäminen on tärkeä askel yhdenmukaistettaessa hyvinvointialueiden toimintamalleja ja palveluita, sanoo 2M-IT Oy:n toimitusjohtaja Jari Nevalainen.

Hyvinvointialueen laajuiset asiakas- ja potilastietojärjestelmät tarjoavat alueen asukkaille yhdenvertaiset palvelut ja edistävät asiakas- ja potilashoidon sujuvuutta. Yhtenäiset asiakas- ja potilastietojärjestelmät sujuvoittavat ammattilaisten työskentelyä, kun kirjaus- ja toimintatavat yhtenäistyvät.

Toiminnan kehittäminen hyvinvointialueella mahdollistuu yhtenäisten järjestelmien ratkaisuja hyödyntäen. Uudet järjestelmät mahdollistavat yhtenäisen tietopohjan tiedon hyödyntämisen ja yhtenäisten sähköisten palvelujen kehittämisen. Tavoitteena uusien järjestelmien hankinnalle on myös tuottavuuden kasvun mahdollistaminen digitalisaation avulla sekä nykyistä kehittyneemmän tuen tarjoaminen sektorirajat ylittävien palveluiden tietotarpeisiin.

Lisätietoja:

Varsinais-Suomen hyvinvointialue

Jari Poromaa

tietohallintojohtaja

p. +358 40 635 8575

 

2M-IT

Jari Nevalainen

toimitusjohtaja

p. +358 50 383 9455

 

 

 

 

Toimivat tilat tukevat kohtaamisia ja erilaisia työtapoja  

2M-IT:llä on käytössä hybridityön malli, joka yhdistää päätyöpaikalla tehtävää läsnätyötä ja etätyötä. Etätyötä tehdään enemmän, ja siksi toimipisteiden tilantarve on pienentynyt sekä tiloille on tullut lisää erilaisia käyttötapoja. 2M-IT:llä onkin viime aikoina toteutettu toimitilamuutoksia, jotta tilat vastaavat paremmin nykyisiä tarpeita. Hyvä työympäristö tukee työntekijöiden hyvinvointia sekä edistää positiivista organisaatiokulttuuria ja kestävää kehitystä.

– Haluamme tarjota henkilöstölle sopivia ympäristöjä työskentelyyn ja kohtaamisiin, jotta toimistolla on viihtyisää ja sinne on kiva tulla. Olemme päivittäneet toimitiloja ja pyrkineet luomaan esimerkiksi yhteiskäyttöpisteitä, hiljentymishuoneita, kokoontumisalueita, neuvotteluhuoneita tai ihan vakiotyöpisteitä, sanoo Iina Naumanen, tila- ja vastuullisuusasiantuntija 2M-IT:ltä.

Iina Naumanen (kuva: Johanna Uotinen)

Viimeisimmän toimipisteen muodonmuutoksen koki 2M-IT:n Porin toimitila, joka modernisoitiin vastaamaan paremmin nykyisiä tarpeita. Muutostyöt aloitettiin vuoden 2023 puolella ja muutto uusiin tiloihin koitti tammikuussa 2024. Kysyimme Iina Naumaselta kuulumisia Porin toimipisteen uudistuksen jälkeen.

Minkälaista muutosta Porin toimipisteelle lähdettiin hakemaan?

Olemme olleet vuokralla Porin Puuvillassa vuodesta 2016. Halusimme parantaa tilojemme toiminnallisuuksia. Tietyt toimintomme ovat kasvaneet paljon eivätkä enää mahtuneet vanhoihin tiloihin. Samalla kuitenkin kokonaisneliömäärää tuli pienentää, koska asiantuntijamme työskentelevät myös paljon etänä. Eli paitsi että neliömäärää piti miettiä, piti miettiä myös uudelleen tilanjako eri toimintojemme osalta.

Porin toimiston avotila muutoksen jälkeen. (Kuva: Iina Naumanen)

Minkälaisia muutostöitä Porin toimipisteellä tehtiin?

Uudistimme toimistoa vastaamaan hybridityön mallin tarpeita ja samalla tehtiin yleisilmeen parannus. Teimme modernimmat ja viihtyisämmät tilat, saimme monta asiaa hoidettua samalla.

