Artikkelit

Ketju-sovelluksen pilotointi alkaa Vaasan keskussairaalassa

Pilotissa Vaasan keskussairaalan työntekijät lataavat Ketju-sovelluksen ja käyttävät sitä kolmen viikon ajan. Sitran rahoittaman hankkeen tavoite on varmistaa, että sovellus toimii luotettavasti ja tietoturvallisesti.

Vaasan keskussairaalassa alkaa maanantaina 18.5. Ketju-sovelluksen pilotti. Ketju on koronavirukselle altistuneiden digitaaliseen tunnistamiseen kehitetty älypuhelinsovellus.

Sitran rahoittaman pilottihankkeen tavoitteena on selvittää, toimiiko sovelluksen käyttämä Bluetooth-teknologia riittävän hyvin ja kirjaako sovellus käyttäjiensä kohtaamisia tarpeeksi luotettavasti. Rajatussa pilotissa sovellusta käyttävät Vaasan keskussairaalan työntekijät, jotka simuloivat sekä kansalaisia että terveydenhoidon ammattilaisia.

“On hienoa olla mukana etsimässä ratkaisuja epidemian hallitsemiseksi. Olin aluksi hieman epäileväinen koronasovellusten tietoturvasta, mutta kun kuulin, miten Ketju toimii, epäilykset laantuivat”, kuvailee Vaasan keskussairaalan päivystyspoliklinikan osastonhoitaja Tarja Makkonen.

Pilotissa vain tekaistuja tartuntoja

Ketju pitää Bluetooth-teknologian avulla anonyymisti kirjaa puhelimen käyttäjän kohtaamista ihmisistä, jotka ovat asentaneet puhelimeensa saman sovelluksen. Se on kustannustehokas ja luotettava tapa tunnistaa ja varoittaa koronavirukselle altistuneita kansalaisia.

Pilotissa käytettävä sovellus pohjautuu niin sanottuun hajautettuun malliin, jossa sovelluksen käyttäjältä ei kysytä henkilötietoja. Käyttäjän kohtaamishistoria tallentuu anonyymisti ainoastaan hänen puhelimeensa, eikä hän näe sitä itse. Jos käyttäjällä todetaan tartunta ja hän kertoo siitä sovellukselle, sovellus lähettää ilmoituksen käyttäjän kanssa lähikontaktissa olleille ihmisille.

Pilotissa Vaasan keskussairaalan päivystyspoliklinikan 33 vapaaehtoiseksi ilmoittautunutta työntekijää lataa töissä käyttämiinsä älypuhelimiin Ketju-sovelluksen, ja osa heistä pitää samalla käsin kirjaa kohtaamistaan ihmisistä. Näin voidaan vertailla todellista ja digitaalista kohtaamishistoriaa.

Pilotissa käytetään ainoastaan tekaistuja tartuntadiagnooseja, eikä sovellus ole missään yhteydessä potilastietojärjestelmään.

Sovellusta testataan monilla eri älypuhelinmalleilla, ja pilotissa kiinnitetään huomiota Bluetooth-teknologian tarkkuuden lisäksi muun muassa akun kestoon ja käyttäjien ohjeistukseen. Pilotissa simuloidaan useita erilaisia tartuntaskenaarioita.

Tulokset julkaistaan vapaasti hyödynnettäviksi

Vaasassa toteutettavan pilotin rahoittaa Sitra. Sovelluksen toimittavat ICT-yhtiö 2M-IT Oy sekä Ketju-sovelluksen valtakunnallista selvitystyötä kevään aikana edistäneet ohjelmistoyhtiöt Reaktor ja Futurice ja tietoturvayhtiö Fraktal.

Pilotti päättyy kesäkuun ensimmäisellä viikolla, ja sen tulosten avulla on mahdollista kehittää myös valtakunnallinen ratkaisu tartuntaketjujen jäljittämisen tueksi. Pilotin tulokset ja sovelluksen lähdekoodi ovat Suomessa vapaasti käytettävissä pilotin jälkeen.

