Artikkelit

Vimanan johto vieraili 2M-IT:llä. Yhteistyössä olemme vahvempia.

Viime perjantaina 2M-IT:n Turun toimistolla oli vierailulla Vimanan toimitusjohtaja Kalle Toivonen, hallituksen puheenjohtaja Mirjami Laitinen (VM) ja hallituksen jäsen Tiina Pesonen (STM). Isäntinä toimivat 2M-IT:n toimitusjohtaja Jari Nevalainen, hallituksen puheenjohtaja Arja Pesonen sekä lakiasiainjohtaja Satu Ylisiurua-Hemminki.

Tapaamisessa käytiin hyvää keskustelua yhteistyömalleista, joista pitäisi päästä sopimaan käytännössä. Nevalaisen mukaan kaksi vuotta on kovin niukka ajanjakso maakunnan muodostamisen edellyttämien suurten ICT-muutosten läpivientiin.

Vierailun yhteydessä johtava hankepäällikkömme Jukka Annunen esitteli viiden maakunnan ICT-esivalmistelun havainnekuvaa. Vieraat pääsivät myös tutustumaan perhe- ja perusturvaministeri Annika Saarikonkin suosittelemaan MunKlinikka-etävastaanotto ja eSeinä-konseptiin.

Kiitokset teille käynnistä. Tästä on hyvä jatkaa eteenpäin!

 

Kuvassa Kalle Toivonen (vas.), Tiina Pesonen, Arja Pesonen, Mirjami Laitinen, Satu Ylisiurua-Hemminki, Jari Nevalainen.

Hyvää itsenäisyyspäivää!

Paljon onnea rakas Suomi!

Suomen järvet ja metsät kertovat myös juuristamme. Ne kertovat siitä, kenelle teemme töitä ylpeydellä ja välittävällä otteella – Suomen kansalle.

Pidetään yhdessä huolta toisistamme ja hyvinvoivasta Suomesta.

Hyvää itsenäisyyspäivää!

Yhteistyöllä tulevaisuutta rakentaen – Turun kauppakamari vieraili 2M-IT:llä

Turun kauppakamarin ICT-valiokunnan jäsenet verkostoituivat, vaikuttivat ja kokoontuivat torstaina 22.11.2018 2M-IT:n Turun toimipisteellä.

”Turun kauppakamarissa on 11 valiokuntaa, joilla kaikilla on neljä varsinaista kokousta vuodessa. ICT-valiokunta on äärimmäisen aktiivinen ja kokoontuu myös kokousten välillä, noin kuukausittain. Varsinaiset kokoukset ja myös ylimääräiset kokoukset pyritään järjestämään valiokunnan jäsenen yrityksessä tai toimintaympäristössä. Tämä tuo toimintaan lisäarvoa ja on jäsenyrityksille hyvä tapa näkyä muille yrityksille”, kertoo Kaisa Leiwo, Turun kauppakamarin toimitusjohtaja ja ICT-valiokunnan sihteeri.

Vuosittain Turun kauppakamarin valiokunnissa vaikuttaa noin 300 jäsenyrityksen aktiivia. Valiokuntatyö on yksi kauppakamarin tärkeimmistä vaikuttamisen keinoista. Valiokunnan jäsenille kokoukset ovat loistava verkostoitumis- ja törmäyskanava.

Valiokunnan kokouksissa käsitellään ajankohtaisia aiheita. Kokoukset järjestetään usein yritysten tiloissa, jolloin esityslistalle on varattu aikaa isäntäyrityksen toiminnan esittelylle. 22.11.2018 kokouksessa keskustelun aiheeksi nousi muun muassa digitalisaatio. Lisäksi 2M-IT:n toimitusjohtaja Jari Nevalainen esitteli yrityksen toimintaa.

Kaisa Leiwo oli vaikuttunut 2M-IT:n toiminnasta: ”Jarin esityksen perusteella 2M-IT:n toiminta vaikuttaa varsin kasvavalta. Yrityksestä tuli hyvin dynaaminen vaikutelma. Turun toimiston miljöö oli moderni ja sopii laajentuvalle yritykselle. 2M-IT:n toiminta on heterogeenista ja toimintaympäristö on haastava, mikä kertoo samalla myös koko it-alasta.”