Minkälaiset asiat ovat tärkeitä, kun lähdetään uudistamaan toimitiloja?

Henkilöstöllämme pitää olla selvä syy, miksi he palaavat toimistolle. Syy voi olla, että he haluavat kohdata kollegoitaan, joten tiloissa täytyy olla mahdollisuus kohtaamisiin. Meillä on yhteisiä taukotiloja ja tiloja, missä tavata työkavereita. Täytyy olla hyvä sisäilma ja laadukkaat materiaalit. Tilojen tulee olla kutsuvat ja valoisat sekä yleisesti viihtyisät.

Lisäksi meillä on erilaisia työtehtäviä tukevia tiloja, on tilaa hiljaiselle työskentelylle, luottamukselliselle keskustelulle, ryhmätyölle, tapaamisille. Lisäksi työpisteiden kalusteet tukevat hyvää ergonomiaa. Nämä ovat mielestäni Porin toimipisteellä aika hyvin toteutuneet.

Kuinka paljon 2M-IT on päivittänyt toimipisteitä lähiaikoina?

Viime vuonna olemme pienentäneet toimitilojamme yli 1 000 neliömetriä – uhraamatta toiminnallisuutta tai viihtyisyyttä. Vaikka toimistot ovat pienempiä, ne ovat silti toimivia ja moderneja. Fyysistä tilaa ei vain tarvita niin paljon, kun ihmiset työskentelevät paljon etätyöpisteillä.

Minkälaista palautetta henkilöstö on antanut uusista tiloista?

Muutos jännittää aina alkuun, mutta yleisesti on tykätty, kun tilat ovat raikkaammat ja viihtyisämmät.

Porin toimiston neuvottelutilassa on 2M-IT:n asiantuntijan taltioimasta valokuvasta toteutettu tapetti. (Kuva: Iina Naumanen)

Mikä motivoi sinua omassa työssäsi eniten?

Minua motivoi, kun näen lopputuloksen ja saan tehdä kestäviä ratkaisuja. Saan luoda yhdessä henkilöstömme kanssa nykyaikaisia toimitiloja niin, että meillä on viihtyisämpää. Hyvät toimitilat ovat kilpailuvalttikin, näemme sen niin.

On tärkeää pystyä toimimaan myös vastuullisuuden näkökulmasta: emme pidä hukkatilaa, joka syö kustannuksia, sähköä, materiaaleja ja niin edelleen. Tilankäytöllä on iso vaikutus kestävän kehityksen näkökulmasta.

Mitä seuraavaksi?

Työ jatkuu. Meillä on paljon toimipisteitä, joita tullaan kehittämään ja tekemään parannuksia. Se, että saamme kaikki meidän toimitilamme päivitettyä ja tukemaan hyvin muuttunutta työkulttuuria, ottaa oman aikansa.

 

Teksti: Johanna Uotinen

Artikkelikuva: Jenna Aaltonen

Uusi alusta mahdollistaa digitaalisten asiointipalveluiden laajentamisen Satakunnan ja Varsinais-Suomen hyvinvointialueilla

Asukkaille tarjottavia, ajasta ja paikasta riippumattomia digitaalisia asiointipalveluita laajennetaan Satakunnan ja Varsinais-Suomen hyvinvointialueilla. Digiasiointipalveluita tuodaan paremmin näkyväksi kiinnittämällä huomiota niiden helppouteen, käytettävyyteen, saatavuuteen ja saavutettavuuteen. 

Satakunnan ja Varsinais-Suomen hyvinvointialueet ovat valmistelleet digiasiointialustan kilpailutuksen yhdessä yhteishankintayksikkö 2M-IT:n kanssa. Kilpailutuksen voitti Suomen Terveystalo Oy. Suomen Terveystalo Oy tulee toimimaan kumppanina yhteistyössä hyvinvointialueiden ja 2M-IT:n kanssa. Palvelut on tarkoitus ottaa käyttöön vaiheittain loppuvuodesta 2024. 

– Olen erittäin tyytyväinen yhteistyössä Varsinais-Suomen hyvinvointialueen ja 2M-IT:n kanssa tehtyyn digiasiointialustan hankinnan valmisteluun. Nyt pääsemme kehittämään vauhdilla omaa palvelutuotantoamme ja tuomaan entistä näkyvämmin digitaalisen palvelukanavan vaikuttavana ja helppona tapana asioida, sanoo digijohtaja Jani Lavonen Satakunnan hyvinvointialueelta. 