“Pilotin avulla haluamme varmistaa, että Suomeen voidaan kehittää luotettava, viimeistelty ja tietoturvallinen valtakunnallinen ratkaisu tartuntaketjujen digitaaliseen jäljitykseen”, Sitran Uudistumiskyky-teeman johtaja Antti Kivelä sanoo.

Lue lisää Ketjusta: ketjusovellus.fi

Lisätietoja:

Marina Kinnunen, Vaasan sairaanhoitopiirin johtaja, puh. 044 323 1808

Heli Masa, Vaasan sairaanhoitopiirin viestintäpäällikkö, puh. 040 660 8134

Antti Kivelä, johtaja, Sitran Uudistumiskyky-teema, puh. 040 482 7435

Jari Nevalainen, 2M-IT Oy:n toimitusjohtaja, puh. 050 383 9455

Sampo Pasanen, Reaktorin Suomen toimitusjohtaja, puh.  050 564 3129

Paavo Punkari, Futuricen liiketoimintajohtaja, puh. 040 180 1295

Uutiskirje: Pata-toimintamalli hyödyntää tietoa ja optimoi asiakasohjauksen

Lue 2M-IT:n uutiskirje täältä>>

Pinnalla ovat:

 • Patatoimintamalli
 • Vaasan keskussairaalassa pilotoidaan koronalle altistuneiden tunnistamisessa auttavaa Ketju-sovellusta
 • Uusia Vieraskynä-blogikirjoituksia Buddy Healthcarelta ja Medanetsilta

Aurinkoista vappua kaikille!

Kuvassa henkilöstömme vappukuvia

 

Pata-ratkaisu syntyy asiakkaiden toiveesta

Palvelun tarvearviointi ja palveluun ohjaus -ratkaisun (Pata) teknologiat mahdollistavat asiakkaiden monikanavaisen palvelun, neuvonnan, hoidon tarpeen arvioinnin sekä palveluohjauksen. Pata-ratkaisun kehitystyössä luomme yhdessä 2M-IT:n omistaja-asiakkaiden, eli julkisten sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden, kanssa alustaa entistä toimivimmille palveluille.

Palvelun tarvearviointi ja palveluun ohjaus -ratkaisun (Pata) kehitystyö on lähtenyt liikkeelle asiakkaidemme toiveesta. Asiaa on valmisteltu vuoden 2019 loppupuolella ja alkuvuoden 2020 aikana useiden 2M-IT:n omistaja-asiakkaiden ohjauksessa. Kehitystyön ja käyttöönoton on tarkoitus käynnistyä vielä vuonna 2020. Hankesuunnitelma on herättänyt laajaa yhteistä kiinnostusta yli piirirajojen.

Etäpalvelua ja -hoivaa kansalaisille

Uusi Pata-ratkaisu tuo tuottavuutta ja tehokkuutta toimijoille sekä parempaa ja nopeampaa palvelua julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaille. Tapoja tulla sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen asiakkaaksi on tällä hetkellä monia. Asiakas voi soittaa ammattilaiselle, varata ajan palveluihin tai kävellä sisälle päivystykseen. Yhteydenottokanavat tavoittavat vain tietyn osan organisaation palveluista, mikä johtaa monesti useampaan kontaktiin eri kanavien kautta.

 

Kuvassa: Uudessa palvelun tarvearviointi ja palveluun ohjaus -ratkaisussa (Pata) asiakas ottaa aina ensin yhteyttä asiakaspalvelukeskukseen. Keskuksessa hänelle tehdään palvelun tai hoidon tarpeen arviointi. Sen jälkeen asiakkaalle annetaan joko omahoito-ohjeet, tehdään ajanvaraus, tai hänet ohjataan tarvittavien palvelujen pariin, jotka voivat olla kiireettömiä tai kiireellisiä. Neuvontapalvelussa voidaan ohjata asiakas myös alueellisen kumppaniverkoston palvelujen pariin.