Ikäopastin-palvelussa järjestelmä tukee uusia toimintamalleja ja kehitystä

2M-IT Oy toimi kokonaisvastuullisena toimittajana Kotkan kaupungin modernissa ja palvelulähtöisessä ict-hankkeessa.

Kotkan kaupunki aloitti yhdessä Kymenlaakson maakunnan kuntien kanssa valtion tukeman Ikäopastin-hankkeen syksyllä 2016. Hankkeen tavoitteena oli luoda Kymenlaaksoon asiakaslähtöinen asiakas- ja palveluohjauksen toimintamalli ikäihmisten palveluihin. Kumppanina hankkeessa Kotkan kaupungilla oli 2M-IT Oy, joka vastasi prosessinohjaussovelluksen toimituksesta, käyttöönottoprojektista ja alihankkijayhteistyöstä.

”Ikäopastin SBM -sovellus otettiin keväällä 2018 käyttöön meillä Kotkassa ja alkuvuodesta 2019 se otetaan käyttöön laajemmin 1.1.2019 aloittavan Kymsote-kuntayhtymän alueella”, kertoo hankkeen hallinnoinnista vastannut vanhustenhuollon johtaja Liisa Rosqvist Kotkan kaupungilta.

Hankkeen tavoitteena oli luoda Kymenlaaksoon asiakaslähtöinen asiakas- ja palveluohjauksen toimintamalli ikäihmisten palveluihin.

Ensin hankkeessa luotiin ja sovittiin alueen vanhustyöhön uudet toimintamallit. Marssijärjestyksessä toimintamalli tuli ensimmäisenä ja tietojärjestelmää kehitettiin uuden toimintamallin pohjalta. Työntekijät pääsivät kehittämään omia päivittäistyökalujaan: laajemmalla työryhmällä pohdittiin maakunnallista toimintamallia ja vapaaehtoiset osallistuivat mukaan järjestelmäkehitykseen. Ratkaisua kehitettiin puhtaalta pöydältä niin, että keskiössä olivat asiakkaat ja työntekijät sekä sujuvat palvelut.

”Henkilöstössä on kasvanut kehittävä työote, kun he ovat päässeet alusta asti vaikuttamaan toimintamalleihin ja järjestelmään. Käyttöönotot ovat olleet helppoja. Hanketta on kantanut nimenomaan arjen ymmärrys. Ikäopastin-palvelu on rakennettu asiakaslähtöisesti ja olemme saaneet hyvät tulokset asiakas- ja henkilöstötyytyväisyyskyselyissä. Toimintamallien muutokset ja niitä tukeva tietojärjestelmäkehitys ovat keskittäneet yhteydenotot asiakasohjaukseen sekä sujuvoittaneet asiakasohjauksen työtä. Meillä on toimijoina myös ostopalvelutoimittajia, he ovat kaikki Ikäopastin-sovelluksen käyttäjiä. Kun tieto kulkee järjestelmän kautta, jää ylimääräinen turha työ pois ja yksiköt voivat täysillä keskittyä omaan työhönsä. Sieltä saamme yhteydenottojen ja palvelutarpeen arviointikäyntien sekä palveluasumisen paikkojen hallinnan tilastoinnin. Se on oikea johtamisen työväline, jotta voimme todentaa oikea-aikaisuuden, osaamisen ja alueelliset erot.”

Ratkaisua kehitettiin puhtaalta pöydältä niin, että keskiössä olivat asiakkaat ja työntekijät sekä sujuvat palvelut.

Järjestelmän käytettävyysvaatimukset olivat korkeat, koska käyttäjiä on paljon ja erilaisilla taustoilla. Harvemmin käyttäjät ovat mukana järjestelmän kehittämisessä, ja nyt kun näin oli, he halusivat myös ottaa sen käyttöön ja uskovat siihen. Teknisen alustan toimittamiseen etsittiin alihankkijaa ja Chainalytics oli 2M-IT:n kilpailuttama ja hyväksi havaittu toimittaja.