 – Satakunnan ja Varsinais-Suomen hyvinvointialueet valmistelivat kilpailutuksen yhteistyössä 2M-IT:n kanssa. Yhteistyö onnistui hyvin. Nyt alueilla on mahdollisuus päästä kehittämään asiointipalveluita, jotka yhdenmukaistavat käytäntöjä ja helpottavat palvelujen saatavuutta, sanoo tietohallintojohtaja Jari Poromaa Varsinais-Suomen hyvinvointialueelta. 

Hankinta mahdollistaa etäpalveluiden merkittävän laajentamisen asukkaille ja ammattilaisille Satakunnan ja Varsinais-Suomen hyvinvointialueilla. Digiasiointialustan avulla voidaan toteuttaa hyvinvointialueiden asukkaille tarjottavia etäpalveluita ja ammattilaisen työkaluja. Palveluita asukkaille voivat olla esimerkiksi yhteydenotto, ajanvaraus, videovastaanotto, omien tietojen tarkasteleminen ja esitietolomakkeiden täyttäminen. Ammattilaisilla on puolestaan mahdollisuus saada työtään helpottavia asiakasohjauksen työkaluja, jotka sujuvoittavat palveluohjausta ja ammattilaisten työaikaa vapautuu muuhun asiakastyöhön. 

Hyvinvointialueet päättävät palvelun käyttöönottoon ja laajuuteen liittyvät asiat normaalien päätöksentekoprosessiensa mukaan.  

Lisätietoja: 

Satakunnan hyvinvointialue               

Jani Lavonen 

digijohtaja 

p. +358 50 4761507 

Varsinais-Suomen hyvinvointialue               

Jari Poromaa 

tietohallintojohtaja 

p. +358 40 635 8575  

2M-IT                                                                     

Jari Nevalainen 

toimitusjohtaja 

p. +358 50 383 9455 

 

 

 

2M-IT osallistui kansalliseen terveydenhuollon kyberharjoitukseen Jyväskylässä 6.–10.11.2023

Terveydenhuollon kansallinen kyberharjoitus (KYHA) järjestettiin Jyväskylän ammattikorkeakoulun IT-instituutin kyberturvallisuuden tutkimus-, kehitys- ja koulutuskeskus JYVSECTEC:n tiloissa 6.–10.11.2023. JYVSECTEC:n järjestämän KYHA-harjoituksen mahdollistaa liikenne- ja viestintäministeriö ja toteutukseen osallistuu myös Turvallisuuskomitea. KYHA-harjoituksen tarkoituksena on kehittää kansallista kyberresilienssiä, eli kykyä selvitä ja toipua vaikeista kyberuhkatilanteista. Harjoituksessa testataan ja kehitetään verkoston eri toimijoiden välisiä yhteistyö- ja viestintäkäytäntöjä ja lisäksi kukin toimija pääsee testaamaan omia toimintaprosessejaan harjoitusympäristössä.

– KYHA:ssa harjoiteltiin yhteistoimintaa laajavaikutteisessa kyberhäiriötilanteessa, ja harjoitus sisälsi myös monipuolista yhteistoimintaa, ­ kertoi Jamk IT-Instituutin ja harjoituksen johtaja Tero Kokkonen.

Tero Kokkonen (vasemmalla) johtaa IT-instituuttia Jyväskylän ammattikorkeakoulussa ja toimi KYHA-harjoituksen johtajana yhdessä Valtion kyberturvallisuusjohtaja Rauli Paanasen kanssa. (Kokkosen kuva Mari Varonen, Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja Paanasen kuva Suvi-Tuuli Kankaanpää, Keksiagency)

Vuosittain järjestettävässä KYHA-harjoituksessa oli vuonna 2023 harjoitusvuorossa Länsi-Suomen yhteistyöalue, joka harjoitteli nyt ensimmäistä kertaa yhdessä yhteistyöalueiden (YTA) muodostamisen jälkeen. Mukana olivat muun muassa Satakunnan hyvinvointialue, sosiaali- ja terveysministeriö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, palvelutuottajayhtiö 2M-IT ja Kela.