 

Kun osaksi ratkaisua valjastetaan asiakkaiden digitaalinen vastaanotto ja etäkonsultaatio, merkittävä osa asiakkaiden asioista voidaan hoitaa saman tien ilman tarvetta fyysiselle käynnille. Asiat saadaan kerralla kuntoon ja asiakastyytyväisyys paranee.

Pata-ratkaisu tuo merkittäviä säästöjä ja parempaa palvelua

Pata-ratkaisussa toiminta on mahdollista organisoida niin, että asiakaspalvelukeskus on toiminnassa 24/7. Palvelut olisivat saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Tämä vaatii kuitenkin kattavat ja ammattilaisten työtä tukevat järjestelmäratkaisut.

Aikaisempaan kokemukseen perustuen noin 25 % soittavista asiakkaista voidaan hoitaa omahoito-ohjeilla ja 15-25 % käynneistä onnistuu etävastaanotolla. Yhteydenottojen määrä voi vähentyä jopa 25 %, jos asiakaspalvelua keskitetään ja käytössä ovat tarvittavat tekniset välineet. Nämä ovat merkittäviä lukuja mietittäessä mahdollisuuksia parantaa palvelujen laatua ja vaikuttavuutta läpi palveluketjujen.

Pata-ratkaisun jatkokehityksessä asiointiin liittyvä data toimii moottorina sille, miten palvelua ja palveluverkostoa jatkossa optimoidaan. Dataa keräämällä luodaan edellytyksiä myös tekoälyn hyödyntämiselle.

Sujuvampaa yhteistyötä sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden kesken

Digitaalisuutta ei ole vielä hyödynnetty julkisella puolella niin laajasti, kuin se olisi mahdollista. Sote-toimijoilla on käytössään hyvin erilaisia järjestelmäratkaisuja, sovelluksia ja prosesseja. Käyttöönotetut digitaaliset ratkaisut ovat pistemäisiä. Toimintaohjeet ja neuvonnan tukijärjestelmät ovat usein erilaisia tekstitiedostoja, diaesityksiä ja taulukoita.

Jos alusta, järjestelmät ja prosessit ovat yhtenäisiä, yhteistyötä voisi tehdä jatkossa helpommin ja sujuvammin myös yli sote-alueiden. Uskomme, että tästä useiden julkisten sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden yhteistyössä käynnistämästä hankkeesta voi syntyä kokonaisuus, joka kiinnostaa kaikkia Suomen sairaanhoitopiirejä, hyvinvointikuntayhtymiä ja sote-toimijoita.

Hankkeen tueksi olemme tehneet useamman toimijan kanssa palveluiden nykytilan selvitystyötä: mitä toimijoilla on jo nyt, mitä puuttuu, mitä pitää kehittää ja mitä myös muut voisivat hyödyntää? Uudessa Pata-ratkaisussa ei ole tarkoitus romuttaa nykyisiä ratkaisuja, vaan hyödyntää sitä, mitä on jo olemassa.

Pata-ratkaisu mahdollistaa todellisen julkisen sektorin digiloikan

Olemme esitelleet valmistelun tuloksia maaliskuun 2020 aikana 2M-IT:n omistaja-asiakkaiden yhteisissä neuvotteluissa. Tulosten perusteella asiakkaat ovat päätyneet tekemään yhteisen rahoitushakemuksen Sosiaali- ja terveysministeriölle hankkeen edistämiseksi. Rahoitushakemuksen laatimisesta vastaa Vaasan sairaanhoitopiiri, ja työssä on mukana useita muita julkisia sote-organisaatiota.

Mikäli Sosiaali- ja terveysministeriö näyttää vihreää valoa asiakkaidemme yhteiselle hankkeelle, uskomme, että ensimmäiset ratkaisut alustalla ovat saatavilla jo syksyllä 2020.