”Olemme erittäin ylpeitä johdon mittareista, joita saimme käyttöömme järjestelmän myötä. Mittarit tekevät työn näkyväksi. Mittaamme volyymitietoja, oikea-aikaisuutta ja resurssien kohdentumista oikeaan paikkaan. Tulevan Kymsote-kuntayhtymän asiakasohjauksen palvelupäällikkö on jo oivaltanut, mitä johtamisen mahdollisuuksia tämä tuo. Nyt olemme kehittäneet näin ikäihmisten palveluita, jatkossa tätä tarvitaan kaikenikäisten palveluissa”, Rosqvist sanoo.

”Tekninen alusta on hyvä, se on vakaa ja muutokset ovat olleet mahdollisia. Kokonaisuutena projektipäällikön näkökulmasta tämä oli mielenkiintoinen ja onnistunut projekti. Tekninen alusta tukee ketterää kehitystä. Yhdessä tekemisen mallia hiottiin projektin aikana, ja yhteistyö mahdollisti hankeaikataulussa tulosten saavuttamisen. Kumppanina 2M-IT mahdollisti sen, että meidän ei tarvinnut hankeaikana kilpailuttaa toimittajia. Räätälöidyt asiakasratkaisut tulevat varmasti kasvamaan julkisellakin sektorilla tulevaisuudessa”, sanoo hankkeen tekninen projektipäällikkö Niina Ollanketo Kotkan kaupungilta.

Harvemmin käyttäjät ovat mukana järjestelmän kehittämisessä, ja nyt kun näin oli, he halusivat myös ottaa sen käyttöön ja uskovat siihen.

2M-IT:n näkökulmasta asiakas oli todella sitoutunut projektiin ja varautunut projektin roolitukseen hyvin.

”Projektissa huomioitiin myös kehitetyn sovelluksen jatkuvan palvelun tuki ja sen tarve, nämä päivitettiin jo olemassa oleviin tukimalleihin asiakkaan ja toimittajan välillä. Näin asiakkaan loppu- ja pääkäyttäjille on selkeä ja valmis tukikanava olemassa ajantasaisine ohjeineen sekä toimittajan päässä osataan varautua asiakkaan tuen tarpeisiin tarvittavalla resursoinnilla”, sanoo 2M-IT:n SBM -tukipalvelun palvelupäällikkö Sami Järvinen.

”Projektikokonaisuus oli mielenkiintoinen ja tiivis, ja positiivinen loppukäyttäjäpalaute meille toimittajille on ensiarvoisen tärkeää, nyt rakennettu kokonaisuus palvelee palautteen perusteella käyttäjiä. Totutusti vauhti kiihtyi loppua kohti, mutta selvisimme kaikki toimijat hienosti maaliin”, toteaa 2M-IT:n projektipäällikkö Niina Rantanen.

Eksote avaa kumppaneille mahdollisuuden osallistua sote-alan digitalisointiin

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirissä (Eksote) käynnistyy kuluvan syksyn aikana Testbed-ohjelma, joka avaa yhteistyökumppaneille mahdollisuuden integroitua Eksoten käyttämään sähköisen asioinnin alustaan ja hyödyntää sen palveluita. Hankkeessa luodaan Etelä-Karjalaan innovaatio- ja testiympäristö, joka mahdollistaa teknologian ja älykkäiden palveluiden kehittämisen aidoissa palvelutapahtumissa. Alustan tuottaa 2M-IT Oy.

Eksote on jo vuosia hyödyntänyt 2M-IT:n tuottamaa sähköisen asioinnin HYVIS-AVPH -alustaa, joka koostuu Eksoten ja muiden sosiaali- ja terveyspiirien yhteistyössä tekemien projektien sekä kansallisien kehitysprojektien tuloksista. Kokemukset alustasta ovat rohkaisevia. Eksoten alueella jo yli 30 % asukkaista on käyttänyt alustaa, ja sen tulokset toiminnan tehostamisessa ovat hyviä. 2M-IT:n sähköiset asiointipalvelut ovat käytössä 109 kunnassa.

Nyt Eksote on yhdessä alustan tuottajan 2M-IT Oy:n kanssa käynnistämässä ekosysteemiohjelmaa, joka tähtää sähköisen asioinnin avaamisen markkinoille. Ohjelmassa tähdätään siihen, että yhteistyökumppanit pystyvät helposti integroitumaan alustaan ja hyödyntämään alustan valmiiksi tarjoamia teknisiä alustapalveluita. Kansalaiset, yritykset, oppilaitokset ja julkinen sektori yhdessä luovat ja kehittävät palveluista tulevaisuuden tarpeisiin vastaavia. Innovointi, tutkimus ja teknologian kehitys tapahtuvat aidossa ympäristössä, palvelutapahtumissa.