Kyberharjoitus lisäsi valmiutta turvata SOTE-alan asiakkaiden ympäristöjä

2M-IT turvaa hyvinvointialueiden monien kriittisten palveluiden jatkuvuutta, joten ääritilanteiden harjoittelu yhdessä viranomaisverkoston ja asiakkaan kanssa on tärkeää. KYHA-harjoitukseen luodun realistisen harjoitusympäristön avulla osallistujat pääsivät testaamaan omien tietoturvaprosessiensa toimivuutta.

 – KYHA antoi kyberyksikkömme asiantuntijoille mahdollisuuden harjoitella tilanteita, joita emme normaalielämässä ole onneksi koskaan joutuneet kohtaamaan. Asiantuntijat ottivat todella haastavan ja monimutkaisen harjoitustilanteen hienosti haltuun ja saivat kullan arvoista oppia laajamittaisen ja monitasoisen tietomurron ja kyberhyökkäyksen selvityksen sekä hallinnan osalta. Tämä antoi 2M-IT:n kyberyksikölle entistäkin paremmat valmiudet pitää SOTE-alan asiakkaamme turvassa nyt ja tulevaisuudessa, jolloin asiakkaamme saavat rauhassa keskittyä siihen, missä he ovat Suomen parhaita, sanoo Ville Isotalo, 2M-IT:n kyberturvapalveluiden yksikönpäällikkö.

Tietoturvaa ei tehdä yksin: yhteistyötä tarvitaan turvallisemman digimaailman puolesta

Terveydenhuollon KYHA-harjoituksen tärkeä tehtävä oli nostaa sote-sektorin kyberresilienssiä eli kykyä selvitä vaikeista kyberuhkatilanteista. Mukana oli toimijoita, joiden rooli valtakunnallisesti kybertuvallisuuden suojelemisessa on ratkaisevan tärkeä.  Kun tietoturva-asiantuntijat, organisaatiot ja viranomaiset jakavat tietoa sekä osaamistaan, syntyy vahvempi ja monipuolisempi puolustusverkosto.

– Harjoittelutoiminta on tärkeä osa 2M-IT:n tietoturvan kehittämistä ja varautumista jatkuvasti kehittyvää kyberrikollisuutta vastaan. Terveydenhuollon KYHA- harjoituksessa pääsimme harjoittelemaan realistisessa kyberympäristössä todellisuutta vastaavien uhkatilanteiden ratkaisemista yhdessä viranomaisverkoston ja asiakkaidemme kanssa. Koko verkoston ja yhteistyökäytäntöjen jatkuva kehittyminen on tärkeä osa huoltovarmuutta – toimivat yhteistyö- ja tiedotuskäytänteet auttavat ennalta ehkäisemään uhkatilanteita ja minimoimaan erilaisten kyberhyökkäysten vaikutuksia verkostossamme. Olimme harjoituksessa mukana isolla asiantuntijajoukolla ja asiantuntijamme kokivat harjoituksen innostavaksi ja omaa osaamistaan kehittäväksi. Jokainen meistä lähtee varmasti mukaan myös seuraaviin KYHA- harjoituksiin, kun osallistumisen mahdollisuus seuraavan kerran tulee kohdallemme, sanoo Marjut Jaatinen, tietoturvapäällikkö 2M-IT:ltä.

 

Lisätietoa:

                                 

Ville Isotalo                                                Marjut Jaatinen

yksikönpäällikkö, Kyberturva                  tietoturvapäällikkö

ville.isotalo(at)2m-it.fi                               marjut.jaatinen(a)2m-it.fi

+358505760383                                        +358504481540

 

2M-IT:lle on myönnetty Future Workplaces -sertifikaatti

Olemme erittäin ylpeitä saadessamme kertoa, että 2M-IT:lle myönnettiin Future Workplaces -sertifikaatti marraskuussa 2023. Kyseinen sertifikaatti annetaan Siqni-henkilöstökyselyn tulosten perusteella ja on osoitus siitä, että sen saaneessa työpaikassa yrityskulttuuria johdetaan työntekijäystävällisesti. Menestyksemme yli 500 henkilöä työllistävien yritysten kategoriassa oli merkittävä. Näin 2M-IT:n henkilöstöjohtaja Sari Rasi iloitsi asiaa: 

”Oli hienoa, että saimme Future Workplaces 2023 -sertifikaatin. Tavoittelimme sertifiointia jo edeltävänä vuonna, mutta tuolloin jäimme vielä hieman riman alle. Panostus lähijohtamiseen näyttäisi tuottavan jo tulosta. Tästä on hyvä jatkaa positiivista kehitystä eteenpäin.” 