Kun nyt teemme yhdessä enemmän, uusi palvelun tarvearviointi ja palveluun ohjaus -ratkaisu sote-toimijoiden vahvana työkaluna on todellinen julkisen sektorin digiloikka, joka hyödyttää kaikkia – niin sote-ammattilaisia kuin väestöä.

Kari-Mikael Markkanen
Asiakkuusjohtaja
2M-IT Oy

Lue Pata-ratkaisua käsittelevät blogikirjotukset >
16.4. Pata-asiakaspalvelukeskus tehostaa sote-ammattilaisten työtä
28.4. Pata-toimintamallin oikea hetki on nyt

IPMA C-sertifioinnin avulla opin paremmin tunnistamaan omat vahvuuteni

Projektiyhdistys ry sertifioi projektinjohtamisen ammattilaisia kansainvälisen International Project Management Associationin (IPMA) sertifiointijärjestelmän mukaisesti. IPMA:n sertifikaatti on kansainvälisesti arvostettu saavutus ja puolueeton todiste projektinhallinnan- ja johtamisen kyvykkyydestä sekä osoitus myös projektitoiminnan laadusta ja avoimuudesta.

2M-IT:ltä Niina Rantanen ja Jouni Kainulainen suorittivat IPMA C-sertifikaatin viime syksynä. Niinalla ja Jounilla on molemmilla usean vuoden kokemus projektityöstä, ja kokemus on myös edellytys, jotta sertifiointia voi lähteä hakemaan. IPMA C-sertifiointikoulutukseen hakemisen kelpoisuusedellytyksenä on, että hakijalla on vähintään kolmen vuoden kokemus vastuullisessa projektinjohdollisessa roolissa tai vastaavasti kuuden vuoden kokemus normaalien projektien johtamisesta.

Työstimme ensin CV:n sekä yhteenvedon työhistoriastamme ja tietyn vaatimustason projekteista. Sen jälkeen lautakunta hyväksyi meidät mukaan sertifiointikokeeseen. Sertifioinnin suorittamisen aikataulun pystyy määrittelemään itse. Me menimme prosessin läpi tiiviillä aikataululla, Niina ja Jouni kertovat.

Sertifiointiprosessi kesti Niinalla ja Jounilla 1,5 kuukautta. He kävivät alkutapaamisen jälkeen kokeeseen valmistelevan materiaalin läpi itsenäisesti. Materiaali koostui projektinhallinnan kirjallisuudesta ja yksilön pätevyyden standardimateriaalista. Lisäksi sertifiointiin kuului ryhmätyö, jonka avulla kollegoiden ja arvioitsijoiden kanssa näytettiin toteen hakijan kyvykkyys hallita sertifikaatin viitekehyksen mukainen teoriaosaaminen. Ryhmätyössä myös tunnistettiin omien projektinhallintataitojen teoreettiset heikkoudet ja vahvuudet projektin toteutuksessa. Viimeinen osio sertifioinnissa oli henkilökohtainen haastattelu.

Stressinsietokyky tuli testattua ja onneksi tulos oli positiivinen, Rantanen iloitsee.

Rantasen ja Kainulaisen mielestä sertifiointikoulutus oli hyödyllinen ja antoisa. Koulutus antoi uusia näkökulmia, henkilökohtaista palautetta ja lisäsi itsetuntemusta, joista kaikista on apua omassa työssä.

Arvostamme sitä, että 2M-IT:llä on mahdollisuuksia kouluttautua ja kehittää itseään, työnantajamme tukee kehittymistä, Rantanen ja Kainulainen sanovat molemmat.

Onnea Niina ja Jouni sekä muutkin syksyllä sertifioidut 2M-IT:n projektipäälliköt, Sonja, Tiina, Katja, Eeva ja Roni hienosta saavutuksestanne!

Tehtävämme on auttaa, sanoo 2M-IT:n asiantuntija Joonas

2M-IT:n tuoreessa asiantuntija arjessa -videosarjassa neljä osaavaa asiantuntijaamme kertoo työpäivästään 2M-IT:llä. Yksi heistä on järjestelmäasiantuntija Joonas Evävaara. 