Tavoitteena on saada asiakkaille sujuvammat palvelut

– Tavoitteenamme on ekosysteemikehittämisen avulla kyetä huomioimaan asiakas kokonaisuutena, sujuvoittamaan hänen palvelupolkuaan ja hoitamaan hänen asiansa mahdollisimman tehokkaasti kerralla kuntoon. On kaikkien etu, että ratkaisujen toteuttamisen aikataulu nopeutuu ja kustannukset keventyvät. Kumppanit pääsevät kokeilemaan ratkaisujaan matalalla kynnyksellä tietoturvallisessa ympäristössä ja sovittamaan ratkaisuitaan markkinatarpeita vastaaviksi, toteaa Eksoten tietohallintojohtaja Toni Suihko.

– Toimintamalli on merkittävä edistysaskel, jonka kautta saadaan hyödynnettyä jo kansallisesti kehitettyjä ratkaisuja entistä tehokkaammin. 2M-IT tukee asiakkaitaan heidän toiminnan kehittämisessä tarjoamalla avoimesti olemassa olevia ratkaisujaan yhteistyön osaksi, kertoo Jari Nevalainen, 2M-IT Oy:n toimitusjohtaja.

Sähköisen asioinnin ekosysteemitoimintaa tukevat palvelut tulevat vaiheittain käyttöön. Ensimmäiset palvelut ovat käytettävissä syksyn kuluessa ja ensimmäisiä kumppaneita odotetaan mukaan välittömästi palvelun avauduttua.

Kiitos Pori, kiitos SuomiAreena

Huikeat kolme päivää SuomiAreenan Kansalaistorilla takana. Iso kiitos kaikille osallistujille, järjestäjille ja puhujille! Alta pääset katsomaan tunnelmiamme SuomiAreenalta.

Etkö nähnyt Torivarttiamme maanantaina 16.7.? Ei hätää, voit katsoa sen täältä: Sote jokaisen taskuun

2M-IT SuomiAreenalla 16.-18.7.2018 Kansalaistori 56A

2M-IT on mukana SuomiAreenalla 16.-18.7. Kansalaistoripaikalla 56A.
Poikkea tutustumaan toimintaamme. Olemme mukana teemalla Sote jokaisen taskuun. Tiedossa elämän kestäviä ICT-ratkaisuja hyvinvoivan ihmisen arjen tueksi.

Tule myös näyttämään taitosi puttauksessa ja saat nähdä, mitä ankat touhuavat.

Torivartti ”Sote jokaisen taskuun!” maanantaina 16.7. klo 14:40 MTV-lava, Kauppatorilla

Maanantaina 16.7. klo 14:40-15:00 MTV-lava, Kauppatorilla käydään Torivartti -keskustelu aiheesta ”Sote jokaisen taskuun!”. Uutta etähoitopalvelua pilotoidaan osana Varsinais-Suomen sote- ja maakuntauudistusta: Pöytyän ja Auran asukkaat voivat ottaa yhteyttä terveyskeskukseen kotisohvaltaan. Suunnittelun kivijalka on asiakaslähtöinen digikehittäminen ja se on toteutettu käyttäjille helppokäyttöiseksi.

Keskustelussa Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän johtava hoitaja Eija-Liisa Vikström ja sairaanhoitaja Suvi Hakala pohtivat, miten käyttöönotto on sujunut, kun palvelu on ollut käytössä kuukauden. Torivartin juontaa 2M-IT:n Ari Vikström. Lavalla nähdään myös yllätysesiintyjä!

SuomiAreena järjestetään Porissa 13. kerran 16.-20.7.2018. Tänä vuonna tapahtuman teemoina ovat vastuullisuus, turvallisuus ja suvaitsevaisuus. Tapahtumassa on laaja ohjelmakattaus ja paljon mielenkiintoisia puhujia. Katso tapahtuman koko ohjelma.

Nähdään Porissa!