Future Workplaces -sertifikaatti ei perustu työpaikan ulkopuolisten tahojen, tai johdon, ennalta määrittämään malliin työhyvinvoinnista, motivaatiosta tai hyvästä työpaikasta. Sertifikaattia varten selvitetään, mitkä ovat työntekijöille ne kaikista merkityksellisimmät asiat työpaikalla, ja kuinka hyvin nämä asiat toteutuvat. Future Workplaces -tutkimukseen voivat osallistua kaikki organisaatiot, joiden henkilöstömäärä on vähintään 20. (lähde: https://www.futureworkplaces.fi/)

2M-IT:n dynaaminen projektitoimisto tukee muuttuvassa toimintaympäristössä

2M-IT:n projektitoimisto auttaa projektipäälliköitä projektin valmistelussa, suunnittelussa, valvonnassa, dokumentoinnissa ja seurannassa. Projektitoimisto myös ylläpitää yleiskuvaa kaikista projekteista ja määrittelee sekä ylläpitää projektinhallinnan standardeja organisaatiossa.

2M-IT:llä on ollut oma projektitoimisto yrityksen perustamisesta eli vuodesta 2018 alkaen. Tuoreessa yrityksessä projekteja ryhdyttiin tekemään heti määrämuotoisesti, projektimallin mukaan. Hyvinvointialueiden ICT-muutoksenhallinnan kehittäminen vuonna 2021 toimi kimmokkeena projektitoimiston kasvulle. Tia Melava toimii seitsenhenkiseksi kasvaneen projektitoimiston tiimipäällikkönä. Tänään PMO-tiimi on Tian ylpeys ja siinä piilee myös tiimin vahvuus.

– 2M-IT:n projektitoimisto on rakennettu moniosaajamallilla, jolloin pystymme ylläpitämään, kehittämään ja tarjoamaan palvelua hyvin monella eri osa-alueella. Tarjoamme palvelua esimerkiksi projektinhallinnan työkaluihin, raportointiin, osaamisen kehittämiseen, projektiprosessiin, viestintään ja fasilitointiin liittyen, Melava sanoo.

2M-IT:n PMO-tiimi tarjoaa palvelua kolmella eri tasolla:

  1. Salkkujohtamisen tasolla tehdään ohjelmat ja projektit näkyväksi yhtenäisellä tavalla ja tuotetaan monipuolista raportointia päätöksenteon tueksi niin johdolle kuin asiakkaille. Tukea annetaan mm. projektiaihioiden projektointiin ja priorisointiin. Lisäksi kehitetään ja ylläpidetään ohjelma- ja projektisalkkua.
  2. Ohjelma- ja projektijohtamisen tasolla pidetään yllä ja kehitetään ohjelma- ja projektimallia ja tarjotaan mallipohjat dokumentaatioon. Lisäksi tuetaan raportointia, organisoidaan projektinhallinnan osaamisen kehittämistä ja seurataan laatuvaatimusten toteutumista.
  3. Projektityön toteutuksen tasolla ylläpidetään ja kehitetään projektinhallinnan työkaluja. Projektipäällikkö saa tukea arjessa mm. perehdytykseen, tuntikirjauksiin, resurssienhallintaan, riskienhallintaan, projektin tilannetietojen päivitykseen, projektin vaiheiden mukaisiin toimintoihin, kuten projektin aloitukseen, toteutukseen ja päättämiseen liittyvin tehtäviin. ”Olen superkiitollinen avusta, ajasta ja tuesta. Se on korvaamatonta. Jos ahdistaa, niin ahdistus hälvenee, kun teidän kanssanne on asioinut. Olette kultaa.” kommentoi eräs projektipäällikkö PMO-toimintaamme.

