Olemme mukana Ilmasto-ohjelmassa 2024!

2M-IT Oy on valittu mukaan Keskuskauppakamarin ylläpitämään Ilmasto-ohjelmaan vuodelle 2024. Vahvasti Pariisin ilmastosopimukseen liittyvään ohjelmaan haki täksi vuodeksi yhteensä 300 yritystä, joista 218 tuli valituksi.

Syitä tarttua ilmastotoimiin on todettu suomalaisilla yrityksillä olevan mm. vastuullisuus, taloudelliset hyödyt ja mainehyöty. Keskuskauppakamarin maksuttomassa Ilmasto-ohjelmassa mukana olevat yritykset saavat koulutusta, työkaluja ja asiantuntija-apua organisaation hiilijalanjäljen laskentaan, opastusta aidosti vaikuttavien päästövähennystoimien tekemiseen sekä mahdollisuuden tavoitella hiilineutraaliutta.
(Lähde: https://kauppakamari.fi/vastuullisuus/ilmasto-ohjelma/)

Yritysten ilmastovastuullisuutta edistävä NGS Finland on koostanut vuoden 2022 yhtiötasoisista hiilidioksidipäästöistämme raportin ja antanut sen pohjalta 23.1.2024 toimenpide-ehdotukset päästöjen vähentämiseksi. Saamissamme toimenpide-ehdotuksissa todetaan mm. seuraavaa:

  • Vuoteen 2030 mennessä Suomen tulee leikata päästöt puoleen, jotta päästövähennystoimet ovat linjassa Pariisin ilmastosopimuksen kanssa. Suomen valtio tavoittelee nettonollaa eli päästöjen ja hiilinielujen tasapainoa vuoteen 2035 mennessä.

  • 2M-IT Oy:n merkittävimmät päästölähteet olivat 2022 päästölaskennan mukaan henkilöstön työmatkat ja liikematkat sekä ostetun energian käytöstä aiheutuvat päästöt.

  • Kolmannes 2M-IT Oy:n päästöistä syntyi henkilöstön kodin ja työpaikan välisistä matkoista, yhteensä 166 t CO2e. Näistä päästöistä 99 % syntyi autoilla tehtävistä matkoista. Yrityksen mahdollisuus näihin päästöihin vaikuttamiseen on hieman rajallinen. Jo nyt käyttöön otettu polkupyöräetu kannustaa vähentämään autoilua. Joustavat etätyökäytännötkin vaikuttavat, sillä etätyöpäivinä ei myöskään matkusteta toimistolle.

  • Päästövaikutuksista viestintä sekä henkilöstön osallistaminen ja kannustaminen vähennystoimiin on kannattavaa. Henkilöstön vaihtaessa autojaan, on sähköautojen latauspisteiden saatavuus yksi tekijä, joka voi vaikuttaa auton valintaan.

  • Kaikki energiankäyttöä vähentävät toimet laskevat sekä kustannuksia että päästöjä. Tilojen tarpeen arviointi on jo käynnissä, ja osa toimitiloista on vuoden 2023 aikana vaihdettu pienempiin kiinteistöihin. Energiatehokkuustoimet ovat toinen keino kulutuksen laskemiseen.

  • Työajojen määrän sekä reittien optimointi voi tuoda päästövähennyksiä. Mahdollista vaikutusta on haastava arvioida etukäteen. Lentojen tarpeen arviointi sekä matkustus esim. junalla tai bussilla ovat mahdollisia keinoja liikematkojen päästövähennyksiin.

Meille 2M-IT:llä Ilmasto-ohjelmaan pääseminen on valtavan hieno ja tärkeä asia. Kannatamme vihreitä arvoja, joten haluamme osaltamme olla mukana ilmastonmuutoksen hidastamisessa ja tehdä voitavamme ympäristön hyväksi. Ilmasto-ohjelmaan osallistumisen myötä asetamme selkeät tavoitteet hiilidioksidipäästöjemme vähentämiseksi ja opimme, miten voimme tästä vuodesta eteenpäin panostaa ympäristöystävällisyyteen entistä enemmän.

 

Lue aiheesta lisää:

https://ym.fi/pariisin-ilmastosopimus

https://kauppakamari.fi/vastuullisuus/ilmasto-ohjelma/

https://ngsfinland.fi/

Yhtenäinen potilastietojärjestelmä mahdollistaa yhdenvertaiset ja sujuvat palvelut Satakunnan hyvinvointialueella

Asukkaille tarjottavia terveydenhuollon palveluita voidaan jatkossa tarjota yhdenvertaisesti Satakunnan hyvinvointialueella. Hyvinvointialueen laajuinen potilastietojärjestelmä yhtenäistää perusterveydenhuollon toimintaympäristöä ja edistää potilashoidon sujuvuutta.

Satakunnan hyvinvointialue valmisteli potilastietojärjestelmän kilpailutuksen yhdessä yhteishankintayksikkö 2M-IT:n kanssa. Kilpailutuksen voitti Tietoevry Oy Lifecare -järjestelmällä. Käyttöönottoprojekti aloitetaan huhtikuussa yhteistyössä hyvinvointialueen perusterveydenhuollon ammattilaisten, ICT-palveluiden, 2M-IT:n ja Tietoevryn kanssa.

Potilaan hoitoon liittyvät tiedot tulevat löytymään saumattomasti perusterveydenhuollon ja erityis- ja sairaalapalveluiden yhteisestä järjestelmästä ensi vuonna 2025. Tämä helpottaa ammattilaisten työtä ja tiedonkulkua.

– Yhtenäinen järjestelmä tukee sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen tavoitetta luoda yhdenvertaisempi palvelujen saatavuus, kertoo Satakunnan hyvinvointialueen ICT-johtaja Leena Ollonqvist.

– Satakunnan hyvinvointialueen potilastietojärjestelmän kilpailutus oli tiukka. Hyvinvointialueilla on menossa monta kilpailutusta, jotka muuttavat pysyvästi asiakas- ja potilastietojärjestelmämarkkinoita Suomessa, sanoo 2M-IT Oy:n toimitusjohtaja Jari Nevalainen.

Lisäksi Lifecare-potilastietojärjestelmää laajennetaan hyvinvointialueella. Järjestelmä on nykyisellään jo laajasti käytössä hyvinvointialueella kattaen perusterveydenhuollon osalta Porin, Rauman, Euran ja Pohjois-Satakunnan toimipisteet ja yksiköt. Lifecare laajenee kilpailutuksen myötä käyttöön myös Keski-Satakuntaan, Huittisiin ja Säkylään. Potilastietojärjestelmän laajentuminen tapahtuu keväällä 2025.

 

Lisätiedot:

Satakunnan hyvinvointialue                                         

Sari Rantanen
Sote-johtaja
sari.rantanen@sata.fi
puh. 044 707 7053

Leena Ollonqvist
tietohallintojohtaja
puh. 044 707 7660


2M-IT  Oy

Jari Nevalainen
toimitusjohtaja
puh. 050 383 9455

Tietoevryn viestintä
news@tietoevry.com
puh. 040 570 4072