Artikkelit

Hae mukaan ePalvelut, eTuotteet ja asiantuntijapalvelut puitejärjestelyyn

ICT-toimittaja oletko jo hakenut mukaan uuteen sähköisten palvelujen puitejärjestelyymme? Vielä ehdit osallistua 4.4.2019 mennessä.

– Jatkamme voimakkaasti tulevien vuosien aikana sähköisten palvelujen kehittämistä yhdessä asiakkaidemme kanssa. Hyvillä uusilla sähköisillä palveluilla voidaan tehostaa koko sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaa. Tähän tarpeeseen pyrimme vastaamaan avoinna olevan puitejärjestelyn kautta. Olemme erittäin iloisia, että hankintailmoitus on jo herättänyt paljon kiinnostusta, kertoo 2M-IT:n lakiasiainjohtaja Satu Ylisiurua-Hemminki.

Tulevaisuuden sote-palvelujen uudistustyö etenee vauhdilla digitalisaation ja sähköisten palvelujen avulla.

– Tarjoamiemme sähköisten palvelujen pitää olla vaivattomia ja lähes näkymättömiä. Asiakasnäkökulma sekä yritysten toiminnan ja ihmisen työn helpottaminen ovat kantavana ajatuksena tulevien sähköisten palvelujen kehittämisessä. Toimivien sähköisten asiointipalvelujen kehittämiskilpailussa pärjääminen edellyttää uudentyyppisten palvelujen jatkuvaa kehittämistä, asiakkaiden odotuksiin vastaamista ja verkostokulttuurin luomista yhdessä julkisen ja yksityisen sektorin toimijoiden välillä, kuvailee 2M-IT:n ratkaisupalvelujen liiketoimintajohtaja Arto Lehtokari.

Yhdessä luomme kattavan sosiaali- ja terveyspalvelujen sähköisten palvelujen ekosysteemin ja mahdollisuuden tehdä asioita kokonaan uudella tavalla.

Hae mukaan Hilman kautta: https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/view/2019-004634

ePalvelut, eTuotteet ja asiantuntijapalvelut puitejärjestely

2M-IT Oy pyytää tarjouksia, joiden pohjalta muodostamme puitejärjestelyn ePalveluista.

ePalvelut käsittävät sähköisten palveluiden toteutukset (ePalvelut), sähköisiin palveluihin liitettävät tekniset apuvälineet ja laitteet (eTuotteet) ja palvelukokonaisuuteen liittyvät kehittämisen ja toteutuksen asiantuntijapalvelut.

2M-IT Oy on julkisomisteinen voittoa tavoittelematon Suomen suurin sote ICT-palveluja tuottava osakeyhtiö. Suurimmat omistajamme ovat VSSHP, SATSHP, EKSOTE, CAREA, KSSHP, PHHYKY, VSHP ja Porin kaupunki.

Hankinta on jaettu kolmeen (3) osa-alueeseen, jossa kussakin tehdään puitesopimus korkeintaan kymmenen (10) tässä hankintamenettelyssä kelpoisuusehdot täyttävien toimittajan kanssa.

  1. ePalvelut
    ePalveluiden kokonaistoimitus, joka sisältää uusien kehitettävien sähköisten palvelujen kokonaistoimituksen (kehittäminen, käyttöönotto ja ylläpito) ja olemassa olevien sähköisten palvelujen ja palvelualustojen kehittämisen ja ylläpidon. Tässä vaiheessa hankintayksikkö arvioi hankkivansa olemassa oleviin palveluihin liittyviä mobiilisovelluksia, uusia kehitettäviä itsenäisiä mobiilipalveluja ja -sovelluksia, sisätilapaikannusta ja asiakkaan ilmoittautumiseen ja palautteen antoon liittyviä ePalveluja. Osa-alueeseen kuuluvat myös erilaiset integraatioalustat. Integraatio-alustalla tarkoitetaan palvelua ja välinettä, jossa on avoimet raja-pinnat ja sen toimintoja voidaan kehittää ja muokata asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Integraatioalusta on sovellus tai palvelu, jonka avulla tietoa kuljetetaan määriteltyjen vaiheiden läpi ja tietoa voidaan rikastaa tai käsitellä sovitulla tavalla. Integraatioalusta yhdistää ja siirtää tietoa määritellyllä tavalla esim. kansallisesta järjestelmästä sairaanhoitopiirin toimenpidehuoneen ajanvarauksen yhteydessä välinepaikannukseen.
  2. eTuotteet
    eTuotteet ovat sähköisiin palveluihin liitettäviä teknisiä apuvälineitä ja laitteita,joilla voidaan toteuttaa vuorovaikutteisia ja ergonomisia käyttöliittymiä ja reaalimaailman laite- ja anturi-integraatioita. Esimerkkejä eTuotteista ovat hoito- ja hoivatyöhön liittyvät työvälineet, työn kehittämiseen ja seurantaan liittyvät mobiilityövälineet. Toimitukset voivat olla e-Tuotteisiin ja -välineisiin liittyviä kokonaistoimituksia palveluna erilaisiin sosiaali- ja terveydenhuollon tarpeisiin. Toimituksena voi olla myös pelkät laitteet ja välineet, esimerkiksi erilaiset mitta- ja turvalaitteet liittyen kotiin vietäviin palveluihin, sekä päätelaitteet, joiden kautta e-Palveluja voidaan käyttää. Hankintaan kuuluu e-Tuotteen ylläpitoa ja elinkaaren aikaisia päivityksiä. Hankinta sisältää eTuotteiden kehittämistä yhdessä asiakkaan kanssa ja tuki asiakkaalle eTuotteiden käyttöönoton yhteydessä sekä jatkokehityksessä. Hankintaan kuuluu myös 2M-IT:n, 2M-IT:n asiakkaiden ja heidän loppukäyttäjien tukea ja koulutusta.
  3. Asiantuntijapalvelut
    Asiantuntijapalveluita ovat sähköisten palvelujen kehittämiseen, esimerkiksi ePalveluissa hyödynnettäviin tuotteisiin ja laitteisiin, arkkitehtuuriin, tuotekehitykseen, ohjelmointiin, integraatioihin ja edellä mainittujen palvelumuotoiluun liittyvät asiantuntijatyön toimeksiannot. Osa-alueeseen kuuluu palvelujen ja tuotteiden määrittelyä ja teknisten eritelmien laatimista. Hankinnan kohteena voi olla myös palvelujen ja tuotteiden hallinnollista ja teknistä tietoturvaa ja toiminnallista laatua koskeva suunnittelu, katselmointi, testaus ja auditointi.

Tarjouspyyntö on kokonaisuudessaan luettavissa Mercell-järjestelmässä.

Tarjoukset on lähetettävä 4.4.2019 klo 10:00 mennessä Mercell-järjestelmään osoitteeseen: https://permalink.mercell.com/101024712.aspx

Ilmoitus on julkaistu Hilma-palvelussa:
https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/view/2019-004634