Kun aloitin työurani sote-ict:n parissa tietotekniikan insinööriksi valmistumiseni jälkeen, niin yllätyin siitä, kuinka paljon tietotekniikkaa ja sovelluksia sosiaali– ja terveydenhuollon keskuksista, kuten sairaaloista löytyy, Joonas sanoo.

Joonas työskentelee tiimissä, jonka vastuulle kuuluvat sosiaali– ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietojärjestelmät. Tiimi vastaa sovellusten ja järjestelmien käyttöönotosta ja ylläpidosta. Käyttöönotto on pitkälti suunnittelutyötä asiakkaiden ja tietotekniikan asiantuntijoiden kanssa. Ylläpitotyö taas on sovellusten ja järjestelmien päivitystä, konfiguraatiomuutoksia sekä häiriönhallintaa. Avustamme sote-ammattilaisia potilasjärjestelmien käytössä, joita he käyttävät päivittäin. Joonas kertoo, että 2M-IT on joustava työnantaja: voi tehdä etätöitä ja työajat ovat joustavia.

Tykkään työskennellä 2M-IT:llä, koska tehtävämme on auttaa ja itse olen sellainen henkilö, että tykkään toisten auttamisesta, Joonas sanoo. 

Katso täältä video, jossa Joonas kertoo työstään >> 

Näkymät 2020

Hyvää ja rentouttavaa juhannusta!

Juhannus on keskikesän juhla, valon juhla. Juhlikaamme siis tulevana perjantaina ja lauantaina sitä, että aurinko on taivaan korkeimmalla kohdalla. Sitä, että päivä on vuoden pisin päivä.

Juhannuksena sopii olla taikauskoinen, hieman höpsö, eikö totta?
Ja se hyväksytään. Kerätään kukkia tai yrttejä tyynyn alle, katsellaan kaivoon tai lähteeseen toivona nähdä tulevan puolison kasvot.

Nostakaamme siis malja, nyt tulevana juhannuksena, rakkaudelle ja menestyksekkäälle tulevaisuudelle!

Hyvää juhannusta kaikille!

2M-IT:n asiakaskirje 31.5.2019

Lue 2M-IT:n asiakaskirje 31.5.2019 täältä>>

Toukokuun asiakaskirjeessä:

 • Yhdessä tehokkaammat ja laadukkaammat palvelut.
 • Aito kumppani, asiakkaan arjessa.
 • Katso tulevat tapahtumat:
  • 11.-13.6.2019 HIMMS Europe & Health 2.0 2019, Helsingin messukeskus -> 2M-IT:n osaston 6.20 löydät SuomiPaviljongista.
  • 15.-17.7.2019 SuomiAreena, Pori -> 2M-IT:n osaston löydät Kansalaistorilta ja paneelikeskustelumme ti 16.7.2019 klo 17.30-18.30 kaupungintalon pihalta.
  • 11.-12.9.2019 Kuntamarkkinat, Helsinki -> 2M-IT:n osaston 2.30 löydät Kuntatalon toisesta kerroksesta.

Hallituksesta eläköitynyt Göran Honga: Yhtiön ensimmäinen vuosi oli onnistunut

Göran Honga näki 2M-IT:n hallituksessa yhtiön jännittävät ensimmäiset askeleet. Kiitosta hyvästä työstä saavat sekä henkilökunta että toimiva johto.

 

Miten jännittävä ensimmäinen vuosi sujui?

Yleisarvioni on se, että vuosi meni hyvin. Siinä kuitenkin fuusioitiin kaksi erityyppistä yritystä, vaikka ne olivatkin samalla toimialalla. Sekä liikeidea että tapa, joilla asioita hoidettiin, olivat kuitenkin erilaisia. Alussa oli tärkeää saada yhtiölle kantava toimintastrategia, jossa pystytään hyödyntämään molempien entisten yhtiöiden vahvuuksia. Alussa piti myös tehdä kahdesta eri yrityksestä toimiva yksi organisaatio. Nämä molemmat tavoitteet onnistuivat.

