Digipatologia mullistaa patologien työn

Digipatologia tehostaa ja automatisoi perusnäytteiden tutkimista ja vapauttaa patologien pienen ammattikunnan tutkimaan erikoistilanteita. Digipatologia-hanke yhteistyössä neljän sairaanhoitopiirin kanssa oli 2M-IT:n merkittävä vuoden 2020 onnistuminen.

Vuonna 2017 2M-IT aloitti yhdessä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin, SataDiagin, Vaasan sairaanhoitopiirin ja Keski-Suomen sairaanhoitopiirin patologien kanssa selvitystyön liittyen patologien työtä tukevan digipatologian kokonaisratkaisun hankkimiseen. Työssä kartoitettiin asiakaslaboratorioiden tarpeita ja vaatimuksia hankittavalle palvelulle.

Fimlab Laboratoriot Oy oli tehnyt tahollaan vastaavanlaista selvitystyötä. Vuoden 2019 loppupuolella 2M-IT ja Fimlab perustivat yhteisen hankintarenkaan ratkaisun hankkimiseksi.

Kilpailutus ratkaisusta toteutettiin vuoden 2020 aikana. Toimittajaksi valittiin Philips Oy, joka toimittaa optimaalisen määrän ajanmukaisia laitteita ja ohjelmistoja laboratorioiden käyttöön.

Digipatologia tehostaa patologien työtä

Patologien määrä on Suomessa hyvin pieni ja erikoisalalle koulutetaan vähän uusia. Digipatologia vapauttaa patologin mikroskoopilta tietokoneelle, joka voi sijata kauempana näytteestä. Näytteitä voidaan etäkonsultoida nopeasti mistä tahansa suojattujen etäyhteyksien avulla. Kun perusnäytteitä tutkitaan automatisoidusti, patologeille jää aikaa keskittyä erikoistilanteisiin.

Työn tehostaminen tuo säästöjä ja laadulliset parannukset näkyvät hoitotyössä. Digipatologian käyttäminen tarjoaa asiakaslaboratorioille kilpailuetuja muihin laboratorioihin nähden.

– Digitalisoitujen prosessien on lisäksi tarkoitus tuoda esiin eri työvaiheet ja tehdä niistä mitattavia. Prosessiautomaation yksi osa tulee olemaan tekoälyn käyttöönotto, millä kuvista pystytään automatiikalla tunnistamaan ja laskemaan esimerkiksi erilaisia syöpäsoluja, kertoo 2M-IT:n uusien ratkaisujen tiimiesimies Juhan Heinonen.

Yhteistyöhankkeessa mukana useita patologian yksiköitä

Digipatologia-hankkeen toimijoita ja asiakkaita tulevat olemaan Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin, Vaasan sairaanhoitopiirin ja SataDiagin patologian yksiköt sekä Fimlab Laboratoriot Oy. Näissä yksiköissä tutkitaan vuosittain yhteensä yli 620 000 solu- ja kudosnäytettä. Hanke käynnistyi vuoden 2021 alussa ja järjestelmä saatetaan tuotantoon 2021 aikana.

– Käyttöönottoprojektien toteutus aloitetaan Fimlab:ssa ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä luoden prosessimallialue digipatologian työlle. SataDiagin ja VSHP:n toteutukset ovat vuorossa syksyllä 2021. Käyttöönottojen on tarkoitus olla noin kolmen kuukauden jaksoja. Sinä aikana asennetaan teknologia ja koulutetaan käyttäjät, Juhan Heinonen kertoo.

TYKS:n patologian erikoislääkäri–konsultti Harry Kujari sanoo 2M-IT:n tarjoaman tallennusratkaisun olleen hinnaltaan kilpailukykyinen. Kujarilla on positiiviset odotukset digipatologian suhteen.

– Digipatologia tulee korvaamaan kerralla – ei asteittain – rutiinikudospatologian, pois lukien ensivaiheissa immunofluoresenssitutkimukset ja solunäytteet. Näytelasien fyysinen virheille altis lajittelu yhdessä paperilähetteiden kanssa ennen jakoa patologeille loppuu. Jopa puhelimella tai tabletilla voi tutkia näytteitä, kun tietosuoja esimerkiksi VPN-yhteyden kautta on taattu, Kujari sanoo.