Projektitoimisto tuo muutokseen läpinäkyvyyttä ja tukea

PMO:n näkökulmasta muutos nähdään ennen kaikkea toiminnassa tapahtuvana muutoksena, kun prosessit ja tekemisen tavat muuttuvat. Hyvinvointialueiden ICT -muutoksenhallintaan kehitetyn ohjelma- ja osaohjelmamallin avulla 2M-IT:n projektitoimisto tukee hyvinvointialueen toimijoita muutokseen sopeutumisessa. Projektitoimisto tuo muutokseen avoimuutta ja tehokkuutta tekemällä toiminnan läpinäkyväksi. Näin toimijat pystyvät seuraamaan projektien muutoksia ja edistymistä ja sitä kautta voivat johtaa paremmin.

Myös projektimaailma kehittyy ja muuttuu jatkuvasti. Projektitoimitusten trendejä, kuten ketteryyttä seurataan ja huomioidaan 2M-IT:llä tiiviisti. Projektipäälliköille tarjotaan erilaisia mahdollisuuksia sopeutua muutoksiin: monipuolinen koulutustarjonta sekä mahdollisuus osallistua ammatillisiin tapahtumiin vuosittain auttaa sopeutumaan muuttuvassa toimintaympäristössä.

Projektitoimisto toimii yhteistyön rakentajana talon sisällä

2M-IT:n strategian mukaisesti projektipalvelu on yksi yhtiön laadukkaista palveluista. 2M-IT panostaa projektiosaamisen laatuun ja on mahdollistanut projektitoiminnan rakentamisen ja jatkuvan kehittämisen.

– Projektitoimisto on ja tulee olemaan projektikulttuurimme ajuri. Kypsyystasoa on nostettu jatkuvasti ja eräs huima saavutus viime vuodelta on projektijohtamismallin kehittäminen omaksi auditoitavaksi prosessikseen. Olen iloinen ja ylpeä tiimistämme, Melava sanoo.

2M-IT:n projektitoimisto on myös paljon muuta, kuin työkaluja, tilannekuvia, priorisointia ja prosessikehitystä. Se toimii myös viestin välittäjänä ja yhteen tuojana projektipäälliköiden laajassa joukossa. PMO tuo organisaation projektipäälliköt viikoittain kuulolle yhteisiin verkkotapaamisiin tiedotuksen, perehtymisen ja koulutusten tiimoilta. Myös hyvinvoinnin merkitys on muuttuvassa toimintaympäristössä tärkeää ja PMO:n on oltava hereillä. Tänä vuonna järjestetään ensimmäiset 2M-IT Projektipäällikköpäivät, jossa päästään oppimaan hyviä käytäntöjä kollegoilta ja kasvattamaan projektipäälliköiden keskinäistä yhteisöllisyyttä muutoksen keskellä.

Tia Melava toimii 2M-IT:llä PMO-tiimipäällikkönä. Hänellä on pitkä kokemus IT-alan projektijohtamisesta, prosessien kehittämisestä, tuotekehityksestä sekä johtamisesta.

2M-IT PMO:n rakentaminen nykytilaan on vaatinut pitkäjänteistä työtä ja kärsivällistä otetta. Asiat eivät muutu hetkessä ja itse pyrin aina miettimään muutoksia hyötyjen kannalta, koska se sitouttaa ja motivoi myös muut mukaan muutokseen.  Meidän PMO pyrkii ensisijaisesti toimimaan eri sidosryhmien tukena ja projektitoiminnan laadun kehittäjänä, niin projekti- kuin salkunjohtamismallin viitekehyksessä. ”Olemme täällä teitä varten” on tiimimme yhdessä luoma slogan, jota pyrimme toteuttamaan jatkuvasti arjessa ja kaikissa kohtaamisissa.

Kirjoittaja Heli Tertsunen toimii PMO-asiantuntijana 2M-IT:llä. Hän nauttii työssään projektien ytimessä olevien ihmisten kohtaamisesta, koulutuksen kehittämisestä, viestinnästä ja fasilitoinnista.

 

Kuvassa ylhäällä:  2M-IT:n PMO-tiimiläiset työskentelevät ympäri Suomen toimipisteitä. Saman pöydän ääressä hymy on herkässä. (Kuvaaja: Linda Baarman  / Linda Marie Foto).