Pääosin täytyy kyllä kiittää henkilökuntaa ja toimivaa johtoa. Tietysti hallituksella oli oma osansa, mutta kyllä ratkaisevaa oli henkilökunnan ja toimivan johdon halu tehdä asiat hyvin.

 

Miten yhtiö on onnistunut auttamaan asiakasorganisaatioitaan?

Nämä ovat varsin isoja asioita, ja nyt osaaminen on keskitetty. Nyt on saatu niin iso volyymi, että kaikille osa-alueille on osaajia, ja se helpottaa maanlaajuista soten ict-mallien yhtenäistämistä. Siinä 2M-IT on erittäin hyvä instrumentti.

Ongelma oli siinä, että yhtiön alkuaikoina tähdättiin koko ajan liikkuvaan maaliin, joka oli tietysti maan hallituksen sote-ratkaisun synnyttäminen. Yrityksen perusta oli hyvä, koska kaikki lähti toimivasta liikeideasta, toimivista palveluista. Yhtiön talous ja toiminta olivat vakaalla pohjalla. Kehittämispotentiaali riippuu sitten siitä, millaiseksi lopullinen sotekuvio sitten muodostuu.

Yhtiön ajatus kuitenkin kantaa. Työ jatkuu, oli laki valmis tai ei.

 

Millaisia terveisiä haluaisit lähettää 2M-IT:n asiakkaille ja omistajille?

Asiakkaille haluaisin sanoa, että 2M-IT on nyt hyvä yhtiö, jossa on kova osaaminen. Sekä liiketoimintaidea että pohja ovat kunnossa.

Omistajia haluaisin muistuttaa siitä, että kehittämistyön onnistuminen vaatii omistajilta vahvaa otetta, näkemystä ja yhteistyökykyä. Oma tunteeni on se, että nyt ict:stä ei vielä oteta irti kaikkea sitä, mitä se mahdollistaisi. Jos nyt hyödynnetään sitä osaamista, jota 2M:ään on kerätty, niin aika pian voidaan siirtyä ihan uuteen tehokkuuden vaiheeseen.

 

Göran Honga

 • 66-vuotias
 • Työskenteli aiemmin Vaasan sairaanhoitopiirin johtajana
 • Nyt eläkkeellä, mutta samalla jonkin verran sivutöitä
 • Perheeseen kuuluu vaimo ja kaksi aikuista tytärtä
 • Harrastuksina kesämökkeily ja talvella ulkoilu sekä hiihto
 • Lisäksi vapaa-aikaan kuuluu myös ohjelmoinnin opintoja sadepäivien iloksi

 

Hilkka toi mukanaan sairaalamaailman tuntemusta

Hilkka Smids aloitti maaliskuussa sovellusasiantuntijana 2M-IT:n Kotkan toimipisteessä. Alanvaihto sairaanhoitajasta it-alalle on tarjonnut mahdollisuuden oppia paljon uutta.

 

Miten päädyit töihin 2M-IT:lle?

Vähän monen mutkan kautta. Olen aiemmin työskennellyt 10 vuotta sairaanhoitajana, ja sosiaali- ja terveysalan it-puoli alkoi kiinnostaa, kun käytin työssäni eri sovelluksia ja potilastietojärjestelmiä. Viimeisimmät pari vuotta olin töissä ulkomailla Saudi-Arabiassa ja Qatarissa, ja tuona aikana pääsin näkemään erilaisia organisaatioita ja käyttämään taas uusia järjestelmiä. Olen aina ollut kiinnostunut tekniikasta ja ulkomailla aloin miettiä, että kun palaan Suomeen, haluan hakeutua tälle alalle. Tässä nyt sitten ollaan!