SataDiag ja Vaasan sairaanhoitopiiri vuorossa syksyllä 2021

SataDiagissa odotetaan syksyllä 2021 tehtävää käyttöönottoprojektin toteutusta positiivisin mielin. SataDiagin patologian ylilääkäri, vastuualuejohtaja Erkki Syväniemen mukaan digipatologian edut tiivistyvät kolmeen pääteemaan.

– Ensinnäkin työn uudelleenorganisoinnin edut: digipatologia mahdollistaa periaatteessa 24/7-diagnostiikan ajasta ja paikasta riippumatta sekä yksilölliset työaikajärjestelyt, mikä on rekrytointivaltti. Toiseksi kuvaruudulta tehtävä diagnostiikka mahdollistaa monipuolisten ja tarkkojen mittatyökalujen hyödyntämisen sekä tekoälypohjaisten algoritmien ja sovellusten käytön diagnostiikassa. Kolmanneksi tarkentunut diagnostiikka auttaa tekemään oikeita hoitopäätöksiä, jolloin digipatologian hyöty on viime kädessä potilaan etu, Syväniemi tiivistää.

– 2M-IT on tukenut työtä ideasta palveluksi ollen alusta saakka mukana järjestelmähankinnassa yhtenä osapuolena. IT-talo on ollut luomassa asiakaskohtaisesti räätälöityä ratkaisua aktiivisesti, Syväniemi päättää.

Kokonaispalvelu 2M-IT:ltä, alihankkijana Philips Oy

2M-IT tarjoaa asiakkailleen digipatologian kokonaispalvelua, jossa Philips toimii alihankkijana. 2M-IT:n palvelu sisältää hankkeen ohjauksen ja seurannan, teknisen alustan rakentamisen ja käyttöönottoprojektit, palveluhallinnan ja käyttäjätuen sekä tallennusjärjestelmän lyhytaikaiseen ja pitkäaikaiseen tallennukseen.

Philipsin tarjoamaan tuotantojärjestelmään kuuluvat lasiskannerilaitteistot ja niiden huolto, kuvankatselin- ja analyysiohjelmistot, tuotantoratkaisun edellyttämät muut ohjausjärjestelmät ja tarvittavat lisenssit sekä mahdolliset lisälaitteet ja laajennukset.

2M-IT:ltä hankkeessa oli mukana lähes 15 asiantuntijaa. Projektipäällikkö Katja Kanerva-Leppänen veti markkinakartoituksen sisältäneen esiselvitysprojektin, jonka jälkeen projektipäällikkö Jukka Somela veti hankintaprojektin. Somela on vetovastuussa myös Fimlabin, VSSHP:n, SataDiagin ja VSHP:n käyttöönottoprojekteista 2M-IT:n tarjoamaan tallennusjärjestelmään liittyvät suunnittelu- ja selvitystyöt teki tietotekniikkapalvelujen palvelunhallintatiimin päällikkö Juha Rouhiainen.

– On hienoa, että onnistuimme hankkeessa. Digipatologiasta tulee kokonaan uutta palvelua asiakkaillemme. Haluan kiittää kaikkia mukana olleita asiantuntijoitamme sekä tietenkin asiakkaitamme tiiviistä yhteistyöstä hankintavaiheesta käyttöönottovaiheeseen saakka, kiittelee 2M-IT:n liiketoimintajohtaja Arto Lehtokari.


Kiinnostuitko? Kerromme mielellämme lisää tarjoamistamme palveluista.

[av_button label=’Ota yhteyttä’ link=’manually,https://2m-it.fi/yhteystiedot/#johto’ link_target=’_blank’ size=’small’ position=’left’ label_display=” icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ color=’theme-color-highlight’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ av_uid=’av-kjsi5qtb’ custom_class=” admin_preview_bg=”]