Olin entisen Medi-IT:n kanssa tehnyt yhteistyötä jo aiemmin, kun olin töissä Kymenlaakson keskussairaalassa. Huomasin, että Kuntarekryn sivuilla oli 2M-IT:n työpaikkailmoitus ja ajattelin, että tämä olisi juuri minulle sopiva työ. Tässä on mahdollisuus oppia uutta ja edetä alalla. Rekrytointiprosessissa oli aika monta vaihetta, mutta kaikki sujui suoraviivaisesti, ja viestintä oli avointa koko hakuprosessin ajan. Uudessa työssä aloitin sitten maaliskuun alussa.

 

Mitä työhösi kuuluu?

Olen sovellustyössä, eli teen puhelintyötä ja käsittelen esimerkiksi posteja. Työni on hyvin asiakasläheistä. Uuden tiedon tulva on ollut aikamoinen, koska uutta termistöä ja käsitteitä on paljon, kun tulen sairaalamaailmasta. Paljon on kuitenkin myös tuttua, kun tiedän, mitä ihmiset tekevät tuolla kentällä. Siinä mielessä minulla on jo hyvä tatsi tähän hommaan.

Tulevaisuudessa minua kiinnostaa eniten potilastietojärjestelmien kehittäminen. Olen suunnitellut myös hankkivani ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon, jotta voin laajentaa teknistä osaamistani.

 

Millainen työpaikka 2M-IT on?

Työilmapiiri on rento ja kaikki ovat ottaneet minut todella mukavasti vastaan. Maaliskuu oli työntäyteinen ja kiirettä piti, mutta olen viihtynyt oikein hyvin.

 

Hilkka Smids

Ikä: 33 vuotta

Tehtävä: Sovellusasiantuntija

Koulutus: Sairaanhoitaja

Harrastukset: Ulkoilu, matkustelu ja arabian kielen opiskelu

Parasta työssäsi? Uuden oppiminen ja omien vahvuuksien hyödyntäminen

 

2M-IT Oy:n asiakaskirje 22.3.2019

Lue 2M-IT:n asiakaskirje 22.3.2019 täältä>>

Maaliskuun asiakaskirjeessä:

 • Onnistunut toiminnan muutos.
 • Ohjelmistorobotiikka vapauttaa rutiiniprosesseilta.
 • Katso tulevat tapahtumat.
 • 2M-IT täytti 1 vuotta.
 • Vastaa kuukauden kysymykseen.

MunKlinikka korvaa terveyskeskuskäyntejä – sairaanhoitajan etävastaanotolle helposti kotisohvalta

Pöytyän ja Auran kunnissa alkoi kesäkuussa 2018 MunKlinikka-etävastaanottopalvelun puolen vuoden pilotti. Verkkopalvelun suuren suosion ansiosta Varsinais-Suomen sote- ja maakuntauudistuksen muutosorganisaation hallinnoimaa pilottia on jatkettu vuoden 2019 loppuun asti.

Sairaanhoitajan etävastaanotolle otetaan yhteyttä monenlaisissa asioissa ikään ja sukupuoleen katsomatta. Vahvaa tunnistautumista vaaditaan vasta yksilölliseen hoitoon mentäessä, joten palveluun tulee paljon anonyymejä yleiskysymyksiä. Nimettömyyden ansiosta aroistakin asioista uskalletaan kysyä rohkeasti. Kaikkiaan etävastaanotto korvaa terveyskeskuskäynnin noin 64 prosentilla.

Suunnitteilla on laajentaa palvelu myös erikoissairaanhoidon palveluihin. ”Se tarkoittaa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin erikoissairaanhoidon ja kuntayhtymän perusterveydenhuollon ammattilaisten välistä konsultaatiota”, kertoo Eeva Penttinen, 2M-IT:n projektipäällikkö. Laajeneminen toteutuu mahdollisesti jo kevään aikana.

Lue MunKlinikkaan liittyviä uutisia:

2M-IT Oy:n asiakaskirje 25.2.2019

Lue 2M-IT:n asiakaskirje 25.2.2019 täältä >>

Helmikuun asiakaskirjeessä

 • Määränpäänämme hyvinvoiva ihminen –  tutustu 2M-IT:n strategiaan
 • 2M-IT eFlip nostaa kokouksesi seuraavalle tasolle
 • Tutustu toimintaamme tarkemmin interaktiivisesta esitteestä
 • Katso tulevat tapahtumat
 • Vastaa kuukauden kysymykseen

Yhdessä tuotamme tehokkaammat ja laadukkaammat palvelut – asiakkaiden arjen tukeminen on 2M-IT:n uuden strategian keskeinen tekijä

2M-IT on julkaissut uuden strategiansa vuosille 2019-2020. Tavoitteenamme on auttaa asiakkaitamme parantamaan sosiaali- ja terveyspalvelujen vaikuttavuutta ja tuottavuutta.

Pääsemme tavoitteeseen asiakaslähtöisellä ja ratkaisukeskeisellä asiantuntijuudella, aktiivisella toiminnan kehittämisellä, kustannustehokkailla ja laadukkailla palveluilla sekä yhteisillä pehmeillä arvoilla.

”Strategiamme auttaa selkiyttämään tavoitteitamme ja prioriteettejamme. Se muodostaa päivittäisen työmme perustan, mitä teemme ja mihin keskitymme. Meidän on fokusoiduttava, jotta saavutamme tavoitteemme”, kertoo 2M-IT:n toimitusjohtaja Jari Nevalainen.

Strategiassa tunnistetaan toimintaympäristön muutosvoimat, kuten 5-10 vuoden sisällä kotihoidon asiakasmäärä kasvu 50 % ja sote-sektorin työvoiman määrä lasku 25 %, hallituksen 3 miljardia euron säästötavoite SOTE-uudistuksen avulla vuoteen 2029 mennessä. Nämä toimintaympäristön muutokset edellyttävät meiltä muuttumista yhdessä asiakkaidemme kanssa.

Asiakaskokemus on kumppanuuden keskiössä

Asiakas on toimintamme keskiössä, ja visionamme on tuottaa yhdessä tehokkaammat ja laadukkaammat palvelut. Asiakkaan saama hyöty on kaiken 2M-IT:n toiminnan kehittämisen lähtökohta. Tulevina vuosina keskitymme neljään tärkeään teemaan:

 • Tuotamme jatkuvat palvelut sovitulla palvelutasolla laskevin yksikkökustannuksin.
 •  Vastaamme asiakaslähtöisistä palvelukokonaisuuksista, jotka kokoamme parhaista mahdollisista lähteistä.
 •  Tuemme asiakkaidemme toiminnan kehittämistä. Kehitämme osaamistamme ja palvelujamme asiakkaiden tarpeita vastaaviksi.
 • Asiakas- ja potilastietojärjestelmäpalvelut tehostavat SOTE-palvelujen asiakasprosessien ohjausta.

”Visiomme toteuttamisessa tärkeimmässä roolissa ovat ihmiset. Meillä on paras jengi koossa tämän strategian toteuttamiseen”, Nevalainen sanoo.

Strategiamme kulmakivet on kiteytetty ja visualisoitu strategiakuvaksi, joka löytyy nettisivujemme Yritys -osion alta.

Yhdessä enemmän.

2M-IT Oy:n asiakaskirje 30.1.2019

Lue 2M-IT:n asiakaskirje 30.1.2019 täältä >>

Tammikuun asiakaskirjeessä:

 • 2M-IT:n vuosi 2019.
 • Tutustutaan tarkemmin 2M-IT:n toimintaan.
 • Katso tulevat tapahtumat.
 • Varaudu maaliskuun asiakastyytyväisyyskyselyyn.
 • Lue, miten langaton kirjausjärjestelmä tehostaa hoitotyötä Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymässä.
 • Käytä hyväksesi ainutlaatuinen tilaisuus vaikuttaa 2M-IT:n asiakaskirjeen sisältöön vastaamalla lyhyesti, mistä aiheista haluaisit kirjeistämme lukea.